103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Hakkında Bilgi

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Hakkında Bilgi
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 28 Nisan 2014 tarihinde güncellenmiş ve 6.102 kişi bu yazıyı okumuştur.

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya yazılı talimatla ( ödeme emri ) yapacağı ödemeler için kullanılan aktifi 103 verilen çekler ve ödeme emirleridüzenleyici pasif karakterle bir hesaptır.

·  İşletme tarafından ileri tarihli bir çek verilmesi durumunda, söz konusu çek tutarları vadeli bir borç olarak bilanço gününde 321 Borç Senetleri hesabının alacağına alınmalı ve dönem sonunda da reeskont işlemi uygulanmalıdır. Dönem başında ( 01.01 tarihinde ) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabına tekrar alacak kaydedilir.

· Hesap alacak kalanı verir. Kalan tutar işletme tarafından düzenlenerek verilen çeklerle, verilen ödeme veya havale emirlerinden henüz banka tarafından ödenmemiş olanların tutarının gösterir.

· Yabancı para ile düzenlenip verilmiş olan çekler için, kayıtlı değer ile bilanço günündeki kur üzerinden TL karşılıkları arasındaki fark olumlu ise, Kambiyo Karları hesabının alacağında, olumsuz ise kambiyo Zararları hesabının borcunda izlenir.


     BORÇ   

103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ 

ALACAK

AZALIŞLAR ( – )

ARTIŞLAR ( +)

TOPLAM TUTAR  

TOPLAM TUTAR


ÖRNEK SORU

İşletme %18 KDV dahil 4.720 TL’lik mal almıştır. Karşılığında satıcı firmaya aynı tutarda İş Bankası’ndaki vadesiz mevduat üzerine keşide ettiği 3 ay vadeli bir çek vermiştir. Yapılması gerekli muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

  ———————————————–/———————————————-

153 TİCARİ MALLAR HS.                                              4.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS.                                             720

                    103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ                  4.720

————————————————-/———————————————–

İşletme, İş Bankası’ndan aldığı dekonttan verilen 4.750 TL‘lik çekin mevduat değerinden ödendiğini görmüştür. Bu bilgilere göre yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

 ——————————————–/——————————————————

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS.      4.720

                      102 BANKALAR HS.                                         40.720

———————————————-/—————————————————-


ÖRNEK SORU

İşletmenin yabancı bir firma 1 $ = 1,25 kuru üzerinden kayıtlarına alınmış bulunduğu 20.000 $’lik borcu bulunmaktadır. Söz konusu borç için 20.000 $’ tutarlı bir çek düzenlenerek verilmiştir. Çek düzenlediğinde 1$ = 1,3 TL ‘dir.

1. Çek verildiğinde yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

        Borcun TL karşılığı                          = ( 20.000 $ x 1,25 TL ) = 25.000

       Çek düzenlendiğinde TL karşılığı    = ( 20.000 $ = 1,30) =   26.000

Kambiyo Zararı                                      = 1.000

—————————————-/———————————————-

320 SATICILAR HS.                                          25.000

656 KAHBİYO ZARARLARI HS.                            1.000

                    103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS.       26.000

——————————————/——————————————–

2.  İşletme İş Bankası Kuşadası şubesinde 1$ = 1,2 kuru üzerinden 20.000 $ satın alarak aynı bankadaki döviz tevdiat hesabına yatırmıştır?

20.000 $ x 1,2 TL = 24.000 TL

—————————————/—————————————

102 BANKALAR HS.                               24.000

 * $ Hesabı

                        100 KASA HS.                                                   24.000

——————————————-/————————————————–

3. İşletme 20.00 $ tutarındaki çekli borcunun hesabından ödendiğini gelen hesap özetinden görmüştür. Ödeme gününde 1 $ = 1,5 TL’dir.

