122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 04 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 2.068 kişi bu yazıyı okumuştur.

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)* Alacak ve borç senetlerinin reeskonta tabi tutulmalarının nedeni, bilanço tarihinden itibaren senedin vadesine kadar ki süreye tekabül eden faizleri hesaplayarak, senetlerin bilanço günündeki gerçek değerini hesaplamak ve bilançoda bu değer üzerinden görünmelerini sağlamaktadır. Böylece, bilanço günü itibariyle senetli alacaklar içinde yer aldığı varsayılan vade farkının hesaplanarak ayıklanması ve bu farkın kayıtlarla ilgili olduğu döneme aktarılması sağlanmaktadır.

*  Alacak Senetlerine ilişkin Reeskont uygulaması hem ticari alacak senetleri hem de ticari olmayan alacak senetlerine uygulanır.

*  Vergi Usul Kanunu’na göre tahsili şüpheli hale gelmiş alacak senetleri ile hatır senetlerine Reeskont uygulanmaz.

*  Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri senetli alacak ve borçları için Reeskont uygulamak zorundadırlar. Bunların dışında kalan işletmelerde ise isteğe bağlıdır. Ancak senetli alacaklarına Reeskont uygulayan işletmeler senetli borçlarına da uygulamak zorundadır.

*  Alacak Senetlerine mukayyet (kayıtlı) değerleme ölçüsü uygulanırsa herhangi bir muhasebe işlemi yapılmaksızın 121 Alacak Senetleri hesabının borç kalanı bilançoya aktarılır.

*  Alacak Senetlerine tasarruf (peşin, gerçek) değerleme ölçüsü uygulanırsa her bir alacak senedinin bilanço günündeki gerçek değerleri hesaplanır. Bu hesaplamada iki formül kullanılır.

*  Vadeli olan senetsiz alacakların Reeskonta tabi tutulması özün önceliği kavramı gereğidir.

NOT: VUK’a göre senette faiz belirtilmişse Reeskont hesaplamasında bu oran esas alınacaktır. Senette faiz oranı belirtilmemişse değerleme gününde geçerli olan TC Merkez Bankası’nın iskonto haddi uygulanır.


ÖRNEK SORU:

İşletmenin, 31.12.2014 tarihinde sahip olduğu alacak senedi vade ve tutarı aşağıdaki gibidir. Bu senede uygulanacak reeskont (İskonto) oranı %40’tır. İç iskonto yöntemine göre senedin tasarruf değeri kaç TL’dir?

Vade                                               Tutar

20.02.2015                                    3.500

– Reeskont hesaplamasında VUK. Genel Tebliği’ne göre iç iskonto formülünün uygulaması gerekir.

İç İskonto = Tutar / 1+(Faiz Oranı x Vade )

         = 3.500 / 1+(0.40×50:362)

          = 3.317,5 TL

Reeskont Tutarı = 3.500-3.317,5

                            =182,5 TL

_______________________31.12.2014______________________________

657 REESKONTFAİZ GİDERLERİ HS.                                  182,5

                   122ALACAK SEN REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS.                    182,5

______________________  /  ______________________________________

* Reeskont işlemleri takip eden yılın ilk günü ters kayıtla kapatılır. Reeskont Faiz giderleri hesabı, bir gelir hesabı olan Reeskont Faiz Gelirleri hesabı ile kapatılır.

_______________________01.01.2015________________________________

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU H.S                     182.5

         647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS.                                     182,5

__________________________  / ____________________________________

Reeskont işlemi sonucunda 31 Aralık tarihinde alacak senetleri bilançoda aşağıdaki gibi görünecektir,

12 TİCARİ ALACAKLAR                                                     3.317,5 

121 ALACAK SENETLERİ                                     3.500  

122 ALACAK SENETLERİ Reeskontu        (-)      (182,5)    

Bilanço incelendiğinde işletmenin ileri tarihli 3.500 TL‘lik senetli alacağı bulunduğu, 31 Aralık tarihindeki tasarruf değerinin ise (peşin)  3.317,5 TL olduğu anlaşılır.    


ÖRNEK SORU:

İşletme, 28 Şubat vadeli 50.000 $ tutarında bir alacak senedini 1 $= 1,7 TL kuru üzerinden kayıtlarına almış durumdadır. 31.12.2014 tarihinde 1$  = 1,7 TL olup,  faiz oranı  %30’dur   

Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Yabancı para cinsinden düzenlenmiş senetlere reeskont işlemi yapılmadan önce, sene sonunda Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kur üzerinden değerleme işlemi yapılır. Bundan sonra reeskont uygulamasına geçilir. 

