100 Kasa Hesabı Muhasebe Defteri, İşleyişi, Açıklama ve Örnekler

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 100 Kasa Hesabı Muhasebe Defteri, İşleyişi, Açıklama ve Örnekler
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 26 Nisan 2014 tarihinde güncellenmiş ve 2.624 kişi bu yazıyı okumuştur.

100 KASA HESABI HAKKINDA BİLGİ ve ÖRNEK SORULARI

Muhasebe ’de 100 Kasa Hesabı Nasıl Çalışır, İşleyiş ve Örnekleri 

100 kasa hesabı100 Kasa Hesabı: Bu hesap, işletmelerin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının giriş ve çıkışlarının izlenmesi için kullandıkları hesaptır. Kasa hesabından çıkış olabilmesi için mutlaka kasada para bulunması gerekir. Kasada ne kadar nakit varsa en fazla o kadar nakit çıkışı olabilir.

Örneğin; Sizin cüzdanınızda 20 TL var ve ben sizden 30 TL istedim. Siz bana ne dersiniz ? Bende 20 ¨ var ve sana en çok 20 ¨ verebilirim, yani olmayan para cüzdandan çıkamaz değil mi? O Yüzden kasada olandan daha fazlası çıkamaz ve kasayı cebimizdeki cüzdan gibi düşüneceğiz.

100 Kasa Hesabının İşleyişi: İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde kasa hesabı alacak bakiyesi vermez. Nedeni ise olmayan parayı çıkartamayız. 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

 

 

Kasa hesabındaki artışlar borç tarafına yani sağ tarafaazalışlaalacak yani sol tarafa kaydedilir.


Örnek: İşletme 5.000 TL nakit parayı bankaya yatırmıştır.

No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

……………………..Tarih…………………………

102 BANKALAR HESABI

100 KASA HESABI

Nakit paranın bankaya para yatırılması

5.000

 

5.000 

 Kasa hesabından para çıkışı olursa kasa alacak ( sol ) tarafta yer alacaktır. 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

5.000

 

 5.000


Örnek: İşletme 4.000 TL alacak senedini peşin tahsil etmiştir.

 No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

………………………………Tarih………………………………..

100 KASA HESABI

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

Alacak senedinin peşin tahsili

4.000

 

4.000 

 Kasa hesabına para girişi olursa kasa borç ( sağ ) tarafta yer alacaktır. 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

4.000

 

4.000 

 

İşletmenin elinde bulanan ulusal ve her türlü yabancı paraların TL karşılıklarının izlenmesi amacıyla kullanılır. Tek Düzen Hesap Planı (THP) yabancı paraların da kasa hesabında izlenmesini benimsemiştir. Kasa hesabında yabancı paralar TL üzerinden izlenir. 

Ulusal paralar nominal (itibari) değerleri üzerinden muhasebeleştirilirken, yabancı paralar alış bedeli ile ulusal para cinsinden kayıtlardagösterilir. 

Vergi Usul Kanunu'na göre yabancı paralar borsa rayici ile değerlenmelidir. Yabancı paraların borsa değeri yoksa Maliye Bakanlığı'nınbelirleyici kurlar üzerinden değerleme yapılır. Ancak ülkemizde resmi döviz borsası olmadığı için değerlemelerde Maliye Bakanlığı'nın belirlediği kurlar kullanılmaktadır. 

100 Kasa Hesabı borçlunun aktif kısmında yer alır. Kasadaki para miktarı artarsa hesap borçlandırılır. Kasadaki para azalırsa hesapalacaklandırılır. 100 Kasa Hesabı her zaman ya borç kalanı verir ya da kalan vermez yani borç ve alacak kalanı birbirine eşit olur. Borç kalanı vermesi demek borcumuz olduğu anlamına gelmez bizim 100 Kasa yani cüzdanımızdaki kalan parayı gösterir.


100 KASA HESABI SORU TARZI:

İşletme, Dünya işletmesinden peşin olarak %18 KDV Dahil 944 TL'lik mal almıştır. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

KDV'siz alış maliyeti (944/1,18)=800 TL'dir. Mal ve hizmet alımında ödenen KDV, 191 İndirilecek KDV hesabının borcunda izlenir.

No

—————–xx.xx.xxxx————-

BORÇ

ALACAK

1

153 TİCARİ MALLAR HESABI

 

800

 

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

144

 
 

100 KASA HS

 

944

…………….Peşin mal alışı…………………


KASA HESABI ÖRNEK SORU

İşletme, Hayat işletmesine % 18 KDV dahil 708 TL’lik malın, 400 TL’lik kısmını peşin geri kalanını çek karşılığı olmak üzere satmıştır. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

KDV’siz alış maliyeti (708/1,18) = 600 TL’dir. Mal ve hizmet satışlarında, bir gelir hesabı olan 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı’nın alacağına kayıt yapılır. Satışlar sırasında ödenen KDV, 391 Hesaplanan KDV hesabının alacağına yazılır.

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………..

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

400

 

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

 

308

 
 

600 YURT İÇ SATIŞLAR HS.

 

600

 

391 HESAPLANAN KDV HS.

 

108

Mal satış kaydı


KASA HESABI ÖRNEK SORU

A işletmesi, 1 $=1,4 TL’den 5.000 $ satın almıştır. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Muhasebe kayıtlarının TL üzerinden yapılması zorunludur. Bu nedenle 5.000 $’ın TL karşılığı hesaplanmasıdır.