Kambiyo Karı           20.000 $ x (1,5 TL)                     =6.000 TL

Kambiyo Zararı      20.000 $ x (1,5 TL – 1,3 TL)         =4.000 TL

____________________________/_____________________________________

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS     26.000

656 KAMBİYO ZARARLARI HS                                 4.000

                 102 BANKALAR HS                                                             24.000

                     – $ HESABI    

                 646 KAMBİYO KARLARI HS                                                 6.000

___________________________/________________________________________


ÖRNEK SORU

AYDIN işletmesi yabancı bir firmaya olan 20.000 $ tutarındaki borcunu ödemesi için İş Bankası Konak şubesine talimat vermiştir. Borç 1,3 TL kur üzerinden hesaba alınmıştır. Talimat anında kur 1,45 TL’dir. Banka ödeme emrinin yerine getirildiğini ve 1,5 TL kuru üzerinden TL karşılığı mevduat hesabından alındığını bildirmiştir.

Ödeme emri verildiğinde yapılması gereken gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?       

(20.000 $ x 1,45 TL = 29.000 TL)

_______________________________/________________________________________

320 SATICILAR HS                                26.000

656 KAMBİYO ZARARLARI HS                  3.000

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS         29.000

______________________________/_________________________________________

Ödeme emri yerine getirildiğinde yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

(20.000 $ X 1,5 =30.000 TL)

______________________________/__________________________________________

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİR HS               29.000

656 KAMBİYO ZARARLARI HS                                    1.000

                                        102 BANKALAR HS                           30.000

_______________________________/_________________________________________


ÖRNEK SORU

İşletme yabancı bir firmaya olan 30.000 € tutarındaki borcun ödenmesi için bankaya talimat vermiştir. Borç 1,75 TL kuru üzerinden hesaba alınmış olup talimat anında kur 1,80 TL’dir Banka ödeme emrini 1,85 TL kuru üzerinden mevduat hesabından ödemiştir.

Ödeme emri verildiğinde yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

Borcun TL karşılığı (30.000 x 1,75) 52.500 TL karşılığının (30.000x 1,80 TL ) 54.000 TL olduğu bilindiğine göre aradaki olumsuz fark Kambiyo Zararları hesabının borcuna yazılmalıdır.

______________________________/_________________________________________

320 SATICILAR HS                                         52.500

656 KABİYO ZARARLARI HS                             1.500

103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ HS              54.000

_______________________________/________________________________________

Ödeme emri yerine getirildiğinde nasıl kayıt yapılır?

Borç ödendiğinde TL karşılığı (30.000 x 1,85 TL) 55.500 TL olduğuna göre, 55.500 TL -54.000 TL arasındaki fark 656 Kambiyo Zararları hesabının borcuna kaydedilir. Mevduat hesabından ödeme yapıldığı için Bankalar hesabı alacaklandırılır.

________________________________/_______________________________________

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİR HS         54.000

656 KAMBİYO ZARARLARI HS                              1.500

                         102 BANKALAR HS                                            55.500

_________________________________/_______________________________________


KPSS 2002 SORUSU

Aşağıdaki işlemlerden hangisi verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının işleyişine uygundur?

A) Çek ödendiğinde hesabın borcuna kayıt yapılması

B) Çek ciro edildiğinde hesabın alacağına kayıt yapılması

C) Çek tahsil edindiğinde hesabın alacağına kayıt yapılması

D) Çek verildiğinde hesabın borcuna kayıt yapılması

E) Dönem sonunda bu hesabın kapatılarak bankalar hesabına aktarılması

ÇÖZÜMLEMESİ:

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı aktifi düzenleyici pasif karakterli bir hesaptır. Pasif hesapların işleyiş mantığı aşağıdaki gibidir:

Verilen çekler ödendiğinde çekli borçlarda azalış olur. Pasifteki azalış içinde hesap borçlandırılır.

CEVAP A


KPSS 2002 SORUSU

İşletme tarafından 28.08.2001 tarihinde keşide edilen 3.000.000 TL tutarındaki çekin 03.09.2001 tarihinde hesaptan alındığında ilişkin dekont, işletmeye gelmiştir.

