Genel Muhasebe Dersi 80 Soruluk Test Sınavı ve Cevapları

Ana Sayfa » Test - Deneme » Muhasebe 2 Dersi Test Soruları » Genel Muhasebe Dersi 80 Soruluk Test Sınavı ve Cevapları
Muhasebe 2 Dersi Test Soruları kategorisinde bulunan bu haber 09 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 3.772 kişi bu yazıyı okumuştur.

Muhasebe 2 Dersi 80 Test Sorusu ve Cevapları

muhasebe 2 dersi test sınav soruları1) 100 Kasa hesabının borcunda 900 TL ve alacağında 700 TL vardır. Buna göre aşağıdaki hangisinin 100 Kasa hesabının borcunda 900 TL ve alacağında 700 TL vardır.

Buna göre aşağıdaki hangi açıklama doğrudur?

a) İşletmenin kasasından 900 TL çıkmıştır.

b) İşletmenin kasasında 200 TL vardır

c) İşletmenin kasasına 700 TL girmiştir

d) İşletmenin 200 TL borcu vardır

 

2) 102 Bankalar hesabının bakiyesi 250 TL’dir.

Aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

a) İşletmenin bankaya 250 TL borcu vardır

b) İşletme bankaya 250 TL’lik çek vermiştir

c) İşletme bankadan 250 TL kredi almıştır

d) İşletmenin bankada 250 TL parası vardır

 

3) 101 Alınan Çekler hesabının bakiyesi 800 TL’dir.

Aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

a) İşletmenin verdiği çekler 800 TL’dir.

b) İşletmenin Ödediği çeklerin toplamı 800 TL’dir

c) İşletmenin bankaya 800 TL’lik Çek borcu vardır.

d) İşletmenin elinde 800 TL’lik Çek vardır.

 

104) 103 Verilen Çekler hesabının bakiyesi 500 TL’dir.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İşletmenin verdiği çekler 500 TL’dir.

b) İşletmenin tahsil ettiği çeklerin toplamı 500 TL’dir

c) İşletmenin bankadan 500 TL’lik Çek alacağı vardır.

d) İşletmenin ciro ettiği çekler 500.000.000 TL’dir.

 

5) 321 Borç Senetleri hesabının alacağında 700 TL vardır.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İşletmenin 700 TL senetsiz borcu vardır

b) İşletmenin 700 TL senetsiz alacağı vardır

c) İşletmenin 700 TL senetli alacağı vardır

d) İşletmenin 700 TL senetli borcu vardır

 

6) 600 Yurtiçi Satışlar hesabının alacağında 900 TL vardır.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İşletme 900 TL’lik mal almıştır.

b) İşletme 900 TL’lik mal satmıştır.

c) İşletmenin elinde 900 TL’lik mal vardır.

d) İşletme 900 TL mal satısı için sipariş almıştır.

 

7) 153 Ticari Mallar hesabının borcunda 800 TL vardır.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İşletme 800 TL’lik mal almıştır.

b) İşletme 800 TL’lik mal satmıştır.

c) İşletmenin elinde 800 TL’lik mal vardır.

d) İşletme 800 TL’lik mal siparişi vermiştir.

 

8) 121 Alacak Senetleri hesabının borcunda 300 TL vardır.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İşletmenin 300 TL’lik senetli borcu vardır.

b) İşletme 300 TL’lik senet vermiştir.

c) İşletmenin 300 TL’lik senetli alacağı vardır.

d) İşletme 300 TL’lik senet ciro etmiştir.

 

9) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a) Peşin mal alışında 100 Kasa hesabı borçlanır.

b) Peşin mal satısında 100 Kasa hesabı borçlanır.

c) Peşin mal alışında 153 Ticari Mallar hesabı borçlanır.

d) Peşin mal satısında 600 Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklanır.

 

10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bankaya para yatırıldığında 102 Banka borçlanır.

b) Çek ödemesi yapıldığında 103 Verilen çekler hesabı borçlanır.

c) Mal satısında 600 Yurtiçi satışlar hesabı alacaklanır.

d) Borç senetleri ödendiğinde 321 Borç senetleri hesabı alacaklanır.

