Çalışma Hukuku Ustalık Sınav Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » Çalışma Hukuku Ustalık Sınav Soruları ve Cevapları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 01 Temmuz 2013 tarihinde güncellenmiş ve 23.030 kişi bu yazıyı okumuştur.

2013 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAVLARI TÜM MESLEKLER DALI

ÇALIŞMA HUKUKU DERSİ USTALIK SINAVLARI SORULARI-CEVAPLARIDIR

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı soruları1) Çalışma hayatında işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bütününü kapsayan hukuk dalına ……………denir.

a) S.S.K. kanunu       

b) İş Hukuku      

c) Bağ-kur kanunu     

d) Medeni hukuk

 

2) Aşağıdakilerden hangisi işçinin borçlarından değildir?

a) İşverenin talimatlarına uyma borcu  

b) Rekabet etmeme borcu  

c) Hizmet borcu  

d) Eşit işlem yapma borcu

 

3) Aşağıdakilerden hangisi işverenin borçlarındandır?

a) Ücret ödeme      

b) İşçiyi koruma   

c) Eşit işlem yapma borcu     

d) Hepsi

 

4) Nitelikleri bakımından en fazla 30gün süren işlere ne denir?

a) Süreksiz iş   

b) Sürekli iş    

c) Günlük iş    

d) Götürü iş

 

5) Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye ne denir?

a) Çırak       

b) Usta         

c) İşçi          

d) İşveren

 

6) Bir işçi yıllık izin kazanabilmesi için deneme süresi de dahil olmak üzere en az ne kadar çalışmak zorundadır?

a) 1yıl       

b) 6Ay        

c) 2yıl        

d) 10ay

 

7) İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile iş yerinde işi durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla anlaşarak ve yahut bir teşekkülün aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına ne denir?

a) Lokavt        

b) Grev        

c) Sendika       

d) Toplu iş sözleşmesi

 

8) İş kolu esasına göre bir iş kolunda Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla bu iş kolundaki işçiler tarafından kurulan teşekküle ne denir?

a) İşveren sendikası       

b) İşveren derneği         

c) İşçi sendikası       

d) İşçi derneği

 

9) Ücret şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zamana göre ücret        

b) Götürü ücret        

c) Yüzde usulü ile ücret       

d) Hepsi

 

10) İşçi teşekkülleri ile işverenler arasında yapılmış bulunan ve iş şartları ile tarafların hak ve borçlarını düzenleyen yazılı anlaşmaya ne denir?

a) Hizmet akdi            

b) Takım sözleşmesi        

c) Toplu iş sözleşmesi    

d) Kıdem tazminatı

 

11)Aşağıdaki defterlerden hangisi ticari defterdir?

a) Defteri kebir       

b) Günlük defteri       

c) Yoklama defteri    

d) Metot defteri

 

12) İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticari unvan altında kurulup ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirket hangi şirkettir?

a) Komandit şirket        

b) Limited şirket      

c) Anonim şirket     

d) Kooperatif

 

13) Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedidir?

a) Poliçe     

b) Para    

c) Döviz   

d) Hepsi

 

14) Poliçeyi düzenleyen kişiye ne denir?

a) Muhatap    

b) Hamil   

c) Ciranta   

d) Keşideci

 

15) Ülkemizde ticaret sicilini tutma görevinin verildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ticaret mahkemeleri       

b) Ticaret odaları      

c) Noterler    

d) Sanayi ve ticaret bakanlığı

 

16) Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi kambiyo senetlerinden doğan alacakların devri usulüdür?

a) Temlik      

b) Teslim      

c) Ciro      

d) İade

 

17) İşin yapıldığı yer ve işyerine hukuki ve teknik olarak bağlı olan yerlerle işyerinin eklentileri de işyeri sayılır. İşyerinde meydana gelen kazalara iş kazası denir. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?

a) İş yeri deposunda çıkan yangında yaralanma                         

b) İş yeri yakınında bulunan kıraathanede yaralanma

c) Servis aracının devrilmesiyle yaralanma                                  

d) İşyerindeki voleybol sahasında ara dinlenmede yaralanma

 

18) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınan kriter doğru olarak verilmiştir?

a) Her kıdem yılı işçinin 30 günlük brüt ücreti    

b) 30 günlük brüt ücret 

c) Her kıdem yılı için bir yıllık net ücret                

d) Bir yıllık brüt ücret

 

19) Bir işyeri devredildiğinde yeni işveren için aşağıdaki yükümlülüklerin hangisi doğmaz?

a) İşçinin yeni kıdem tazminatı sorumlusu yeni işverendir.          

b) Önceki toplu iş sözleşmesi yeni işvereni bağlar.

c) İşçi kusurluda olsa yeni işveren iş akdini feshedemez               

d) İşçi kusurluda olsa yeni işveren iş akdini fesheder

 

20) Ustalık belgesi bulunan kimseler aşağıdaki özelliklerin hangisine sahiptirler?

a) Bağımsız olarak işyeri açabilir.                             

b) Üretimle ilgili problemleri çözebilir.

c) Üretimle ilgili problemleri tespit edebilir.        

d) Hepsi

NOT: SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR

Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status