Genel Muhasebe 2 Dersi 25 Test Sorusu ve Cevapları

Ana Sayfa » Test - Deneme » Muhasebe 2 Dersi Test Soruları » Genel Muhasebe 2 Dersi 25 Test Sorusu ve Cevapları
Muhasebe 2 Dersi Test Soruları kategorisinde bulunan bu haber 20 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 3.268 kişi bu yazıyı okumuştur.

GENEL MUHASEBE 2 DERSİ 25 TEST SORUSU ve CEVAPLARI

muhasebe 2 dersi test sınav soruları1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir?

a) Büyük defter                                     

b) Yevmiye defteri

c) Envanter ve Bilânço defteri              

d) İşletme defteri

 

2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını görmek için tutulan, büyük deftere benzeyen muhasebe defterine ne ad verilir?

a) Mizan                                                          

b) Bilânço

c) Muavin defter                                              

d) Yevmiye defteri

 

3) Yevmiye defterine kayıt edilen işlemlerin defter-i kebire ve yardımcı defterlere doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelgeye ne denir?

a) Bilânço                                                        

b) Mizan

c) Muavin defter                                               

d) Kasa defteri

 

4) İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları, alacakları, borçları ve öz kaynaklarını gösteren tabloya ne denir?

a) Yevmiye Defteri                                            

b) Defter-i Kebir

c) Mizan                                                            

d) Bilânço

 

5)işlemlerin tarih sırasında ve maddeler halinde yazıldığı muhasebe defterine ne ad verilir?

a) Yevmiye defteri                                            

b) Envanter ve bilânço defteri

c) Defter-i kebir                                                

d) Muavin defter

 

6) Bir muhasebe dönemi ne kadardır?

a) 2 Yıl                b) 3 Yıl                 c) 1 Yıl                      d) 6 Ay

 

7) Dönem sonlarında aktif karakterli hesapların alacaklandırılması, pasiflerin ise borçlandırılması ile ilgili İşlemlere ne ad verilir?

a) Envanter çıkarma                                        

b) Mizan düzenleme

c) Hesapların alınması                                    

d) Hesapların kapatılması

 

8) Hesapların sol tarafında kayıt yapmak ne anlama gelir?

a) Hesabı alacaklandırmak                               

b) Hesabı dengelemek

c) Hesabı kapamak                                         

d) Hesabı borçlandırmak

                                       

9) Kaynaklarda meydana gelen değişmeleri izlemeye yarayan ve alacak kalanı veren hesaplara ne ad verilir?

a) Gelir hesapları                                             

b) Gider hesapları

c) Pasif hesaplar                                               

d) Aktif hesaplar

 

10) Hesapların sağ tarafında kayıt yapmak ne anlama gelir?

a) Hesabı alacaklandırmak                                

b) Hesabı dengelemek

c) Hesabı kapamak                                          

d) Hesabı borçlandırmak

 

11) Muhasebe fişlerinde hesaplara nasıl kayıt yapılır?

a) Borçlu hes. Alacak-Alacaklı hes. Borçlanır

b) Borçlu hes. Borç-Alacaklı hes. alacaklanır

c) Hareket gelen hesaplar kapatılır

d) Hesabın iki tarafını eşitlemektir

 

12) Hesap açma nedir?

a) Bir hesaba ilk kez kayıt yapmaktır

b) Bir hesaba borç yazmaktır

c) Bir hesaba alacak yazılmaktır

d) Hesabın iki tarafını eşitlemektir

 

13) Bir hesabın son durumu nasıl öğrenilir?

a) Alacağına bakılır                                        

b) Borcuna bakılır

c) Hesap ekstresi ile                                        

d) Mizan ile

 

14) 600 Yurtiçi satışlar hesabı bilânçonun hangi Bilânçoda yer alır?

a) 1-Dönen varlıklar                                         

b) 2-Duran varlıklar

c) 5-öz kaynaklar                                             

d) Bu hesap bilânçoda yer almaz

 

15) 120 Alıcılar hesabı, bilânçoda aşağıdaki hangi hesap Grubunda yer alır?

