Açılıştan Kapanışa Muhasebe Süreci Monografi Soruları ve Çözümleri

Ana Sayfa » Muhasebe 2 Konu Anlatımları » Monografi Soruları ve Çözümleri » Açılıştan Kapanışa Muhasebe Süreci Monografi Soruları ve Çözümleri
Monografi Soruları ve Çözümleri kategorisinde bulunan bu haber 20 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 11.375 kişi bu yazıyı okumuştur.

MONOGRAFİ – MUHASEBE SÜRECİ ve ÇÖZÜMLERİ

monografi genel muhasebe soruları ve çözümleri

Mehmet AYDIN 10 Aralık günü aşağıdaki varlık ve borçlarla yeni bir işletme kuruyor.

Nakit para                                    250.000

Bankadaki Mevudat                     600.000

Ticari Mallar                               1.300.000

Satıcılara Borçlar                          500.000

       Sema Güler    100.000

       Günay Acar    250.000

       Mehmet Tan  150.000

Senetli Ticari Borçlar                   150.000

Binalar                                     1.500.000

Birikmiş Amortisman                   300.000

Dönem içi işlemler             =    KDV (%10)

–  11 Aralık 200.000 TL tutarında mal alıcı Canan Tekin’e kredili satılıyor.

–  13 Aralık 40.000 TL’lik kırtasiye ve büro malzemesi peşin satın alınıyor.

–  14 Aralık satıcı Sema Güler’den 50.000 TL’si kredili, kalanı keşide edilen çek karşılığı olmak üzere 200.000 Tllik mal alınıyor.

–  16 Aralık satıcı Günay Acar’a olan borcun yarısı nakden ödeniyor.

–  17 Aralık 800.000 TL’lik mal peşin satılıyor.

–  17 Aralık 14 Aralık günü verilen çekin karşılığını lehtarı tarafından bankadan alındığı belirleniyor.

–  25 Aralık vadesi gelen 50.000 TL’lik senet ödeniyor.

–  28 Aralık satıcı Mehmet Tan’dan 600.000 TL’lik kısmı peşin kalanı kredili 720.000 TL’lik mal satın alınıyor.

–  30 Aralık alıcı Canan Tekin borcuna karşılık işletmenin bankadaki hesabına 160.000 TL yatırıyor.

* Envanter Bilgileri;

a) Bankadan alınan hesap özetinde işletmenin hesabına işletme lehine 20.000 TL tutarında faiz tahakkuk ettiği saptanmıştır.

b) Satıcı Mehmet Tan işletmenin hesabına sözleşme gereği 11.000 faiz yürüttüğünü bildiriyor.

c) Ticari mallar sayılıyor 1.395.000 TL’lik malın mevcut olduğu görülüyor.

d) Binalar için amortisman %10’dur. (azalan bakiye yöntemi kullanılmaktadır.

İstenenler

Yukarıdaki işlemleri yevmiye defterine, defter-i kebire kaydediniz.

Genel geçici mizanı çıkarınız

Muhasebe içi envanter işlemlerini yapınız

Defter-i kebir ve kesin mizanı düzenleyiniz

Bilanço ve gelir tablosunu düzenleyiniz.


AÇILIŞTAN KAPANIŞA MUHASEBE SÜRECİ MONOGRAFİSİ ÇÖZÜMLERİ


Aşağıda yer alan AYDIN İşletmesinin Bilançosudur.


AKTİF

AYDIN İŞLETMESİ 10 ARALIK TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU

PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR                               2.150.000

   100 KASA HESABI          250.000

   102 BANKA HESABI        600.000   

   153 TİCARİ MALLAR    1.300.000

II. DURAN VARLIKLAR                             1.200.000

   252 BİNALAR                             1.500.000

   257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  (300.000)  

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 650.000

   3320 SATICILAR                                     500.000

   321 BORÇ SENETLERİ                              150.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR      —

V. ÖZ KAYNAKLAR                                2.700.000

   500 SERMAYE                  2.700.000

 

AKTİF TOPLAM

  3.350.000

PASİF TOPLAM

3.350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aşağıda yer alan yevmiye kayıtlarıdır. http://orhan-hoca.site/


 

 

BORÇ

ALACA

   

 

100 KASA

102 BANKALAR

153 TİCARİ MALLAR

252 BİNALAR

                     257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN

                     320 SATICILAR

                       320.01 SEMA GÜLER         100.000

                       320.02 GÜNEY ACAR        250.000

                       320.03 MEHMET TAN        150.000

                     321 BORÇ SENETLERİ

                     500 SERMAYE

 

