322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı ve İşleyişi

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı ve İşleyişi
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 21 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş ve 2.659 kişi bu yazıyı okumuştur.

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı ve İşleyişi–  Borç senetleri reeskontu hesabı pasifi düzenleyici aktif karakterli bir hesaptır.

– Bilançonu yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.

– Borç senetlerine mukayyet değerleme ölçüsü uygulanırsa herhangi bir işlem yapılmaksızın 320 Borç Senetleri hesabının alacak kalanı bilançoya aktarılır.

– Borç senetlerine tasarruf değerleme ölçüsü uygulanırsa herhangi bir borç senedinin bilanço günündeki peşin gerçek değeri hesaplanır.

– Bilanço gününe indirgemede senette faiz oranı belirtilmişse reeskont tutarını hesaplamada bu oran kullanılır TL üzerine düzenlenmiş senetlerde resmi iskonto haddi yabancı para üzerine düzenlenmiş senetlerde LİBOR (Londra Bankalar arası Para Piyasası) uygulanır.


ÖRNEK SORU:

İşletmenin borç senetleri hesabının alacak kalanı 45.000 TL’dir. Dönem sonunda borç senetleri tasarruf değer ile değerlenmiş ve peşin değeri 41.000 TL olduğu tespit edilmiştir.

31.12.tarihi itibariyle yapılacak kayıt nasıl olmalıdır.

Borç Senetleri Alacak Kalanı          = 45.000 TL

Tasarruf Peşin Değer                    = 41.000 TL

Reeskont Tutarı                            =   4.000 TL

_____________________31.12…….__________________________________

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS                        4.000

                  647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS.                              4.000

____________________________/__________________________________

01.01. Tarihinde yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

01.01    tarihinde ters kayıtla bu işlemin iptali yapılmalıdır.

_____________________01.01.…….__________________________________

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS                            4.000

                   322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS.                        4.000

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

İşleminin 1 $ =1,6 TL kuru üzerinden kayıtlarına almış bulunduğu 09.02.2018 vadeli 6.000 $’lık senetli borcu bulunmaktadır. Yıl sonunda kur 1 $ = 1,7 TL ve LİBOR % 5 olarak belirlenmiştir.

_____________________31.12.2017_________________________________

780 FİNASMAN GİDERLERİ                                           600

                   321 BORÇ SENETLERİ HS.                                                    600

_____________________31.12.2017_________________________________

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS.                        55,81

                   647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS                                       55,81

____________________________/__________________________________

Yabancı para üzerinden düzelenmiş bir senette öncelikle yıl sonundaki kur ile değerleme yapılması gerekmektedir. Kurda meydana gelen artış nedeniyle meydana gelen 600 TL’lik borçtaki TL bazında çoğalma borç senetleri hesabının alacağına kaydedilmektedir. Bunun ardından ise reeskont işlemi gerçekleştirilecektir.

6.000 $ x 40 x 5 /( 40 +5 ) + 36.500 = 32,83 $

32,83 $ x 1,7 TL  =  55,81 TL şeklinde hesaplanan reeskont faizi reeskont faiz gelirleri hesabının alacağına kaydedilecektir.


2002 KPSS SORUSU:

İşletme 10.000.000 TL tutarındaki borç senedi için 974.000 TL tutarında reeskont hesaplamıştır. Bu işleme ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir.

A)__________________________/__________________________________

REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS.                                 974.000

                      BORÇ SENETLERİ HS.                                            974.000

____________________________/__________________________________

B)__________________________/__________________________________

BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS.                     974.000

                      BORÇ SENETLERİ                                                    974.000

____________________________/__________________________________

C)__________________________/__________________________________

BORÇ SENETLERİ HS.                                      974.000

                        REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS.                                 974.000

____________________________/__________________________________

D)__________________________/__________________________________

BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS.                    974.000

                        REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS.                                 974.000

____________________________/__________________________________

E)__________________________/__________________________________

BORÇ SENETLERİ HS.                                            974.000

                       BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS.                              974.000

____________________________/__________________________________

Çözümleme:

Borç senetlerine hesaplanan reeskont işletme için gelir kaydına ne olur. Pasifi düzenleyici aktif bir hesap olan bor senetleri reeskontu hesabı, reeskont tutarı kadar borçlandırılırken bir gelir hesabı olan reeskont faiz gelirleri aynı tutar kadar alacaklandırılır.

CEVAP D


2002 KPSS SORUSU:

İşletmenin borç senetleri için yaptığı reeskont hesaplaması, muhasebe sürecini hangi aşamasında gerçekleşir?

A) Dönem Başı Bilançosunun Hazırlanması

B) Dönem sonu bilançosunun hazırlanması

C) Gelir Tablosunun Hazırlanması

D) Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları

E) Muhasebe Dışı Envanter Çalışmaları  

CEVAP E


2010 KPSS SORUSU:

İşletmenin dönem sonu itibarıyla borç senetleri için hesapladığı reeskont tutarı izleyen dönemde hangi hesaplara ve ne şekilde kaydedilmelidir?

A) Borç Senetleri Hesabı Borçlu- Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı

B) Borç Senetleri Reeskontu Hesabı borçlu – Reeskont Faiz Gelirleri Alacaklı

C) Borç Senetli Reeskontu Hesabı Borçlu- Dönem Karı veya Zararı Hesabı alacaklı

D) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı borçlu – Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

E) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu- Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

Çözümleme:

Borç senetlerine tasarruf değeri uygulandığında nominal değer ile tasarruf değeri arasındaki reeskont denir. Söz konusu reeskont yıl sonunda bir gelir olarak aşağıdaki gibi kayıt edilir.

________________________31.12…..__________________________________

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS.                        XXX

                            647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS.                                     XXX

____________________________/__________________________________

Ancak sonradan izleyen dönem yapılacak kayıt istendiğine göre 01 01 tarihinde yapılacak kayıt yılsonunda yapılmış olan kaydın iptaline yönelik olarak aşağıdaki şekilde olacaktır.

________________________31.12…..__________________________________

REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS.                                 XXX

                   322 BORÇ SENTLERİ REESKONTU HS.                                   XXX

____________________________/__________________________________                                                                                                                                       CEVAP D


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status