102 Banka Hesabı Tanımı, Örnekleri ve KPSS Muhasebe Soruları

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 102 Banka Hesabı Tanımı, Örnekleri ve KPSS Muhasebe Soruları
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 27 Nisan 2014 tarihinde güncellenmiş ve 4.662 kişi bu yazıyı okumuştur.

102 Banka Hesabı Tanımı, Örnekleri ve KPSS Muhasebe Soruları

Bankalar hesabı, işletmenin yurt içi ve yurt dışı bankalarda ve finans kuruluşlarında açtırdığı mevduat hesaplarında ait tutarların izlenmesi 102 banka hesabıamacıyla kullanılan hesaptır.

Bankalar hesabının özellikleri aşağıdaki gibidir;

– Bilançonun aktif kısmında yer alır. Mevduat hesabı ya da alacaklı cari hesap şeklinde ifade edilir.

– Yurtiçi ve yurt dışındaki bankalarda bulunan mevduat hareketlerinin izlendiği hesaptır.

– Bankalara nakit olarak veya hesaben yatırılan tutarlar bonçlandırılır.

– Nakit olarak çekilen veya hesaben kullanılan paralar alacaklandırılır.

– Borç kalanı verir. Kalan tutar bankalardaki mevcut tutarı gösterir.

– Her bir bankada olan tutarlar yardımcı hesaplarda ayrı ayrı izlenir. Yabancı paralı mevduat TL karşılığı üzerinden işlem görür. Dönem sonunda değerleme kuru ile değerlenir.

– Mevduat hesaplarına tahakkuk eden ( kesinleşen, gerçekleşen) faizler; 642 Faiz Gelirleri hesabında gösterilir.


     BORÇ   

102 BANKALAR HESABI

ALACAK

ARTIŞLAR ( + )

AZALIŞLAR ( – )

TOPLAM TUTAR  

TOPLAM TUTAR


ÖRNEK SORU

İşletmenin, Akbanktaki mevduat hesabına 600 TL yatırmıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

——————————————-/———————————————————

102 BANKALAR HS.                                          600

    *Akbank

                                100 KASA HS.                                          600

——————————————-/——————————————————–


ÖRNEK SORU

İşletme bankadan gelen dekonttan müşteri Feray Turan’ın cari hesabına karşılık 3.000 TL havale göndermiş olduğunu görmüştür. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

——————————————-/———————————————————-

102 BANKALAR HS.                                          3.000

                     120 ALICILAR HS.                                                  3.000

                        *Feray Turan

——————————————-/———————————————————

NOT : Faiz Gelirleri, menkul sermaye iradı olduğu için Gelir Vergisi’ne tabidir. Banka Gelir Vergisi’ni kestikten sonra vergi dairesine yatırır. Kesilen bu vergi işletme tarafından 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabında izlenir. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı yılsonunda Kurumlar Vergisi mükelleflerinde, ödenecek vergiden mahsup edilmek üzere 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabına aktarılırken, Gelir Vergisi mükelleflerinde şirket ortaklarının bizzat vergi mükellefi olmaları nedeniyle 131 Ortaklardan Alacaklar hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.


ÖRNEK SORU

İşletme Akbank’tan aldığı dekonta göre alacaklı cari hesaba 200 TL brüt faiz tahakkuk ettiğini görmüştür. ( Gelir Vergisi % 16 ) Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Faiz Tutarı                         200 TL

Gelir vergisi  (200x%16)     32 TL

Net Faiz Geliri                 168 TL

——————————————-/——————————————————-

102 BANKALAR HS.                                               168

    *Akbank 

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLARI HS.          32

 *Gelir Vergisi

                    642 FAİZ GELİRLERİ HS.                                  200

——————————————-/—————————————————–

Bu durumda aşağıdaki şekilde de kayıt etmek mümkündür.

——————————————-/—————————————————–

102 BANKALAR HS.                                          200

                            642 FAİZ GELİRLERİ HS.                             200

——————————————-/—————————————————-

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLARI HS.         32

                           102 BANKALAR HS.                                          32

——————————————-/—————————————————

Bu kayıt tekniğinde banka brüt faizin tamamını önce işletmenin hesabına aktarmakta, hemen ardından da vergi tutarı kadar parayı hesaptan geri almaktadır.


