124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-)

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-)
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 04 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.714 kişi bu yazıyı okumuştur.

124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-)

124 Kazanılmamış Finansal Kiralama faiz gelirleriİşletmelerin faaliyetlerinde kullanacakları maddi duran varlıklar her zaman öz kaynaklarından sağlamaları mümkün olmamaktadır. Bu gereksinimin karşılanmasında kullanılabilecek seçeneklerden biriside finansal kiralama yöntemidir. Böylece işletmenin ihtiyaç duyduğu yatırım mallarının mülkiyetini kazanmadan kiralama yoluyla kullanma hakkını elde etmesi mümkün olmaktadır. Finansal kiralama şirketi, işletmenin talep ettiği varlığı piyasadan satın alır ve yatırımcıya kiralar.

Amortisman ayrılabilir. Nitelikteki tüm maddi duran varlıklar finansal kiralamaya konu olabilirken, maddi olmayan duran varlıklar finansal kiralamaya konu olamazlar.

Finansal kiralamaya konu olan maddi duran varlıklar dışında arsa, arazi binalar da yer alır. Arsa, arazi ve binalarla ilgili kiralama sözleşmelerinde;

* Arsa, arazi ve binanın kira dönemi sonunda kiracıya mülkiyetin devredilmesi,

* Kira dönemi sonunda kiracıya, kiralamaya konu gayrimenkulün mülkiyetini düşük bir bedelde satın alma hakkının tanınması,

durumlarında bu sözleşme ve işlemler de finansal kiralama olarak kabul edilir.

– Bir kiralamanın finansal kiralama olabilmesi için aşağıdaki kiralama işlemlerinden birine göre yapılması gerekir;

* İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıyla devredilmesi,

* Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymetli rayiç bedelimden düşük bir bedelle satın alma hakkında tanımlanması

* Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması

* Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemeleri bugünkü değerlerini toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90’ından daha büyük bir değer oluşturması

– Finansal kiralama sözleşmesi en az dört yıl süreli olmak zorundadır.

– Kiralayan tarafından aktifleştirilen alacak tutarının reeskonta tabi tutulması mümkün bulunma maktadır.

– Finansal kiralama konusu hakların muhasebeleştirilmesi kullanılan 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri hesabı finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değer arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal faiz gelirlerini izlendiği hesaptır.

·  Finansal kiralama sözleşme tutarı ile kire ödemelerinin bugünkü değer arasındaki fark 124 kodlu bu hesaba alacak kaydedilir her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarları bu hesaba borç 600 yurtiçi satışları hesabının alacağına kaydedilir.

·  Finansal kiralamada, kiracının ödeyeceği tutar anapara ve faiz (finansman) giderleri şeklinde ayrılır. Muhasebeleştirmede finansal kiralama şirketinden gelen faturanın tamamını (anapara ve faiz) gider yazılmayıp toplam kira (faiz hariç) bedelinin aktifleştirilmesi ve amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekir. Faiz tutarları ise finansman giderleri şeklinde kayda alınır.


KPSS 2011 SORUSU:

Aşağıdakilerden hangisi bir bilanço hesabıdır?

A) Konusu kalmayan karşılıklar

B) Faiz gelirleri

C) Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri

D) Reeskont faiz gelirleri

E) Komisyon gelirleri

ÇÖZÜMLEME: Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden alacak ile kira ödemenin bugünkü kira değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği düzenleyici hesaptır. 12 Ticari Alacaklar grubunda pasif karakterli bir hesap olarak yer alır.  Finansal kiralama yapan işletmelerin kullandığı hesaptır.

CEVAP C


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status