Banka Muhasebesi Dersi kambiyo İşlemleri Dersi Modül Değerlendirme

Ana Sayfa » Modül Ölçme ve Değerlendirme Soruları » Banka Muhasebesi Dersi kambiyo İşlemleri Dersi Modül Değerlendirme
Modül Ölçme ve Değerlendirme Soruları kategorisinde bulunan bu haber 24 Nisan 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.351 kişi bu yazıyı okumuştur.

Banka Muhasebesi Dersi Kambiyo İşlemleri Dersi Modül Değerlendirme

banka işlemleri modül değerlendirmeOBJEKTİF TESTLER (Ölçme Soruları)

1. Kambiyo mevzuatı ile ilgili kararları alma yetkisi kime aittir?

A) BDDK

B) Merkez Bankası

C) Bakanlar Kurulu

D) TMSF

 

2. Kambiyo işlemlerinde Efektif Vaziyeti Hesabı borçlandığında, işlemin yabancı para tutarının karşılığı Türk Parası üzerinden yapılınca hangi hesap alacaklanır?

A) 292 EFEKTİF ALIM / SATIM HESABI

B) 011 EFEKTİF DEPOSU

C) 010 KASA HESABI

D) 771 KAMBİYO KÂRLARI HESABI

 

3. Bankamıza gelen müşteri 600 $ karşılığında Türk Lirası alındığında yapılacak ilk muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

__________________________________________________________________

A) 092 EFEKTİF ALIM / SATIM HESABI   500 $

              293 EFEKTİF VAZİYETİ                           500 $

B) 011 EFEKTİF DEPOSU                     500 $

             293 EFEKTİF VAZİYETİ                           500 $

C) 011 EFEKTİF DEPOSU                      500 $

             292 EFEKTİF ALIM / SATIM HES.              500 $

D) 292 EFEKTİF ALIM / SATIM HES.       500 $

             011 EFEKTİF DEPOSU                             500 $

 

4. Efektif satış kuru, satış kurundan daha yüksek olması durumunda, bu iki fiyat arasındaki farka ne denir?

A) Döviz paritesi

B) Döviz spekilasyonu

C) Döviz piyasası

D) Kur farkı

 

5. Kendi adınıza 2000 €’luk Döviz Tevdiat Hesabı açtırdığınızda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

___________________________________________________________________

A) 011 EFEKTİF DEPOSU                      2.000 €

               301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI                  2.000 €

B) 010 KASA HESABI                          2.000 €

               011 EFEKTİF DEPOSU                           2.000 €

C) 301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI         2.000 €

               011 EFEKTİF DEPOSU                           2.000 €

D) 010 KASA HESAIB                         2.000 €

              301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI                  2.000 €

 

6. Mart ayı sonunda, Banka Döviz Tevdiat Hesabına reeskont kaydı yapmış ise;

a) Yapılan yevmiye kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) 294 DÖVİZ ALIM / SATIM HESABI

B) 295 DÖVİZ VAZİYETİ

C) 611 MEVDUATA VERİLEN FAİZLER

D) 361 FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

 

b) Mart ayı sonunda yapılan yevmiye kaydı ne zaman iptal edilir?

A) Yıl sonunda

B) Kaydın yapıldığı ayı izleyen ayın ilk iş günü

C) Vade bitiminde

D) 3 ay sonra

 

c) Faizden hangi vergi alınır?

A) Gelir Vergisi

B) BSMV

C) Bu aşamada herhangi bir vergi alınmaz

D) Damga vergisi

 

7. Yurt dışındaki bir bankadan Ankara’da bir bankaya havale gönderilmesi ve bu havalenin Türk parası olarak nakit ödenmesi durumunda 010 Kasa Hesabı alacaklı olur, hangi hesap borçlu olacaktır?

A) 294 DÖVİZ ALIM / SATIM HESABI

B) 395 ÖDEME EMİRLERİ

C) 295 DÖVİZ VAZİYETİ

D) 301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI

 

8. Yabancı bankalara yapılan döviz havalelerinde, müşteriden satın alınan döviz alışında, bankanın elde ettiği gelir hangi hesaba kaydedilir?

A) 761 BANKA HİZMETLERİ GELİRLERİ

B) 380 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER

C) 771 KAMBİYO KARLARI

D) 294 DÖVİZ ALIM / SATIM HESABI

 

9. Bankamız Ulus Şubesi müşterisi Aslı Yener Almanya’daki bir bankaya keşideli çeki tahsil edilmek üzere ciro ederek şubemize vermesi durumunda, Ulus Şubemizin yapacağı kayıtta hangi hesap borçludur?

