Genel Muhasebe 20 Soruluk Tekrar Testi ve Cevapları

Ana Sayfa » Test - Deneme » Muhasebe 2 Dersi Test Soruları » Genel Muhasebe 20 Soruluk Tekrar Testi ve Cevapları
Muhasebe 2 Dersi Test Soruları kategorisinde bulunan bu haber 09 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 4.900 kişi bu yazıyı okumuştur.

Genel Muhasebe 20 Soruluk Tekrar Testi ve Cevapları

muhasebe 2 dersi test sınav sorularıMuhasebe 2 dersi ile ilgili 20 test sorusu ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Muhasebe Defteri.net web sitesi olarak muhasebe alanında çözeceğiniz veya çözdüreceğiniz sorulara sınırsızca ve limitsizce ulaşabilirsiniz. 

1. İşletmenin yaşam süresinin, işletme sahip ya da ortaklarının yaşam süreleriyle ilişkilendirilmemesi aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisiyle açıklanmaktadır?
A) Kişilik
B) Önemlilik
C) İşletmenin sürekliliği 
D) Özün önceliği

2. İşletmeler yatırım amacıyla aldıkları hisse senetlerini hangi hesapta takip ederler?
A) 240 Bağlı menkul kıymetler
B) 242 İştirakler
C) 110 Hisse Senetleri
D) 121 Alacak senetleri

3.Sermayesini 1.000.000 TL artıran bir işletme hisse senetlerini banka aracılığıyla 1.120.000 TL’ye satmıştır.
Buna göre, bu işlemlerde aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?
A) Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı
B) Bankalar hesabı borçlu
C) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı
D) Sermaye hesabı alacaklı

4. I.    İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde ödenmeleri
    II.   İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmeleri
    III. Özellikle ticari amaçla elde bulundurulmaları
Yukarıdakilerden hangileri Dönen Varlıklar ile Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların ortak özelliğidir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II

5. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet gideridir?
A) Karşılık Giderleri
B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti
C) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
D) Komisyon Giderleri

6. Bir işletmede ay sonu itibariyle, İndirilecek KDV hesabının kalanı 7.000 TL, Hesaplanan KDV hesabının kalanı 5.000 TL’dir.
Buna göre, ay sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) İndirilecek KDV hesabı borçlu 7.000 TL
B) İndirilecek KDV hesabı alacaklı 2.000 TL
C) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 5.000 TL
D) Devreden KDV hesabı borçlu 2.000 TL

7. İşletmenin, stokları içinde yer alan hammaddeyi üretime sevk etmesi hâlinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Diğer Stoklar hesabı alacaklı
B) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı borçlu
C) Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma hesabı alacaklı
D) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabı borçlu

8.————————-/————————————————————————————–
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                                XX

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                      XX

————————-/——————————————————————————————-

Yukarıdaki kayıt hangi muhasebe temel kavramına uygun olarak yapılmıştır?
A) Önemlilik 
B) Özün önceliği
C) Dönemsellik 
D) Tam açıklama

9.Bir anonim şirketin dönem kârı üzerinden hesaplanan vergi tutarının gösterildiği dönem sonu kaydında, aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydı yapılmalıdır?
A) 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
B) 692 Dönem Net Kârı veya Zararı
C) 590 Dönem Net Kârı
D) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

10. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet geliri değildir?
A) Konusu Kalmayan Karşılıklar
B) Yurtiçi Satışlar
C) Faiz Gelirleri
E) Reeskont Faiz Gelirleri

11. Aşağıdakilerden hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinin ikisinde de yer alan bir hesaptır?
A) Hizmet Üretim Maliyeti
B) Üretim Maliyet
C) Finansman Giderleri
D) Genel Üretim Giderleri

12. Bir nakliye firmasına fatura karşılığında yapılan ödeme aşağıdaki gibi kaydedilmiştir:
————————-/—————————————————————————————————-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ    XX
153 TİCARİ MALLAR                        XX
191 İNDİRİLECEK KDV                    XX

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR                     XX
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ          XX

————————-/—————————————————————————————————–
Buna göre, yukarıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?
A) Genel Yönetim Giderleri
B) Ticari Mallar
C) İndirilecek KDV
D) Yapılmakta Olan Yatırımlar

