​Matematik Dersi Çıraklık ve Ustalık Soru Cevapları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » ​Matematik Dersi Çıraklık ve Ustalık Soru Cevapları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 16 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 2.982 kişi bu yazıyı okumuştur.

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı sorularıMatematik Dersi Çıraklık ve Ustalık Soruları ve Cevapları

1-  Hangi sayının 6 katı 72 eder?

A )  9                   B )  11                    C )  12                     D  )  13

 

2- Beşte ikisi 14 olan sayının tamamı kaçtır?

A )  21                 B )  28                    C  )  42                   D  )  35 

                                                                                                                                  

3- 48 in 17  eksiğinin  4  katı kaçtır  ?

A ) 93                   B ) 124                  C )  196                   D )  68

4-  Ardışık iki sayının toplamı 97  ise küçük sayı kaçtır  ?

A ) 96                   B )  98                   C )  49                     D )  48

5-  Bir sayının 6  ‘ ya  bölümündeki   bölüm  15   kalan 5  ise  bu  sayı kaçtır ? 

   A  ) 95                  B ) 90                    C ) 85                      D ) 78

6-  Mal  alış fiyatı  35  TL  olan bir malın    %  20  kar ile  satış fiyatı kaç TL dir ?

   A ) 45                   B ) 42                     C ) 52                     D ) 55

7-  250 'nin % 5 ‘ i  ile  % 10 ‘ u arasındaki  fark kaçtır ?

   A )  5                    B ) 15                     C )  12.5                 D ) 22.5

8-  % 6  zararla 47 TL‘ye  satılan bir malın mal alış fiyatı  nedir  ?

   A  ) 61                  B ) 50                     C ) 56                     D ) 64

9-   75 TL'nin  % 12'lik KDV'si  kaç  TL'dir  ?

A ) 9                     B )  12                   C ) 18                      D ) 19

10- Bir işi iki kişi 6 günde yaparsa aynı işi bir kişi kaç günde yapar ? 

A ) 8                     B ) 10                    C ) 12                      D ) 16

11- 12.000 metre  kaç  kilometredir  ?

A ) 120                B ) 1.2                   C ) 0.12                   D ) 12

12- Uzun kenarı 26 metre kısa kenarı 18 metre olan dikdörtgenin alanı kaç metrekaredir?

A ) 440                 B ) 468                 C ) 456                    D ) 368

13- Alanı  169 metrekare olan karenin bir kenarı kaç metredir ?

A ) 13                   B ) 42.2                C ) 43                      D ) 16

14-   x +  17  =  8    ise  x = ?

  A ) 9                    B )  -9                   C ) 11                      D ) 12

15-   6+ x : 2 = 18   ise x = ?

    A ) 6                    B )  3                    C ) -6                      D )  24

16-  Saatte 90 km  hızla giden bir araç  7 saatte kaç km  yol gider ?

A ) 450                 B ) 540                 C ) 810                   D ) 630

17-   5.15    –     5.14 0   –    5.1300   –    5.2    sayılarından hangisi  en büyüktür ?     

A ) 5.15                B )  5.2                 C )  5.1300             D )  5.140  

18-  230, 16     –     23, 254   –   203,7654   –   23,2113  sayılarından hangisi en küçüktür?

      A ) 23,254           B )  203,7654       C ) 23,2113            D )  230,16

19- 2 kg patatese  54  kr   veren bir kişi   14 kg patatese ne kadar verir?

  A ) 37 TL  8kr         B ) 3 TL 78kr           C ) 37 TL  80 kr         D )  37,8 kr

20- Uzun kenarı 24 metre, kısa kenarı 12 metre  olan bahçenin çevresine 3 metre aralıklarla kaç tane ağaç dikilebilir ?

  A ) 24                  B ) 26                    C )  28                   D ) 22

21  –  )   Doğal sayılar hangi sayıdan başlar ?

A – )   2                              B – )   1                            C  – )  0                       D  -)     -1

22  –  )   Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?

A  – )   -45                          B  -)    -25                       C  – )   -569                 D  -)     -4

23  –  )    2.4+5   işleminin sonucu  nedir  ?