Buna göre 03.09.2001 tarihinde işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)_____________________________/______________________________________

101 ALINAN ÇEKLER HS                                           3.000.000

                      102 BANKALAR HS                                                                3.000.000 ______________________________/______________________________________

B)___________________________/________________________________________

320 SATICILAR HS                                                  3.000.000

                   103 VERİLEN ÇEK VE ÖD EM HS                                            3.000.000

___________________________/________________________________________

C)__________________________/_______________________________________

102 BANKALAR HS                                                 3.000.000

                   103 VERİLEN ÇEK VE ÖD EM HS                                          3.000.000

_____________________________/______________________________________

D)________________________/_________________________________________

320 SATICILAR HS.                                              3.000.000

                   101 ALINAN ÇEKLER HESABI                                             3.000.000 __________________________/_________________________________________

E) __________________________________/______________________________

103 VERİLEN CEKLER CEKLER ÖD. EM. HS.          3.000.000

                  102 BANKALAR HESABI                                                    3.000.000

 _______________________________/___________________________________

Çözümleme

Kişide düzenlenen edilen çekler, verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının alacağında izlenir. Çek ödendiğinde ise, bu hesap borçlandırılırken, bankalar hesabı alacaklandırılır.

CEVAP E


KPSS 2005 SORUSU

İşletmenin bankadaki hesabıyla kayıtları arasında 720 TL’lik fark saptanmış ve ilgili hesaplara kaydedilmiştir. Farkın nedeninin işletme tarafından keşide edilen ve ödemesi gerçekleşen çekin, işletme tarafından kaydedilmemesi olduğu belirlenmiştir.

Buna göre yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu; Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı borçlu; Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı

C) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu; Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı

D) Bankalar hesabı borçlu; Sayım ve Tesellüm noksanları hesabı alacaklı

E) Verilen Çekler ve Ödeme hesabı borçlu; Bankalar hesabı alacaklı

Çözümleme

Ödeme yapılmasına karşın muhasebe kaydının unutulması bir noksan nedenidir. Soruda belirtildiği gibi noksanın kaydı yapılmıştır. Noksanın nedeni düzenlenen çekin işletme tarafından kaydedilmemesi olduğuna göre çek ödemesi nedeniyle hesapta eksiklik olduğu tespit edildikten sonra yapılacak düzeltme kaydı şöyle olmalıdır.

____________________________/_______________________________

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ             720

                  197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI               720

________________________/____________________________________

CEVAP C


KPSS 2009 SORUSU

İşletmenin borcuna karşılık satıcılara keşide ettiği çek, satıcı işletme tarafından nasıl kaydedilmelidir?

A)____________________________/______________________________

320 SATICILAR                                                             XX

                   101 ALINAN CEKLER                                                         XX

______________________/______________________________________

B)____________________________/______________________________

320 SATICILAR                                                             XX

                   103 VEİLEN ÇEK VE ÖDEME, EMİRLERİ                              XX

___________________________/_________________________________

C)________________________________/__________________________

120 ALICILAR                                                             XX

                   103 VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMİRLERİ                            XX

___________________________/________________________________

D)__________________________/_______________________________

101 ALINAN ÇEKLER                                                  XX

                   120 ALICILAR                                                                XX

_______________________________________/_____________________

E)__________________________/________________________________

121 ALACAK SENETLER                                            XX

                   120 ALICILAR                                                               XX

_____________________________________/________________________

Çözümleme

Keşide edilen (düzenlenen) çek, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının alacağında izlenir. Bu hesap aktifi düzenleyici pasif karakterlidir. Soruda işletme çek keşide ederek borcunu ödediğinde yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır.

_________________________/_____________________________________

320 SATICILAR                                                          XX

                            103 VERİLEN ÇEK, VE ÖDEME EMİRLERİ                         XX

___________________________/___________________________________

Alıcının keşide edip verdiği çek Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının alacağında izlenir.  Satıcı aldığı bu çeki kaydederken Alınan Çekler hesabının borcuna kaydeder soruda satıcının kaydı sorulduğuna göre aşağıdaki kayıt yapılır.