TL karşılık = 5.000 $ x 1,4 TL = 7.000 TL

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

7.000

 

   100.01 $ Kasası

     
 

100 KASA HESABI                           

 

7.000

 

  100.02 TL Kasası

 

 

…………….Döviz alış kaydı…………………


KASA HESABI ÖRNEK SORU

A işletmesinde otelden ayrılan müşteri, 2.600 TL olan borcunu ödemek üzere 1.000 Avro vermiştir. İşlemin yapıldığı gün 1 Avro = 1,9 TL’dir. Kalan tutar müşteriye TL olarak nakden ödenmiştir. Buna göre yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır ?

Avronun TL karşılığı ( 1.500 Avro x 1,9 TL ) 2.850 TL iken, toplam alacak 2.600 TL olduğu için fazladan alınan 250 TL müşteriye iade edilmiştir.

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

2.850

 

  100.01 € Kasası

     
 

120 ALICILAR HESABI

 

2.650

 

100 KASA HESABI

 

250

…………….Nakit para tahsilinin yapılması…………………

Kasa hesabı içerisinde izlenen yabancı paralarda, kur artışından ve yabancı para bozdurulmasından kaynaklanan karın izlendiği hesap 646 Kambiyo Karları Hesabı’dır. Olumsuz farklar ise 656 Kambiyo Zararları Hesabı’nda izlenir.


KASA HESABI ÖRNEK SORU

A işletmesi, nakit ihtiyacından dolayı 1,4 TL alış bedelli 1.500 doları 1,45 TL satış bedelli ile TL’ye çevirmiştir. A işletmesinin yapması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Satış Bedeli  ( 1.500 $ x 1,45 TL ) = 2.175 TL

Alış Bedeli    ( 1.500 $ x 1,40 TL )  = 2.100 TL

Kambiyo Karı                                     75 TL

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

2.175

 

  100.01 TL KASASI

     
 

100 KASA HS.

 

2.100

 

   100.02 $  Kasası

   
 

646 KAMBİYO KARLARI HS.

 

75

…………….Döviz satışı yapılması…………………


KASA HESABI ÖRNEK SORU

A işletmesi nakit ihtiyacından dolayı 1,4 TL alış bedelli 1.000 Doları 1,375 TL’den satmıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Satış Bedeli ( 1.000 $ x 1,375 TL )          = 1.375 TL

Alış Bedeli ( 1.000 $ x 1,4 TL )                = 1.400 TL

Kambiyo Zararı                                        25 TL

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

1.375

 

   100.01 TL KASASI

     

656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI

 

25

 
 

100 KASA HS.

 

1.400

 

100.02 $  Kasası 

   

…………….Döviz satışı yapılması, zarar kaydı………………..


KASA HESABI ÖRNEK SORU

ERÇİLİNGİR İşletmesi Euro isteyen bir müşterisine, 600 $ karşılığında aynı gün kasasına girmiş olan 465 €’yu vermiştir. İşlem gününde 1 $= 1,4 TL ve 1 €= 1,8 TL’dir.

ERÇİLİNGİR İşletmesinince yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Dolar  600 $ x 1,4 TL         =    840 TL

Euro  465 € x 1,8 TL          = – 837 TL

Aradaki fark kar olmaktadır = 3 TL

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

840

 

  100.02 $  Kasası  

     
 

100 KASA HS

 

837

 

   100.01 TL KASASI

   
 

646 KAMBİYO KARLARI HS.

 

3

…………….Döviz satışı yapılması…………………


ERÇİLİNGİR işletmesi sattığı mal karşılığında aldığı 4,500 doları 1 $ = 1,30 TL üzerinden kaydetmiştir. Söz konusu yabancı paranın 3,000 dolarlık kısmı 1 $ = 1,30 TL üzerinden satılmıştır. Dönem sonundaki değerleme kuru 1,25 TL olarak tespit edilmiştir.

İşletmenin 3,000 $'ı satışı ile ilgili yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Satışın TL tutarı   (3,000 $ * 1,35 TL )          =   4,050 TL

Doların TL maliyeti (3,000 $ * 1,30 TL )         =   3,900 TL

Kambiyo Karı                                          150 TL

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

4.050

 

   TL KASASI

     
 

100 KASA HS

 

3.900

 

     $  Kasası

   
 

646 KAMBİYO KARLARI HS.

 

150

…………….Döviz satışı yapılması…………………

 

Dönem sonu itibariyle yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Kalan doların TL karşılığı (1,500 x 1,25 TL )          =  1,875  TL

Doların TL maliyeti     ( 1,500     *     1,30 TL)       =  1,950  TL

Kambiyo Zararı                                             (75) TL

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

656 KAMBİYO ZARARLARI HS.       

 

75

 
 

100 KASA HS.

 

75

 

$  Kasası

   

…………….Döviz envanter kaydı…………………


KASA HESABI 2001 KPSS SORUSU

İşletme, 2.353.000 TL tutarındaki alacağına karşılık 6,500 Alman Markı (DEM) tahsil etmiştir. Bir ay sonra işletme söz konusu dövizin bir bölümü, 1 DEM = 545,000 TL kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kur farkından 411.750 TL gelir elde etmiştir.