A  – )    18                          B  -)     13                        C  -)  11                      D  -)      3

24   – )    9-3.5   işleminin sonucu nedir  ?

A  – )     30                         B  -)   6                            C  -)  -6                       D  -)     -30

25  –  )   213 ün  7 ye  bölümünden kalan nedir  ?

A  -)   3                              B -)   6                             C  -)  4                        D  -)   5

26  –  )   Aşağıdakilerden hangisi doğal sayıdır?  )

A  -)  7/2                            B  -)   12/4                       C  -)  5.(-2)                 D  -)  6-7

27  –  )   2  üssü  3  kaçtır  ?

A  -)   6                              B  – )  8                            C  -)  4                        D  -)  16

28  –  )    Aşağıdakilerden hangisi 3' e  tam bölünür ?

A  -)  111                           B  -)   895                         C  -)  334                   D  -)   29

29  –  )    Aşağıdakilerden hangisi   9' a  kalansız bölünmez  ?

 A  -)   234                         B  -)  909                          C  -)   6372                D  -)   109

30  – )   Aşağıdakilerden   hangisi  2' ye kalansız  bölünür  ?

A  -)   423                         B  -)   67                           C  -)  28                     D  -)   51

31   -)    Aşağıdakilerden hangisi  48  sayısının asal çarpanlarındandır  ?

A  -)   6                              B  -)  8                              C  -)  3                       D  -)  12

32  – )     18  ile 24  ün   E.B.O.B  u kaçtır  ?

A  -)  2                              B  -)  6                              C  -)  3                       D  -)  8

33  -)      15  ile 20  nin E.K.O.K  u kaçtır  ?

A  -)  60                            B  -)   30                           C  -)   35                    D  -)  20

34  -)     Aşağıdaki ölçülerden hangisi dar açı  ölçüsüdür   ?

A  -)   89                            B -)  90                            C – )   91                    D  -)  120

35  -)     Aşağıdakilerden hangisi   geniş açıdır  ?

A  -)   190                          B  -)   270                        C  -)   310                   D – )  170

36  -)     Tümler açılar kaç dereceye tamamlanır ?

A  -)   180                         B  -)  360                          C  -)    90                   D  -)  270

37  -)     Bütünler açı kaç dereceye tamamlar  ?

A  -)   180                         B  -)  90                            C  -)    270                 D   -)  360

38  -)    Aşağıdakilerden  hangisi   kenarlarına göre üçgen çeşitlerindendir   ?

A  -)  Dik açılı                 B  -)  Dar açılı                C   -)   Çeşikenar       D -) Geniş a

39  -)    25 metre   kaç  milimetredir  ?

A  -)  25000                      B  -)   250                         C  -)  2500                 D  -)  2,5

40  -)    30  santimetre  kaç  dekametredir  ?

A -)   0,3                           B  -)  0,03                         C  -)   3                      D  -)  0,003 

41  –  )      3x  + 1  =  7     Denkleminin sonucu kaçtır ?

A  )   3                       B  )  4                      C  )    6                       D  )  2                                                         

42  –  )      2y –  3  =  5       y  nin kuvveti kaçtır  ?

A  )   2                      B  )  3                      C  )   1                       D  )   5

43  –   )     z  +  9  =  10    denkleminin  kökü kaçtır  ?

A  )   1                     B  )  10                    C  )  9                        D  )   5

44  –  )     6x – 15 = 5 + 2x  denkleminin çözüm kümesi nedir  ?

         A  )   -15                  B  )  6                      C  )  5                        D  )  -2

45  –  )     3  fazlasının 2  katı  26  olan sayı kaçtır  ?

         A  )   10                    B  )  21                    C  )  29                      D  )  31

46  –  )     2x  +  y  =  1  denkleminin x=2  değeri için  y  nin değeri  kaçtır ?

         A  )  3  /  2                B  )  -3                     C  )  1  /  2                 D  )  3

47  –  )      4x  –  3y  =  5   denkleminde  y =  3  için  x  =  kaçtır  ?