AÇILIŞ TOPLAMI

250.000

600.000

1.300.000

1.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000

500.000

 

 

 

     150.000

2.700.000

3.650.000

3.650.000


 

 

BORÇ

ALACAK

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

Nakleden Yekün

________________/11.12.20../___________________

120 Alıcılar

                                600 Yurtiçi Satışlar

                                391 Hesaplanan KDV

x x x x x x

________________/13.12.20…/___________________

770 Genel Yönetim Gideri

191 İndirilen KDV

                               100 Kasa

x x x x x x

________________/14.12.20…/___________________

153 Ticari Mallar

191 İndirilecek KDV

                               320 Satıcılar

                               103 Verilen Çekler

x x x x x x

________________/16.12.20../___________________

320 Satıcılar

                               100 Kasa

x x x x x x

________________/17.12.20../___________________

100 Kasa

                               600 Yurtiçi Satışlar

                               391 Hesaplanan KDV

x x x x x x

________________/17.12.20../___________________

103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri

                               102 Bankalar

x x x x x x

________________/25.12.20../___________________

321 Borç Senetleri

                               100 Kasa

x x x x x x

________________/28.12.20../___________________

153 Ticari Mallar

191 İndirilecek KDV

                               100 Kasa

                               320 Satıcılar

x x x x x x

________________/   ……..      /___________________

102 Bankalar

                               120 Alıcılar

x x x x x x

3.650.000

 

220.000

 

 

 

 

40.000

4.000

 

 

 

200.000

20.000

 

 

 

 

125.000

 

 

 

880.000

 

 

 

 

170.000

 

 

 

50.000

 

 

 

720.000

72.000

 

 

 

 

160.000

 

 

3.650.000

 

 

200.000

20.000

 

 

 

 

44.000

 

 

 

 

50.000

170.000

 

 

 

125.000

 

 

 

800.000

80.000

 

 

 

170.000

 

 

 

50.000

 

 

 

 

600.000

192.000

 

 

 

160.000

 

 


31 ARALIK …. TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

100 KASA

1.130.000

819.000

311.000

102 BANKALAR

760.000

170.000

590.000

103 VERİLEN ÇEKLER

170.000

170.000

120 ALICILAR

220.000

160.000

60.000

153 TİCARİ MALLAR

2.220.000

2.220.000

191 İNDİRİLECEK KDV

96.000

96.000

252 BİNALAR

1.500.000

1.500.000

257 BİRİKMİŞ AMORT.

300.000

300.000

320 SATICILAR

125.000

742.000

617.000

321 BORÇ SENETLERİ

50.000

150.000

100.000

391 HESAPLANAN KDV

100.000

100.000

500 SERMAYE

2.700.000

2.700.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

1.000.000

1.000.000

770 GENEL YÖN. GİD.

40.000

40.000

GENEL TOPLAM

6.311.000

6.311.000

4.817.000

4.817.000


ENVANTER MUHASEBE KAYITLARI

 

 

BORÇ

ALACAK

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

17

_______________/31.12.20../__________________

102 Bankalar

                              642 Faiz Gelirleri

x x x x x x

_______________/31.12.20../__________________

780 Finansman Giderleri

                              320 Satıcılar

x x x x x x

_______________/31.12.20../__________________

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti

                              153 Ticari Mallar

x x x x x x

_______________/31.12.20../__________________

391 Hesaplanan KDV

                              360 Ödenecek Vergi ve Fonlar

                              191 İndirilecek KDV

x x x x x x

_______________/31.12.20../__________________

770 Genel Yönetim Giderleri

                              257 Birikmiş Amortisman(Binalar)

_______________/31.12.20…/__________________

632 Genel Yönetim Gideri

                              771 Genel Yön. Gid. Yansıtma

x x x x x x

_______________/31.12.20…/__________________

771 Genel Yönetim Gid. Yansıtma

                              770 Genel Yönetim Gideri

x x x x x x

 

20.000

 

 

 

11.000

 

 

 

825.000

 

 

 

100.000

 

 

 

 

240.000

 

 

280.000

 

 

 

280.000

 

 

 

 

20.000

 

 

 

11.000

 

 

 

825.000

 

 

 

4.000

96.000

 

 

 

240.000

 

 

280.000

 

 

 

280.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YIL SONU GELİR VE GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI

 

 

