180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 15 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş ve 3.614 kişi bu yazıyı okumuştur.

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI VE ÖRNEK SORULAR

180 Gelecek Aylara Ait Giderler HesabıBu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullanılır.

Peşin olarak ödenen fakat gelecek aylara ait olan giderler bu hesabın borcunda gösterilirken, giderin ait olduğu aya gelmesi durumunda alacaklandırılır.

Bir yıldan daha uzun süreli giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabında gösterilir.

Finansal tablolarını aylık veya yıllık düzenleyen işletmelerin yapmaları gereken muhasebe kayırları farklılık göstermektedir. Aşağıda aynı örnek maliyetlerini aylık ve yıllık olarak hesaplayan işletmelere göre ayrı ayrı çözülecektir.


ÖRNEK SORU:

İşletme, 01.03.2016 tarihinde kiralamış olduğu işyerinin yıllık kira bedeli olan 18.000 TL’yi peşin olarak ödemiştir. Yapılması gereken muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır?

Maliyetlerini aylık olarak hesaplayan işletmelerde;

Kira; alan açısından gayrimenkul sermaye iradı olduğundan kazanç üzerinden gelir vergisi (%20) kesintisi yapılır. Gelir vergisi 18.000 TL x %20 = 3.600 TL

Aylık kira bedeli ( 18.000 TL / Ay ) 1.500 TL’dir. 2016 yılına ait ( Mart-Aralık ) 10 aylık kira bedeli 2017 yılından ise 2 aylık kira bedeli söz konusudur. 2016 yılına ait kira gideri olan (10 ay x 1.500 TL)  15.000 TL’nin aylık kayıt mantığı gereğince  sadece mart ayına ait olan 1.5000 TL’lik kısmı genel yönetim giderleri hesabının borcuna yazılır. Kalan 13.500 TL (9 ay x 1.500) aktif karakterli bir hesap olan gelecek aylara ait giderler hesabının borcuna kaydedilir. 2017 dönemine ait giderler ise yine aktif karakterli bir hesap olan gelecek yıllara ait giderler hesabının borcuna kaydedilir.

01.03.2009 tarihindeki ödemenin kaydı;

___________________________01.03.2016________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                             1.500

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                     13.500

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.                     3.000

                    100 KASA HS.                                                                      14.400

                    360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.                                  3.600

____________________________/_______________________________________

Nisan ayı kirasının muhasebeleştirilmesi,

2016 Yılının her aybaşında Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 1.500 TL alacaklandırılırken Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlandırılır.

Gider hesabına borçlandırır.

____________________________/__________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                 1.500

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                    1.500

____________________________/__________________________________

Yukarıdaki kayıt yıl sonuna kadar her ay tekrarlanır.

İzleyen yıl kirasının dönen varlıklar bölümündeki hesaba aktarılması,

31.12.2016 tarihinde 280 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydedilmiş olan 3.000 TL artık bir yılın altındaki bir sürece ait olduğu için alacaklandırılarak kapatılır. Bu tutar 180 Gelecek Aylara ait Giderler Hesabının borcuna aktarılır.

_________________________31.12.2016_____________________________

180 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                          3.000

                  280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                                             3.000

____________________________/__________________________________

Ocak ayı kirasının muhasebeleştirilmesi,

01.01.2017 tarihinde Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında yer alan Ocak ayı kira gideri Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna aktarılır.

________________________01.01.2017______________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                 1.500

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                    1.500

____________________________/__________________________________

Yukarıdaki kayıt Şubat ayında da tekrarlanır.


Maliyetlerini yıllık olarak hesaplayan işletmelerde;

Yıllık kayıt mantığını benimseyen işletmelerde 2016 yılının 10 aylık kira gideri olan 15.000 TL Genel Yönetim Gideri Hesabının borcuna kaydedilir. 2017 yılına ait kısım ise 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının borcuna aktarılır.

________________________01.03.2016______________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                       15.000

280 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                  3.000

            100 KASA                                                         14.400

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLARI                    3.600

____________________________/__________________________________

İzleyen yılın kirasını dönen varlıklar bölümündeki hesaba aktarılmasına;

31.12.2016 tarihinde Gelecek Aylara Ait Giderleri hesabına aktarılır

__________________________31.12.2016____________________________

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                  3.000

                        280 GELECEK AYLARA AİT GİDERER HS                                 3.000

____________________________/__________________________________

2017 yılı kirasının muhasebeleştirilmesi,

2017 Yılına ait tüm kira giderleri ocak ayında 2017 döneminde diğer aylara aktarılması

____________________________/__________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                 3.000

              180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                     3.000

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

İşletme kullanmak üzere yıl içerisinde satın aldığı kırtasiye malzemesinin bedelinin tümünü gider olarak muhasebeleştirmiştir. 31 Aralık tarihinde yapılan sayımda 1.200 TL’lik kırtasiye malzemesinin kullanılmamış olduğu tespit edilmiştir. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Kırtasiye malzemesinin tamamı dönem içinde genel yönetim giderlerine borç yazılarak kaydedilmiştir. Ancak bu malzemenin 1.200 TL’lik kısmı tüketilmemişse yeni dönemde tükeneceğini bilinmektedir. Bu nedenle Genel Yönetim Giderlerinden çıkış yapılarak ( alacaklandırılır), Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına giriş yapılmalıdır. Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı aktif karakterli olduğu için girişlerde borçlandırılır.

