2 Duran Varlıklar Test Sorusu ve Cevapları

Ana Sayfa » Test - Deneme » Dönen Varlıklar Test Soruları » 2 Duran Varlıklar Test Sorusu ve Cevapları
Dönen Varlıklar Test Soruları kategorisinde bulunan bu haber 19 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.210 kişi bu yazıyı okumuştur.

II. DURAN VARLIKLAR GENEL TEKRAR TESTİ – 20 SORU

muhasebe duran varlıklar test soruları1) Bilançonun aktifinde bulunan ana hesaplar hangisinde doğru verilmiştir?

A) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

B) Dönen varlıklar, Duran Varlıklar

C) Öz Kaynaklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

D) Duran Varlıklar, Öz Kaynaklar

 

2) Tek düzen hesap planında Duran Varlıklar hesapları kaç ile kaç arası hesaplardır?

A) 200 ile 300 arası hesaplar (300 hariç)

B) 100 ile 200 arası hesaplar ( 200 hariç)

C) 300 ile 400 arası hesaplar (400 hariç)

D) 400 ile 500 arası hesaplar (500 hariç)

 

3) İşletmemiz 01.01.2015 tarihinde peşin Demirbaş alınmıştır. Bu işlemin kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 255 Demirbaşlar hesabı alacaklı   

         100 Kasa hesabı borçlu

B) 255 Demirbaşlar hesabı borçlu

         102 Bankalar hesabı alacaklı

C) 255 Demirbaşlar hesabı alacaklı

      102 Bankalar hesabı borçlu

D) 255 Demirbaşlar hesabı borçlu

      100 Kasa hesabı alacaklı

 

4) Tek düzen hesap planında Duran Varlıkların kodu nedir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

5) 06.12.2015 tarihinde faturalı mal satılmıştır. Karşılığında vadeli 15 aylık alacak senedi alınmıştır. Borç tarafında bulunması gereken hesap hangisidir?

A) 220 Alıcılar Hesabı

B) 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-)

C) 121 Alacak Senetleri

D) 221 Alacak Senetleri Hesabı

 

6) 25.05.2015 Tarihinde 15 aylığına veresiye mal satılmıştır? Borç tarafında hangi hesap kullanılır?

A) 221 Alacak Senetleri Hesabı

B) 220 Alıcılar Hesabı

C) 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-)

D) 121 Alacak Senetleri

 

7) 10.10.2016 Tarihinde işletme ortağına iki yıl sonra geri almak üzere borç verilmiştir. Muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı borçlu

     100 Kasa Hesabı alacaklı

B) 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı borçlu

     100 Kasa hesabı Alacaklı

C) 100 Kasa Hesabı borçlu

      231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı borçlu

D) 100 Kasa Hesabı borçlu

      232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı alacaklı

 

8) 15 ay vadesi olan alacağımızın vadesi 9 aya düştüğünde hangi kayıt yapmamız gerekmektedir?

A) 120 Alıcılar Hesabı Borçlu

      220 Alıcılar Hesabı Alacaklı

B) 220 Alıcılar Hesabı Borçlu

        120 Alıcılar Hesabı Alacaklı

C) 121 Alacak Senetleri Borçlu

        221 Alacak Senetleri Alacaklı

D) 221 Alacak Senetleri Borçlu

      121 Alacak Senetleri Alacaklı

 

I. 110 Hisse Senedi

II. 250 Arazi ve Arsalar Hesabı

III. 252 Binalar Hesabı

IV. 300 Banka Kredileri

9) Yukarıda verilen hesaplardan hangileri Duran Varlıklar grubunda yer     almaktadır?

A) I. ve IV

B) I ve III

C) II ve IV

D) II ve III

 

10) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Duran Varlıklar grubunda yer almamaktadır?

A) 234 Personelden Alacaklar

B) 190 Devreden KDV

C) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

D) 259 Verilen Avanslar

 

11) Aşağıda verilen hesap kod eşleştirmelerinden hangileri yanlış verilmiştir?

A) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar

B) 231 Ortaklardan Alacaklar

C) 251 Yer Altı Ve Üstü Düzenleri

D) 253 Arazi Ve Arsalar

 

I. 121 Alacak Senetleri

II. 320 Satıcılar

III. 220 Alıcılar

IV. 400 Banka Kredileri

12) Yukarıdaki hesaplardan hangileri bilançonun Aktif tarafında bulunmaktadır?

A) II ve IV

B) I ve III

C) II ve III

D) I ve II

 

13) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bilançonun aktif tarafında Duran ve Dönen varlık olmak üzere iki ana hesap vardır.

B) Bilançonun aktif ile pasif tarafları birbirine eşit olmak zorunda değildir.

C) Bilançonun pasif tarafında Gelir hesapları da bulunmaktadır.

D) Bilanço dört ana hesaptan oluşmaktadır.

 

14) Aşağıdaki hesaplardan hangisi bir varlık hesabıdır?

A) 321 Borç Senetleri

B) 420 Satıcılar

C) 500 Sermaye

D) 252 Binalar

 

15) 02.02.2016 tarihinde işletme faaliyetlerinde kullanmak üzere bir bilgisayar çek karşılığında alınmıştır. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur?

A) 255 Demirbaşlar hesabı borçlu

     103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)

B) 255 Demirbaşlar hesabı borçlu

     101 Alınan Çekleri

C) 255 Demirbaşlar hesabı borçlu

    100 Kasa hesabı alacaklı

D) 103 Verilen çekler ve ödeme Emirleri (-)

      255 Demirbaşlar hesabı borçlu

    

16) 31.03.2015 tarihinde Demirbaşlar için Amortisman yatırılıyor. Buna göre alacak tarafında hangi hesap bulunmaktadır?

A) 232 İştiraklerden Alacaklar

B) 258 Yapılmakta olan yatırımlar

C) 257 Birikmiş Amortismanlar (-)

D) 269 Verilen Avanslar

 

17) Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesapları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

     281 Gelir Tahakkukları hesabı

B) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler

      280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

C) 181 Gelir Tahakkukları

        180 Gelecek Aylara Ait Giderler

D) 181 Gelir Tahakkukları

       281 Gelir Tahakkukları hesabı

 

18) Peşin mal satışında yapıldığında kayıta alınan fiş hangisidir?

A) Mahsup fişi

B) Tediye fişi

C) KDV fişi

D) Tahsil fişi

 

19) Bankaya para yatırdığımızda kayıta alınan fiş hangisidir?

A) Mahsup fişi

B) Tediye fişi

C) Tahsil fişi

D) KDV fişi

 

20) İşletmemiz Pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için Veresiye taşıt almıştır. Bunun kaydı hangi fişte yapılmaktadır?

A) Tahsil fişi

B) Tediye fişi

C) Mahsup fişi

D) KDV fişi


<<<<< Muhasebe Defteri *** Duran Varlıklar Test Soruları ve Cevapları >>>>>

<<<<< Muhasebe Defteri *** Deneme, Tarama, Test Soruları ve Cevapları >>>>>


 

Bir önceki yazımız olan 121 Alacak Senetleri Hesabı başlıklı makalemizde 121 alacak senetleri, 121 alacak senetleri alt hesapları ve 121 alacak senetleri dönem sonu hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebeden Duran Varlıklar Test Sorusu ve Cevap Anahtarları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebeden-duran-varliklar-test-sorusu-ve-cevap-anahtarlari.html
19 Mayıs 2014 - 14:04

[…] 2 Duran Varlıklar Test Sorusu ve Cevapları Dönen Varlıklar 20 Test Sorusu ve Cevapları Dönen Varlıklar Test Sorusu ve cevapları MuhasebeDefteri Dönen Varlıklar Muhasebe İki Dersi Test Soruları Dönen Varlıklar Grubu 20 Test Sorusu ve Cevapları Muhasebe Duran Varlıklar Grubu 20 Test Sorusu ve Cevapları […]

DMCA.com Protection Status