13. İşletmenin alacak senetleri için hesapladığı reeskont tutarının izleyen yılda iptaliyle ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
B) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı
C) Alacak Senetleri hesabı borçlu – Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
D) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – Finansman Giderleri hesabı alacaklı

14. I. Hizmet Üretim Maliyeti
      II.  Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
      III. Direkt İşçilik Giderleri
      IV. Genel Üretim Giderleri
      V.  Genel Yönetim Giderleri
Yukarıdakilerden hangileri Satışların Maliyetini oluşturan unsurlar arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV 
C) Yalnız V 
D) II ve IV

15. İşletme, kredili olarak yaptığı satış dolayısıyla ortaya çıkan alacağının vadesinden önce ödenmesi nedeniyle indirim yapmıştır. Bu işlem hangi hesaba, ne şekilde kaydedilmelidir?
A) Satış İskontoları hesabının borcuna
B) Satış İskontoları hesabının alacağına
C) Yurtiçi Satışlar hesabının alacağına
D) Yurtiçi Satışlar hesabının borcuna

16. 10.000 TL % 18 KDV hariç veresiye mal satılırsa borçlu hesap aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 120 Alıcılar Hesabı

B) 320 Satıcılar Hesabı

C) 100 Kasa Hesabı

D) 121 Alacak Senetleri Hesabı

17.Aşağıdaki stok değerleme esaslarından hangisi maliyet bedeli temeline dayanmaz?
A) İlk giren ilk çıkar
B) Ortalama maliyet
C) Emsal bedeli
D) Son giren ilk çıkar

18. İşletmede kasa hesabının kalanı 7.000 TL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 7.400 TL’dir. Farkın nedeni belirlenememiştir.
Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 400 TL
B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu 7.400 TL
C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 400 TL
D) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 7.000 TL

19. A işletmesi borcuna karşılık, B işletmesinin ciro ettiği çeki almıştır. Buna göre, B işletmesinin yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Alınan Çekler hesabı alacaklı
B) Satıcılar hesabı alacaklı
C) Alacak Senetleri hesabı borçlu
D) Diğer Çeşitli Borçlar hesabı alacaklı

20. İşletme, bankada açtırdığı 3 ay vadeli hesaba yıllık % 15 faiz oranı üzerinden 200.000 YTL yatırmıştır.
Stopaj oranı % 15 olduğuna göre, işletmenin vade sonunda işleyen faiz ile ilgili yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) ————————-/—————————————————————-
102 BANKALAR                                      6.375

642 FAİZ GELİRLERİ                                            6.375

————————-/——————————————————————-

B) ————————-/—————————————————————-
102 BANKALAR                                    7.500

642 FAİZ GELİRLERİ                                          7.500

————————-/——————————————————————-

C) ————————-/—————————————————————-
102 BANKALAR                                    6.375

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR               6.375

————————-/——————————————————————–

D) ————————-/—————————————————————-

102 BANKALAR                                    6.375

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                   1.125

642 FAİZ GELİRLERİ                                         7.500

————————-/——————————————————————–

CEVAP ANAHTARI

1. C
2. C
3. D
4. C
5. C
6. D
7. D
8. C
9. D
10. B

11. C
12. D
13. A
14. C
15. A
16. A
17. C
18. A
19. A
20. D

 

<<<<< Muhasebe Defteri *** Genel Muhasebe 2 Dersi Test Soruları ve Cevapları >>>>>

<<<<< Muhasebe Defteri *** Deneme, Tarama, Test Soruları ve Cevapları >>>>>

Bir önceki yazımız olan Kısa Vadeli Yabancı Kayaklar Soruları ve Cevapları başlıklı makalemizde kısa vadeli yabancı kaynaklar cevaplı test, kısa vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili sorular ve kısa vadeli yabancı kaynaklar nelerdir hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebe 2 ( Genel Muhasebe ) Dersi Test Soruları ve Cevapları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-2-genel-muhasebe-dersi-test-sorulari-ve-cevaplari.html
09 Mayıs 2014 - 10:53

[…] ve Gelir Tablosu 10 Klasik Soru ve Cevap Genel Muhasebe 20 Soruluk Tekrar Testi ve Cevapları Muhasebe 2 Dersi 1.Modül Tarama Test Soruları Muhasebe 1 Testi 10 Soru ve Cevapları […]

DMCA.com Protection Status