120 Alıcılar Hesabının İşleyişi, Örnek Soru, Muhasebe Kaydı

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 120 Alıcılar Hesabının İşleyişi, Örnek Soru, Muhasebe Kaydı
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 05 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 8.784 kişi bu yazıyı okumuştur.

120 Alıcılar Hesabı

120 alıcılar hesabı–  Müşterilere mal ve hizmet satışında doğan senetsiz (veresiye, kredileri ) alacakların izlendiği hesaptır. Bilançonun aktif kısmında yer alır. İlk kaydı borç tarafında yapılır ve her zaman borç kalanı vermektedir.

– VUK’na göre senetsiz alacaklar Mukayyet Değer (kayıtlı değer ) ile değerlenmelidir.

– Hesapta artış olduğu zaman (satış bedeli, hesaba yürütülen faizler, müşteri adına katlanılan giderler gibi) borçlandırılırken, azalış olduğu zaman (yapılan ödemeler, yapılan iadeler veya iskontolar gibi) alacaklandırılır.

– Borç kalanı verir. Kalan tutar işletmenin müşterilerinden olan senetsiz alacak tutarını gösterir.

– Her bir müşteriden olan senetsiz alacaklar yardımcı hesaplarda izlenir.

– Vadeli satışlarda uygulanan vade farkı veya faiz geliri 642 Faiz Gelirleri Hesabı’nın alacağında izlenmelidir.

– İşletmenin arızi olarak sattığı varlıkları (duran varlıklar gibi) satın alan kişi ve kuruluşlardan olan senetsiz alacaklar bu hesaba alınmaz. Söz konusu alacaklar 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabında izlenmelidir.


ÖRNEK SORU:

Hasan Tahsin TOPBAŞ işletmesi, 10.02.2017 tarihinde tamamını kredili olmak üzere müşterilerinden biri olan ÖZKAN Limited Şirketi’ne % 18 KDV dahil 944 TL mal satmıştır.

Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

944/1,18= 800 TL malın fiyatıdır. 944-800= 144 TL ise KDV’dir.

______________________ 10.02.2017_________________________________

120 ALICILAR HESABI                            944

        600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI                         800

        391 HESAPLANAN KDV                                      144

Veresiye mal satışı

_________________________________________________________________


ÖRNEK SORU:

İşletme, ÖZKAN Limited Şirketi’ndeki 944’lik veresiye alacağını 10.03.2017 tarihinde tahsil etmiştir.

Yapılması gerekli muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

______________________ 10.03.2017_________________________________

100 KASA HESABI                                 944

        120 ALICILAR HESABI                                                 944             

Veresiye borcun tahsil edilmesi

_________________________________________________________________


ÖRNEK SORU:

Alıcılar ile yapılan sene sonu mutabakat çalışmaları sırasında TOPBAŞ A.Ş’nin borcuna karşılık banka hesabına yollamış olduğu 2.000 TL’lik ödemenin kayıtlara sipariş avansı olarak alınmış olduğu belirlenmiştir.

Yapılması gerekli muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Hatalı kayıt;

______________________ /________________________________________

102 BANKALAR HESABI                                      2.000

             340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                        2.000 

_________________________________________________________________

Düzeltme kaydı;

______________________ /________________________________________

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI           2.000 

             120 ALICILAR HESABI                                                2.000 

_________________________________________________________________


ÖRNEK SORU:

İşletme borcunu zamanında ödemeyen müşterisinin cari hesabına anlaşma gereği 500 TL vade farkı ilave ederek durumu karşı tarafa bildirmiştir.

Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

———————————————/—————————————————–

120 ALICILAR HS.                                                                             500

                              642 FAİZ GELİRLERİ HS.                                                       500

Müşteriye faiz tahakkuk edilmesi

———————————————-/———————————————————–


ÖRNEK SORU:

Satış sırasında fiyata vade farkı yüklenilen müşteri Celalettin YENi’ye vadeden önce ödeme yapılması nedeniyle, 500 TL indirim yapıldığına göre yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Vadeli satılan malın vadeden önce alıcı tarafından ödenmesi durumunda alıcı lehine uygulanan indirime Kasa İskontosu denir ve aşağıdaki gibi kaydedilir.

————————————————/——————————————————-

611 SATIŞ İSKONTOLARI HS.                                                        500

                                120 ALICILAR HS.                                                               500

Alıcı için kasa iskontosu yapılması

————————————————/——————————————————-


ÖRNEK SORU:

Yurt dışındaki müşterilerden ÖZKAN firmasına kredili olarak satılan 50.000 $’lık mal hesaplara 1$=1,3 TL kuru ile alınmıştır. Bilanço gününde 1$=1,5 TL ise yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Dönem içerisinde gerçekleştirilen yabancı paralı vadeli satışlar için dönem sonunda, alış kuru ile 31.12 tarihindeki kur karşılaştırılarak değerleme yapılır. Olumlu kur farkları Kambiyo Karları hesabının alacağına, Alıcılar hesabının borcuna kaydedilirken, olumsuz kur farkı Kambiyo Zararları hesabının borcuna, Alıcılar hesabının alacağına aktarılarak kaydedilir.

(1,5 TL -1,3 TL) x 50.000 $ = 10.000 TL ise;

—————————————————-/—————————————————–

120 ALICILAR HS.                                                                        10.000

                      646 KAMBİYO KARLARI HS.                                                     10.000

—————————————————/——————————————————

Uygulamada dönem sonuna kadar satıştan olan olumlu kur farklarının, satış geliri olarak değerlendirilerek Yurt içi Satışlar hesabının alacağına, olumsuz farkların da satış gelirini azaltması nedeniyle Satış İskontaları hesabının borcuna kaydedildiği de görülmektedir.


KPSS 2011 SORUSU:

Aşağıdakilerden hangisi Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar hesap sınıflarının her ikisinde de yer alan bir hesaptır?

A)  Verilen Avanslar                                

B)  Şüpheli Alacaklar Karşılığı              

C)  Gelecek Aylara Ait Giderler                              

D)  Alıcılar                                                      

E)  İndirilecek KDV

Çözümleme:

Alıcılar hesabı Dönen Varlıklar’da Ticari Alacaklar grubunda 120 kodlu hesap ile yer alırken, Duran Varlıklar da 220 kodlu ile yer almaktadır. Verilen Avanslar Hesabı sadece Duran Varlıklar’ da yer alırken, diğer şıklardaki hesapların tamamı Dönen Varlıklar’da yer alır.

CEVAP D

<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/genel-muhasebe-dersi-tek-duzen-hesap-plani-ve-aciklamalari.html
18 Mayıs 2014 - 21:24

[…] Alacak Senetleri Hesabı 120 Alıcılar Hesabının İşleyişi, Örnek Soru, Muhasebe Kaydı 12 Ticari Alacaklar Hesap Grubu 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı […]

DMCA.com Protection Status