ÖRNEK SORU

İşletme yurt dışındaki bir alıcıdan gelen 15.000 € tutarındaki havale karşılığında 3 ay vadeli döviz tevdiat hesabı açtırmıştır. Alıcı ile yapılan sözleşme tarihinde 1 = 1,75 TL’dir kur  1 1,80 TL ise gerekli kayıt nasıl yapılmalıdır?

Havale ile gelen para (15.000 1,80)                = 27.000 TL

Sözleşmeye göre alacak (15.000 1,75 TL)      = 26.250

Kambiyo Karı                                       750 TL

————————————-/—————————————————–

102 BANKA HS                                            27.000

                          120 ALICILAR HS                                     26.250

                          646 KAMBİYO KARLARI HS                           750

———————————-/——————————————————–


Bankalar Hesabı İle İlgili Dönem Sonu İşlemleri Nelerdir?

Vergi usul kanununa göre 102 Bankalar Hesabı mukayyet (kayıtlı) değerleme ölçüsüne tabi tutulur. Bankalardaki mevduata işleyen faizlerin 31.12 tarihine kadar olan kısmı dönemsellik ilkesi gereği hesaplanarak gelir tahakkukları hesabına aktarılmalıdır.

ÖRNEK SORU

İşletme 01 Ekim 2016 tarihinde bankaya 30.000 TL tutarındaki parayı 6 ay vadeli yatırmıştır. Yıllık faiz oranı %20 olduğuna göre 31.12.2016 tarihinde yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Faiz Gelirleri = Anapara  x Faiz Oranı X Vade

                      = 30.000 x 0,20 x 3/12

                     =1.500 TL

———————————-31.12.2016————————————–

181 GELİR TAHAAKKUKLARI HS                        1500

                    642 FAİZ GELİRLERİ HS                                     1.500

———————————–/————————————————-

Vade ( Ekim – Kasım – Aralık ) 3 ay olarak hesaplanmıştır. Dönemsellik ilkesi gereği 3 aya karşılık gelen faiz gelirleri aktif karakterli bir hesap olan Gelir Tahakkukları hesabının borcuna kaydedilmiştir.


ÖRNEK SORU

İşletme 01 Temmuz 2016 tarihinde 1 yıl vadeli %10 faiz oranlı 20.000 Ş tutarlı bir döviz tevdiat hesabı açtırmış 1 Ş = 1,3 TL kuru üzerinden kayıtlara almıştır. İşletme döviz tevdiat hesabının faizini vade sonunda alacaktır. 31.12.2016 tarihinde 1,5 TL olduğuna göre yapılması gereken kayıtlar nasıl olmalıdır?

– Öncelikle kurdaki fark için değerleme kaydı yapılmalıdır;

20.000 $ x (1,5-1,3) 4.000 TL (olumlu bu fark Kambiyo Karlarının alacağına yazılmalıdır)

————————————31.12.2016——————————————

102 BANKALAR HS                                              4.000

                  646 KAMBİYO KARLARI HS                                        4.000

—————————————/—————————————————–

İşleyen faizin tahakkuk kaydı yapılmalıdır;

Faiz Gelirleri = Ana Para x Faiz Oranı x Vade

                      =20.000 x 0.10 x 6/12

                     = 100 $

TL karşılığı = 1.000 Ş x 1,5 TL = 1.500 TL

—————————————-/—————————————————-

181 GELİR TAAHKKUKLARI HS                     1.500

              642 FAİZ GELİRLERİ HS                                          1.500

—————————————/—————————————————–

Ya da bu iki kayıt, aşağıdaki gibi tek kayıtta birleşir.

————————————/——————————————————–

102 BANKALAR HS                                    4.000

181 GELİR TAAHAKKUKLARI HS                 1.500

                   642 FAİZ GELİRLERİ HS                                     1.500

       646 KAMBİYO KARLARI HS                                 4.000

———————————–/——————————————————–


ÖRNEK SORU

Envanter işlemleri sırasında Halkbank’tan gelen hesap özetine göre bankaya verilen 500 TL senetli alacağın banka tarafından tahsil edildiği fakat bunun işletmenin muhasebe kayıtlarında olmadığı görülmüştür.

Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır ?

—————————–31.12.20.———————————————————

102 BANKALAR HS                                                   500

– Halkbank                       

               121 ALACAK SENETLERİ HS                                         500

                   –   Tahsildeki senetler

——————————————/——————————————————-


ÖRNEK SORU

İşletme yurt dışındaki bir alıcıdan gelen 12.000 € tutarındaki havale karşılığında 3 ay vadeli bir döviz tevdiat hesabı açtırılması talimatını bankaya vermiştir. Alıcıdan olan alacak 1 € = 1,7 TL kuru üzerinden hesaba alınmış olup, işlem gününde 1 € = 1,86 TL’dir.

İşlem gününde yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Kayıtlı Alacak 12.000 € x 1,7 TL = 20.400 TL

Tahsil Edilen 12.000 € 1,85 TL   = 22.000 TL

Fark                                           = 1.8000 TL

———————————-/——————————————————-

102 BANKALAR HS                                     22.200

                 120 ALICILAR HS                                        20.400

                  646 KAMBİYO KARLARI HS                          1.800

———————————-/——————————————————–


ÖRNEK SORU

İşletme 16 Temmuz günü 6 ay vadeli % 10 oranlı 30.000 $ tutarlı bir dövizli tevdiat hesabı açtırmış ve 1 $=1,4 TL kuru üzerinden kayıtlara almıştır. Faiz vade sonunda alınacaktır.

Bilanço gününde kur 1 $= 1,5 TL 31 Aralık itibariyle yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Kur farkından dolayı oluşan kar =  30.000$ x (1,5-1,4)

                                                    = 3.000 TL

Faiz geliri                                    = 30.000 x 0,10 x 168 / 365

                                                    = 1.380 $ x 1,5

Faiz geliri TL karşılığı (31.12)  =1,380 x 1,5

                                                   = 2.070 TL

—————————————————-/——————————————————

102 BANKALAR HS.                                         3.000

181 GELİR TAHAKKUKLARI HS.                        1.070

                                       642 FAİZ GELİRLERİ HS.                     2.070

                                       646 KABİYO KARLARI HS.                   3.000

———————————————–/———————————————————–


ÖRNEK SORU

İşletme, İş Bankası Aydın Şubesi’nden aldığı mevduat hesap özetinden borç kalanın 21.680 TL olduğunu görmüştür. İşletmenin hesap kalanı ise 20.000 TL’dir. Yapılan karşılaştırmada farkın, işletme lehine hesaplanıp kaydedilen 2.000 TL’lik faiz geliri ile bundan yapılan % 16’lık gelir vergisi kesintisinden oluştuğu görülmüştür. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Gelir Vergisi = 2.000 TL’nin %16

                   =320 TL

————————————————–/————————————————————

102 BANKALAR HS.                                                1.680

193 PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLARI HS             320

                                     642 FAİZ GELİRLERİ HS.                                2.000

———————————————-/————————————————————-


ÖRNEK SORU

İşletme envanter işlemleri sırasında yol içerisinde İş Bankasına yatırılan 10.000 TL’nin yanlışlıkla Akbank’a yatırılmış gibi kaydedilmiş olduğunu tespit etmiştir. Yapılması gereken düzeltme kaydı nasıl olmalıdır?

Hatalı olan kayıt     

——————————/—————————————————-

102 BANKALAR HS                10.000

– Akbank

              100 KASA HESABI             10.000

——————————/—————————————————

Düzeltme kaydı

—————————–/—————————————————-    

102 BANKALAR HS.                         10.000

· İş Bankası

                       102 BANKALAR HS.                   10.000

                         * Akbank

———————————/————————————————       


ÖRNEK SORU

ABC işletmesi 01 Aralık 2016 günü 30.000 TL 2 ay vadeli bir mevduat hesabı açtırmıştır. Faiz oranı %20’dir. İşletmenin 31.12.2016 tarihinde yapması gereken kayıt nasıl olmalıdır.

01 Aralıkta açılan hesap ile dönem sonu arasındaki süre 1 ay olduğuna göre sadece 1 ayın faizi hesaplanmalıdır. Faiz geliri de daha sonra tahsil edileceği için 1 aylık faiz geliri Gelir Tahakkukları hesabında izlenmelidir.