 

11) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a) Bankadan para çekildiğinde 102 Bankalar hesabı alacaklanır.

b) Çek tahsil edildiğinde 101 Alınan çekler hesabı alacaklanır.

c) Senetli alacak tahsil edildiğinde 121 Alacak Senetleri hesabı borçlanır.

d) Mal alışında 153 Ticari Mallar hesabı borçlanır.

 

12)Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a) Bankadan para çekildiğinde 100 Kasa hesabı borçlanır.

b) Senetle mal satısında 121 Alacak Senetleri hesabı borçlanır.

c) Senetli alacağın tahsilinde 100 Kasa hesabı borçlanır.

d) Alınan çek tahsil edildiğinde, 101Alınan çekler hesabı borçlanır.

 

13) 255 Demirbaşlar hesabi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a) İşletmede kullanılmak üzere alınan Bilgisayar bu hesapta takip edilir.

b) İşletmede kullanılmak üzere alınan Bilgisayar bu hesaba borç yazılır.

c) İşletmede kullanılmak üzere alınan Bilgisayar bu hesaba alacak yazılır.

d) Bu hesap bilançonun aktifinde yer alır.

 

14) 102 Bankalar – 100 Kasa Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?

a) Bankaya para yatırılmıştır

b) Kredili alacaklar tahsil edilmiştir

c) Mal satılmıştır

d) Bankadan para çekilmiştir

 

15) 100 Kasa – 102 Bankalar Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?

a) Bankaya para yatırılmıştır.

b) Kredili alacaklar tahsil edilmiştir.

c) Mal satılmıştır

d) Bankadan para çekilmiştir.

 

16) 153 Ticari Mallar, 191 İndirilecek KDV- 100 Kasa Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?

a) Veresiye, vadeli, kredili mal alışı

b) Veresiye, vadeli, kredili mal satısı

c) Peşin mal alışı

d) Peşin mal satısı

 

17) 100 Kasa- 600 Yurtiçi Satışlar, 391 Hesaplanan KDV Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?

a) Senetle mal alışı

b) Senetle mal satısı

c) Peşin mal alışı

d) Peşin mal satısı

 

18) 101 Alınan çekler – 600 Yurtiçi Satışlar, 391 Hesaplanan KDV Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?

a) Senetle mal alışı

b) Senetle mal satısı

c) Çekle mal alışı

d) Çekle mal satısı

 

19) 153 Ticari Mallar, 191 İndirilecek KDV – 103 Verilen Çekler Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?

a) Veresiye, vadeli, kredili(cari) mal alışı

b) Çekle mal alışı

c) Peşin mal alışı

d) Çekle mal satısı

 

20) 321 Borç Senetleri – 100 Kasa Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?

a) Senet tahsili

b) Senet ödemesi

c) Senet verme

d) Senet alma

 

21) Bir işletme senet düzenleyerek mal alırsa hangi hesabın alacağına yazılır?

a) Ciro edilen alınan ekler hesabının alacağına

b) Ciro edilen alacak senetleri hesabının alacağına

c) Verilen ekler hesabının alacağına

d) Borç senetleri hesabının alacağına

 

22) 255 Demirbaşlar, 191 İndirilecek KDV 321 Borç Senetleri

 Bu kayıt hangi işleme aittir?

a) Kredili demirbaş alınması

b) Senet vererek demirbaş alınması

c) Nakit demirbaş alınması

d) Senet vererek mal alınması

 

23) 100 Kasa – 121 Alacak Senetleri

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Senet tahsili

b) Senet ödenmesi

c) Senet verme

d) Senet alma

 

24) 121 Alacak Senetleri – 120 Alıcılar Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

a) Senet Tahsili

b) Senetli mal satısı

c) Vadeli, veresiye alacak için senet alınması

d) Vadeli, veresiye borç için senet verilmesi

 

