159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı Muhasebe Kayıtları

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı Muhasebe Kayıtları
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 27 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 5.578 kişi bu yazıyı okumuştur.

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

159 verilen sipariş avansları hesabı muhasebeSatın alınmak için siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Yurt içi veya yurt dışına avansın verilmesi veya akreditifin açtırılmasında hesap borçlandırılırken avansın ve ya akreditifin tutarının teslim edilen mal bedeline mahsup edilmesinde alacaklandırılır.
 
NOT= Duran varlık alımı için sipariş avansı verilmesi halinde  159 Verilen Sipariş Avansları hesabı yerine 259 verilen avanslar  hesabında takip edilir.


ÖRNEK SORU:
İşletme 8.000 TL’lik ticari mal siparişi için 1.500 TL avans ödemesi yapmıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

____________________________/___________________________
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS.               1.500
                   100 KASA HESABI                                          1.500
____________________________/___________________________


ÖRNEK SORU:
İşletme daha önce vermiş olduğu  %18 KDV hariç 8.000 TL’lik siparişi almıştır. 1.500 TL’lik avans düşüldükten sonra kalan kısım için çek düzenlenmiştir. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?
___________________________/___________________________

153 TİCARİ MALLAR HS.                                           8.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS.                                       1.440
            159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                     1.500
            103 VERİLEN ÇEK. VE ÖD. EMİRLERİ HS.                        7.940
___________________________/___________________________ 

NOT: Akreditif açtırılması dış ticaret yapa bilmek için birbirini tanımayan iki işletmeye bankanın aracılık etmesidir. Aracı banka, malını satan işletmeye malın alıcıya tesliminde mal bedelini alacağını garanti eder.  Malı ithal eden işletmeye ise akreditif kredisi açar.


ÖRNEK SORU:

İşletme, ithal edeceği bir mal ile ilgili olarak İş Bankasında kredi ile 10.000 € tutarında akreditif açtırmıştır. 1€ = 1,6 TL’dir. Akreditif gideri 600 TL banka tarafından işletmenin yine aynı bankadaki hesabından çekilmiştir. Sipariş edilen malzeme gümrükten çekilmiş 400 TL gümrük vergisi ve diğer giderler için % 18 KDV dahil 118 TL nakit ödeme yapılmıştır. (Mal teslim alındığında 1 € = 1,70 TL’dir.)
1. Akreditif açtırılması kaydı ;
______________________________/__________________________
 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI        16.000
                   102 BANKALAR HESABI                                   16.000
______________________________/__________________________
2. Akreditif  giderinin kaydı ;
______________________________/__________________________
 159 VERİLEN  SİPARİŞ AVANSLARI HESABI       600
                   102 BANKALAR HESABI                                   600
______________________________/__________________________
3. Malın gümrükten çekilmesi kaydı ;
______________________________/__________________________
153 TİCARİ MALLAR HS.                                       18.100
– Akreditif gideri 16.000
-Akreditif bedeli          600
-Gümrük vergisi          400
-Diğer giderler            100
-Kambiyo gideri       1.000
191 İNDİRİLECEK KDV                                           18
             100 KASA HS.                                                                  518                                                                             
             159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                  16.600
             300 BANKA KREDİLERİ HESABI                                     1.000
______________________________/__________________________
Mal banka kredisi yerine nakit alınmış olsa idi, ortaya çıkan kur farkı 300 Banka Kredileri Hesabı yerine 646 Kambiyo Karları hesabına yazılırdı.


ÖRNEK SORU:

İşletme, ithal edeceği bir malzemeyi temin etmek için yurt dışındaki AYDIN firmasına 100.000 $ avans olarak verilmesi için Akbank’a talimat vermiştir. Banka havaleyi 1 $=1,50 TL kuru üzerinden gerçekleştirmiştir. Firmanın malzemeyi gönderdiği gün 5.000 TL gümrük vergisi, 2.000 kur farkı ve 12.000 TL KDV ödenerek mal gümrükten çekilmiştir.

1.  Avansın verilmesi kaydı nasıl olmalıdır?

______________________________/__________________________
159 Verilen Sipariş Avansları                  150.000

                      102 Banka H.S                                   150.000

______________________________/__________________________
 

2. Malzemenin teslim alınması kaydı nasıl olmalıdır?

Avans                                         150.000 TL

Gümrük vergisi                              5.000 TL

Kur farkı                                        2.000 TL

İlk Madde ve Malzeme Maliyeti  157.000

______________________________/__________________________
150 İlk Madde Ve Malzeme                             157.000

191 İndirilecek KDV                                          12.000

                            159 Verilen Sipariş Avansları               150.000

                            100 Kasa                                            17.000

                            646 Kambiyo Karları H.s.                       2.000

______________________________/__________________________
 


2012 KPSS SORUSU:

İşletmenin ithal edeceği mallar için ödeyeceği gümrük vergisi, aşağıdaki hesapların hangisinde muhasebeleştirilmelidir.

A)  Hesaplanan KDV                 

B)  Verilen Sipariş Avansları              

C)  Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı     

D) Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonları            

E) Ödenecek diğer yükümlüler

Çözümleme:

Satın alınmak için siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak verilen avanslar, alış giderleri KDV hariç her türlü gider ödemelerinin izlediği hesap verilen sipariş avanslarıdır. Söz konusu mallar teslim alındığında yapılmış olan bütün bu harcamalar stokun maliyetini oluşturmak üzere ticari mallar hesabına devredilir. Avansın verilmesi veya akredifin açılması ile hesap borçlandırılırken malı teslim alınması durumunda mal bedelinden mahsup edilerek hesap alacak.

Aktreditif: dış ticaret yapabilmek için birbirini tanımayan iki işletmeye bankanın aracılık etmesidir.

CEVAP B


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/genel-muhasebe-dersi-tek-duzen-hesap-plani-ve-aciklamalari.html
13 Temmuz 2014 - 08:52

[…] ve Çözümleri 2014 Temmuz Dönemi Muhasebe ve Finansman İller Arası Minumum Puanlar 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı Muhasebe Kayıtları 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 157 Diğer Stoklar Hesabı ve Örnek […]

DMCA.com Protection Status