108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 03 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 4.866 kişi bu yazıyı okumuştur.

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI

108 diğer hazır değerler muhasebe hesabıNitelikleri itibariyle hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, yoldaki paralar, tahsil edilecek banka ve posta idareleri, işletme adına ödeme aracı olarak kullanılan kredi kartlarına birikmiş ve henüz kullanılmamış olan puanların izlendiği aktif karakterli hesaptır. Bu değerler elde edildiğinde hesap borçlandırırken elden çıkarıldığında hesap alacaklandırır.

Kredi kartı ile satış yapılması halinde banka ile yapılan anlaşma gereği ile belirli bir vade içermiyor ve kısa sürede tahsil edilebiliyorsa satış tutarı 108 Diğer Hazır Değerler hesabının borcuna takip edilir. Vadeli kredi kartı sahipleri ise 127 Diğer Ticari Alacaklar hesabının borcunda takip edilir.

 

     BORÇ   

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI

ALACAK

ARTIŞLAR ( + )

AZALIŞLAR ( – )

TOPLAM TUTAR  

TOPLAM TUTAR

 

ÖRNEK SORU

İşletme %18 KDV dâhil 1.180 TL‘lik malı kredi kartı ile satmıştır. Banka ile yapılan anlaşma gereğince kredi kartları 3 gün içerisinde işletmenin hesabına aktarılmaktadır. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

————————————————/———————————————————–

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.                         1.180

                  600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.                                        1.000

                  391 HESAPLANAN KDV HS.                                          180

————————————————/———————————————————–


ÖRNEK SORU

AYDIN Anonim Şirketi başka bir anonim şirketin ihraç ettiği 6 aylık faiz ödemeli, % 20 faizli 200.000 TL tutarındaki tahvilin vadesi dolan kuponlarını keserek tahsil edilmek üzere İş Bankasına vermiştir.(Gelir Vergisi Oranı % 20)

Bu tür sorularda 2 türlü muhasebe kaydı yapılabilir. Buna göre;

1.Yöntem

a) Kuponların kesilerek tahsile verilmesi durumunda yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

Faiz Geliri   = 200.000 x 0,20 x 6/12

                    = 20.000 TL

———————————-/—————————————————————-

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.            20.000

             642 FAİZ GELİRİ HS.                                    20.000

————————–/———————————————————————–

b)  Tahsilatın yapıldığı tarih deki yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

Gelir vergisi = Faiz Gelirli x Gelir Vergisi Oranı

                     = 20.000x 0,20

                     = 4.000 TL

————————————————/———————————————————–

102 BANKALAR HS.                                             16.000

 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLARI HS.        4.000

                 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.                      20.000

————————————————/———————————————————–

2. YÖNTEM

a) Kuponların kesilmesi durumunda yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

————————————————/———————————————————–

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.                         16.000

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLARI HS.          4.000

            642 FAİZ GELİRLERİ HS.                                                  20.000

————————————————/———————————————————–

b)   Tahsilatın yapıldığı tarihteki yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

——————————————-/——————————————————–

102 BANKALAR HS.                                                  16.000

                         108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.                                    16.000

—————————————————/——————————————————————–


ÖRNEK SORU

İşletmenin elindeki “AYDIN Anonim Şirketi’’nden aldığı hisse senetlerine düşen kar payı 54.000 TL’dir. İşletme elindeki kuponları keserek AYDIN Anonim Şirketi’ne göndermiştir. Şirket tutarı işletmenin bankadaki mevduat hesabına 53.900 TL olarak yatırmıştır. Aradaki farkı havale masrafı olarak kesmiştir.

İşletmenin kuponları tahsile gönderdiğinde yapacağı kayıt nasıl olmalıdır?

———————————————–/————————————————————————————-

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.                                              54.000

                        640 İŞTİRAKLERDEN TEMÜTTÜ GELİRLER HS.                      54.000

———————————————–/————————————————————————————-

İşletmenin tahsilatı gerçekleştirdiğinde yapacağı kayıt nasıl olmalıdır?

———————————————–/————————————————————————————-

102 BANKALAR HS.                                                53.900

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                         100

                     108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.                                          54.000

———————————————–/————————————————————————————-

NOT:

Tahviller için vadesi gelen kuponların faizi nedeniyle Faiz Gelirleri hesabı alacaklandırılırken, Hisse Senetlerine ait vadesi gelen kuponlar için iştiraklerden temettü gelirler hesabı alacaklardırılır.


