196 Personel Avansları

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 196 Personel Avansları
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 16 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş ve 2.691 kişi bu yazıyı okumuştur.

196 PERSONEL AVANSLARI

196 Personel AvanslarıPersonel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

Bu hesaba yolluk avansları ile personelin hak ettiği, ancak tahakkuk işleminin yapılma günü geçmemiş ücretlerine karşılık yapılan ödemeler kaydedilir. Ancak personele daha sonraki maaşlarından kesilmek suretiyle geri alınmak üzere borç verilen paralar bu hesaba kayıt edilmez. Bu tür ödemeler 135 Personelden Alacaklar hesabında izlenir.

İşletmeden ayrılan personelin avans kalanı bu hesaptan alınarak 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabında izlenir. Yapılan ödemeler 196 Personel Avansları hesabına borç: nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve ibraz edilen belgeler tutarı alacak kaydedilir.


ÖRNEK SORU:

1.  İşletme, Ankarada’a gönderdiği satın alma müdürüne üretimde kullanılacak makineleri satın almak üzere 10.000 TL ve oradaki giderlerini karşılamak üzere 1.000 TL nakit avans ödemesi yapılmıştır.

2.  Satın alma müdürü makineler ile ilgili anlaşma imzalamış ve vermiş olduğu sipariş için 5.000 TL avans ödediğini gösterir makbuzu muhasebeye vermiştir. Ayrıca Ankara’da yaptığı konaklama ve diğer giderler için %18 KDV dahil 1.770 TL’lik fatura ibraz etmiş ve arta kalan avansı elden kapatmıştır. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

·       Avansın verilmesi kaydı

____________________________/__________________________________

195 İŞ AVANSLARI HS.                           10.000

196 PERSONEL AVANSLARI HS.               2.000

                   100 KASA HS.                                                         12.000

____________________________/__________________________________

·       Avansın kapatılması kaydı

____________________________/__________________________________

100 KASA HS.                                            5.230

259 VERİLEN AVANSLAR HS.                     5.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ              1.500

191 İNDİRİLECEK KDV HS.                          270 

                            195 İŞ AVANSLARI HS.                                     10.000

                            196 PERSONEL AVANSLARI HS.                         2.000

____________________________/__________________________________


KPSS 2003 SORUSU:

İşletme bilgisayar sistemi seçme ve sözleşme yapmak üzere personeli R’yi görevlendirerek kendisine 5.000.000 TL avans ve 500.000 TL yolluk avansı vermiştir. R seçtiği makine için sözleşme yaparak 4.000.000 TL’dir.  Bilgisayar sistemi 40.000.000 TL bedelle bir ay sonra işletme tarafından teslim alınmıştır.  (KDV ve damga vergisi dikkate alınmayacaktır)

1. Bu bilgilere göre, işletme avans ödemlerini nasıl kaydetmelidir?

A)___________________________/__________________________________

VERİLEN AVASLAR                       5.500.000

                            KASA                                                 5.500.000

____________________________/__________________________________

B)___________________________/__________________________________

İŞ AVANS LARI                           5.000.000

                   KASA                                                           5.500.000

____________________________/__________________________________

C)___________________________/__________________________________

İŞ AVANS LARI                           5.000.000

PERSONEL AVANSLARI                 500.000

                   KASA                                                 5.500.000

____________________________/__________________________________

D)___________________________/__________________________________

İŞ AVANSLARI                                 500.000

PERSONEL AVANSLARI                 5.000.000

                   KASA                                                           5.500.000

____________________________/__________________________________

E)___________________________/__________________________________

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI        5.000.000

PERSONEL AVANSLARI                    500.000

                            KASA                                                 5.500.000

____________________________/__________________________________

Çözümleme:

İş Avansları Hesabı; işletme adına mal alacak, hizmet görecek veya bazı gider ve ödemeleri yapacak olanlara ödenen avansların izlendiği hesaptır.

Personel Avansları Hesabı; personel maaş ve ücretlerine mahsuben ya da yapacağı seyahat harcamaları için önceden yapılan ödemelerin izlendiği hesaptır.

İş Avansları ve personel avansları hesapları dönem varlıklarına diğer dönen varlıklar gurubunda yer aldıkları için aktif karakterli hesaplardır.

İşletmenin bilgisayar sistemini seçmek ve sözleşme yapmak için verdiği avans İş Avansları hesabının borcunda izlenirken personele seyahat karşılığı için yaptığı ödemeler Personel Avansları hesabının borcundan izlenir.

CEVAP C


2. Yukarıdaki bilgilere göre, avansların kapatılmasına ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)___________________________/__________________________________

KASA                                             1.100.000

VERİLEN AVANSLAR                       4.000.000

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ          4.000.000

                   İŞ AVANSLARI                                       5.000.000

                   PERSONEL AVANSLARI                            500.000

____________________________/__________________________________

B)___________________________/__________________________________

KASA                                                      1.100.000

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                 4.400.000

                   VERİLEN AVANSLAR                              5.500.000

____________________________/__________________________________

C)___________________________/__________________________________

KASA                                                       1.100.000

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                    4.400.000

                            İŞ AVANSLARI                                     5.000.000

                   PERSONEL AVANSLARI                                   500.000

____________________________/__________________________________

D)___________________________/__________________________________

KASA                                                       1.100.000

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                  4.000.000

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                       400.000

                   İŞ AVANSLARI                                        5.000.000

                   PERSONEL AVANSLARI                             500.000

____________________________/__________________________________

E)___________________________/__________________________________

KASA                                                      1.100.000

VERİLEN AVANSLAR                                4.000.000

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                      400.000

                   VERİLEN SİP. VANSLARI                                 5.000.000

                   PERSONEL AVANSLARI                                     500.000

____________________________/__________________________________

Çözümleme:

İş avansı olarak kaydedilen 5.000.000 TL sözleşmenin onaylanmasından itibaren demirbaş alımı için verilmiş bir avans sayılır.  Duran varlıkların alımı için ödenen avanslar verilen avanslar hesabının borcuna aktarılmalıdır.  İş avansının 4.000.000 TL’si duran varlık alımında kullanıldığı için bu tutar kadar verilen avansları hesabını borçlandırılır. Personele verilen avansın 400.000 TL si personel tarafından kullanıldığı için kullanılan kısım genel yönetim giderleri hesabının borcuna aktarılır. Z personel kullanmadığı 1.100.000 TL’yi geri getirdiği içinde kasa hesabı bu tutar kadar borçlandırılır buna göre  “A”  seçeneğindeki kayıt yapılır.

CEVAP A


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status