A) 983 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER

B) 985 EMANET VE REHİNLİ KIYMET VERENLER / BIRAKANLAR

C) 291 ŞUBELER CARİ HESABI

D) 294 DÖVİZ ALIM / SATIM HESABI

 

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara gelecek olan kelimelerin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

10. Döviz tevdiat hesaplarından yapılan döviz ödemeleri esas olarak hangi para biriminde açılmış ise o para birimi ile ödenir. Ancak, zorunlu hâllerde, ……………. isteği üzerine veya bankanın müşterinin iznini alarak, ödeme günündeki banka ……… ……… kullanılarak başka bir para birimi üzerinden de ödeme yapılabilir.

A) Müşterinin, döviz kurunu

B) Müşterinin, çapraz kurları

C) Banka müdürünün, inisiyatifini

D) Banka memurunun, çapraz kurları

 

11. Vadesiz mevduata ……. sonlarında ve hesabın kapatılmasında, vadeli mevduata ise ….. ………… tahakkuk ettirilen faizler mudi (Bankaya para yatıran kimse.) hesaplarına alacak kaydedilir.

A) Ay, vade bitiminde

B) Yıl, ay sonlarında

C) Yıl, vade bitiminde

D) 3 ay, yıl sonlarında

 

12. Havale emri verilmesi durumunda banka sabit kur üzerinden “…………… ……………..” hesabını borçlu hesap olarak kaydeder. “023 YURT DIŞI BANKALAR” veya “027 YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELER” hesabı alacaklı hesap olarak kaydeder.

A) 294 DÖVİZ ALIM / SATIM HESABI

B) 983 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER

C) 291 ŞUBELER CARİ HESABI

D) 295 DÖVİZ VAZİYETİ

 

13. Bankalar tarafından ……….. ve iştiraya kabul edilen Türk Parası ve Yabancı Para senetlerinin kaydı ………….. niteliktedir.

A) iskonto, aktif

B) İskonto, pasif

C) Tahsil, aktif

D) Tahsil, pasif

 

14. Yabancı ülkede düzenlenmiş bir senet tahsil edilmek üzere bankaya müracaat edilmesi durumunda, senet ………… müracaat edilen banka şubesinin bulunduğu şehirden başka bir şehirde ikamet ediyor ise, böyle durumlarda senet ……….. senedi sayılır.

A) Alacaklısı, iskonto

B) Borçlusu, iskonto

C) Borçlusu, iştira

D) Alacaklısı, tahsil

 

15. Müşteri tahsil edilmek üzere yabancı paralı çek verdiğinde Türk paralı çeklerde olduğu gibi; tahsil edilinceye kadar ……… hesaplarda tutulur. Senedin ……….. sonra karşılığı müşteriye ödenir.

A) Nazım, tahsilinden

B) Aktif, iştirasından

C) Pasif, iskontosundan

D) Aktif, tahvilinden

 

16. Bedeli belli bir vade sonunda ödenmesi gereken bir senedin ……….. beklenilmeden paraya çevrilmesi işlemine senedin iskonto edilmesi denir. İskonto, bir borcun ……….. değeri ile peşin değeri arasındaki farktır.

A) Süresi, gerçek

B) Vadesi, nominal

C) Vadesi, döviz

D) Gelmesi, nominal

 

Aşağıda verilen cümlelerin doğru mu, yanlış mı olduğuna karar verip doğru şıkkı işaretleyiniz.

17. Yıl sonlarında yapılan reeskontlar, yeni yılda ters kayıt yapılarak iptal edilmez, mevduatın vade bitim tarihine kadar bu hesapta izlenir. Vade sonlarında ise bu hesabın borcu ile mevduat hesaplarına alacak kaydedilmek suretiyle tasfiye edilir.

A) Doğru                      B) Yanlış

 

18. Döviz Tevdiat Hesabına ödenen faizler için kesinlikle Menkul Sermaye İradı Gelir Vergisi, Vergi stopajı faizlerin mevduat hesaplarına kaydedildiği tarihten önce yapılır.

A) Doğru                     B) Yanlış

 

19. Bedeli belli bir vade sonunda ödenmesi gereken bir senedin vadesi beklenilmeden paraya çevrilmesi işlemine senedin iskonto edilmesi denir.

A) Doğru                  B) Yanlış

 

20. Yabancı paralı çekin karşılığı efektif olarak veya müşterinin isteği üzerine hesaba kaydedilerek de ödenebilir.

A)   Doğru              B) Yanlış

MODÜL SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

Soru Cevap

1 C

2 A

3 B

4 D

5 A

 

6 C

6 B

6 C

7 A

8 C

9 A

10 B

 

11 C

12 D

13 A

14 C

15 A

 

16 B

17 A

18 B

19 A

20 A

<<<<< Banka İşlemleri Dersi Modül Ölçme Değerlendirme Soruları >>>>>

Bir önceki yazımız olan Diğer Mevduatlar başlıklı makalemizde Bankalararası Mevduat, Diğer Kuruluşlar Mevduatı ve diğer mevduat hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status