ÖRNEK SORU

AYDIN işletmesi yurt dışındaki alıcının verdiği siparişe karşılıklı 5.000 $ avansı havale yaptığı ihbarını almıştır. İhbar günü 1$ =1,4 TL’dir. AYDIN işletmesi İş Bankasına bu bedelini mevduat hesabına aktarılması için talimat vermiştir. Banka paranın hesaba alındığı haber vermiştir. Paranın hesaba alındığı gün 1$=1,45 TL’dir.

a) İhbar alındığında yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

———————————————–/————————————————————————————-

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.                                               7.000

                                         340 ALINAN ŞİPARİŞ AVANSLARI HS.                            7.000

(5.000 $ x 1,4 TL = 7.000 TL )

———————————————–/————————————————————————————-

b) Tahsilat yapıldığında yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

———————————————–/————————————————————————————-

102 BANKALAR HS.                                                       7.250

                                 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.                                         7.000

                                  ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS.                                            250

( 5.000 $ x 1,45 TL = 7.250 TL )

———————————————–/————————————————————————————-


ÖRNEK SORU

İşletme adına alınmış kredi kartının hesap özetinden, 220 TL’lik nakit puan birikmiş olduğu görülmüştür.

———————————————–/————————————————————————————-

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.                                             220

                                       649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLARI HS.                        220

———————————————–/————————————————————————————-

Kredi kartının birikmiş olan puanlarla işletmede kullanılmak üzere %18 KDV dahil 177 TL temizlik malzemesi satın almıştır.

———————————————–/————————————————————————————-

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                                   150

191 İNDİRİLECEK KDV HS.                                                    27

                                   108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.                                      177

———————————————–/————————————————————————————-


KPSS 2002 SORUSU

İşletme, yıl basında toplu olarak satın alındığı 500.000 TL’lik damga pulları kullandıkça aylık gider olarak yazmaktadır.

Ocak ayı sonunda 240.000 TL’lik  damga pulu kaldığına göre  yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

A)  ……………………………………………   /  ………………………………………………….

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER                    240.000

                  770 GENEL YÖNETİM GİDERİ                              240.000

 ……………………………………………   /  ………………………………………………….

B) ……………..………………………………   /  ………………………………….……………….

108 DİĞER HAZIR GİDERLER                        260.000

                   770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                              260.000

 ……………………………………………   /  ………………………………………………….

C)  ……………..………………………………   /  ………………………………….……….……….

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                260.000

                    100 KASA                                                             260.000

 ……………………………………………   /  ………………………………………………….         

D) ……………………………………………   /  ………………………………………….

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                               240.000         

                   108 DİĞER HAZIR GİDERLER                                   240.000

 ……………………………………………   /  ………………………………………………….

E)  ……………………………………………   /  …………………………………….…. 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                              260.000

                  108 DİĞER HAZIR GİDERLER                                    260.000

 ……………………………………………   /  ………………………………………………….          

Çözümlemesi :

Alınan damga pulu Diğer Hazır Değerler hesabının borcunda izlenmelidir. Pullar tüketildikçe Diğer Hazır Değerler hesabı alacaklandırılırken, Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlandırılır. Elde kalan pulların değeri 240.000 TL olduğuna göre 260.000 TL maliyetli damga pulu tüketilmiştir.


KPSS 2008 SORUSU

İşletmenin dönem içinde satın alarak aktifleştirdiği 800 TL tutarındaki posta pulların 450 TL’lik bölümünün kullanılmadığı dönem sonunda yapılan sayım sonucunda anlaşılmıştır.

A)……………..………………………………   /  ……………………………………………………………….

770 GENELYÖNETİM GİDERLER                                   350

                 157 DİĞER STOKLAR                                                 350

……………..………………………………   /  ………………………………………………………………….

B) ……………..………………………………   /  …………………………………………………….……….

157 DİGER STOKLAR                                                  450

                  770 GENELYÖNETİM GİDERLER                                      450

……………..………………………………   /  …………………………………………………………..…….

C) ……………..………………………………   /  ……………………………………………………………….

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                 350

                  108 DİĞER HAZIR GİDERLER                                           350

……………..………………………………   /  ………………………………………………………….……….

D)……………..………………………………   /  ………………………………………………………….…….

108 DİGER HAZIR GİDERLER                                      450

                   770 GENELYÖNETİM GİDERLERİ                                           450

……………..………………………………   /  ……………………………………………………….………….

E) ……………..………………………………   /  ………………………………………………………………

100 KASA                                                              450

                   108 DİĞER HAZIR GİDERLER                                       450

……………..………………………………   /  ………………………………………………………….……….

Çözümlemesi:

Posta pulları Diğer Hazır Değerler hesabının borcunda izlenir. Dönem içerisinde alınan pullar Diğer Hazır Değerler hesabının borcuna 800 TL olarak kaydedilmiştir. 350 TL’lik posta pulu kullanıldığına göre Diğer Hazır Değerler hesabının alacağına, Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna kayıt yapılmalıdır.

CEVAP C

 

<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/genel-muhasebe-dersi-tek-duzen-hesap-plani-ve-aciklamalari.html
04 Mayıs 2014 - 12:42

[…] Senet ve Bonoları Hesabı 110 Hisse Senetleri Hesabı 11 Menkul Kıymetler Hesabı 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Sektörel Çevre Sorunları ve Kirliliği Rapor Yazma […]

DMCA.com Protection Status