Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 25 Nisan 2014 tarihinde güncellenmiş ve 12.422 kişi bu yazıyı okumuştur.

MUHASEBE DEFTERİ.NET TEK DÜZEN HESAP PLANI ve İŞLEYİŞLERİ

Genel Muhasebe deyince aklımıza ilk gelen tabi ki muhasebe dersi tek düzen hesaplarıdır. Muhasebede yapılan iş ve muhasebe hesap planıişlemlerin kayıt altına alınması öncelikle yevmiye kayıtlarıyla gerçekleşmektedir. Yapılan bu yevmiye kayıtlarının belirli bir düzende takip edilmesi ve herkesin yapılan kayıtları incelediğinde aynı olayı anlama biçiminin olması gerektiği için elbette ortak bir hesap kullanılması şarttır.

Muhasebe derslerinde ve muhasebe paket programları için oluşturulan sistemlerde muhasebe tek düzen hesap planı kullanılmaktadır. Her bir hesabın ismi, kodu ve işleyişi bulunmaktadır. Muhasebeyi anlamak için hesapların işleyiş ve kurallarını bilmek yeterli olacaktır.

Aşağıda yer alan hesapların tamamı tek düzen muhasebe hesap planı hesaplarıdır. Sıra sıra isimlerini, kodlarını ve istediğiniz hesabın üzerine gelerek açıklama, örnek ve işleyişleri hakkında bilgiler alabilirsiniz. 


 

Tek Düzen Hesap Planını ve Örneklerini İndirmek için >>> TIKLAYINIZ

<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>

 

1 DÖNEN VARLIKLAR

          10 HAZIR DEĞERLER

                   100 KASA

                   101 ALINAN ÇEKLER

                   102 BANKALAR

                   103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

                   104

                   105

                   106

                   107

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

109

          11 MENKUL KIYMETLER

110 HİSSE SENETLERİ

111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI

113

114

115

116

117

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

          12 TİCARİ ALACAKLAR

120 ALICILAR

121 ALACAK SENETLERİ

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

123

124 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ HESABI (-)

125

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

          13 DİĞER ALACAKLAR

130

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

134

135 PERSONELDEN ALACAKLAR

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

14

15 STOKLAR

150 İLK MADDE VE MALZEME

151 YARI MAMULLER – ÜRETİM

152 MAMÜLLER

153 TİCARİ MALLAR

154

155

156

157 DİĞER STOKLAR

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

16

17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ

         170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ

         179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181 GELİR TAHAKKUKLARI

182

183

184

185

186

187

188

189

          19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

190 DEVREDEN KDV

191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

194

195 İŞ AVANSLARI

196 PERSONEL AVANSLARI

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

DURAN VARLIKLAR

20

21

22 TİCARİ ALACAKLAR

220 ALICILAR

221 ALACAK SENETLERİ

222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

223

224

225

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

227

228

229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

          23 DİĞER ALACAKLAR (1)

230. ORTAKLARDAN ALACAKLAR

231. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

232. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

233.

234.

235. PERSONELDEN ALACAKLAR

236. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

237. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

238.

239. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

          24 MALİ DURAN VARLIKLAR

240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER

241. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

242. İŞTİRAKLER

243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

245. BAĞLI ORTAKLIKLAR

246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-)

248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

          25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

250. ARAZİ VE ARSALAR

251. YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ

252. BİNALAR

253. TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR

254. TAŞITLAR

255. DEMİRBAŞLAR

256. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

259. VERİLEN AVANSLAR

          26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260. HAKLAR

261. ŞEREFİYE

262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

264. ÖZEL MALİYETLER

265.

266.

267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

269. VERİLEN AVANSLAR

          27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

270.

271. ARAMA GİDERLERİ

272. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

273.

274.

275.

276.

277. DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

278. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

279. VERİLEN AVANSLAR

          28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

281. GELİR TAHAKKUKLARI

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

          29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

290.

291. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

292. DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ

293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR

294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR

295.

296.

297. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30 MALİ BORÇLAR

300. BANKA KREDİLERİ

301.

302.

303. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ

304. TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ

305. ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

306. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

307.

308. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)

309. DİĞER MALİ BORÇLAR

31

32 TİCARİ BORÇLAR

320. SATICILAR

321. BORÇ SENETLERİ

322. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

323.

324.

325.

326. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

327.

328.

329. DİĞER TİCARİ BORÇLAR

          33 DİĞER BORÇLAR

330.

331. ORTAKLARA BORÇLAR

332. İŞTİRAKLERE BORÇLAR

333. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

334.

335. PERSONELE BORÇLAR

336.

337. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

338.

339. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(1)

          34 ALINAN AVANSLAR

340. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349. ALINAN DİĞER AVANSLAR

35

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368. VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

369. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

          37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

370. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

372. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

374.

375.

376.

377.

378.

379. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

          38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

380. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381. GİDER TAHAKKUKLARI

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

          39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

390.

391. HESAPLANAN KDV

392. DİĞER KDV

393.

394.

395.

396.

397.

398. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)

399. DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

          40 MALİ BORÇLAR

400. BANKA KREDİLERİ

401.

402.

403.

404.

405. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

406.

407. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)

409. DİĞER MALİ BORÇLAR

          42 TİCARİ BORÇLAR

420. SATICILAR

421. BORÇ SENETLERİ

422. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

423.

424.

425.

426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

427.

428.

429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR

          43 DİĞER BORÇLAR

430.

431. ORTAKLARA BORÇLAR

432. İŞTİRAKLERE BORÇLAR

433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

434.

435.

436.

437. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

439. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(1)

          44 ALINAN AVANSLAR

440. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

441.

442.

443.

444.

445.

446.

447.

448.

449. ALINAN DİĞER AVANSLAR

          45

          46

          47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

470.

471.

472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

473.

474.

475.

476.

477.

478.

479. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

          48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

480. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

481. GİDER TAHAKKUKLARI

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

          49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

490.

491.

492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ(1)

493. TESİSE KATILMA PAYLARI

494.

495.

496.

497.

498.

499. DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5 ÖZ KAYNAKLAR

          50 ÖDENMİŞ SERMAYE

500. SERMAYE

501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

          52 SERMAYE YEDEKLERİ

520. HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ

521. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

522. M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

523. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

524.

525.

526.

527.

528.

529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

          53

          54 KÂR YEDEKLERİ

540. YASAL YEDEKLER

541. STATÜ YEDEKLERİ

542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

543.

544.

545.

546.

547.

548. DİĞER KÂR YEDEKLERİ

549. ÖZEL FONLAR

          55.

          56.

          57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI

570. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI

          58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

          59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

590. DÖNEM NET KÂRI

591. DÖNEM NET ZARARI (-)

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI

          60 BRÜT SATIŞLAR

600. YURTİÇİ SATIŞLAR

601. YURTDIŞI SATIŞLAR

602. DİĞER GELİRLER

          61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

610. SATIŞTAN İADELER (-)

611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)

612. DİĞER İNDİRİMLER (-)

613.

614.

615.

616.

617.

618.

619.

          62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

620. SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)

621. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)

622. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

624.

625.

626.

627.

628.

629.

          63 FAALİYET GİDERLERİ (-)

630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

631. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

632. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

          64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ

641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ

642. FAİZ GELİRLERİ

643. KOMİSYON GELİRLERİ

644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

645.

646.

647.

648.

649. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KÂRLAR

          65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

650.

651.

652. REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)(1)

653. KOMİSYON GİDERLERİ (-)

654. KARŞILIK GİDERLERİ (-)

655.

656.

657.

658.

659. DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

          66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

660. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

661. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

          67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

670.

671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

          68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

680. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)

681. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)

682.

683.

684.

685.

686.

687.

688.

689. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

          69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

690. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

691. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

692. DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

          70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI

700. MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI

701. MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI

          71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ

710. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ

711. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI

712. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME FİYAT FARKI

713. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI

          72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

720. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

721. DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI

722. DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

723. DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI

          73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

731. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

732. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI

733. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI

734. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI

          74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

741. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

742. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI

          75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

750. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

751. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI

752. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI

          76 PAZARLAMA SATIŞ YE DAĞITIM GİDERLERİ

760. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

761. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

762. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI

          77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

771. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

772. GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI

          78 FİNANSMAN GİDERLERİ

780. FİNANSMAN GİDERLERİ

781. FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

782. FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

          79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)

790. İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ

791. İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

792. MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

793. DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

794. ÇEŞİTLİ GİDERLER

795. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

796. AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI

797. FİNANSMAN GİDERLERİ

798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI

799. ÜRETİM MALİYET HESABI

8 (SERBEST)

9 NAZIM HESAPLAR

0 (SERBEST)

(1) 2 Sıra No.lu Genel Tebliğin C Bölümü ile Değiştirilmiştir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 107 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebe Defteri Tek Düzen Hesap Planı İNDİR :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-defteri-tek-duzen-hesap-plani-indir.html
25 Nisan 2014 - 23:03

[…] Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları Muhasebe Defteri Tek Düzen Hesap Planı İNDİR Banka İşlemleri Mevduat İşlemleri Modül Değerlendirme Banka Mevduat İşlemleri Öğrenme Faaliyeti 2 Soruları Banka Mevduat İşlemleri Ölçme Değerlendirme 1 Soruları Banka İşlemleri Kambiyo İşlemleri Bulmaca Sorusu ve Cevapları […]

Dönen Varlıklar Bilanço Hesabı Nedir :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/donen-varliklar-bilanco-hesabi-nedir.html
26 Nisan 2014 - 08:33

[…] Varlıklar Bilanço Hesabı Nedir Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları Muhasebe Defteri Tek Düzen Hesap Planı İNDİR Banka İşlemleri Mevduat İşlemleri […]

Hazır Değerler Grubu Hakkında Bilgiler :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/hazir-degerler-grubu-hakkinda-bilgiler.html
26 Nisan 2014 - 08:39

[…] Değerler Grubu Hakkında Bilgiler Dönen Varlıklar Bilanço Hesabı Nedir Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları Muhasebe Defteri Tek Düzen Hesap Planı İNDİR Banka İşlemleri Mevduat İşlemleri […]

100 Kasa Hesabı Muhasebe Defteri, İşleyişi, Açıklama ve Örnekler :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/100-kasa-hesabi-muhasebe-defteri-isleyisi-aciklama-ve-ornekler.html
26 Nisan 2014 - 15:00

[…] Hazır Değerler Grubu Hakkında Bilgiler Dönen Varlıklar Bilanço Hesabı Nedir Genel Muhasebe Dersi Tek Düzen Hesap Planı ve Açıklamaları Muhasebe Defteri Tek Düzen Hesap Planı İNDİR Banka İşlemleri Mevduat İşlemleri […]

101 Alınan Çekler Hesabı’nın Tanımı, İşleyişi, Örnek Sorular :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/101-alinan-cekler-hesabinin-tanimi-isleyisi-ornek-sorular.html
27 Nisan 2014 - 09:16

[…] Hesap Planı […]

102 Banka Hesabı Tanımı, Örnekleri ve KPSS Muhasebe Soruları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/102-banka-hesabi-tanimi-ornekleri-ve-kpss-muhasebe-sorulari.html
28 Nisan 2014 - 00:03

[…] Hesap Planı […]

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Hakkında Bilgi :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/103-verilen-cekler-ve-odeme-emirleri-hesabi-hakkinda-bilgi.html
03 Mayıs 2014 - 00:24

[…] Hesap Planı […]

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/108-diger-hazir-degerler-hesabi.html
03 Mayıs 2014 - 08:50

[…] Hesap Planı […]

11 Menkul Kıymetler Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/11-menkul-kiymetler-hesabi.html
03 Mayıs 2014 - 09:07

[…] Hesap Planı […]

