181 Gelir Tahakkukları Hesabı ve İşleyişi

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 181 Gelir Tahakkukları Hesabı ve İşleyişi
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 15 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş ve 6.132 kişi bu yazıyı okumuştur.

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

181 Gelir Tahakkukları· Tekdüzen hesap planında bilanço tarihi itibariyle doğmuş ancak istenebilir duruma gelmemiş gelirlerin, gelir hesaplarına alınması amacıyla kullanılan hesaptır.

· Aktif karakterli bilanço hesabıdır. Gelir (sonuç) tablosunda yer almaz.

· Dönem sonucu itibariyle gerçekleşmiş olmasına rağmen henüz naklen veya hesaben tahsil edilebilir duruma gelmeyen gelirler. İlgili gelir hesaplarına alınırken bu hesap borçlandırılır.

· Bir yıldan daha uzun süreli olanlar 281 Gelir Tahakkukları hesabında gösterilir.

· Döneme ait olup tahakkuk yoluyla gelir yazılan faiz gelirleri. Dönem ticari kazancından indirilmek üzere ayrıca nazım hesaplarda izlenir.


ÖRNEK SORU:

İşletmenin, 01.10.2016 tarihinde faizi başlamış olan 1 yıl vadeli, yıllık % 20 faiz oranlı 30.000 TL’lik tahvili bulunmaktadır. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Bu tahvillerin faiz gelirinin tahsil edileceği dönem 01.10.2017 tarihidir. Ancak dönemsellik kavramı gereğince 31.12.2016 tarihine kadar işlemiş üç aşlık faiz geliri gelir tahakkukları hesabına aktarılmaktadır.

Faiz Geliri  = Anapara x Faiz Oranı x Vade

                   = 30.000 x 0,20 x 3ay / 12 ay

                   = 1.500 TL

____________________31.12.2016__________________________________

181 GELİR TAHAKKUKLARI HS.                                   1.500

                           642 FAİZ GELİRLERİ HS.                                        1.500

____________________________/__________________________________

Vade dolduğunda faiz gelirinin tahsil edilmesi (vergi ihmal edilmiştir)

Faiz Geliri      = Anapara x Faiz Oranı x Vade

                   = 30.000 x 0.20 x 1

                   = 6.000 TL

Bu faiz gelirinin 1.500 TL’lik kısmı 2016 sonunda Gelir Tahakkukları hesabına aktarıldığına göre döneme ait faiz geliri (6.000 – 1.500) 4.500 TL olacaktır. Tahsilat yapıldığında Gelir Tahakkukları hesabı mutlaka ters kayıtla kapatılır.

____________________01.10.2017__________________________________

100 KASA HESABI                                          6.000

                    181 GELİR TAHAKKUKLARI HS.                                   1.500

                    642 FAİZ GELİRLERİ HS.                                            4.500

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

Maliyetlerini yıllık olarak takip eden işletme bir iş makinesini, 3 aylığına ve kirasını kira dönemi sonunda almak üzere, 6.000 TL’ye 15 Aralık 2016 tarihinde kiraya vermiş ve süre sonunda kira nakden tahsil edilmiştir.

15 Aralık 2016 tarihinde yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

15 Aralık – 31 Aralık tarihleri arasında hak edilmiş ancak henüz tahsil edilmemiş gelirin tahakkuk kaydı yapılmalıdır;

6.000 TL gelirin aylık getirisi (6.000 / 3 ) 2.000 TL’dir. 15 günlük getirisi ise 1.000 TL’dir. Buna göre 31.12.2016 tarihinde aşağıdaki kayıt yapılmalıdır. (Elde edilen getiri faiz geliri olmadığı için Faiz Gelirleri hesabı yerine Diğer Olağan Gelir ve karlar hesabı kullanılmalıdır.)

____________________31.12.2016__________________________________

181 GELİR TAHAKKUKLARI HS.                                            1.500

                    649 DİĞER OLAĞAN GELİR ve KARLAR HS.                           1.000

____________________________/__________________________________

Vade bitiminde yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

____________________31.12.2016__________________________________

100 KASA HESABI                                                             6.000

                    181 GELİR TAHAKKUKLARI HS.                                              1.500

                    649 DİĞER OLAĞAN GELİR ve KARLAR HS.                            5.000

____________________________/__________________________________


KPSS 2003 SORUSU:

Gelir tahakkukları hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bilançonun aktifinde yer alır

B) Bilançoda Diğer Alacaklar hesap grubu içinde yer alır

C) Gelir tablosunda yer alır

D) Dönem sonunda kapatılarak, Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabına aktarılmalıdır

E) Dönem sonunda kapatılarak, kar veya zarar hesabına aktarılmalıdır

CEVAP A


2007 TCZB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SORUSU:

İşletme varlıkları arasında yer alan ve ihraç tarihi 01.06.2016 olan 400.000 TL tutarındaki tahvilin yıllık faiz oranı % 18’dir.

Buna göre dönem sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur.

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı borçlu 6.000

B) Finansman Giderleri hesabı borçlu 42.000

C) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 42.000

D) Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesabı borçlu 48.000

E) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 48.000

CEVAP C


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status