Faiz Gelirleri = Ana Para x faiz Oranı x Vade

                      = 30.000 x 0,20 x 1/12

                      = 500 TL

—————————————————-/————————————————

181 GELİR TAHAKKUKLARI HS.                            500

                             642 FAİZ GELİRLERİ HS.                                    500

——————————————————/———————————————-

Vade sonunda yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır. (Gelir Vergisi Oranı %15)

FAİZ Gelirleri = Ana Para X Faiz Oranı X Vade

                        =30.000 x 0,20 x 2/12

                        =1.000 TL (bu tutarın 500 TL si 31.12.2016 tarihinde gelir tahakkukları hesabına aktarılmıştır.)

Gelir Vergisi Kesintisi = Faiz Geliri X Gelir Vergisi Oranı

                                      =1.000 x 0,15

                                      =150 TL

————————————————————/——————————————-

102 BANKALAR HS.                                                          850

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLARI HS.                    150

                                        642 FAİZ GELİRLERİ HS.                                  500

                                        181 GELİR TAHAKKUKLARI HS.                         500

—————————————————————/——————————————-

NOT: 31.12.2016 tarihinde Gelir Tahakkukları hesabına aktarılan tutar, vade sonunda ters kayıtla kapatılmalıdır.


KPSS 2008 SORULARI
İşletme bankada açtırdığı 3 ay vadeli hesaba yıllık %15 faiz oranı üzerinden 200.000 TL yatırmıştır.
Stopaj oranı % 15 olduğuna göre, işletmenin vade sonunda işleyen faiz ile ilgili yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A______________________/________________________

102 BANKALAR                                  6.375
             642 FAİZ GELİRLERİ                                   6.375
______________________/_________________________

B______________________/________________________
102 BANKALAR                                  7.500
             642 FAİZ GELİRLERİ                                  7.500  
______________________/_________________________

C______________________/_________________________      
102 BANKALAR                                  6.375
             649 DİĞER OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR         6.375
______________________/__________________________

D______________________/_________________________
102 BANKALAR                                  7.500
             360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                1.125
             642 FAİZ GELİRLERİ                                     6.375
______________________/__________________________

E______________________/________________________
 102 BANKALAR                                             6.375
 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR        1.125
             642 FAİZ GELİRLERİ                                     7.500  
______________________/_________________________

Çözümleme ;
 Faiz Gelirleri =
Anapara x Faiz Oranı x Vade
                   =200.000 x 0.15 x 3/12
                   =7.500 TL


Stopaj kesintisi =7.500 x 0.15
                          =1.125 TL


Net faiz geliri  = 7.500-1.125
                        =6.375 TL
Stopaj kesintisi 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabının borcunda takip edilir.


KPSS 2009 SORUSU
İşletme 01.11.2008 tarihinde 50.000 Avro tutarında yıllık %6 faizli, 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır. (1 Avro 01.11.2008 tarihinde 1.05 TL, 31.12.2008 tarihinde 1.09 TL’dir. Bir yıl 360 gün olarak kabul edilir)

A) Bankalar hesabı 2.500 TL borçlandırır.        

B) Gelir tahakkukları hesabı 75 TL borçlandırılır.

C) Kambiyo karları hesabı 2.000 TL alacaklandırılır.              

D) Faiz gelirleri hesabı 500 TL alacaklandırılır.

E) Faiz gelirleri hesabı 750 TL borçlandırılır.
                                                                                                                                                                 Çözümleme:
Dönem Sonunda iki ayrı hesaplama yapılır:
1) Faiz Gelirleri =Anapara x Faiz Gelirleri x Vade

                       =50.000 Avro x 0.06x 60/360

                       =500 Avro

TL Karşılığı = 500 Avro x (1.09- 1.05)

                     =2.000 TL


 Buna göre yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır.
_____________________31.12…… ________________________
102 BANKALAR                                              2.000
181 GELİR TAHAKKUKLARI                               545
                   642 FAİZ GELİRLERİ                                   545
                   646 KOMBİYO KARLARI                            2.000
________________________/_____________________________
CEVAP CKPSS 2010 SORUSU :
İŞLETME 16.12.2009 Tarihinde yıllık faiz oranı % 9 olan 30 gün vadeli 60.000 TL’lik bir hesap açılmıştır. Hesap vade sonunda vadesiz hesaba aktarılarak kapatılmıştır.