Bu bilgilere göre, işlekme alacağını tahsil ettiginde aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapmalıdır?

 

A

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                  600 YURT İÇİ SATIŞLAR

…………….  / …………………

2.353.000


2.353.000

 

 

 

 

 

 

B

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                  121 ALACAK SENETLERİ HESABI

…………….  / …………………

2.353.000


2.353.000

 

 

 

 

 

 

C

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 102 BANKALAR HESABI                                            

                  601 YURT DIŞI SATIŞLAR

…………….  / …………………

2.353.000


2.353.000

 

 

 

 

 

 

D

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                            

                  601 YURT DIŞI SATIŞLAR

…………….  / …………………

2.353.000


2.353.000

 

 

 

 

 

 

E

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                  120 ALICILAR HESABI

…………….  / …………………

2.353.000


2.353.000

 

 

 

 

 

Çözümlemesi:

Tahsilat yapıldığında kasaya giren 2.353.000 TL için Kasa Hesabı borçlandırılırken, Alıcılar Hesabı aynı tutar üzerinden alacaklandırılır.                                                                                                           CEVAP:  E

                                                                                

Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Türk Lirası çevirdiği döviz tutarı kaç DEM'dir?

A)  755    

B) 1.135  

C) 2.250  

D) 4.250  

E) 6.500

 

Çözümlemesi:

1 DEM'ın kaç TL' ye denk geldiği öncelikle bulunmalıdır.

2.353.000.000 TL  = 362.000 TL olmalıdır

   6.500 DEM

 

1 DEM Satış Bedeli  =   545,000 TL

1 DEM Alış Bedeli   =  – 362,000 TL

                         183,000 TL

 

= 411,750,000

     183,000

 

= 2,250 DEM                                                                                                            CEVAP: C


2002 KPSS SORUSU

Bir ABD Doları = 1.291.200 TL kuru ile Kasa Hesabına kaydedilen 1.000 ABD Dolarının bir kısmı TL' ye çevrilmiş alınan 1.291.200.000 TL'nin 51,648,000 TL'si kambiyo karı olarak kaydedilmiştir.

Buna göre, kaç ABD Doları TL 'ye çevrilmiştir ?

A)   920  

B)   960  

C)   100   

D) 1.075  

E) 1.100

 

Çözümlemesi:

Kambiyo Karı   =   Satış bedeli – Alış bedeli

51,648,000     =   1,291,200,000 – Alış bedeli

Alış bedeli      =   1,239,552,000 TL

   $ karşılığı    =   1,239,552,000 TL

                            1,291,200 TL

                     = 960 $

                                                                                         CEVAP: B


KPSS 2003 SORUSU

Bir işletme, KDV hariç 2.500.000 TL'ye satın alındığı demirbaş bedelini kasasında bulunan ve kayıtlara 1.500 TL kuru ile aldığı 2.000 Euro'yu (€) vererek ödemiştir.

Ödeme tarihinde 1€=1.550 TL olduğuna göre aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? (KDV oranı%18'dir)

A) İndirilecek KDV Hesabı borcu      

B) Kasa Hesabı alacaklı 

C) Kasa Hesabı borçlu                    

D) Kambiyo Karları Hesabı alacaklı

E) Kambiyo Karları Hesabı borçlu

 

ÇÖZÜMLEMESİ:

€ Alış Bedeli   (2.000×1,500) =3.000.000 TL

€ Satış Bedeli (2.000×1.550) =3.100.000 TL

Olumlu Kur Farkı               =  100.000 TL

İşletmenin kur artışından dolayı 100.000 TL kambiyo karı vardır. Bu tutar kambiyo karları hesabının alacağına kaydedilir.

İşletme KDV Dâhil (KDV=2.500.000×0,18=450.000 TL) 2.950.000 TL bedelli demirbaş için satıcıya 3.100.000 TL karşılığı Euro verdiği için geriye nakit olarak 150.000 TL iade alacaktır. Buna göre aşağıdaki kayıt yapılmalıdır.

No

10.02.2014

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

150.000

 

   – TL Kasası

     

255 DEMİRBAŞLAR     

 

2.500.000

 

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI           

 

450.000

 

 

100 KASA HS

 

3.000.000

 

  – € Kasası

   
 

646 KAMBİYO KARLARI HS.

 

100.000

…………….Döviz satışı yapılması…………………


KPSS 2005 SORUSU

İşletme, 14.620 TL tutarı ile kayıtlarında yer alan senetsiz borcuna karşılık, aynı gün 1,72 kuru ile satın aldığı 14.000 Avro'nun 8.550 €'luk kısmını vererek borcunun tamamını ödemiştir. Bir süre sonra 1=1,74 TL kuru ile bir miktar dövizi TL'ye çevirerek, 55 TL gelir elde etmiştir.

İşletme borcunu ödediğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapmalıdır?

