Banka İşlemleri Mevduat İşlemleri Modül Değerlendirme

Ana Sayfa » Modül Ölçme ve Değerlendirme Soruları » Banka İşlemleri Mevduat İşlemleri Modül Değerlendirme
Modül Ölçme ve Değerlendirme Soruları kategorisinde bulunan bu haber 24 Nisan 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.333 kişi bu yazıyı okumuştur.

Banka İşlemleri Mevduat İşlemleri Modül Değerlendirme

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

banka işlemleri modül değerlendirmeBu modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri aşağıda verilen soruları cevaplayarak belirleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türk Bankacılık sisteminde mevduat sınıflandırmasında yer almaz?

A) Tasarruf Mevduatı

B) Türev Mevduat

C) Ticari Mevduat

D) Resmi Mevduat

 

2. Aşağıdakilerden hangisi havale işlemlerinde kullanılmaz?

A) Mektup

B) Telgraf

C) On-line (bilgisayar)

D) Sözlü Talimat

 

3. Bankalar aracılığı ile havale edilen tutar üzerinden aşağıdaki vergilerden hangisi alınır?

A)Damga Vergisi

B)Gider Vergisi

C)Veraset ve İntikal Vergis

D)Gelir Vergisi

 

4. Virman işlemini aşağıdaki cümlelerden hangisi anlatıyor?

A) Mevduat sahibinin bulunduğu banka dışındaki bir hesaba para aktarması işlemi

B) Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde ülkelerarası gerçekleştirilen para transveri işlemi

C) Mevduat sahibinin aynı bankada farklı amaçlarla birden fazla hesabının olması durumunda bir hesabından başka bir hesabına aktarma yapma işlemi

D) Bir yerden başka bir yere para gönderilmesi işlemi

 

5. İnternet bankacılığını kullanabilmek için mevduat sahibinin ne gibi bir işlem yapması gerekir?

A) İnternet bankacılık şifresi almak

B) Banka hesap numarasına sahip olmak

C) Hesabın bulunduğu banka şubesine yazılı ve imzalı onay alınması

D) Müşteri hesap numarası ve TC kimlik numarası olması

 

6. Aşağıdakilerden hangisi banka kartı otomatik ödeme cihazının kısa adıdır?

A) IBAN

B) EFT

C) ATM

D) BDDK

 

7. Bankaların mevduata uygulanacak azami faiz oranlarını ilan etmeden önce hangi kuruma bildirmeleri gerekir?

A) Maliye Bakanlığı’na

B) Sanayi Bakanlığı’na

C) Merkez Bankası’na

D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na

 

8. Aşağıdaki cümledeki boşluklara hangi kelimeler gelecektir?

………. mevduat hariç, mevduata uygulanacak ………… oranları banka ile müşteri arasında serbestçe belirlenir.

A) ticari, faiz

B) resmi, faiz

C) ticari, gelir vergisi

D) tasarruf, faiz

 

9. Aşağıdakilerden hangisi hesaplar arası aktarma işlemi anlamına gelir?

A) Provizyon

B) Lehdar

C) Virman

D) Amir

 

10. Lehdarın ölümü bilinmeksizin havale gönderilmiş ise ne gibi işlem yapılır?

A) Havale mirasçılarına intikal eder

B) Adrese ihbarname gönderilemez

C) Havale tekrar Amire gönderilir.

D) Havale tutarı bankaya kalır.

 

11. Müşteri gelen havalelerin; hesabına alacak kaydedilmesi için, bankaya ne gibi bir belge verir?

A) Genel teminat mektubu

B) T.C Kimlik numarası yeterlidir

C) Talimat mektubu

D) İhbarname

 

12. Müşteriye verilen çek karnesinde aşağıdakilerden hangisi çek karnesinin her sayfasına yazılmak zorundadır?

A) Müşterinin adı ve soyadı

B) Müşterinin adresi

C) Banka Şubesinin adı

D) Müşterinin T.C kimlik numarası

 

13. Müşteriye verilen çek karnesin ücretsiz olarak verilmiş ise muhasebe kaydı yapılırken hangi hesapta gider olarak gösterilir?

A) 270 AYNİYAT MEVCUTLARI

B) 010 KASA HESABI (270,00 Çek Karneleri)

C) 880 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ (880,06 Basılı Kayıt ve Kırtasiye Giderleri)

D) 380 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (380,00 Banka ve Sigorta Muameleleri)

 

14. İbraz edilen çek şüpheli ise çek tutarı bloke edilmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak olarak kaydedilir?