         A  )   14  /  4             B  )   9  /  5              C  )   4                        D  )  -4

48  –  )      3  kg   muz    9.60  YTL  ise  1 kg muz kaç liradır  ?

        A  –  )  3.2                B  )  2.30                 C  )  3.25                    D  )  3.02

49  –  )     Yarıçapı  12  cm  olan  dairenin çapının  2  /  3   ü  kaçtır  ?

           A  )    24                  B  )  8                     C  )16                         D  )  6

50  –  )    Yarıçapı    8cm  olan  çembere ait en uzun kiriş kaçtır  ?

           A  )  16                    B )   8                     C  )  32                       D  )  24

51  –  )    Bir  kenarının uzunluğu  18  cm olan düzgün beşgen in  çevresi  kaç  cm  dir  ?

           A  )   36                    B  )  23                   C  )  90                      D )  95

52  –  ) Düzgün bir altıgenin dış açıları toplamı kaçtır  ?

          A  )   540                  B  )  270                 C  )   180                   D  )  360

53  –  )   Düzgün bir beşgenin bir dış açısının ölçüsü kaçtır  ?

          A  )  72                     B  )  108                C  )    60                      D  )  86

54  –  )   Yarıçapı  6 m  olan bir dairenin alanı  ne kadardır  ?    pi  =  3  alınacak

           A )  108                   B  )  36                  C  )  42                        D  )  98

55  –  )   Yarıçapı 7  cm  olan  dairenin  çevresi  kaç  cm  dir  ?  pi  =  22  /  7

           A  )  22                    B  )  44                  C  )  154                     D  )  44  /  7

56  –  )  Çevresi  66 cm olan bir dairenin yarıçapı kaçtır  ?   pi  =  3

           A  )  22                    B  )  20                   C  )  13                      D  )  11

57  –  )  Doğal sayılar  hangi sayıdan başlar  ?

           A  )   0                     B  )  -1                    C  )  1                        D  )  – sonsuz

58  –  )    Aşağıdakilerden hangisi denklemdir  ?

           A  )  2x-17 büyüktür 0      B  )  2x-4        C  )  6x=5                 D  )  x+40

59  –  )   5a + 9  = -1  denkleminin her iki tarafına 5 eklersek a ne olur  ?

           A  )  -2                      B  )  -3                     C  )  14                    D  )  2

60  –  )  İki sayının toplamı 240 tır . Büyük sayı , küçük sayının 3 katı olduğuna göre büyük sayı  kaçtır  ?

           A  )  160                   B  )  180                  C  )  60                    D  )  120

61  –  )    2700  mm   kaç  cm  dir  ?

             A  )  270                      B  )  27                        C  )  2.7                  D  )  0.27

62  –  )    14,45  m   kaç  cm  dir  ?

             A  )  144,5                   B  )  1445                    C  )  1,445              D  )  0,1445

63  –  )     1800  ün yüzde 60 ı kaçtır  ?

              A  )  480                     B  )  1600                    C  )  1080               D  )  1680

64  –  )      % 30  u  45  olan sayının tamamı  kaçtır  ? 

              A  )  150                     B  )  160                      C  )   180                D  )  156

65  –  )     Hangi sayının 2  eksiğinin  3  katı  474  dür  ?

              A  )  145                     B  )  158                      C  )  160                 D  )  140

66  –  )     256  sayısının 3  /  4  kaçtır  ?

              A  )   292                    B  )  196                      C  )  190                 D  ) 192

67  –  )     2600  YTL sini  bir yıllık  % 48 den faize veren bir kişi yıl sonunda  kaç  lira faiz alır ?  

              A  )   1248                  B  )  1240                    C  )  1148               D  )  1258

68  –  )     Bir  kenarının uzunluğu  12 cm olan karenin  alanı  kaç cm karedir  ?

              A  )   140                   B  )  48                         C  )  58                   D  )  144

69  –  )     Uzun kenarı  46 m  kısa  kenarı  38  m  olan bir  dikdörtgenin çevresi kaç m dir ?