25) 153 Ticari Mallar, 191 İndirilecek KDV – 321 Borç Senetleri

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Veresiye, vadeli, kredili(cari) mal alışı

b) Veresiye, vadeli, kredili(cari) mal satısı

c) Senetle mal alışı

d) Senetle mal satısı

 

26) 121 Alacak Senetleri- 600 Yurtiçi Satışlar, 391 Hesaplanan KDV

 Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Senetle mal alışı

b) Senetle mal satısı

c) Peşin mal alışı

 d) Peşin mal satısı

 

27) 102 Bankalar – 101 Alınan borç ekler

 Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Bankaya para yatırma

b) çekle mal alışı

c) çek ile mal satısı

d) çek tahsili

 

28) 100 Kasa – 101 Alınan çekler

 Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Bankaya para yatırma

b) çek tahsili

c) çek ile mal satısı

d) çekle mal alışı

 

29) 103 Verilen çekler – 102 Bankalar

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Bankaya para yatırılmıştır

b) Çek tahsil edilmiştir

c) Verilen çek bankadan ödenmiştir

d) Verilen çek iade edilmiştir

 

30) 100 Kasa – 120 Alıcılar

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Bankaya para yatırılmıştır

b) Vadeli, kredili, veresiye(cari) alacak tahsil edilmiştir

c) Alıcılara para verilmiştir

d) Vadeli, kredili, veresiye(cari) mal satılmıştır

 

31) 320 Satıcılar – 100 Kasa

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Bankaya para yatırılmıştır

b) Veresiye, vadeli, kredili(cari) alacak tahsil edilmiştir

c) Bankadan para çekilmiştir

d) Veresiye, vadeli, kredili(cari) borç ödenmiştir

 

32) 255 Demirbaşlar, 191 İndirilecek KDV

                                           — 100 Kasa

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Peşin mal alışı

b) Pesin mal satışı

c) Demirbaş alışı

d) Demirbaş satışı

 

33) 153 Ticari Mallar, 191 İndirilecek KDV

                                          — 320 Satıcılar

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

 

a) Veresiye, vadeli, kredili(cari) mal alışı

b) Veresiye, vadeli, kredili(cari) mal satışı

c) Senetle mal alışı

d) Senetle mal satışı

 

34) 120 Alıcılar

                       — 600 Yurtiçi Satışlar, 391 Hesaplanan KDV

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Veresiye, vadeli, kredili(cari) mal alışı

b) Veresiye, vadeli, kredili(cari) mal satısı

c) Senetle mal alışı

d) Senetle mal satısı

 

35) 360 ödenecek Vergi ve Fonlar – 100 Kasa

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Vergi dairesinden alınan para.

b) Vergi dairesine ödenen KDV

c) Vergi dairesinden alınan KDV iadesi

d) Vergi dairesinden alınan vergi iadesi

 

36) 190 Devreden KDV, 391 Hesaplanan KDV

                                          — 191 İndirilecek KDV

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Vergi dairesinden alınan para.

b) KDV’li mal alışı

c) Vergi dairesinden alınan KDV iadesi

d) KDV mahsup kaydı

 

37) 100 Kasa, 102 Bankalar – 500 Sermaye

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?

a) Kapanış kaydı

b) Açıl ıs kaydı

c) Kasadan ve bankadan para çekme

d) Patrona, işverene para çekme

 

38) 153 Ticari Mallar, 191 İndirilecek KDV

      — 103 Verilen çekler, 321 Borç Senetleri

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?

a) Yarısı çekle, yarısı senetle mal alışı

b) Yarısı çekle, yarısı senetle mal satışı

c) Çekle mal alışı

d) Senetle mal alışı

 

39) 153 Ticari Mallar, 191 İndirilecek KDV

                        — 100 Kasa, 103 Verilen çekler

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?

a) Yarısı peşin, yarısı senetle mal alışı

b) Yarısı peşin, yarısı çekle mal satısı

c) Yarısı peşin, yarısı senetle mal satışı

d) Yarısı peşin, yarısı çekle mal alışı

 