1. Buna göre işletmenin dönem sonunda yapılması gereken kayıt hangisidir.

A________________________/____________________________
102 BANKALAR                                        450
                     642  FAİZ GELİRLERİ                                   450
________________________/_____________________________

B) ________________________/___________________________
102 BANKALAR                                        225
                     181 GELİR TAHAKKUKLARI                         225
________________________/_____________________________

C) ________________________/___________________________
102 BANKALAR                                        225
                    642 FAİZ GELİRLERİ                                    225
________________________/_____________________________

D) ________________________/__________________________
181 GELİR TAHAKKUKLARI                                      225                     

                   642 FAİZ GELİRLERİ                                               225
________________________/_____________________________

E) ________________________/_____________________________
181 GELİR TAHAKKUKLARI                                    450
                    642   FAİZ GELİRLERİ                                          225
                    380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER                    225
________________________/_____________________________   
                                     

Çözümleme:

16.12.2016-31.12.2016 arasında gecen süre 15 gündür. 15 gün faiz geliri aşağıdaki gibi hesaplanır;

Faiz Geliri = Anapara x Faiz Oranı x Vade

                 = 60.000 x 0,09 x 15/360

                = 225 TL

Vade 31.12.2016 tarihi itibariyle dolmadığına göre “  D “ şıkkında olduğu gibi 15 günlük faizin sadece tahakkuk kaydı yapılır.

CEVAP D


2. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin vade sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)  __________________________   /   _________________________________

102 BANKALAR                                                   60.450

  – Vadesiz TL                                                                                                           

                       102 BANKALAR                                           60.000

                         –  Vadeli

                       642 FAİZ GELİRLERİ                                      450

_________________________   /   _____________________________________

B)_______________________  /  ______________________________________

102 BANKALAR                                                  60.450

    – Vadesiz TL  

102 BANKALAR                                                     450

   – Vadeli        

                       102 BANKALAR                                                  60.450

                         -Vadeli TL

                       181 GELİR TAHAKKUKLARI                                     225

                       642 FAİZ GELİRLERİ                                              225

__________________________  /  ___________________________________

C)___________________________    /  _______________________________

 102 BANKALAR                                                450

   -Vadeli TL

                     642 FAİZ GELİRLERİ                                                450

__________________________  /   ___________________________________

D)___________________________  / _________________________________

102 BANKALAR                                                 60.450

    -Vadeli TL

102 BANKALAR                                                 60.450

    – Vadesiz

                    102 BANKALAR                                                    60.000

                     – Vadeli TL

                   102 BANKALAR                                                    60.000

                     – Vadesiz TL

                   181 GELİR TAHAKKUKLARI                                       450

                   642 FAİZ GELİRLERİ                                                450

_______________________________   /  __________________________

E) _____________________________   /   _________________________

102 BANKALAR                                                  60.450

  – Vadesiz TL

                   102 BANKALAR                                                       60.000

                      – Vadeli TL

                   181 GELİR TAHAKKUKLARI                                         450

______________________________  /  _____________________________

Çözümleme:

1 Aylık Faiz Geliri =  Anapara x Faiz Oranı x Vade

                        = 60. 000 x 0.09 x 1/12

                        = 450 TL olacaktır.

Vade  sonunda faiz tutarı ve anapara vadeli hesaptan vadesiz hesaba aktarılacağı için Bankalar  –  Vadesiz hesap 60.450 TL borçlandırılırken, Bankalar –  Vadeli hesap aynı tutarda alacaklandırılmalıdır. Kazanılan faiz tutarı olan 450 TL vadeli hesaba aktarıldığı için Bankalar  – Vadeli hesap 450 TL borçlandırılmıştır. Bu 450 TL‘nin karşılığı olan Gelir Tahakkukları hesabı 225 TL alacaklandırılarak kapatılırken, 31.12.2016 ile 16.01.2017 dönemine ait olan 15 gün faiz geliri için 642  Faiz Geliri hesabı alacaklandırılmıştır.