A)————————-/————————————

   BORÇ SENETLERİ                 14.620

                  KASA                                  14.620

  ————————-/————————————

 B)————————/———————————-

   SATICILAR                            14.620

                KASA                                    14.620

  ————————–/——————————–

C)————————-/——————————-

   SATICILAR                              14.620

   KOMBİYO ZARARLARI                  170

                   KASA                               14.790

 —————————/——————————

D)————————–/——————————

  SATICILAR                              14.790

             KASA                                     14.790

—————————/——————————

E)————————–/—————————–

  SATICILAR                              14.620

  FİNANSMAN GİDERLERİ               170

                      KASA                               14790

  —————————-/—————————-

ÇÖZÜMLEMESİ:

Borca karşılık verilen 8.500 €'nun TL karşılığı (8.500 €x1,72 TL)=14.620 TL'dir. Senetsiz borçlar satıcılar hesabında izlenir. Satıcılara yapılan bu ödeme ile satıcılar hesabı borçlandırılırken kasa hesabı alacaklandırılır.

                                                                                                                    CEVAB: B

İşletme kaç €'yu TL'ye çevirmiştir?

A) 4.902         

B) 3.598        

C) 3.500           

D) 2.750            

E) 2.152

ÇÖZÜMLEME:

Satış kuru            = 1,74TL                                                                        

Alış kuru              = 1,72TL

————————–

Kambiyo Karları   = 0,02 TL

Elde edilen kar 55 TL'ye çevrilen € (55/0,02 TL) 2.750 Euro'dur.

CEVAB: D


Kasa Hesabı İle İlgili Envanter (Dönemsonu) İşlemleri Nelerdir?

Türk parası dönem sonunda Vergi Usul Kanunu'na ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre nominal (itibari) değer ile değerlendirilir. Yabancı para mevcutları değerleme kuru üzerinden değerlenerek bilançoda piyasa değeri ile gösterilmesi sağlanır. Hesap kalanı ile değerleme kuru arasında kalan olumlu farklar için 646 Kambiyo Kararı ile hesabı alacaklandırılırken, Kasa Hesabı borçlandırılır. Olumsuz farklar için 656 Kambiyo Zararı hesabı borçlandırılırken, Kasa Hesabı alacaklandırılır.

————————–/———————————-

KASA HS                                    XX

                KAMBİYO KARLARI HS                   XX

————————–/———————————–

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Yabancı para satışı          

B) Dönem sonu değerleme                 

C) Kasa farkı karı

D) Yabancı para ile tahsilat        

E) Yabancı para satın alınması

ÇÖZÜMLEME:

Yılsonu değerleme kuru ile değerleme yapıldığında ortaya çıkan olumlu fark kambiyo karı hesabının alacağına kaydedilirken kasadaki yabancı paranın TL karşılığı arttığı için de kasa hesabı borçlandırılır.

                                                                                                          CEVAB: B


Kasadaki ulusal ve yabancı paraların envanteri her gün yapılır. Kasadaki TL sayıldığında bulunan mevcut ile kasa hesabı borç kalanı arasında fark varsa bu farkın nedeni araştırılır. Neden aynı gün içinde bulunuyorsa nedene göre gerekli kayıt yapılarak fark giderilir.    

Kasadaki farkın nedeni aynı gün bulunamıyorsa kasa noksanı için  197 Sayım ve Tesellüm Noksanları, kasa fazlası içinde 397 Sayım ve Tesellüm fazlaları hesabına alınarak nedeni araştırılır. Nedeni bulunana kadar farklar bu hesaplarda takip edilir.

Yabancı para da farklılık olması durumunda, yabancı paranın alış kuru üzerinden aynı işlem yapılır.

Kasayla ilgili dönem sonunda 3 tür durum söz konusudur:

*Kasa Denkliği             *Kaska Noksanı                   *Kasa Fazlası

 

1. Kasanın Denk Olması:

Sayım sonucu bulunan mevcut ile, Kasa hesabının borç kalanının eşit olmasıdır. Bu durumda herhangi bir kayıt yapılmaz.

2. Kasa Noksanı (Kasa Eksikliği):

Yapılan sayım sonucu  kasada bulunan tutarın, kasa hesabının borç kalanından küçük olması nedeniyle ortaya çıkan durumdur. Kasanın noksan olma nedenleri şunlardır:

   a) Para tahsilatının eksik yapılmış olması,

   b) Ödemenin fazla yapılmış olması,

   c) Ödeme kaydının unutulmuş veya eksik yazılmış olması,

   d) Kişinin zimmetine para geçirmiş olması,

Kasadaki noksanlık aynı gün ortaya çıkıyor ve aynı günde nedeni tespit ediliyorsa, nedene göre kayıt yapılarak fark kapatılır. 


SORU TARZI

Kasa hesabının kalanı 1.320 TL olmasına rağmen kasa mevcudu 1.300 TL olarak saplanmıştır. Farkın aynı gün içinde satıcıya yapılan ödeminin kaydının tutulmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Düzeltme kaydı nasıl olmalıdır?

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

320 SATICILAR HESABI

 

20

 
 

100 KASA HS

 

20

…………….Düzeltme kaydının yapılması…………………

 

Farkın nedeninin aynı gün tespit edilmemiş olması durumunda aşağıdaki kaydın yapılması gerekir ;

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI

 

20

 
 

100 KASA HS

 

20

…………….Düzeltme kaydının yapılması…………………

Sayım ve tesellüm noksanlarına kaydedilen tutarın nedeni bulunduğunda, ilgili hesap borçlandırılırken Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı alacaklandırılırak kapatılır. Noksanlığın nedeni bulunmamışsa diğer olan gider ve zararlar hesabı borçlandırılırken sayım ve tesellim noksanları hasap alacaklandırılır.

Bu durum aşağıda özetlenmiştir.