40) 255 Demirbaşlar, 191 indirilecek KDV – 321 Bor Senetleri

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?

a) Pesin demirbaş alışı

b) Veresiye, vadeli, kredili demirbaş satısı

c) Senetle demirbaş alışı

d) Senetle demirbaş satısı

 

41) işletmede kullanılmak üzere alınan Televizyon hangi hesaba yazılır?

a) 120 Alıcılar

b) 153 Ticari Mallar

c) 255 Demirbaşlar

d) 600 Yurtiçi Satışlar

 

42) İşletme 700 TL nakit, 400 TL bankadaki parası ve

600 TL mal ile ise başlamıştır?

Muhasebe kaydında alacaklı hesap hangisidir?

a) 100 Kasa

b) 153 Ticari Mallar

c) 500 Sermaye

d) 102 Bankalar

 

43) Aşağıdaki hangi işlemde 100 Kasa hesabı kullanılır?

a) Veresiye mal alışı

b) Senet tahsili

c) KDV mahsup kaydı

d) Verilen çekin bankadan ödenmesi

 

44) Aşağıdaki hangi işlemde 100 Kasa hesabi kullanılmaz?

a) Bankaya para yatırılması

b) Pesin mal alışı

c) Çekle mal alışı

d) Bankadan para çekilmesi

 

45) Aşağıdaki hangi işlemde 120 Alıcılar hesabı kullanılır?

a) Pesin mal alışı

b) Veresiye, vadeli, kredili(cari) alacağın tahsili

c) Alınan çekin tahsili

d) Verilen çekin ödenmesi

 

46) Aşağıdaki hangi işlemde 321 Borç Senetleri hesabı kullanılır?

a) Senetle mal alışı

b) Senet tahsili

c) Senetle mal satısı

d) Senet ciro edilmesi

 

47) Senetli mal satışında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?

a) 100 Kasa

b) 600 Satışlar Hesabı

c) 391 Hesaplanan KDV

d) 121 Alacak Senetleri

 

48) Aşağıdaki hesaplardan hangisi veresiye-kredili ile ilgili bir hesap değildir?

a) 120 Alıcılar

b) 220 Alıcılar

c) 300 Banka Kredileri

d) 320 Satıcılar

 

49) Aşağıdaki hangi işlemde 121 Alacak Senetleri hesabı kullanılır?

a) Senet ödemesi

b) Senetle mal alışı

c) Senetle mal satısı 

d) Senetle demirbaş alışı

 

50) Aşağıdaki hangi işlemde 191 İndirilecek KDV hesabı kullanılır?

a) Çek tahsili

b) Senetli borcun ödenmesi

c) Mal satısı

d) Demirbaş alışı

 

51) Aşağıdaki hangi işlemde 101 Alınan Çekler hesabı kullanılır?

a) Çekle mal alışı

b) Çek tahsili

c) Verilen çekin ödenmesi

d) Çekle demirbaş alışı

 

52) Aşağıdaki hangi işlemde 320 Satıcılar hesabi kullanılır?

a) Peşin mal alışı

b) Veresiye, kredili(cari) mal satısı

c) Veresiye, kredili(cari) mal alışı

d) Verilen çekin ödenmesi

 

53) Aşağıdaki hangi işlemde 391 Hesaplanan KDV hesabı kullanılır?

a) Çekle mal alışı

b) Verilen çekin ödenmesi

c) Senetle mal satısı

d)Çekle demirbaş alışı

 

54) Peşin mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?

a) 100 Kasa

b) 153 Ticari Mallar

c) 191 İndirilecek KDV

d) 600 Yurtiçi Satışlar

 

55) Peşin mal satısında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?

a) 100 Kasa

b) 320 Satıcılar

c) 391 Hesaplanan KDV

d) 600 Yurtiçi Satışlar

 

56) Veresiye(cari) mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?