                                                                                              CEVAP: B

Vadeli mevduat vadesinden önce kapatılırsa aşağıdaki gibi kayıt yapılmalıdır;

Aşağıdaki örnekte durum anlatılmıştır;


SORU TARZI

Limited Şirket şeklindeki işletme 01 Kasım 2016 tarihinde 150.000TL’lik 6 ay vadeli yıllık %20 faizli mevduat hesabı açtırmıştır. Buna göre 31.12.2009 tarihinde yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır. (1 yıl=360 gün)

Faiz Geliri = Anapara x Faiz Oranı x Vade

                  = 150.000 x 0,20 x 2/12

                  = 5.000 TL

_____________________   31.12.2016   _____________________ 

181 GELİR TAHAKKUKLARI                           5.000

                  642 FAİZ GELİRLERİ                        5.000

_____________________   /   ______________________________

Vade sonunda yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır. (Gelir vergisi %15)

Faiz Geliri = Anapara x Faiz Oranı x Vade

              = 150.000 x 0,20 x 1/2  = 15.000 TL

Stopaj Kesintisi = 15.000 x 0,15 = 2.250 TL

_____________________   01.05.2017__________________________________ 

102 BANKALR                                              12.750

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR         2.250

                         181 GELİR TAHAKKUKLARI                  5.000

                         642 FAİZ GELİRLERİ                         10.000

_____________________   /   ________________________________________

Vade dolmadan 01.01.2017 tarihinde hesap kapatılırsa;

Vadeli mevduat hesabı vadeyi beklemeden kapatıldığında bankalar genellikle vadesiz mevduata uyguladıkları orana göre faiz hesaplamaktadır. Hesaplanan faiz ile bankadan alınabilen faiz arasındaki fark için hesabın kapatıldığı döneme gider yazılır.

Vadesiz yıllık faiz oranı %2 olduğu kabul edilirse,

01.11.2016 – 01.01.2017 tarihleri arasında geçen süre 2 ay olduğuna göre kazanılacak vadesiz faiz tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Faiz Geliri = 150.000 x 0,02 x 2/12

              =500 TL (01.11.2016 – 31.12.2016 arası kazanılan faiz tutarı )

Stopaj Kesintisi = 500 TL x 0,15 =75 TL

_________________________  01.01.2017  ________________________________

102 BANKALAR                                                             425

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR                          75

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR                  4.500

                               181 GELİR TAHAKKUKLARI                           5.000

_________________________  /  _________________________________________

Gelir tahakkuklarının 500 TL’si kazanılan faiz olduğundan, gelir tahakkuklarının (5.000 – 500) 4.500 TL’lik kısmı olan vazgeçilen faiz geliri için 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı borçlandırılmıştır.


KPSS 2011 SORUSU:

İşletme 01.11.2010 tarihinde bankada 90.000 TL tutarında, yıllık %12 faizli ve 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır  ( Gelir Vergisi oranı  % 15’tir. Bir ay 30 gün olarak alınacaktır.) (Soruları birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız)

A) Banka hesabı borçlu 90.000 TL

B) Bankalara hesabı alacaklı 90.000 TL

C) Gelir tahakkukları hesabı borçlu 1.800 TL

D) Gelir tahakkukları hesabı alacaklı 1.800 TL

E) Diğer Gider ve Zararları hesabı borçlu 1.800 TL

Çözümleme:

31.12.2010 tarihinde dönemsellik kavramı gereğince 2010 yılı faizinin hesaplanarak aşağıdaki gibi tahakkuk kaydının yapılması gerekir;

2010 Faiz Geliri = Anapara X Faiz Oranı X Vade

                            = 90.000 X 0,12 X 2/12

                           = 1.800 TL

______________________  31.12 2010 _______________________________

181 GELİR TAHAKKUKLARI                                  1.800

                          642 FAİZ GELİRLERİ                                  1.800

__________________________  /  ____________________________________


10.01.2011 tarihinde nakit ihtiyacı nedeniyle vadesinden önce hesabın kapatılarak tutarın vadesiz hesaba aktarılmasında, yılsonunda tahakkuk kaydı yapılmış olan faizin alınamayacağından dolayı gider olarak kaydedilmese gerekir. Yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.

