Borçlar Hukuku Vergi Ortalama Yükseltme Soru ve Cevapları

Ana Sayfa » Yazılı Soruları » Borçlar Hukuku ve Vergi Yazılıları » Borçlar Hukuku Vergi Ortalama Yükseltme Soru ve Cevapları
Borçlar Hukuku ve Vergi Yazılıları, Sorumluluk Sınavları kategorisinde bulunan bu haber 28 Haziran 2013 tarihinde güncellenmiş ve 2.109 kişi bu yazıyı okumuştur.

YAZ DÖNEMİ BORÇLAR HUKUKU VE VERGİ DERSİ

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARIDIR

borçlar hukuku vergi yazılı soruları1.  “Fiil ehliyeti” kavramını açıklayarak kaç grupta incelenmektedir? Gruplarını yazınız.

2.  Satıcının borçlarını maddeler halinde yazınız.

3.  Borçlar Kanunu tarafların, sözleşmenin konusunu serbestçe tayin edebilmeleri ilkesine getirdiği sınırlamaları yazınız

4.  Hata, Hile, İkrah (korkutma) kavramını açıklayınız.

5.  “Borç ilişkisi “ kavramını açıklayarak unsurlarını yazınız.

6.  Gelir vergisinin unsurlarını yazınız.

7.  Vergi matrahı belirlenirken dikkate alınan usulleri yazınız.

8.  Vergiyi tanımlayarak ilkelerini yazınız.

9.  Türk hukuk sistemini (hukukun kısımlarını) şema ile gösteriniz.

10.  Vergi Hukukunun kaynaklarını yazınız

NOT BAREMİ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Toplam

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

 

 

YAZ DÖNEMİ BORÇLAR HUKUKU VE VERGİ DERSİ

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI CEVAP ANAHTARI

1-  Bir şahsın, kendi irade ve fiili ile hak edinebilme ve borç altına girebilme ehliyetine fiil ehliyeti denir.

Dört grupta incelenir.

I-Tam Ehliyetliler 

II- Sınırlı Ehliyetliler

III-Tam Ehliyetsizler IV-Sınırlı Ehliyetsizle

 

2-  Satıcının borçları;

o Teslim ve mülkiyeti geçirme borcu;                                            

o Satılanı saklama borcu;                     

o Ayıba karşı garanti borcu;                                                             

o Zapta karşı garanti borcu;

 

3-Sözleşmenin konusu emredici kurallara aykırı olmamalıdır         

Sözleşmenin konusu kamu düzenine aykırı olmamalıdır.

Sözleşmenin konusu kişilik haklarına aykırı olmamalıdır.             

Sözleşmenin konusu ahlaka aykırı olmamalıdır.

Sözleşmenin konusu “imkânsız” olmamalıdır.

 

4-  Hata; irade ile beyan arasında istenilmeyerek meydana gelmiş uygunsuzluk halidir.

   Hile; bir kimseyi irade beyanında bulunmaya, sözleşme yapmaya sevk etmek için onda bilerek yanlış bir kanaat uyandırılır veya esasen mevcut yanlış kanaat devam ettirilirse hile söz konusudur.

İkrah (korkutma); bir kimsenin yapmak istemediği bir hukuki işleme, aksi takdirde zarara uğrayacağı tehdidi ile razı olmasını sağlayan korkutmadır.

5- İki veya daha çok kişi arasında var olan ve bir taraf öbür tarafa karşı bir şey yapmak veya yapmamak veya bir şey vermekle yükümlü kılan hukuk ilişkisine “borç ilişkisi “ denir. Üç unsurdan oluşur; borçlu, alacaklı, edim.

6-GELİR VERGİSİNİN UNSURLARI

 Ticari kazançlar              

 Zirai kazançlar                  

 Ücretler                    

 Serbest meslek kazançları

 Gayrimenkul sermaye iratları                    

 Menkul sermaye iratları                  

 Sair kazanç ve iratlar

 

7- Beyan Usulü:              

Karineler (Dış Göstergeler) Usulü:       

İdarece Takdir Usulü:    

Götürü Usul:

 

8-Vergi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere kişilerden zorla aldıkları paralardır.

Vergide Adalet İlkesi                        

Vergide Kesinlik İlkesi                                           

Vergide Ekonomiklik İlkesi

Vergide Uygunluk İlkesi                   

Verginin Kanuniliği (Yasallığı) İlkesi

 

9-

v1

10- Vergi Hukukunun Kaynakları

A- Asli Kaynaklar

 Anayasa

 Yasa veya Kanunlar

 Bakanlar Kurulu Kararları

 İçtihadı Birleştirme Kararları

 Kanun Hükmünde Kararnameler

 Uluslararası Vergi Anlaşmaları

B- Tali Kaynaklar

 Tüzükler

 Yönetmelikler

 Tebliğ ve İzahlar

 

Borçlar Hukuku ve Vergi Dersi Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Muhasebe Dersleri Ortalama Yükseltme – Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Mesleki Gelişim Ortalama Yükseltme Soru ve Cevapları başlıklı makalemizde 10 sınıf mesleki gelişim ortalama yükseltme soruları, 10 sınıf mesleki gelişim sorumluluk sınavı soruları ve 10 sınıf mesleki gelişim yazılı soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status