a) 120 Alıcılar

b) 153 Ticari Mallar

c) 191 İndirilecek KDV

d) 320 Satıcılar

 

57) Veresiye mal satısında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?

a) 120 Alıcılar

b) 391 Hesaplanan KDV

c) 320 Satıcılar

d) 600 Yurtiçi Satışlar

 

58) Senetle mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?

a) 321 Borç Senetleri

b) 153 Ticari Mallar

c) 191 İndirilecek KDV

d) 121 Alacak Senetleri

 

59) Senetle mal satısında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?

a) 121 Alacak Senetleri

b) 321 Borç Senetleri

c) 391 Hesaplanan KDV

d) 600 Yurtiçi Satışlar

 

60) Çekle mal satısında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?

a) 101 Alınan çekler

b) 321 Borç Senetleri

c) 391 Hesaplanan KDV

d) 600 Yurtiçi Satışlar

 

61) Çekle mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?

a) 101 Alınan çekler        

b) 153 Ticari Mallar

c) 191 İndirilecek KDV   

d) 103 Verilen çekler

 

62) Yarısı peşin, yarısı senetle mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?

a) 100 Kasa                       

b) 153 Ticari Mallar

c) 321 Borç Senetleri        

d) 600 Yurtiçi Satışlar

 

63) Yarısı peşin, yarısı senetle mal satısında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?

a) 100 Kasa                        

b) 600 Yurtiçi Satışlar

c) 391 Hesaplanan KDV    

d) 191 İndirilecek KDV

 

64) İşletmenin müşterilerinden almış olduğu çeklerin izlendiği hesap hangisidir?

a) 101 Alınan çekler   

b) 103 Verilen çekler

c) 120 Alıcılar             

d) 121 Alacak Senetleri

 

65) İşletmenin veresiye, kredili, vadeli(cari) borçlarını izlediği hesap aşağıdakilerin hangisidir?

a) 320 Satıcılar   

b) 102 Bankalar

c) 120 Alıcılar     

d) 500 Sermaye

 

66) İşletmenin senetli borçların izlediği hesap aşağıdakilerin hangisidir?

a) 120 Alıcılar      

b) 102 Bankalar

c) 320 Satıcılar   

d) 321 Borç Senetleri

 

67) İşletmenin senetli alacaklarını izlediği hesap aşağıdakilerin hangisidir?

a) 120 Alıcılar     

b) 102 Bankalar

c) 320 Satıcılar   

d) 121 Alacak Senetleri

 

68) İşletmenin mal alışlarında satıcılara verdiği çeklerin izlendiği hesap hangisidir?

a) 102 Bankalar   

b) 101 Alınan çekler

c) 120 Alıcılar      

d) 103 Verilen çekler

 

69) İşletme kasasından çıkan paralar hangi fişe kaydedilir?

a) Gider fişi   

b) Tediye fişi

c) Tahsil fişi  

d) Gelir fişi

 

70) İşletmenin kasasında giren paralar hangi fişle takip edilir?

a) Açılış fişi        

b) Tahsil fişi

c) Tediye fişi     

d) Mahsup fişi

 

71) Bir hesabı borçlandırıp kasa hesabı alakalandırılıyorsa bu kayıt hangi fişte yapılır?

a) Tahsil fişi                    

b) Tediye fişi

c) Kasa fişi                       

d) Mahsup fişi

 

72) Bir hesabı alacaklandırıp kasa hesabı borçlandırılıyorsa bu kayıt hangi fişte yapılır?

a) Tahsil fişi                    

b) Tediye fişi

c) Kasa fişi                       

d) Mahsup fişi

 

73) Aşağıdaki hangi işlem TAHSIL fişi ile kayıt edilir?

a) Bankaya para yatırma         

b) Bankadan para çekme

c) Veresiye mal alışı                          

d) Çekle mal satısı

 

74) Aşağıdaki hangi işlem TAHSIL fişi ile kayıt edilir?