____________________   10.01.2011 _________________________________________

102 BANKALAR                                                          90.000

     -Vadesiz                                                

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR                    1.800

                                      102 BANKALAR                                            90.000

                                        – Vadeli

                                      181 GELİR TAHAKKUKLARI                         1.800

________________________________  /  _______________________________________

İşletmenin vadeli hesabı vade sonunda kapatıp ilgili tutarı vadesiz hesaba aktarması halinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A) Bankalar hesabı borçlu 2700 TL

B) Bankalar hesabı alacaklı 92.295 TL

C) Faiz gelirleri hesabı alacaklı 900 TL

D) Peşin Ödenen Vergi ve Fonların hesabı alacaklı 405 TL

E) Bankalar hesabı borçlu 92.295 TL

Çözümleme:

2010 yılının 2 aylık faizi 1.800 TL olduğuna göre 2011 Ocak ayının faiz 900 TL olacaktır. Öncelikle faizin tahsiline ilişkin kayıt yapılacaktır. Bu kayıtta Gelir Tahakkukları hesabı kapatılmak için alacaklı kaydedilecektir.

_________________________10.01.2011 ___________________________

102 BANKALAR                                                   2.700

   – Vadeli

                             181 GELİR TAHAKKUKLARI                              1.800

                             642 FAİZ GELİRLERİ                                          900

______________________________  /  ______________________________

Tahsilat kaydının ardından gelir vergisi (2.700 x 0,15) 450 TL’nin Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabının borcuna kaydı aşağıdaki gibi yapılır;

_______________________  10.01.2011  _____________________________

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR                         405

                           102 BANKALAR                                                         405

                             – Vadeli

_______________________  /  ____________________________________

Bu kesintinin ardından anapara ve net faizin vadesiz hesaba aktarım kaydı gerçekleştirilir.

_________________________  10.01.2011  ___________________________

102 BANKALAR                                                 92.295

    -Vadesiz                        

                                102 BANKALAR                                      92.295

                                   -Vadeli

______________________________  /  _______________________________

CEVAP D


KPSS 2011 SORUSU:

İşletme, 10.08.2010 tarihinde bankada açtırdığı hesaba 110.000 avro 16.09.2010 tarihinde 30.000 avro, 21.11.2010 tarihinde ise 35.000 avro hesaptan çekmiştir ( 1avro 10.08.2010 tarihinde 1,96 TL; 16.09.2010 tarihinde 1,93 TL; 21.11.2010 tarihinde 1,93TL; 31.12.2010 tarihinde 1,98 TL‘dir. )

Buna göre, işletmenin 31.12.2010 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki kayıtta hangisinin yapılması doğrudur?

A) Bankalar hesabı borçlu 125.540 TL

B) Kambiyo Zararlı hesabı alacaklı 1950 TL

C) Bankalar hesabı alacaklı 127.400 TL

D) Kambiyo Karları hesabı alacaklı 900 TL

E) Kambiyo Karları hesabı borçlu 2200 TL

   

Çözümleme:

Bankadaki mevcut para (110.000 – ( 30.000 )) 45.000 avrodur.

31.12.2010 tarihindeki değeri 45.000 Avro x 1,98 TL = 89.100

Kayıtlı değer 45.000 Avro x 1,96 TL                         = 88.200 TL

Kambiyo karı                                                          = 900 TL

 

Kurdaki yükselme nedeniyle işletmenin bankadaki parasının TL karşılığında artış meydana gelecektir. Bu durumda 31.12 tarihinde aşağıdaki kayıt yapılır;

——————————————/————————————————————-

102 BANKALAR HS.                                                 900

                     646  KAMBİYO KARLARI HS.                                    900

—————————————–/————————————————————-

CEVAP D

<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/genel-muhasebe-dersi-tek-duzen-hesap-plani-ve-aciklamalari.html
03 Mayıs 2014 - 00:34

[…] Hazır Değerler Hesabı 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Hakkında Bilgi 102 Banka Hesabı Tanımı, Örnekleri ve KPSS Muhasebe Soruları 101 Alınan Çekler Hesabı’nın Tanımı, İşleyişi, Örnek Sorular 100 Kasa […]

DMCA.com Protection Status