193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 16 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.698 kişi bu yazıyı okumuştur.

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar HesabıMevzuat gereğince pesin ödenen ve bir yıl içerisinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumları ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği hesaptır. Hesap esas olarak, kurumlar vergisi işletmesinde kullanılmak üzere açılmıştır. Bu işletmelerde dönem sonunda hesaplanacak olan kurumlar vergisi ve fonlardan mahsup edilmek üzere ödenen vergi ve fonlar, mahsup işlemi yapılıncaya kadar bu hesapta izlenir. 

Kurumlarda vergisi mükellefi olmayan işletmelerde ise bu hesapta toplanan peşin ödenmiş vergi ve fonlar dönem sonlarında işletme sahibinin veya ortakların hesaplarına aktarılır. Dolayısıyla bu tür işletmelerde bu hesabın kalanı bilançoda yer almaz.

Peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonlar, 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabının borcuna kayıt edilir. Dönem sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan indirimi teminen 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabının borcuna aktarılır. Ancak aktarılacak tutar 370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabının tutarından fazla olamaz. Aktarılmayan tutar dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.


ÖRNEK SORU:

İşletmenin 2016 yılında dönem sonunda 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabının tutarı 4.000 TL’dir. 2016 yılı dönem karı 30.000 TL olup, dönem karı üzerinden 7.5000 L kurumlar vergisi hesaplanmıştır.

Dönem sonunda dönem net karının tespiti

____________________________/__________________________________

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARLARI                                                30.000

691 DÖNEM KARI VERĞİ DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI               7.500

692 DÖNEM  NET KARI VEYA ZARARLARI                                                      22.500

____________________________/__________________________________

Dönem net karının dönem sonunda ilgili hesaba alınması

____________________________/__________________________________

692 DÖNEM NET KARI VEYAZ ZARARI HESABI                     22.500

                     590 DÖNEM NET KARI                                                              22.500

____________________________/__________________________________

Dönem sonunda hesaplanan vergi ve fonların kardan indirilmesi,

____________________________/__________________________________

691 DÖNEM KARI VERĞİ DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI           7.500

              370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          7.500

____________________________/__________________________________

Peşin ödenen vergilerin mahsup edilmek üzere dönem sonunda aktarılması;

____________________________/__________________________________

371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ  4.000

                   193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI                                         4.000

____________________________/__________________________________

2017 Yılında beyanname düzenlenip vergi borcu kesinleştiğinde yapılacak kayıt;

____________________________/___________________________________________

370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI                        7.500

          371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ                 4.000

          360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                                          3.500

____________________________/___________________________________________

2017 yılında tahakkuk eden 7.500 TL’lik vergi daha önce ödenmiş olan 4.000 TL’lik vergiden düşüldükten sonra, kalan 3.500 TL ödenmesi gereken vergi ilgili hesaba alınmıştır.


KPSS 2003 SORUSU

M A. Ş.‘nin 2002 yılı karı üzerinde hesaplandığı vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 85.600.000 TL’dir. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabında yer alan tutar ise 28.900.000 TL’dir.

Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabının kapatılması için dönem sonunda hangi hesaba ve ne şekilde kayıt yapılmalıdır?

A) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümleri hesabına borç

B) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümleri hesabına alacak

C) Dönem Karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabına borç

D) Dönem Karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabına alacak

E) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabına borç

Çözümleme:

Elde edilen faiz geliri karşılığında peşin kesilen vergi ve fon payları aktif karakterli bir hesap olan Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı’nın borcuna aktarılır. Bu vergi şahıs şirketlerinde ve sermaye şirketlerinde ayrı ayrı şekilde mahsup edilir.

Şahıs şirketlerinde Ortaklardan Alacak hesabı ile mahsup edildiği için aşağıdaki kayıt yapılır;

____________________________/__________________________________

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                                           XXX

                  193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR                                 XXX

____________________________/__________________________________

Sermaye şirketlerinde aşağıdaki kayıt yapılır;

____________________________/________________________________________

371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİN HS       XXX

                      193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR                                                            XXX

____________________________/________________________________________

CEVAP: A


KPSS 2005 SORUSU:

İşletmenin bankadaki mevduat hesabına tahakkuk eden faizler üzerinde yapılan vergi ve fon kesintileri, aşağıdaki hesaplardan hangisine ve ne şekilde kaydedilir?

A) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabının alacağına

B) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabının borcuna

C) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının alacağına

D) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının borcuna

E) Gelir Tahakkukları hesabının alacağına

Çözümleme:

Bankadaki vadeli hesaplara tahakkuk eden faizler için aktif karakterli 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabına borç kaydedilir. Bu durumda aşağıdaki gibi kayıt yapılır;

____________________________/__________________________________

102 BANKALAR HESABI                                                       XXX

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                         XXX

                            642 FAİZ GELİRİ                                                                  XXX

____________________________/__________________________________

CEVAP B


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status