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI

 

xxx

 
 

100 KASA HS

 

xxx

…………….Düzeltme kaydının yapılması…………………

Noksanlığın nedeni bulunur ise,                 

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

İLGİLİ HESAP  

 

xxx

 
 

197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI

 

xxx

……………./………………..

Noksanlığın nedeni bulunamaz ise,

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

DİĞER OLAĞAN GİDER ZARARLAR HESABI

 

xxx

 
 

197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI

 

xxx

…………./…………………

VUK.'na göre gider yazılan noksanlar, kanunen kabul edilmeyen gider olduklarından dolayı ayrıca nazım hesaplarda izlenmelidir.


KPSS 2002 SORUSU:

18.05.2000 tarihinde işletmenin kasa hesabının borç toplamı 12.964.000 TL, alacak toplamı ise 12.316.000 TL'dir. Aynı tarihte yapılan kasa sayımında kasa 180.000 TL olduğu belirlenmiştir.

Bu bilgilere göre, işletmenin 18.05.2000 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

 

A

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

                  100 KASA HS.                                           

…………….  /   …………………

648.000


648.000

 

 

B

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                  197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

…………….  /   …………………

468.000


468.000

 

 

C

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS.                                           

                  197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

…………….  /   …………………

468.000


468.000

 

 

D

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

                  100 KASA HS.                                           

…………….  /   …………………

468.000


468.000

 

A

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.    

                  100 KASA HS.                                           

…………….  /   …………………

180.000


180.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

     

TOPLAM

12.964.000

 TOPLAM

12.316.000

Kasa sayımı sonucu 180.000 TL ise kasada (648.000-180.000) 468.000 TL noksan vardır. Kasa noksanı; Kasa hesabı borç kalanının kasa sayım sonucundan büyük olmasıdır.

Bu durumda aradaki fark olan 468.000 TL için "D" seçeneğinde yer alan kasa noksanı kaydı yapılır.                                                                 

                                                                                               CEVAP D


KPSS 2008 SORUSU

İşletmede kasa hesabını kalanı 79.600 TL kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 TL' dir. Farkın nedeni belirlenememiştir.

Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı      300 TL

B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu       300 TL

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu     300 TL

D) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu   2.700 TL

E) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı  2.700 TL

 

Çözümlemesi :

Kasa hesabının borç kalanı, sayım sonucundan büyük olduğuna göre aradaki fark olan 2.700 TL kadar (79.600 – 76.900) kasa noksanı söz konusudur. Farkın nedeni aynı gün belirlenemediğine göre, araştırılmak üzere geçici bir hesap olan Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlandırılır.

Buna göre aşağıdaki kaldın yapılması gerekir;

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI 

 

2.700

 
 

100 KASA HS

 

2.700

…………….Kasa noksanlığı tespiti……………


ÖRNEK SORU:

İşletmede belirlenmiş olan 25 TL kasa noksanının İş Bankası'ndaki mevduat hesabına yatırılan 125 TL'nin yanlışlıkla 100 TL olarak kaydedilmesinden kaynaklandığı görülmüştür.

Bu durumda eksik yazılmış olan 25 TL için şu kayıt yapılır;

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

102 BANKA HESABI

 

25

 

   102.01 İş Bankası

     
 

197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI

 

25

………..Kasa noksanlığının tespiti…………………


ÖRNEK SORU :

Nedeni araştırılmak üzere hesaba alınmış olan 1.200 TL' lik kasa farkının, ödenmiş olan senedin kaydının unutulmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yapılması gereken düzeltme kaydı nasıl olmalıdır?

Ödenen senedin bedeli işletme kasasından fiilen çıkmış olup bunun kaydının unutularak yapılmımış olması nedeniyle, ödenmiş olan tutar kadar kasada noksanlık çıkacaktır. Bunun da nedeninin araştırılmak üzere hesaba alınma kaydında 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabının borcuna kayıt yapılır. Farklılığın nedeni tespit edildiğinde ise yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır;

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

 

1.200

 
 

197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI

 

1.200

………..Kasa noksanlığının tespiti…………………

NOT: Dönem sonu işlemleri sırasında nedeni belirlenemeyen kasa noksanları ya sorumlu personelden tahsil edilir ya da 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına aktarılarak dönem karından düşürülür. Ancak bu tür zararlar kanunen kabul edilmediğinden vergi uygulamasında matrahtan indirim konusu yapılamaz. Bu amaçla ayrıca bilgi için Nazım Hesaplar da izlenir.

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

900 BORÇLU NAZIM HS.                     

 

25

 

 

910 ALACAKLI NAZIM HS

 

25

………..Nazım hesap kayıtları…………………


ÖRNEK SORU

Envanter İşlemleri sırasında 25 TL kasa noksanının nedeni bulunamamıştır. Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

659 DİĞER OLAĞAN GİDER ZARARLARI

 

25

 
 

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

 

25

………..Kasa noksanlığın kaydı……..