a) 1. Dönen varlıklar                                                 

b) 2. Duran varlıklar

c) 3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar                         

d) 5. öz kaynaklar

 

16) 255 Demirbaşlar hesabi, bilânçoda aşağıdaki hangi hesap Grubunda yer alır?

a) 1. Dönen varlıklar                                                  

b) 2. Duran varlıklar

c) 3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar                           

d) 5. öz kaynaklar

 

17) işletmede kullanılmak üzere alınan mallar hangi hesap kodunda yer alır?

a) 153 Ticari mallar                                                    

b) 255 Demirbaşlar

c) 600 Yurt içi satışlar                                                

d) 100 Kasa

 

18) Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar Grubunda yer alır?

a) 300 Banka kredileri                            

b) 255 Demirbaşlar

c) 500 Sermaye                                      

d) 102 Banka

 

19) Aşağıdaki hangi hesap bilânçonun pasifinde yer alır?

a) 102 Banka                                          

b) 153 Ticari mallar

c) 121 Alacak Senetleri                          

d) 320 Satıcılar

 

20) İşletmenin daha çok yönetim faaliyetleri sırasında kullandığı büro eşyaları aşağıdaki hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir?

a) Özel Maliyetler hs                                

b) Makine, tesis ve cihazlar hs

c) Yer altı ve yerüstü düzenleri hs          

d) Demirbaşlar hs.

 

21) 321 Borç Senetleri hesabı, bilânçoda aşağıdaki hangi hesap grubunda yer alır?

a) 1. Dönen varlıklar                                

b) 2. Duran varlıklar

c) 3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar        

d) 5. öz kaynaklar

 

22) İşletme açısından borçlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Dönen varlıkları                                    

b) Varlıkları

c) Yabancı kaynakları                               

d) öz kaynakları

 

23) İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek varlıkları bilançoda hangi grupta yer alır?

a) Kısa vadeli yabancı kaynaklar

b) Uzun vadeli yabancı kaynaklar

c) Duran varlıklar

d) Dönen varlıklar

 

24) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı hesap olabilir?

a) Bankalar hes.                                          

b) ABC tekstil hes.

c) Kasa hes.                                                 

d) Alıcılar hes.

 

25) A işletmesi bankaya 1.500 TL yatırarak alacaklı cari hesap açtırmıştır. Yapılacak muhasebe aydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

a) Kasa                                                       

b) Banka Kredileri

c) Bankalar                                                  

d) Satıcılar


CEVAP ANAHTARI

1.       A

2.       C

3.       B

4.       D

5.       A

 

6.       C

7.       D

8.       D

9.       C

10.   A

 

11.   B

12.   A

13.   C

14.   D

15.   A

 

16.   B

17.   B

18.   A

19.   D

20.   D

 

21.   C

22.   C

23.   D

24.   B

25.   C


<<<<< Muhasebe Defteri *** Genel Muhasebe 2 Dersi Test Soruları ve Cevapları >>>>>

<<<<< Muhasebe Defteri *** Deneme, Tarama, Test Soruları ve Cevapları >>>>>


 

Bir önceki yazımız olan Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Muhasebe Soruları ve Cevabı başlıklı makalemizde kısa vadeli yabancı gruplar soruları, kısa vadeli yabancı kaynaklar soruları ve muhasebe kısa vadeli kaynak soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebe 2 ( Genel Muhasebe ) Dersi Test Soruları ve Cevapları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-2-genel-muhasebe-dersi-test-sorulari-ve-cevaplari.html
20 Mayıs 2014 - 00:17

[…] Genel Muhasebe 2 Dersi 25 Test Sorusu ve Cevapları Muhasebe Monografi Soruları ve Çözümleri 25 Soru Öz Kaynaklar Test Soruları ve Cevapları Muhasebe Defteri.net Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Test Soruları Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Muhasebe Soruları ve Cevabı Muhasebe Uzun Vadeli Kaynaklar Test Sınavı Soruları ve Cevapları […]

DMCA.com Protection Status