50.000 $ x (1,7 TL- 1,5TL)  =  10.000 TL

——————————- / ———————————————- 

121 ALACAK SENETLERİ HS.                     10.000

             646 KAMBİYO KARLARI HS.                          10.000 

————————— ——– / ———————————————-

Sene sonunda yabancı para cinsinde düzenlenmiş senetler için değerleme işlemi yapıldıktan sonra,  reeskont hesaplaması ve kaydı gerçekleştirilir. 

İç İskonto = Tutar / 1+(Faiz Oranı x Vade )

                   = 50.000 / 1+(0.30 x 2 / 12)

                   = 47.619 $ senedin peşin değeri olacaktır.

                      1+(0.30×2/12)

Bunun reeskont tutarı (50.000 $ – 47.619 $) 2.381 $ olacaktır.

Reeskontun TL karşılığı ise, $ x 1,7 TL = 4.048 TL olacaktır.

________________________________ /_________________________________

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS.                          4.048

              122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS                  4.048

________________________________ /_________________________________


ÖRNEK SORU:

Reeskont uygulanacak alacak senedinin nominal değeri 5.900 TL’dir. Bu tutara %18 KDV dahildir. Bu senetli alacağa senet tutarından 900 TL KDV çıkartılarak 5.000 TL için reeskont uygulanmış ve 400 TL reeskont hesaplanmıştır. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

_______________________________ / __________________________________________

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS.                               400

                 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS.                      400

_______________________________ / ____________________________________________

Mal ve hizmet satışları karşılığında alınan senetli alacak tutarına KDV tutarı da eklenerek senet düzenlenmişse, reeskont işlemi KDV tutarları için hesaplanmayacaktır.


ÖRNEK SORU:

İşletmenin alacak senetleri için hesaplandığı reeskont tutarının izleyen yılda iptaliyle ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı

B)  Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu — Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı

C)  Alacak Senetleri hesabı borçlu – Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı

D) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – Finansman Giderleri hesabı alacaklı

E)  Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu – Alacak senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

Çözümleme:

Alacak senetleri tasarruf değeri ile değerlendirildiğinde 31.12 tarihinde senedin peşin değeri tespit edilir. Senedin üzerindeki yazılı değer (nominal değer) ile peşin değer arasındaki farka reeskont tutarı denir 31.12 tarihinde alacak senetlerine tasarruf değeri uygulandığında yapılması gereken kayıt şöyledir.

______________________________    31.12.  …     ________________________________

REESKONT FAİZ GİDERLERİ                                       XX

              ALACAK SENETLERİ REESKONTU                                     XX

__________________________________ /_______________________________________

Reeskont kaydı 01 Ocak tarihinde ters kayıtla aşağıdaki gibi kapatılmalıdır.

_______________________________  01.01. ….      ________________________________

ALACAK SENETLERİ REESKONTU                                XX

               REESKONT FAİZ GELİRLERİ                                           XX

__________________________________ /_________________________________________

Reeskont faiz giderleri hesabı dönem sonunda 690 dönem karı veya zararı hesabına aktarılarak kapatılmış olacağından dolayı, izleyen yıl dönem başında reeskont faiz gelirleri hesabına yazılarak gider yazılmış olan tutar gelir yazılarak iptal edilmiş olur. Soruda izleyen yıl (01.01..) sorulduğuna göre cevabın ‘’A’’ seçeneği olması gerekir.                                                                                                                                                 Cevap: A


KPSS 2008 SORUSU

1.  Şüpheli hale gelmiş alacak senetleri

2.  Vadeli çekler

3.  Yabancı para cinsinden düzenlenmiş alacak senetleri

4.  Hatır senetleri

5.  Teminata verilen alacak senetleri

Vergi Usul Kanunu’na göre yukarıdaki değerlerden reeskont ayrılabilir?

A)  1 ve 2              

B)  1 ve 3           

C)  2 ve 4               

D) 3 ve 4                 

E)  3 ve 5              

Çözümleme:

İşletme alacak ve borç senetlerine tasarruf değerini (peşin değer) uygulandığında ortaya çıkan farka reeskont adı verilir. Seçeneklerde belirtilen yabancı para ile düzenlenmiş ve teminata verilmiş alacak senetlerine isteniyorsa reeskont ayrılabilir. Ancak şüpheli hale gelmiş senetli alacaklar vadesi gelmiş hatta geçmiş alacaklar olduğu için reeskont ayrılamaz. Hatır senetleri ticari bir nedenden dolayı ortaya çıkmadığı için reeskont ayrılamaz. Çekler için reeskont işlemleri ise VUK’da tanımlanmamıştır. Zira TTK’da çek nakit ödeme aracıdır.                                                                                                                                                              CEVAP: E


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status