360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 22 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş ve 3.416 kişi bu yazıyı okumuştur.

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı– İşletmenin ekonomik faaliyetlerin bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi resim harç ve fonların izlendiği hesaptır.

– Vergi, resim harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça hesap alacaklandırılırken ödemelerin yapılması durumunda borçlandırılır.


ÖRNEK SORU:

İşletme soruları muhasebecisinin aylık brüt 600 TL’dir. Muhasebeci ücret ve % 18 KDV ‘den oluşan muhasebe Serbest Meslek Makbuzu düzenleyerek veriyor. Muhasebe ücreti , % 20 Gelir Vergisi ödendikten sonra naklen ödeniyor.

____________________________/__________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                             600

191 NDİRİLECEK KDV HS.                                              108

                   100 KASA HS.                                                                     588

                   360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.                              120

____________________________/__________________________________

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının ( muhasebeci, avukat, doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği fatura yerine geçen bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığı ücretin tahsil edildiği gösterir. Serbest Meslek Kazancı elde edenler düzenler. Fatura hükmündedir.

 Bu muhasebe ücreti 600 TL,

% 20 Gelir Vergisi 600 x 0.20         = 120 TL

Net ücret 600 – 120                       =  480 TL

KDV 518 600 x 0.18                       = 108 TL

Net Alınan 480 + 108                    = 588 TL       


2006 KPSS SORUSU:

İşletme Gelir Vergisi kanununa göre kestiği stopaj tutarını vergi dairesine ödediğinde aşağıdaki kayıtlardan hangini yapmalıdır?

A)__________________________/__________________________________

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HS.                    XXX

                            KASA HS.                                                              XXX

____________________________/__________________________________

B)__________________________/__________________________________

ÖDENECEK VERGİ VE FONLARI                         XXX

                               KASA HS.                                                            XXX

____________________________/__________________________________

C)___________________________/__________________________________

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                          XXX

                                KASA HS.                                                 XXX

____________________________/__________________________________

D)__________________________/__________________________________

GİDER TAHAKKUKLARI HS.                               XXX

                            KASA HS                                                      XXX

____________________________/__________________________________

E)___________________________/__________________________________

KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HS.   XXX

                            KASA                                                                                       XXX

____________________________/__________________________________

CEVAP C


ÖRNEK SORU:

İşletmenin bir yıl önceki karı üzerinden beyan edilen Kurumlar Vergisi 4.000 TL‘dir. Dönem içinde 850 TL Kurumlar Vergisi peşin ödenmiştir. İzleyen yıl nisan ayı içerisinde vergi dairesine beyanname verdiğinde yapılması geren kayıt nasıl olmalıdır?

____________________________/__________________________________

370 DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HS.       4.000

         371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ          850

         360 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER FONLAR                                                        3.150

____________________________/__________________________________

İzlenen yıl içerisinde Vergi dairesine beyanname verildiğinde, vergi borcu kesinleşmiş olur. Borcun kesinleşmesi nedeniyle yılsonunda ihtiyatlılık kavram nedeniyle vergi için ayrılmış olan karşılığın bulunduğu 370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karları kapatılmak üzere borca yazılır. Bu arada yılı içerisinde peşin ödenmiş olan vergilerin kayıtlı bulunduğu, aktif karakterli bir hesap olan 371 Dönem Karının; Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabı alacağa yazılarak kapatılır. Ayrılmış olan karşılıktan, peşin ödenmiş olan vergiler düşüldükten sonra aradaki fark olan ödenmesi gereken vergiler 360 Ödenecek Vergiler ve Fonlar hesabının yazılarak kesinleşmiş olur.


ÖRNEK SORU:

İşletmenin Ağustos ayı sonunda bazı hesapların kalanları şöyledir. İndirilecek KDV 28.000 TL, Hesaplanan KDV 39.000 TL, Devreden KDV 6.000 olduğuna göre Ağustos ayı mahsup kaydı nasıl olmalıdır.

____________________________/__________________________________

391 HESAPLANAN KDV HS.                              39.000

                   190 DEVREDEN KDV                                                       6.000

                   191 İNDİRİLECEK KDV                                                  28.000                                                   

                   360 ÖDENECEK VER Gİ VE FONLAR                                5.000

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

İşletme yaptırmakta olduğu birden çok yıllara yaygın inşaat inşaat işi ile ilgili olarak müteahhidine 200.000 TL hak edilmiş belirlemiştir. Gelir vergisi Kanununca ödenen bedelden % 3 Gelir Vergisi kesintisi yapılıp kalan tutar mevduat hesabından ödenmiştir.

Gelir Vergisi Kesintisi ( 200.000 x % 2 ) = 6.000 TL

____________________________/__________________________________

258 YAPILMAKDA OLAN YATIRIMLAR HS.                      200.000

191 İNDİRİLECEK KDV                                                  36.000

                             360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.                                 6.000

                             102 BANKALAR HS.                                                           230.000

____________________________/__________________________________


2008 TCMB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SORUSU:

Bir işletme ay sonu itibariyle KDV hesaplarının kalanları aşağıdaki gibidir;

Devreden KDV         = 12.000 TL

Hesaplanan KDV     =   3.400 TL

İndirilecek KDV        = 21.000 TL

Ay sonu itibariyle yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) İndirilecek KDV hesabı alacaklı 9.000 TL

B) Hesaplanan KDV hesabı borçlu 23.000 TL

C) Devreden KDV hesabı borçlu 1.200 TL

D) Devreden KDV hesabı alacaklı 9.000 TL

E) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 1.000 TL

Çözümleme:

____________________________/__________________________________

391 HESAPLANAN KDV HS                                         34.000

                   191 İNDİRİLECEK KDV HS                                                21.000

                   190 DEVREDEN KDV HESABI                                              1.200

                   360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                     1.000

____________________________/__________________________________

Ay sonu itibariyle ay içerisinde tahsil edilmiş olan KDV 34.000 TL, ödenmiş olan ise 21.000’dir aradaki fark olan 13.000 TL işletmeye ait olmayıp normal şartlarda Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının alacağına yazılarak işletmenin vergi dairesine borçlandırılması gerekir.  Ancak bir önceki aydan işletmenin 12.000 TL KDV alacağı, Devreden KDV hesabının borcunda görünmektedir. Öncelikle bu vergi, ödenecek olan borca mahsup edilmek üzere Devreden KDV, hesabının alacağına yazılarak kapatılır. Mahsup edilen tutarı aşan 1.000 TL ise Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının alacağına yazılarak vergi dairesine borçlanılmış olur.

CEVAP E


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status