BORÇ

ALACAK

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

______________/31.12.20…/_________________

642 Faiz Gelirleri

                            690 Dönem Karı/Zararı

x x x x x x

______________/31.12.20../_________________

600 Yurtiçi Satışlar

                            690 Dönem Karı/Zararı

x x x x x x

______________/31.12.20…/_________________

660 Finansman Giderleri

                           781 Finansman Giderleri Yansıtma

x x x x x x

______________/31.12.20…/_________________

781 Finansman Giderleri Yansıtma

                           780 Finansman Giderleri

x x x x x x

______________/31.12.20…/_________________

690 Dönem Karı/Zararı

                           621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti

x x x x x x

______________/31.12.20…/_________________

690 Dönem Karı/Zararı

                           632 Genel Yönetim Giderleri

x x x x x x

______________/31.12.20…/_________________

690 Dönem Karı/Zararı

                           660 Finansman Giderleri

x x x x x x

______________/31.12.20…/_________________

692 Dönem Net Karı/Zararı

                          690 Dönem Karı/Zararı

x x x x x x

______________/31.12.20…/_________________

591 Dönem net zararı

                          692 Dönem net karı/zararı

x x x x x x

 

20.000

 

 

 

1.000.000

 

 

 

11.000

 

 

 

11.000

 

 

 

825.000

 

 

 

280.000

 

 

 

11.000

 

 

 

96.000

 

 

 

96.000

 

 

 

 

20.000

 

 

 

1.000.000

 

 

 

11.000

 

 

 

11.000

 

 

 

825.000

 

 

 

280.000

 

 

 

11.000

 

 

 

96.000

 

 

 

96.000

 


AYDIN İŞLETMESİNİN KESİN MİZANI AŞAĞIDADIR.

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

100 KASA

1.130.000

819.000

311.000

102 BANKALAR

780.000

170.000

610.000

103 VERİLEN ÇEKLER

170.000

170.000

120 ALICILAR

220.000

160.000

60.000

153 TİCARİ MALLAR

2.220.000

825.000

1.395.000

360 ÖDENECEK VERGİ VE FON

4.000

4.000

191 İNDİRİLECEK KDV

96.000

96.000

252 BİNALAR

1.500.000

1.500.000

 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN

540.000

540.000

320 SATICILAR

125.000

753.000

628.000

321 BORÇ SENETLERİ

50.000

150.000

100.000

360 ÖDENECEK VERGİ VE FON

               –

4.000               

4.000

391 HESAPLANAN KDV

100.000

100.000

500 SERMAYE

2.700.000

2.700.000

591 DÖNEM NET ZARARI

96.000

96.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

1.000.000

1.000.000

621 SATILAN MAL. MALİ.

825.000

825.000

632 GENEL YÖN. GİD.

280.000

280.000

642 FAİZ GELİRLERİ

20.000

20.000

660 FİNANSMAN GİDERLERİ

11.000

11.000

690 DÖNEM KARI/ZARARI

1.116.000

1.116.000

692 DÖNEM NET KAR/ZARARI

96.000

96.000

770 GENEL YÖNT. GİD.

280.000

280.000

771 GENEL YÖN.GİD.YANST.

280.000

280.000

780 FİNANSMAN GİD.

11.000

11.000

781 FİNANSMAN GİD.YANS.

11.000

11.000

GENEL TOPLAM

10.417.000

10.417.000

3.972.000

3.972.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AYDIN İŞLETMESİ –GELİR TABLOSU

BRÜT SATIŞLAR                                                         1.000.000

SATIŞ İNDİRİMLERİ                                                           –      

NET SATIŞLAR                                                          1.000.000

SATIŞLARIN MALİYETİ 

  SATILAN TİC. MAL. MALİYETİ                                  (825.000)

BRÜT SATIŞ KARI                                                       175.000

FAALİYET GİDERLERİ                                    

  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                 (280.000)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI                  105.000

OLAĞAN GELİR VE KARLAR             

  FAİZ GELİRLERİ                                                       20.000

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR                                     –

FİNANSMAN GİDERLERİ                                          (11.000)

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                                        96.000

DÖNEM NET ZARARI                                                 96.000


<<<<< Muhasebe Defteri *** Monografi Soruları ve Çözümleri >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebe Dersi Monografi Soruları ve Çözümleri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-dersi-monografi-sorulari-ve-cozumleri.html
20 Haziran 2014 - 16:57

[…] Açılıştan Kapanışa Muhasebe Süreci Monografi Soruları ve Çözümleri Genel Muhasebe Dersi – 100 Soruluk Test Sınavı ve Cevapları Bilgisayar Destekli Muhasebe-320 Saatlik Kurs Planı Bilgisayar 160 Saatlik Kurs Sınavı Soruları – 30 Soru Bilgisayar İşletmenliği Kurs Sınav Soruları-40 Test Sorusu Bilgisayar Kurs Sertifika Sınav Sorusu – 40 Soru […]

DMCA.com Protection Status