373 Maliyet Giderleri Hesabı

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 373 Maliyet Giderleri Hesabı
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 22 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş ve 3.178 kişi bu yazıyı okumuştur.

373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

373 Maliyet Giderleri HesabıAylık maliyetlerin saptanmasında gelecek aylarda kesin tahakkuku yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde tamir bakım ikramiyeler finansman giderleri ve benzeri giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır. Gider karşılıkları bilanço günü itibariyle miktarının kesin olarak belirlenebilir olmaması nedeniyle gider tahakkuklarından ayrılır.

Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları bu hesaba alacak bu giderlerin kesin tutarı belli olduğunda ise bu hesaba borç kaydedilir.


ÖRNEK SORU:

İşletmenin üretim yaptığı fabrikasındaki elektrik sayacının ay sonunda işletme teknisyeni tarafından okunması neticesinde Haziran ayında 7.500 TL’lik elektrik tüketilmiş olduğu tespit ediliyor.

______________________30.06.2017________________________________

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.                   7.500

          373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HS.                  7.500

____________________________/__________________________________

İşletmenin TEDAŞ görevlisince 08.07.2017 tarihinde bırakılan Haziran ayı elektrik bildirimine göre % 18 KDV dahil 8.968 TL’lik elektrik borcu bulunmaktadır.

Üretim tahmini yüklenen giderler için Genel Üretim Giderleri Hesabı borçlandırılır. Fatura geldiğinde (gider kesinleştiğinde) fatura bedeli tahmini değerden büyükse eksik yükleme söz konusudur. Bu durumda eksik tutar kadar Genel Üretim Giderleri hesabı borçlandırılır. Ancak tahmini tutar fatura bedelinden büyükse fazla yükleme söz konusudur. Fazla yüklemede Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklandırılarak kapatılır. Fatura geldiğinde Maliyet Karşılığı hesabı borçlandırılarak kapatılır.

Soruda tahmini tutarı 7.500 TL iken fatura bedeli 7.600 TL’dir. Bu verilere göre eksik yüklenmesinden dolayı genel üretim giderleri hesabı 100 TL borçlanılmıştır.

_____________________08.07.2018_________________________________

373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HS.                       7.500

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS                                  100

191 İNDİRİLECEK KDV                                                1.368

                   320 SATICLAR                                                                8.968

____________________________/__________________________________


2003 KPSS SORUSU:

Aylık maliyetlere yüklenen tahmini yüklenen gider karşılıkları aşağıdakilerden hesaplardan hangisine kaydedilir?

A) Gider Tahakkukları

B)  Özel Maliyetler

C)  Maliye Gideri Karşılığı

D)  Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

E)  Karşılık Giderleri

CEVAP C


2005 KPSS SORUSU:

İşletmede sayaç okunmak suretiyle nisan ayı doğal gaz tüketimi bedeli 520 TL olarak belirlenmiş ve kayıtlara alınmıştır.

Yapılan kayıtta aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabın alacaklı

B) Genel Yönetim Giderleri hesabı alacaklı

C) Gider Tahakkukları hesabı alacaklı

D) Gider Tahakkukları hesabı borçlu

E) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı borçlu

CEVAP A


KPSS 2009 SORUSU:

Bir işletmede Aralık ayı sonu itibariyle fabrika binasının elektrik tüketimi hesaplara ayrılırmıştır.

Buna göre tahmin edilenden yüksek fatura geldiğinde yapılacak kayıt nasıl olmalıdır?

A) Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlu

B) Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklı

C)  Maliyet Giderleri karşılığı hesabı borçlu

D)  Gider Tahakkukları hesabı borçlu

E) İndirilecek KDV hesabı borçlu

Çözümleme:

____________________________/__________________________________

373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HS.                       XXX

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS                               XXX

191 İNDİRİLECEK KDV                                                 XXX

                   320 SATICLAR                                                                  XXX

____________________________/__________________________________

CEVAP E


2010 KPSS SORUSU:

İşletme 2009 yılında Aralık ayında fabrikasına ait doğal gaz faturasının gelmediğini belirlemiş ve dönem sonu itibariyle tahmini harcama tutarı 125.000 TL olarak belirlenmiş ve ilgili hesaplara alınmıştır. Son ödeme tarihi 20.01.2010 tarihinde olan doğal gaz faturası 04.01.2010 tarihinde işletmeye ulaşılmış ve toplam ödeme tutar 165.200 TL olarak gösterilmiştir.