 

III. Kasanın Fazla Olması:

Sayım sonucu bulunan mevcudun, kasa hesabının borç kalanından fazla olmasıdır. Araştırma neticesinde fazlalığın nedeni bulunmaz ise, dönem ticari kazancına ilave edilir ve vergilendirilir. Kasadaki fazlalığın nedeni aynı gün bulunursa kasa alacaklandırılırken ilgili hesap borçlandırılarak fark kapatılır. Fazlalığın ndeni aynı gün içinde bulunmamışsa Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklandırılırken Kasa hesabı borçlandırılır. Kasanın fazla olma nedenleri şunlardır:  

       a) Ödemenin eksik yapılmış olması,

       b) Tahsilatın fazla yapılmış olması,

       c) Para tahsil kaydının unutulmuş veya eksik yazılmış olması

       d) Herhangi bir ödeme kaydının fazla yazılmış olması

Aynı gün içinde bulunamayan fazlalıkların kaydı ve nedeninin araştırılması için yapılması gereken kayıtlar aşağıda özetlenmiştir.

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

XXX

 
 

397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI

 

XXX

……………………………

Fazlalığın nedeni bulunur ise.                 

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI

 

XXX

 
 

İLGİLİ HESAP

 

XXX

……………………………

Fazlalığın nedeni bulunamaz ise

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI 

 

XXX

 
 

649 DİĞER OLAĞAN GELİR  KARLAR

 

XXX

……………………………


SORU TARZI:

İşletme, gün sonunda yaptığı sayımda kasa mevcudunun 250 TL olduğunu görmüştür. Aynı tarihteki kasa hesabının durumu şöyledir.

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

 

 

 

TOPLAM

850

 TOPLAM

620

 

   Kasa hesabının; Borç toplamı   = 850

                         Alacak toplamı = 620

                         Borç kalanı      = 230 (olması gereken tutar)

     Kasa mevcudu = 250 (olan tutar)

                         Kasa fazlası     = 20  (aradaki fark)

İlgili tarihte fazlalığa konu olan tutarın nedeni belirlenemezse şu ayarlama kaydı yapılır.

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

20

 
 

397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI

 

20

……………

Böylece kasa mevcudu ile 100 Kasa Hesabı’nın borç kalanı eşitlenmiş olacaktır.


SORU TARZI

Belirlenmiş olan 20 TL kasa fazlasının, müşteri Fırat Gümüş’den yapılan 120  TL’lik senetsiz alacak tahsilatının yanlışlıkla 100 TL olarak yazılmasından kaynaklandığı  görülmüştür. Fazlalığın nedeni ilerleyen günlerde tespit edildiğine göre yapılması gereken düzeltme  kaydı nasıl olmalıdır.

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI 

 

20

 
 

120 ALICILAR HESABI

 

20

 

   *  Fırat GÜMÜŞ

   

………………………….


SORU TARZI

Kasada bulanan edilerek nedeni üzere hesaba alınmış bulunan 238 TL'lik farklılığın telefon faturasının yanlışlıkla iki kere kayıt edilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yapılması gereken düzeltme kaydı nasıl olmalıdır. (KDV%18)

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI 

 

338

 
 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 

200

 

191 İNDİRİLECEK KDV

 

38

………………………..

Dönem sonu işlemleri sırasında nedeni bulunamayan kasa fazlası, 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabına aktarılarak dönem karına eklenir. Farklı kaynaklarda 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabının da kullanıldığı görülmektedir. Ancak Türkiye Muhasebe Standartlarında olağan-olağandışı gelir ayrımı yapılmamaktadır.


SORU TARZI:

Envanter işlemleri sırasında 20 TL kasa fazlasının nedeni bulunamamıştır.

Bu durumda şu kayıt yapılır.

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

397 SAYIM TESELLÜM FAZLALIKLARI

 

20

 
 

649 DİĞER OLAĞAN GELİR ve KARLAR 

 

20

…………………………….


KPSS 2003 SORUSU

Kasa hesabının borç toplamı 29.968.000 TL olan bir işletmede yapılan sayımda kasada 379.000 TL olduğu saplanmıştır. Aynı gün yapılan araştırmada kasadaki farkın, senetle yapılan diğer ödemesinin nakit olarak kaydedilmesi kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Buna göre hangi, aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır?

 

A

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HESABI

                   770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

…………….  /  …………………

279.000

 

279.000

 

 

 

 

B

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HESABI

                   321 BORÇ SENETLERİ HESABI

…………….  /  …………………

100.000

 

100.000

 

 

 

 

C

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

                   321 BORÇ SENETLERİ HESABI

…………….  /  …………………

179.000

 

179.000

 

 

 

 

D

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

                   321 BORÇ SENETLERİ HESABI

…………….  /  …………………

100.000

 

100.000

 

 

 

 

E

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

                   100 KASA HESABI

…………….  /  …………………

179.000

 

179.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözümleme:

Kasa hesabının borç kalanı < Kasa sayım sonucu ise, aradaki fark kadar kasa fazlalığı var demektir.

Fazlalığın sebebi aynı gün tespit edilmemiş olsaydı aşağıdaki kasa fazlası kaydının yapılması gerekirdi.

 

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS. 

                  397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 

…………….  / …………………

100.000 

 

100.000

 

 

 

 

 

Ancak fazlalığın nedeni aynı gün bulunmuşsa ve fazlalığın nedeni senetle borcun ödenmesi ise, aşağıdaki kaydın yapılması gerekir;

 

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ  

ALACAK

 100 KASA HS. 

                  321 BORÇ SENETLERİ HESABI 

…………….  / …………………

100.000 

 

100.000

 

                                                                                                       CEVAP: B


2010 MNALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI SORUSU:

Aşağıdaki olaylardan hangisi işletmede kasa fazlasının ortaya çıkmasına neden olur?