____________________________/__________________________________

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                      1.200                           

     770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                          1200

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

İşletme 12.09 2016 tarihinde, ısıtmada kullanmak üzere % 18 KDV dahil 9.440 TL’lik kalorifer yakıtı satın alarak bunun 3.000 TL’lik kısmı dönem gideri, art kalan kısmını da izleyen dönem gideri olarak kaydetmiştir. Ancak dönem sonunda yapılan tespitte depoda 3.000 TL’lik yakıt kalmış olduğu görülmüştür.

Yakıt satın alındığında yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

____________________________/__________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                      3.000

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER               5.000

191 İNDİRİLECEK KDV                                     1.440

                       100 KASA                                                                          9.440

____________________________/__________________________________

Yakıt satın alındığında 3,000 TL’lik kısmı dönem gideri olarak 770 Genel Yönetim Gideri hesabına kaydedilir arta kalan 5.000 TL’lik kısım izleyen yıl içerisinde tüketiciliğe düşüncesi ile 280 Gelecek Yıllara Ait Gider hesabına kaydedilir.

____________________________/__________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HS.                                         2.000

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                             3.000

                    280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.                                 5.000

____________________________/__________________________________

Dönem sonunda depoda 3.000 TL’lik yakıtın kalmış olması, düşünülenden 2.000 TL daha fazla yakıt tüketilmiş olduğu anlamına gelir. Dönemsellik kavramı gereğince bu 2.000 TL’nin de, dönem olarak 770 Genel Yönetim Gideri hesabına kaydedilmesi gerekir. Ayrıca izleyen dönem kullanılacak olan 3.000 TL’lik kısmında Duran Varlık hesabı olan 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabından 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına aktarılması gerekir.


ÖRNEK SORU:

Üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo düzenlenen bir işletme 01 Kasım 2016 günü 2 yıllık kira bedeli olarak 24.000 TL nakit ödeme yapmıştır. Ödemede %20 Gelir Vergisi kesintisi yapılmıştır.

01 Kasım 2016 tarihinde yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Aylık kira gideri (24.000/24 ay) 1.000 TL’dir. Buna göre yıllık kira gideri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2016 yılı (2 Ay)

2017 yılı (12 Ay)

2018 yılı (10 Ay)

1.000 x 2 ay = 2.000 TL

1.000 x 12 Ay = 12.000 TL

1.000 x 10 ay = 10.000 TL

_______________________01.01.2016_______________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HS.                                     2.000

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.                      22.000

                   100 KASA HS.                                                                           19.200

                   360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.                                      4.800

____________________________/__________________________________

31.12.2016 Tarihinde yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?
2017 yılına ait kira gideri (12.000 TL) gelecek yıllara ait giderler hesabından çıkarılarak gelecek aylara giderler hesabının borcuna kaydedilir.

_______________________31.12.2016_______________________________

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                    12.000

               280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.                                 12.000

____________________________/__________________________________

01.01.2017 Tarihinde yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

İşletme üçer aylık dönemlerde kayıt yaptığına göre Ocak-Şubat ve Mart ayına ait kira giderlerinin (3 ay x 1.000 TL= 3.000 TL ) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna yazılır.

_______________________01.01.2017_______________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                     3.000

             180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                            3.000

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

Aylık finansal raporlama yapan işletme, 40.000 TL değerindeki alacak senedini iskonto ettirmiştir. Banka senedi 01 Kasım 2017 tarihinde vadesine 3 ay kala iskonto ederek 1.200 TL iskonto masrafını keserek arta kalan tutarı işletmenin mevduat hesabına aktarmıştır.

01 Kasım 2017 tarihinde işletmenin yapması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Bu işlemdeki 1.200 TL’lik iskonto faizi iki muhasebe dönemini kapsamaktır. Vadesine kadar 3 aylık süreye ilişkin masrafın 1.200 TL olması nedeniyle aylık tutar 400 TL olacaktır. Maliyet aylık takip edildiğinden, kasım ayına ilişkin 400 TL doğrudan dönem gideri olarak 780 Finansman Giderleri hesabına, aralık ayına ilişkin tutar 180 Gelecek Aylara Ait Gider Hesabına ve Ocak 2018 dönemine ait olan tutarda 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına kaydedilir.