110 Hisse Senetleri Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/110-hisse-senetleri-hesabi.html
03 Mayıs 2014 - 12:40

[…] Hesap Planı […]

111 Özel Kesim – 112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/111-ozel-kesim-112-kamu-kesimi-tahvil-senet-ve-bonolari-hesabi.html
04 Mayıs 2014 - 13:04

[…] Hesap Planı […]

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabının İşleyişi ve Örnek :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/118-diger-menkul-kiymetler-hesabinin-isleyisi-ve-ornek.html
04 Mayıs 2014 - 22:16

[…] Hesap Planı […]

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/119-menkul-kiymetler-deger-dusuklugu-karsiligi-hesabi.html
05 Mayıs 2014 - 19:10

[…] Hesap Planı […]

12 Ticari Alacaklar Hesap Grubu :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/12-ticari-alacaklar-hesap-grubu.html
05 Mayıs 2014 - 19:57

[…] Hesap Planı […]

120 Alıcılar Hesabının İşleyişi, Örnek Soru, Muhasebe Kaydı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/120-alicilar-hesabinin-isleyisi-ornek-soru-muhasebe-kaydi.html
05 Mayıs 2014 - 21:25

[…] Hesap Planı […]

121 Alacak Senetleri Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/121-alacak-senetleri-hesabi.html
06 Mayıs 2014 - 17:46

[…] Hesap Planı […]

Muhasebe Defteri Soru Bankası :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-defteri-soru-bankasi.html
08 Mayıs 2014 - 16:36

[…] Hesap Planı […]

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/150-ilk-madde-ve-malzeme-hesabi.html
25 Haziran 2014 - 16:21

[…] Hesap Planı […]

151 Yarı Mamuller ve Üretim Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/151-yari-mamuller-ve-uretim-hesabi.html
25 Haziran 2014 - 17:36

[…] Hesap Planı […]

152 Mamuller Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/152-mamuller-hesabi.html
25 Haziran 2014 - 17:42

[…] Hesap Planı […]

153 Ticari Mallar Hesabı Muhasebe Kayıtları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/153-ticari-mallar-hesabi-muhasebe-kayitlari.html
26 Haziran 2014 - 17:28

[…] Hesap Planı […]

157 Diğer Stoklar Hesabı ve Örnek Soruları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/157-diger-stoklar-hesabi-ve-ornek-sorulari.html
26 Haziran 2014 - 18:37

[…] Hesap Planı […]

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/158-stok-deger-dusuklugu-karsiligi-hesabi.html
26 Haziran 2014 - 21:53

[…] Hesap Planı […]

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı Muhasebe Kayıtları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/159-verilen-siparis-avanslari-hesabi-muhasebe-kayitlari.html
13 Temmuz 2014 - 08:44

[…] Hesap Planı […]

17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/17-yillara-yaygin-insaat-ve-onarim-maliyetleri-hesabi.html
15 Temmuz 2014 - 21:04

[…] Hesap Planı […]

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabının İşleyişi :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/170-yillara-yaygin-insaat-ve-onarim-maliyetleri-hesabinin-isleyisi.html
15 Temmuz 2014 - 21:20

[…] Hesap Planı […]

179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/179-taseronlara-verilen-avanslar-hesabi.html
15 Temmuz 2014 - 21:32

[…] Hesap Planı […]

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/18-gelecek-aylara-ait-giderler-ve-gelir-tahakkuklari-hesabi.html
15 Temmuz 2014 - 21:36

[…] Hesap Planı […]

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/180-gelecek-aylara-ait-giderler-hesabi.html
15 Temmuz 2014 - 21:44

[…] Hesap Planı […]

181 Gelir Tahakkukları Hesabı ve İşleyişi :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/181-gelir-tahakkuklari-hesabi-ve-isleyisi.html
15 Temmuz 2014 - 23:16

[…] Hesap Planı […]

19 Diğer Dönen Varlıklar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/19-diger-donen-varliklar-hesabi.html
16 Temmuz 2014 - 07:47