_________________/_______________________________________

101 ALINAN ÇEKLER                         XX

                   120 ALICILAR                                          XX

_______________________________/__________________________

CEVAP D


KPSS 2012 SORUSU

İşletme tarafından düzenlenen bir çekin tahsil edildiği bankadan gönderilen dekonttan anlaşılmıştır.

Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Kasa hesabı borçlu

B) Bankalar hesabı borçlu

C) Alınan Çekler hesabı alacaklı

D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu

E) Alınan Çekler hesabı borçlu

ÇÖZÜMLEME:

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı, işletmenin 3.kişilere bankadaki hesabından çekle veya yazılı talimatla yapacağı ödemeler için kullanılan, pasif karakterli aktifi düzenleyici bir hesaptır. Bilançoda bankalar hesabını düzenleyici görevi vardır.

İşletmenin düzenlemiş olduğu çek, banka tarafından ödendiğinde, bankadaki mevduatta bir azaltma meydana gelirken, çekli borçta da aynı azalma meydana gelecektir.

İşletmenin bankadaki hesabından çekin ödenmesi durumunda yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır;

———————————-/————————————————-

103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ HS.    XXX

                  102 BANKALAR HS.                                         XXX

————————–/———————————————————-

CEVAP D


2010 MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ SORUSU

İşletme 29.12.2009 tarihinde satıcılar lehine keşide etmiş olduğu 21.000 TL tutarındaki çeki bankalar hesabına alacaklı olarak kaydetmiştir.  Dönem sonunda incelenen hesap özelinden söz konusu çekin henüz hesaptan alınmadığı anlaşılmıştır.

İşletmenin bu bilgiye göre dönen sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) ————————–/————————————————————

102 BANKALAR                                                       21.000

                    103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EKMİRLERİ               21.000

————————————–/—————————————————

B) ————————————-/————————————————-

102 BANKALAR                                                     42.000

                103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ                   42.000

———————————/——————————————————

C) ———————————-/————————————————-

103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ             21.000

               102 BANKALAR                                                       21.000

——————————————/———————————————

D)———————————-/————————————————–

320 SATICILAR                                                 21.000

                  102 BANAKALAR                                               21.000

—————————————/————————————————-

E)——————————-/——————————————————

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ      42.000

                     102 BANKALAR                                              42.000

—————————–/———————————————————

ÇÖZÜMLEME:

Soruda satıcılara veresiye borç için çek verildiğinde aşağıdaki gibi kaydedilmiştir.

—————————————–/———————————————–

320 SATICILAR                                            21.000

                            102 BANKALAR                                      21.000

——————————————————-/———————————

Ancak dönen sonu itibariyle verilmiş olan çekin henüz bankadaki hesapları alınmamış olduğu görülmüştür. Bu haliyle bırakıldığında bankadaki mevcut olan para ile bankalar hesabının kalanı birbirine eşit olmayacaktır. Denkliğin sağlanabilmesi için 102 Bankalar hesabının borcuna kayıt yapılırken 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının alacağına kayıt yapılmalıdır.

CEVAP A

NOT:

31.12 tarihinde özün önceliği kavramı gereğince aşağıdaki şekilde aktarım yapılarak çeklerin vadeli oldukları belirtilmiş olur.

 

Ticari alacaklarda

Ticari olmayan alacaklarda

101 Alınan Çekler

Alacak Senetleri hesabına aktarılır

Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına aktarılır

103 Verilen Çekler

Borç Senetleri hesabına aktarılır

Diğer Çeşitli Borçlar hesabına aktarılır

 

<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/genel-muhasebe-dersi-tek-duzen-hesap-plani-ve-aciklamalari.html
03 Mayıs 2014 - 09:27

[…] Hisse Senetleri Hesabı 11 Menkul Kıymetler Hesabı 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Hakkında Bilgi 102 Banka Hesabı Tanımı, Örnekleri ve KPSS Muhasebe Soruları 101 Alınan Çekler […]

DMCA.com Protection Status