____________________________/__________________________________

102 BANKALAR HS.                                                  38.800

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                                   400

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                     400

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.                    400

                    121 ALACAK SENETLERİ HS.                                                 40.000

____________________________/__________________________________

01.12.2017 Tarihinde Yapılması Gereken Giderler

Aralık ayına ait 400 TL’lik giderinde dönem giderleri aktarılması gerekir. Bunun için yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır?

____________________________/__________________________________

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                                400

                  180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                               400

____________________________/__________________________________

31.12.2017 Tarihinde yapılması gereken kayıt;

Dönem sonunda döküm çalışması doğrultusunda 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabına yer alan 400 TL’lik tutarın kısa vadeye düşmesi nedeniyle 180 Gelecek Aylara Ait Gider hesabına aktarılması gerekir.

____________________________/__________________________________

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                               400

                       280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.                        400

____________________________/__________________________________

Iskonto ettirilen senetlerin hukuki sorumluluğu devam etmesi nedeniyle ayrıca Nazım Hesaplar’da da izlenmesi uygun olur.


ÖRNEK SORU:

Maliyetlerini aylık olarak takip eden işletme, 01.08.2017 tarihinde kiralamış olduğu mağaza için aylığı 1.000 TL’den yıllık kira bedeli olan 12.000  TL’yi bankadan havale yaparak aşağıdaki gibi kayıt etmiştir.

_________________________01.08.2017_____________________________

760 PAZALAMA SATIŞ VE DAĞATIM GİD. HS.                  1.000

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                       4.000

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.                     7.000

                     102 BANKALAR HS.                                                                12.000

____________________________/__________________________________

Söz konusu mağaza 01.02.2017 tarihinde tahliye edilmiş olup peşin ödenmiş olan tutar geri alınamamıştır. Tahliye nedeniyle yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

____________________________/__________________________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR HS.                       8.000

                         180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                        1.000

                         280 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                        7.000

____________________________/__________________________________

Mağazanın sözleşme tarihinden önce boşaltılması nedeniyle 01.12.2017 tarihi itibariyle henüz gider hesaplarına aktarılmamış olan 8.000 TL’nin 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına aktarılması gerekir.


KPSS 2007 SORUSU:

İşletme tarafından kullanılmayan kırtasiye malzemelerine ilişkin dönem sonu kaydı nasıl yapılmalıdır?

A)  ___________________________  /   ______________________________________

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                 XX

                   DİĞER STOKLAR                                                               XX

____________________________/__________________________________

B)  _____________________________  /  _____________________________________

DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                                 XX

                   GENEL YÖNETİM GİDERİ                                                     XX

____________________________/__________________________________

C)  ___________________________  /  ______________________________________

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                      XX

                            DİĞER STOKLAR                                                              XX

____________________________  /  ________________________________________

D) _____________________________  /  _____________________________________

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                   XX

                   GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                                   XX

___________________________   /   ________________________________________

E)  _______________________  /   __________________________________________

GELECEK AYLARAAİT GİDERLER                                    XX

                       DİĞER STOKLAR                                                                   XX

_________________________   /   __________________________________________

Çözümleme:

Satın alındığında doğrudan dönem gideri olarak kaydedilen kırtasiye malzemelerinin kullanılmayan kısmı Genel Yönetim Giderleri hesabından çıkarılarak Gelecek Aylara Ait Giderle hesabının borcuna kaydedilir.

_________________________________  /   __________________________________

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                 XXX

                   GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                                         XXX

_____________________________  /  _______________________________________

CEVAP: D


KPSS 2008 SORUSU

İşletme 01.03.2006 tarihinde, 6 ay süreyle yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere bir otomobil kiralamıştır. Yapılan sözleşme gereği aylık 500 TL olan kira bedelinin yarısı sözleşme anında, diğer yarısı ise sözleşme bitiminde ödenecektir. İşletme finansal toplarını aylık olarak düzenlemektedir. (KDV dikkate alınacaktır)

1.  Buna göre, 01.03.2006 tarihinde yapılan ödemeye ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)__________________________/__________________________________

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                           500

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                  1.000

                       KASA HS.                                                           1.500

____________________________/__________________________________

B)__________________________/__________________________________

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                        1.500

                       KASA HS.                                                           1.500

____________________________/__________________________________

C)__________________________/__________________________________

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                      3.000

                       KASA HESABI                                                                 500

                       GİDER TAHAKKUKLARI                                                2.500

____________________________/__________________________________

D)__________________________/__________________________________

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                          3.000

                      GİDER TAHAKKUKLARA HS.                                   3.000

____________________________/__________________________________

E)__________________________/__________________________________

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                             500

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                   2.500

                       KASA HS.                                                                     1.500

                       GİDER TAHAKKUKLARI HS.                                           1.500

____________________________/__________________________________

Çözümleme:

Nakit ödenen 1.500 TL’nin Mart ayına ait olan 500 TL’lik kısmı Genel Yönetim Giderleri hesabına aktarılırken, kalan ayların tutarı Gelecek Aylara Ait Giderler hesabının borcuna kaydedilmiştir. Soruda sadece nakit ödenen sorulduğu için 1.500 TL dikkate alınmalıdır.  

