321 Borç Senetleri Hesabı ve İşleyişi

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 321 Borç Senetleri Hesabı ve İşleyişi
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 21 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş ve 4.835 kişi bu yazıyı okumuştur.

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

321 Borç Senetleri Hesabı ve İşleyişi– İşleminin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlı borçların izlendiği hesaptır.

– İşletmenin faaliyet konusu dışındaki alımları dolayısıyla meydana gelen senetli borçları 336 Diğer Çeşitli Borçlar hesabında izlenir. Pasif karakterli bir hesaptır.

– Senedin numaralanması veya işlenme üzerinde düzenlenmiş poliçenin kabulü ile hesap alacaklandırılırken, ödemenin yapılması durumunda borçlandırılır.

– Hesap alacak kalanı verir kalan tutar işletmenin henüz ödenmemiş senetli borçlarını gösterir.

–  Dönem sonunda işletmenin esas faaliyeti ile ilgili olarak ileri tarihli verilen Özün Önceliği

Kavramı gereğince bu hesaba alınır izleyen hesap döneminde bu hesabın borcuna 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının alacağına aktarılır.


ÖRNEK SORU:

İşletme, sanatçı AYDIN işletmesine olan 4.500 TL’lik senetsiz borcuna karşılık 5.000 TL nominal değerli ve 2 ay vadeli senet vermiştir. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

____________________________/__________________________________

320 SATICILAR HS.                                           4.500

–   AYDIN

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                         500

                   321 BORÇ SENETLERİ HS.                                             5.000

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

İşletme, üzerine keşide edilmiş olan 8.000 TL’lik poliçeyi kabul ederek geri göndermiştir.

____________________________/__________________________________

320 SATICILAR HS.                                        8.000

                   321 BORÇ SENTLERİ HS.                                           8.000

____________________________/__________________________________

İşletmenin üzerinde keşide edilmiş olan poliçeyi kabul etmesi ile birlikte veresiye olan borcu senetli borç haline gelmiştir senetli borçlarında meydana gelen artış nedeniyle borç senetleri hesabının alacağına kayıt edilir. 


ÖRNEK SORU:

İşletme vadesi dolan 9.000 TL’lik senetli borcunun yerine, yapılan anlaşma gereği % 18’lik KDV dâhil 4.720 TL’lik mal ve 4 ay vadeli 4.500 TL’lik yeni bir senet vermiştir.

KDV’siz satış bedeli (4.720/1,18) =4.000 TL

____________________________/__________________________________

321 BORÇ SENETLERİ HS.                                         9.000   

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                                  220

                              600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS.                                     4.000

                              391 HESAPLANAN KDV HS.                                         720

                              321 BORÇ SENETLERİ HS.                                       4.500

____________________________/__________________________________

İşletme vadesi gelmiş olan 9.000 TL’lik senedinin yerine, toplam 4.720 TL’lik mal ve yeni bir senet vermiştir fazladan yapılan 220 TL’lik ödeme kazanılan 4 aylık yeni vade içindir bu nedenle de finansman gideri hesabının borcuna gösterilir.


ÖRNEK SORU:

İşletme tarafından imzalanmış olan 20.000 $’lık senet 1 $ =1,60 TL kuru ile kayıtlara alınmış durumdadır. Dönem sonunda kurun 1 $ =1,50 TL olduğu tespit edilmiştir

____________________________/__________________________________

321 BORÇ SENETLERİ HS.                                         2.000

                   780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                                   2.000

____________________________/__________________________________

Yabancı para üzerinden düzenlenmiş olan borç senetlerinin TL karşılığı olarak değerinde bir artış meydana geleceğinden finansman giderleri hesabını borcunu borç senetleri hesabının ise alacağına kayıt edilir ancak yukarıdaki soruda olduğu gibi sene sonu kuru maliyeti azalacağından dolayı da finansman gideri hesabının alacağına kayıt edilir.


2012 KPSS SORUSU:

İşletme, mal alırken verdiği 23.000 Avro tutarındaki borç senedi 2,03 TL kuruyla kayıtlara almış dönem sonu kuru ise 2,30 TL olarak belirlenmiştir

Buna göre dönem sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Finansman Giderleri Hesabı Borcu 6.210 TL

B) Finansman Hesabı Gideri Borcu 52.900

C) Kambiyo Zararları Hesabı Borcu 6.210 TL

D) Borç Senetleri Hesabı Alacaklı 52.900

E) Borç Senetleri Hesabı Borçlu 6.210 TL

Çözümleme:

Yabancı para üzerinden düzenlenmiş olan borç senetlerinin TL karşılığı yıl sonundaki  kur ile yeniden değerlendirerek fiili durum ile kayıtların birbirine eşit olması sağlanır.

23.000 € x (2,30-2,03)= 6.210 TL

Kurdan kaynaklanan bir zarar söz konusudur bu zarar sorunun cevabına Kambiyo Zararı olarak kabul edilmiş ve aşağıdaki kayıt yapılmıştır.

____________________________/__________________________________

KAMBİYO ZARARLARI HESABI                                   6.210

                        BORÇ SENETLERİ HESABI                                              6.210

____________________________/__________________________________

Ancak tek düzen hesap planına göre borçlar ile ilgili aleyhte kur Kambiyo Zararı hesabına finansman hesabına kayıt edilir.

Muhasebe uygulaması genel tebliğine hesabı açıklamaları

Finansman Giderleri: İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütebilmesi amacıyla borçlanılan tutarla ilgili kur farkları hesaba borç kaydedilir

Kambiyo Zararları:  Kambiyo zararının izlendiği hesaptır (borçlanma ile ilgili kur farkları bu hesapla izlenmez)

Buna göre yapılacak kayıt

____________________________/__________________________________

FİNANSMAN GİDERLERİ                                            6.210

                   BORÇ SENETLERİ                                                    6.210

____________________________/__________________________________

Bu iki kayıt göz önüne alındığında ikisinin de doğru olduğu görülmektedir ve CEVAP A ile C şıkkı olarak düşünülmektedir.


2012 KPSS SORUSU:

B işletmesi, C işletmesine olan 100.000 TL tutarındaki senetsiz borcuna karşılım ileri vadeli 105.000 TL tutarlı bir senet vermiştir

Buna göre B işletmesi bu olayla ilgili muhasebe kaydında,

  1. Alıcılar hesabı borcu 100.000 TL
  2. Finansman Giderleri hesabı borçlu 5.000 TL
  3. Alacak senetleri hesabı borcu 105.000 TL
  4. Satıcılar hesabı borçlu 100.000 TL
  5. Borç Senetleri hesabı alacaklı 105.000 TL
  6. Alacak Senetleri hesabı alacaklı 105.000 TL

Kayıtlardan hangilerini yapmalıdır?

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 1, 4, 6

D) 2, 4, 5,

E) 2, 4, 6

Çözümleme

B İşletmesi, C İşletmesine olan 100.000 TL’lik senetsiz borcuna 105.000 TL senetli borca çevirmiştir. Bu durumda B işletmesi 5.000 TL değerinde finansman giderine katlanmıştır.

B işletmesinin yapması gereken kayıt

____________________________/__________________________________

SATICILAR                                            100.000

FİNANSMAN GİDERİ                                 5.000

           BORÇ SENETLERİ                                              105.000

____________________________/__________________________________

CEVAP D


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status