 A) Fazla para ödenmesi

 B) Noksan para ödenmesi

 C) Noksan para alınması

 D) Ödeme kaydının eksik yapılması

 E) Ödeme kaydının yapılmamış olması

 

 Çözümleme:

Noksan para ödendiği halde, kaydedilirken daha fazla ödenmiş gibi kaydedildiğinde kasa fazlası oluşacaktır.

                                                                                                       CEVAP: B


 Kasa-Yabancı Paralar

Vergi Usul Kanunu borsada işlem gören yabancı paraların Borsa Rayici üzerinden, borsada işlem görmeyenlerin ise, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek kurlar üzerinden değerleneceğini öngörmüştür. Ülkemizde henüz resmi bir döviz borsası bulunmadığından bütün döviz değerleme kurları Maliye Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilmektedir.

SORU TARZI

31 Aralık tarihinde dönem sonu envanter çalışmaları sırasında, kayıtlardaki kasa hesabı ile sayım sonunda elde edilen kasa mevcudunun birbiriyle uyumlu olduğu görülmüş olup, işletmenin kasasında 5.000 $ vardır. Maliye Bakanlığının kur belirlemesine göre 1$=1,5 TL'dir.

BORÇ

100 KASA HESABI $ KASASI

ALACAK

 

 

 

 

TOPLAM

18.000

 TOPLAM

18.000

Dolar…………………………..5.000 $ x 1,5 TL =7.500 TL

Kasa Hesabı’nın Borç Kalanı……………………..7.200TL

Kambiyo Karı………………………………………….. 300 TL

 

Bu verilere göre yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?  

No

10.02.2014

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

300

 

    100.01 Dolar  Kasası 

     
 

646 KAMBİYO KARLARI HS.

 

300

…………….Dolar satışı …………………


SORU TARZI:

31 Aralık tarihinde işletmenin kasasında 2.000 Dolar vardır. Maliye Bakanlığı 1 $ = 1,6 TL olarak kur belirlemesi yapılmıştır.

BORÇ

100 KASA HESABI $ KASASI

ALACAK

 

 

 

 

TOPLAM

6.000

 TOPLAM

2.600

 

Buna göre yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Dolar…………………………….(2.000 $x1,6 TL)= 3.200 TL

Kasa Hesabı’nın Borç Kalanı……………………….3.400 TL

Kambiyo Zararı…………………………………………..200 TL

No

……………………………..31.12.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

646 KAMBİYO KARLARI HS

 

200

 
 

100 KASA HS

 

200

 

    100.01 Dolar Kasası             

   

……………Dolar satışı …………………


SORU TARZI:

31 Aralık 2013 tarihinde envanter çalışmaları sırasında kayıtlardaki kasa hesabı ile sayım sonunda elde edilen yabancı para kasa mevcudunun birbiriyle tutarlı olduğu görülmüş olup, işletmenin kasasında 6.000 $ ve 2.200 € vardır. Maliye Bakanlığının 31.12.2013 tarihinde kur belirlemesine göre 1 $ =1,8 TL ve 1=2,3

  Kasa ($)   Kalanı 9.500 TL

  Kasa (€)   Kalanı 6.000 TL

İşletmenin dönem sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

Çözümleme: 

İşletmenin elinde bulunan yabancı paraların Maliye Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu dönem sonu kurlarına göre değerleri aşağıdaki gibidir.

  6.000 $ x1,8 TL  = 10.800 TL

  2.200 € x 2,3 TL = 5.060 TL

Buna göre kayıtlarda görünen değerleri ile karşılaştırıldığında aşağıdaki tablo ortaya çıkar;

Para Birimi

Kayıtlı Değer

31.12.2012 Değeri

Fark

$

9.500 TL

10.800 TL

1.300 TL

6.000 TL

5.060 TL

( 940 TL)

Tablo incelendiğinde elde bulunan dolar nedeniyle 1.300 TL Kambiyo Karı söz konusu iken, avro nedeniyle de 940 TL Kambiyo Zararı söz konusudur. Sonuç olarak da (1.300 TL – 940 TL) 360 TL Kambiyo Karı meydana gelmiştir. Yapılması gereken yıl sonu kaydında da dolardaki artış kadar Kasa Hesabı ($) kasası borçlandırılırken, Kasa Hesabı (€) kasası da avrodaki azalış kadar alacaklandırılacaktır.

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

1.300

 

   100.01 Dolar Kasası

     
 

100 KASA HS

 

940

 

   100.02 Euro Kasası

   
 

646 KAMBİYO KARLARI HS

 

360

…………….Döviz satışı yapılması…………………

İşletme yaptığı satış karşılığında 12.10.2007 tarihinde 20,000 Avro almiş ve muhtelif tarihlerde 15,000 Avro'yu  TL'ye çevirmiştir. Yıl sonunda yapılan sayımda kasada 4,900 Avro olduğu saptanmıştır. (12.10.2007 tarihli kur 1,70 TL/€, 31.12.2007 tarihli kur ise 1,75 TL/€'dur)

Ortaya çıkan kasa farkı ile ilgili yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 170 TL

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 170 TL

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 175 TL

D) Kasa hesabı borçlu 170 TL

E) Kambiyo Karları hesabı alacaklı 5 TL

 

Çözümleme:

Kasa Hesabı Borç kalanı   (5.000 € x 1,75 TL)       = 8.750 TL

Sayım Sonucu            ( 4.900 € x 1,75 TL)             = 8.575  TL

Kasa Noksanı                                                       = 175    TL

 

Kasada 100 € noksandır. € 'nun alış maliyeti 1,7 TL olduğuna göre kasa ( € )'dan çıkış 170 TL olacaktır. Noksan 175 TL olduguna göre aradaki 5 TL fark, Kambiyo Karları hesabında izlenecektir.