a) 102 Bankalar – 100 Kasa

b) 100 Kasa – 120 Alıcılar

c) 103 Verilen Çekler – 102 Bankalar

d) 321 Borç Senetleri – 100 Kasa

 

75) Aşağıdaki hangi işlem TEDIYE fişi ile kayıt edilir?

a) Bankaya para yatırma              

b) Bankadan para çekme

c) Veresiye mal alışı                  

d) Çekle mal satısı

 

76) Aşağıdaki hangi işlem TEDIYE fişi ile kayıt edilir?

a) 102 Bankalar – 100 Kasa

b) 100 Kasa – 120 Alıcılar

c) 102 Bankalar – 101 Alınan Çekler

d) 100 Kasa – 101 Alınan Çekler

 

77) Aşağıdaki hangi işlem MAHSUP fişi ile kayıt edilir?

a) Bankaya para yatırma                      

b) Bankadan para çekme

c) Senetli alacağın tahsili                               

d) Çekle mal satısı

 

78) Kasayla direk ilgili olmayan işlemler hangi fişle takip edilir?

a) Açılış fişi                               

b)Tahsil fişi

c) Tediye fişi                             

d) Mahsup fişi

 

79) Aşağıdaki hangi işlem MAHSUP fişi ile kayıt edilir?

a) 102 Bankalar – 100 Kasa

b) 100 Kasa – 120 Alıcılar

c) 102 Bankalar – 101 Alınan Çekler

d) 100 Kasa – 600 Yurtiçi Satışlar, 391 Hesaplanan KDV

 

80) Aşağıdaki hangi işlem MAHSUP fişi ile kayıt edilir?

a) 320 Satıcılar – 100 Kasa

b) 100 Kasa – 120 Alıcılar

c) 102 Bankalar – 120 Alıcılar

d) 100 Kasa – 600 Yurtiçi Satışlar, 391 Hesaplanan KDV

 

GENEL MUHASEBE 180 TEST SORUSU

1.       B

2.       D

3.       D

4.       A

5.       D

6.       B

7.       C

8.       C

9.       A

10.   D

11.   C

12.   D

13.   C

14.   A

15.   D

16.   C

17.   D

18.   D

19.   B

20.   B

21.   D

22.   B

23.   A

24.   C

25.   C

26.   B

27.   D

28.   B

29.   C

30.   B

31.   D

32.   C

33.   A

34.   B

35.   B

36.   D

37.   B

38.   A

39.   D

40.   C

41.   C

42.   C

43.   B

44.   C

45.   B

46.   A

47.   A

48.   C

49.   C

50.   D

51.   B

52.   C

53.   C

54.   D

55.   B

56.   A

57.   C

58.   D

59.   B

60.   B

61.   A

62.   D

63.   D

64.   A

65.   A

66.   D

67.   D

68.   D

69.   B

70.   B

71.   B

72.   A

73.   B

74.   B

75.   A

76.   A

77.   D

78.   D

79.   C

80.   C


<<<<< Muhasebe Defteri *** Genel Muhasebe 2 Dersi Test Soruları ve Cevapları >>>>>

<<<<< Muhasebe Defteri *** Deneme, Tarama, Test Soruları ve Cevapları >>>>>

Bir önceki yazımız olan Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Muhasebe Soruları ve Cevabı başlıklı makalemizde kısa vadeli yabancı gruplar soruları, kısa vadeli yabancı kaynaklar soruları ve muhasebe kısa vadeli kaynak soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebe 2 ( Genel Muhasebe ) Dersi Test Soruları ve Cevapları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-2-genel-muhasebe-dersi-test-sorulari-ve-cevaplari.html
09 Haziran 2014 - 22:52

[…] Genel Muhasebe Dersi 80 Soruluk Test Sınavı ve Cevapları Muhasebe 2 Dersi 50 Test Sorusu ve Cevapları Muhasebe 2 Dersi 11.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı ve Cevapları Şirketler Muhasebesi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı ve Cevapları Muhasebe 1 Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları İnşaat Muhasebe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı […]

DMCA.com Protection Status