  CEVAP: A


2. işletmenin 01.06.2006 tarihinden yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)__________________________/__________________________________

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                                          500

                 GİDER TAHAKKUKLARI HS.                                                       500

____________________________/__________________________________

B)__________________________/__________________________________

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                                          500

                           KASA HS.                                                                         500

____________________________/__________________________________

C)__________________________/__________________________________

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                               1.500

                            GİDER TAHAKKUKLARI HS.                                                 1.500

____________________________/__________________________________

D)__________________________/__________________________________

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                                    500

                            GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.                            500

____________________________/__________________________________

E)__________________________/__________________________________

GİDER TAHAKKUKLARI HS.                                                 1.500

                            KASA HS.                                                                        1.500

____________________________/__________________________________

Çözümleme:

Kalan ödeme vade sonunda yapılacağı için 01.06 tarihinden itibaren her ay aylık kira gideri olan 500 TL’nin tahakkuk kaydı yapılmalıdır.                                                                                                                                                     CEVAP: A


KPSS 2009 SORUSU:

İşletme 01.10.2006 tarihinde ili yıllığına kiraladığı depo için 1200 TL peşin ödemede bulunmuştur. (işletme finansal tablolarını aylık olarak düzenlemektedir.)

1.  Buna göre, Ekim 2006’ya ilişkin kira bedeli hangi hesapta, ne şekilde ve hangi tutarlar muhasebeleştirmelidir?

A) Gelecek yıllara ait giderler hesabının borcuna 600 TL

B) Gelecek aylara ait giderler hesabının borcuna 600 TL

C) Genel yönetim giderleri hesabının borcuna 150 TL

D) Genel yönetim giderleri hesabının borcuna 50 TL

E) Genel yönetim giderleri hesabının alacağına 150 TL

Çözümleme:

İşletme finansal tablolarını aylık olarak düzenlemektedir. Buna göre (1.200 TL / 24 ay) aylık kira gideri 50 TL olmaktadır. Dönemsellik ilkesi gereği 1.200 TL’nin dağılımı şöyle olmalıdır;

2006 yılı 3 ay, 2007 yılı 12 ay, 2008 9 ay olduğuna göre;

2006 yılı = 3 ay x 50 TL = 150 TL

2007 yılı = 12 ay x 50 TL = 600 TL

2008 yılı 9 ay x 50 TL = 450 TL

Kayıtlar aylık yapıldığına göre, 10 ayın gideri genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna aktarılırken, kalan iki ayın gideri gelecek aylara ait giderler hesabının borcuna ve 2007 – 2008 yıllarının giderleri ise, gelecek yıllara ait giderler hesabının borcuna kaydedilir.

_________________________01.10.2006_____________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                             50

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                     100

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                 1.050

                            100 KASA                                                              1.200

____________________________/__________________________________

2.  Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin 31.12.2006 tarihinde yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

          ______Borç Kaydı____                                          Alacak Kaydı_____

A) Gelecek Yıllara Ait Giderler 1.050 TL              Gelecek Aylara Ait Giderler 1.050 TL

B) Gelecek Aylara Ait Giderler 600 TL                Gelecek Yıllara Ait Gelecek Yıllara Ait Giderler 600 TL

C) Genel Yönetim Giderleri 150 TL                     Dönem Karı veya Zarar 150 TL

D) Gelecek Aylara Ait Giderler 1.050 TL             Genel Yönetim Giderleri 1.050 TL

E) Genel Yönetim Giderleri 600 TL                     Gelecek Yıllara Ait Gidereler 600 TL

Çözümleme:

Yılsonunda 2007 yılı içerisinde ödenecek ( 12 ay x 50 TL) 600 TL’nin gelecek yıllara ait giderler hesabından çıkılarak gelecek aylara ait giderler hesabına aktarılması gerekir. Buna göre cevap ‘’B’’ seçeneği olmalıdır.

_________________________31.12.2006____________________________

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                            600

                      GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                                                     600

____________________________/__________________________________

                                                                                                                                                                   CEVAP: B


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


         

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status