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

 

175

 
 

100 KASA HS

 

170

 

     100.02 Euro Kasası

   
 

646 KAMBİYO KARLARI HS.

 

5

…………….Döviz satışı yapılması…………………

CEVAP E

 

İşletmenin yıl sonu degerleme işlemiyle ilgili yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Kasa hesabı alacaklı 5.575 TL

B) Kambiyo Karları hesabı alacaklı 245 TL

C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 245 TL

D) Sayım ve Tesellüm Noksanları nesabı alacaklı 245 TL

E) Kasa hesabı borçlu 8.330 TL

 

Çözümleme:

Yıl sonunda Kasa Hesabı borç kalanı 4.900’dür. Kur farkı (1,75 – 1,70) 0,05 TL ise değerleme aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

4.900 € x 0,05 TL =245 TL

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

245

 
 

646 KAMBİYO KARLARI HS

 

245

…………….Döviz satışı yapılması…………………

Olumlu kur farkları bir gelir hesabı olan 646 Kambiyo Karları hesabının alacağına yazılır.                                                                                                                                                              CEVAP B


KPSS 2007 SORUSU

20.08.2006 tarihinde yapılan kasa sayımında 585 ABD Doları ( $ ) olduğu belirlenmiştir. Aynı tarih itibariyle Dolar Kasası alt hesabının borç toplamı 26.845 $, alacak toplamı

26.320 $ olarak izlenmektedir. Bu farkın nedeni yıl sonu itibariyle de belirlenmemiş ve kapatılmasına karar verilmiştir. 20.08.2006 tarihli kur 1 $=1,48 TL, 31.12.2006 tarihli kur ise 1$=1,42 TL'dir.

20.08.2006 tarihin de yapılan kayıtta aşağıdaki heseplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Kasa hesabı borçlu 865,80 TL

B) Kasabı alacaklı 865,80 TL

C) Sayım ve Tesellüm Noksanlrı hesabı borcu 88,80 TL

D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alınacak 88,80 TL

E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu 88,80 TL

Çözüm

BORÇ

100 KASA HESABI $ KASASI

ALACAK

 

 

 

 

TOPLAM

28.845

 TOPLAM

26.320

 

Aradaki fark ( 28.845 – 26.320 ) 525 TL

Sayım sonucu kasada 585 $ olduğundan kasa mevcudu, $ kasası hesabından büyük olduğuna göre (585-525) $ kasa fazlası söz konusudur.

Kasa Fazlalığı (60 $ x 1,48TL)=88,8 TL

Buna göre aşağıdaki kayıt yapılır

No

……………………………..xx.xx.xxxx…………………………….

BORÇ

ALACAK

1

100 KASA HESABI

 

88,8

 
 

397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI

 

88,8

…………….Kasa fazlalık kaydının yapılması…………………

 

Yıl sonunda kasa farkıyla  ilgili olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)  _________________________ / ___________________________________

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI                                   88.80

                      KASA                                                                                     3.60

                      DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                                 85.20

__________________________ / ___________________________________

B)  __________________________ / ___________________________________

KAMBİYO ZARARLARI                                                        35.10

                    SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI                                       35.10

___________________________ / __________________________________

C)  ___________________________ /___________________________________

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI                                     35.10

                         KOMBİYO KARLARI                                                       35.10

____________________________ / _________________________________

D)  __________________________ / ___________________________________

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI                                      88.80

                           KOMBİYO KARLARI                                                         88.80

____________________________ / __________________________________

E)  ____________________________ / __________________________________

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI                                   830.70

           DİĞ. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                                            830.70

_____________________________ / _________________________________

Çözümleme:

Kur  farkı (1.48 -1.42) 0,06 TL ise, 60 $ x 0.06 TL = 3.6 TL olmalıdır. Fazlalığın nedeni bulunamadığı için sayım ve tesellüm fazlaları hesabı  borçlandırılarak kapatılır. Kur azalışından dolayı kasa hesabından 3.6 TL’lik çıkış yapılacağı için kasa hesabı alacaklandırılmalıdır. Aradaki fark diğer olağandışı gelir ve karlar hesabının alacağına aktarılmalıdır.

                                                                                                                                                      CEVAP: A

 

<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/genel-muhasebe-dersi-tek-duzen-hesap-plani-ve-aciklamalari.html
26 Nisan 2014 - 18:42

[…] 100 Kasa Hesabı Muhasebe Defteri, İşleyişi, Açıklama ve Örnekler Hazır Değerler Grubu Hakkında Bilgiler Dönen Varlıklar Bilanço Hesabı Nedir Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları Muhasebe Defteri Tek Düzen Hesap Planı İNDİR Banka İşlemleri Mevduat İşlemleri Modül Değerlendirme […]

DMCA.com Protection Status