A) 304 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVD. (YİY) – VADESİZ

B) 392 ALACAK GEÇİCİ HESAPLAR

C) 290 ŞUBELER CARİ HESABI

D) 390 MUHTELİF BORÇLAR

 

15. Aşağıdaki cümledeki boşluklara hangi kelimeler gelecektir?

Eğer ………… sistemi dışında işlem yapılacak olursa, çekin ibraz edildiği şube tarafından, hesabın bulunduğu şubeden hesap kalanının çek tutarını karşılamaya yeterli kalan olup olmadığı sorulur. Bu işleme “……… ……….” denir. Provizyon alınan çekin tutarı çekin lehdarına ödenir.

A) internet, virman alma

B) on-line, virman alma

C) on-line, provizyon alma

D) telefon bankacılığı, provizyon alma

 

16. Rüştü ULUSOY’un tasarruf mevduatı hesabı Ankara Kızılay Şubesi’nde, İstanbul Eminönü Şubesi’nden 100 TL yatırıyor bu durumda Eminönü Şubesi’nin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisi olacaktır.

A) 290 ŞUBELER CARİ HESABI                         100

        Kızılay Şubesi

                              300 TASARRUF MEVDUADI (YİY)         100

                                 Rüştü Ulusoy

B) 290 ŞUBELER CARİ HESABI                        100

        Kızılay Şubesi

                              290 ŞUBELER CARİ HESABI               100

                                 Eminönü Şubesi

C) 010 KASA HESABI                                       100

                            290 ŞUBELER CARİ HESABI                  100

                              Kızılay Şubesi

D) 300 TASARRUF MEVDUATI (YİY) –VADESİZ    100

       Rüştü Ulusoy

                            290 ŞUBELER CARİ HESABI                  100

                               Kızılay Şubesi

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara hangi kelimeler gelecektir?

17. Elektronik ortamda işlem ………………. takas odalarında; Her iş günü iki toplantı yapılır. Çekler “ilk” toplantıda muhatap bankalara fiziki olarak ibraz edilir. İkinci toplantıda “……..” işleminin yanısıra iade edilmesi gereken çekler, ilgili ………… fiziki olarak teslim edilir.

A) yapılmayan, tesviye, bankalara

B) yapılan, tesviye, takas odasına

C) yapılmayan, tavsiye, bankalara

D) yapılmayan, tesviye, takas odasına

 

18. Takas odasında her üye bankanın bir………. veya bürosu bulunur. Bankalar müşteriler tarafından kendilerine verilen ve başka bir banka tarafından ………… olan çekleri diğer  bankalar tarafından tahsil edilmek üzere yollanan çeklerle karşılaştırarak ……. ederler.

A) koltuğu, verilecek, takas

B) masası, ödenecek, takas

C) masası, ödenecek, keşide

D) koltuğu, ödenecek, takas

 

19. Takas odası sisteminin yönetimi ve denetimi …. ……… ……….. tarafından yapılır, merkezi Ankara’dadır ve ……. hukuk hükümlerine tabidir.

A) Ankara Takas Odası, özel

B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, özel

C) T.C Merkez Bankası, genel

D) T.C Merkez Bankası, özel

 

20. Banka temsilcileri ellerindeki diğer bankalar üzerine keşide edilmiş çekleri her banka için ayrı ayrı düzenlenen “…. …….. ………”ne yazarak “ilk” toplantıya katılırlar. T.C Merkez Bankası temsilcisinin toplantıyı açması üzerine temsilciler çekleri birbirlerine teslim ederler. Çeklerin imza karşılığı teslim edildiği “….. ……..” sona erer.

A) “çek inceleme cetveli”, “ilk seans”

B) “çek teslim cetveli”, “ilk seans”

C) “çek teslim cetveli”, “ ilk teslimat”

D) “çek inceleme cetveli”, “ilk teslimat”

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 B     11 C
2 D     12 C
3 B      13 C
4 C      14 D
5 A     15 C


6 C     16 A
7 C     17 A
8 B     18 B
9 C     19 D
10 A    20 B

 

<<<<< Banka İşlemleri Dersi Modül Ölçme Değerlendirme Soruları >>>>>

Bir önceki yazımız olan Diğer Mevduatlar başlıklı makalemizde Bankalararası Mevduat, Diğer Kuruluşlar Mevduatı ve diğer mevduat hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status