              A  )  168                    B  )  84                         C  )  188                 D  )  186

70 – )     Kilogramı  3 lira 75 kuruş olan muz  un  18  kilogramı ne kadardır  ?

              A  )  66,50                 B  )  67,50                    C  )  76,50              D  )  67,05

71  –  )    360  YTL  ye aldığı bir  malı  %  40  kar  ile  satan bir  kişi kaç lira kazanmış olur  ?

              A  )  140                    B  )   244                      C  )  144                 D  )  148

72  –  )    1800  YTL  ye  aldığı  bir  malı  % 18  zararla  satan bir satıcı malı  kaç  liraya satar  ?

               A  )  324                   B  )  1376                     C  )  1476               D  )1576

73  –  )     126 kilosu 504  lira  olan bir malın 9 kilosu kaç liradır  ?

                A  )  36                    B  )  54                         C  )  72                   D  )  81

74  –  )     325  lira nın  %  12  KDV  si  ne kadardır  ?

                A  )  40                    B  )  39                         C  )  49                   D  )  29

75  –  )     Sattığı  her bir mal için % 15  prim alan bir tezgahtar   118 tane mal için  kaç lira                                                  

  alır ?  (  Her bir malın fiyatı  300 liradır  )

               A  )   5300               B  )  5320                      C  )  5310               D  )  5210

76  –  )    95 km / saat  hızla giden bir araç 475 km yi ne kadar zamanda  alır  ?

               A  )  389                  B  )  380                        C  ) 470                  D  ) 475

77  –  )   1206 km yi 9 saatte alan bir araç saatte kaç km hız yapmıştır ?

               A  )  134                  B  ) 120                         C  )  118                 D  )  98

78  –  )    Bir  işi  3  işçi   5  günde tamamlarsa aynı işi bir işçi  kaç günde tamamlar  ?

               A  )   10                   B  )  12                         C  )   14                   D  )  15

79  –  )    x  +   7  =    29   ise   x  nedir  ?

               A  )  21                    B  )  22                         C  )   36                   D  )  23

80  –  )     3. ( 4  – y )  =  45   ise  y =  ? 

                A  )  11                   B  )  -11                        C  ) 15                     D  ) 19


 CEVAP ANAHTARI

1   –  C      12

2   –  D      35

3   –  B      124

4   –  D      48

5   –  A      95

6   –  B      42

7  –   C      12.5

8   –  B      50

9   –  A      9

10 –  C      12

11 –  D      12

12 –  B      46.8

13 –  A      13

14 –  B       -9

15 –  D       24

16 –  D       630

17 –  B        5.2

18 –  C        23.2113

19 –  B        3L  78Kr

20 –  A        24

21  –   C       0

22  –   C       -569

23  –   B       -13

24  –   C       -6

25  –   A       3

26  –   B       12/4

27  –   B       8

28  –  A       111

29  –  D       109

30  -C       28

31  – C      3

32  –   B   6

33  –   A   60

34  –    A   89

35  –    D   170

36  –  C   90

37  –   A   180

38   –   C   ÇEŞİTKENAR

39   –  A  25000

40   –  B  0,03

41   –   )    D              2

42   –   )    C               1

43   –   )    A               1

44   –   )    C               5

45   –   )    A             10

46   –   )    B             -3 

47   –   )    A             14 / 4

48   –   )    A              3.2

49   –   )    C              16

50  –  )    A              16

51  –  )    C               90

52  –  )    D              360

53  –  )    A               72

54  –  )    A               108

55  –  )    B               44

56  –  )    D               11

57  –  )    A                0

58  –  )    C               6X=5

59  –  )    A               -2

60  –  )    B              180          

61  –  A    270

62  –  B     1445

63  –  C     1080

64  –  A     150

65  –  C      160

66  –  D      192

67  –  A      1248

68  –  D      144

69  –  A      168

70-  B      67,50

71-  C      144

72-  C      1476

73-  A      36

74-  B      39

75-  C      5310

76-  D     475

77-  A     134

78-  D     15

79-  B      22

80-  B      11


Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status