Buna göre, 04.01.2010 tarihinde yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

A)__________________________/__________________________________

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                        135.464

DEVREDEN KDV                                                          29.736

                   GİDER TAHAKKUKLARI                                              165.200

____________________________/__________________________________

B)__________________________/__________________________________

A)  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                     135.464

İNDİRİLECEK KDV                                                         29.736

                    GİDER TAHAKUKLARI                                                        125.000

                    MALİYET GİDERLERİ HS                                                    165.200

____________________________/__________________________________

C)__________________________/__________________________________

B)  GENELÜRETİM GİDERLERİ                                    10.464

İNDİRİLECEK KDV                                                      29.464

GİDER TAHAKUKLARI                                               125.000

                   MALİYET GİDERLERİ                                                           40.200

____________________________/__________________________________

D)__________________________/__________________________________

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                           15.000

MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI                                  125.000

İNDİRİLECEKKDV                                                         25.000

                            SATICILAR                                                                   165.200         

____________________________/__________________________________

E)___________________________/__________________________________

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                        140.000

İNDİRİLECEK KDV                                                       25.000

                   MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI                                  125.000

                   SATICILAR                                                                  40.200

____________________________/__________________________________

Çözümleme:

 Maliyet tahmini yüklendiğinde aşağıdaki kayıt yapılmıştır

____________________________/__________________________________

730 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                          125.000

                   373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI                            125.000

____________________________/__________________________________

Fatura geldiğinde tahmini maliyet kesinleştiği için maliyet gederleri karşılığı hesabı ters kayıtla kapatılmalıdır. KDV’siz tutar 140.000 TL’dir. Görüldüğü gibi tahmin olarak yüklenen maliyet bedeli 125.000 TL iken gerçekleşen maliyet 140.000 TL olduğuna göre 15.000 TL eksik yükleme söz konusudur. Eksik yüklemede fark kadar 730.000 Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlandırılmalıdır. Ödenecek KDV olan 25.200 TL 191 İndirilecek KDV hesabının borcuna kayıt edilirken, doğalgaz dışarıdan alındığına göre Satıcılara olan borç arttığı için Satıcılar hesabı alacaklandırılacaktır.

CEVAP D


2003 KPSS SORUSU:

İşletme aleyhine açılan ve bilanço tarihli itibariyle devam eden tazminat davası için ayrılan karşılık hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilmelidir?

A) Karşılık Giderleri hesabında borcuna

B) Gelecek Yıllara Ait Giderleri hesabının borcuna

C) Gelecek Aylara Ait Giderleri hesabının borcuna

D) Diğer Borçlar gider karşılıkları hesabının alacağına

E) Diğer Olağanüstü Gider ve Zararları hesabımı alacağına

Çözümleme:

İşletmenin karşılık ayırırken yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır;

____________________________/__________________________________

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI                   XXX

                   DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                        XXX

____________________________/__________________________________

CEVAP D


201 KPSS SORUSU:

Aylık maliyetlere yüklenmesi gereken ancak henüz nakden ya da hesaben ödenecek durumda olmayan tahmini tutarlar aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?

A) Maliyet Gider Karşılığı

B) Gelecek Aylara Ait Giderleri

C) Gider Tahakkuku

D) Özel Maliyetler

E) Diğer Mali Borçlar

Çözümleme:

Tahmini maliyetleme söz konusu ise tutar kesinleşene kadar maliyetler aşağıdaki gibi kaydedilir.

____________________________/__________________________________

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                   XXX

                            373 MALİYET GİDER KARŞILIĞI                                  XXX

____________________________/__________________________________

CEVAP A


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status