[…] Hesap Planı […]

190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/190-devreden-katma-deger-vergisi-hesabi.html
16 Temmuz 2014 - 07:51

[…] Hesap Planı […]

191 İndirilecek KDV Hesabı ve İşleyiş Mantığı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/191-indirilecek-kdv-hesabi-ve-isleyis-mantigi.html
16 Temmuz 2014 - 07:59

[…] Hesap Planı […]

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/193-pesin-odenen-vergiler-ve-fonlar-hesabi.html
16 Temmuz 2014 - 08:07

[…] Hesap Planı […]

195 İş Avansları Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/195-is-avanslari-hesabi.html
16 Temmuz 2014 - 08:11

[…] Hesap Planı […]

196 Personel Avansları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/196-personel-avanslari.html
16 Temmuz 2014 - 08:19

[…] Hesap Planı […]

197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/197-sayim-ve-tesellum-noksanlari-hesabi.html
16 Temmuz 2014 - 08:25

[…] Hesap Planı […]

198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/198-diger-cesitli-donen-varliklar.html
16 Temmuz 2014 - 08:30

[…] Hesap Planı […]

199 Diğer Dönen Varlıkları Karşılığı (-) Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/199-diger-donen-varliklari-karsiligi-hesabi.html
16 Temmuz 2014 - 08:35

[…] Hesap Planı […]

2 Duran Varlıklar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/2-duran-varliklar-hesabi.html
17 Temmuz 2014 - 21:13

[…] Hesap Planı […]

22 Ticari Alacaklar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/22-ticari-alacaklar-hesabi.html
17 Temmuz 2014 - 21:15

[…] Hesap Planı […]

23 Diğer Alacaklar Hesap Grubu :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/23-diger-alacaklar-hesap-grubu.html
17 Temmuz 2014 - 21:21

[…] Hesap Planı […]

24 Mali Duran Varlıklar :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/24-mali-duran-varliklar.html
17 Temmuz 2014 - 21:32

[…] Hesap Planı […]

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/240-bagli-menkul-kiymetler-hesabi.html
17 Temmuz 2014 - 21:45

[…] Hesap Planı […]

242 İştirakler Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/242-istirakler-hesabi.html
17 Temmuz 2014 - 22:04

[…] Hesap Planı […]

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/243-istiraklere-sermaye-taahhutleri.html
18 Temmuz 2014 - 07:06

[…] Hesap Planı […]

244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/244-istirakler-sermaye-paylari-deger-dusuklugu-karsiligi.html
18 Temmuz 2014 - 07:14

[…] Hesap Planı […]

245 Bağlı Ortaklıklar :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/245-bagli-ortakliklar.html
18 Temmuz 2014 - 07:17

[…] Hesap Planı […]

246 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/246-bagli-ortakliklar-sermaye-taahhutleri.html
18 Temmuz 2014 - 07:20

[…] Hesap Planı […]

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Düşüklüğü Karşılığı (-) :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/247-bagli-ortakliklar-sermaye-paylari-dusuklugu-karsiligi.html
18 Temmuz 2014 - 07:33

[…] Hesap Planı […]

25 Maddi Duran Varlıklar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/25-maddi-duran-varliklar-hesabi.html
18 Temmuz 2014 - 07:42

[…] Hesap Planı […]

250 Arsa ve Araziler Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/250-arsa-ve-araziler-hesabi.html
18 Temmuz 2014 - 07:48

[…] Hesap Planı […]

251 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/251-yer-alti-ve-yerustu-duzenleri.html
18 Temmuz 2014 - 07:53

[…] Hesap Planı […]

252 Binalar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/252-binalar-hesabi.html
18 Temmuz 2014 - 08:03

[…] Hesap Planı […]

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/253-tesis-makine-ve-cihazlar-hesabi.html
18 Temmuz 2014 - 08:19

[…] Hesap Planı […]

254 Taşıtlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/254-tasitlar-hesabi.html
18 Temmuz 2014 - 08:24

[…] Hesap Planı […]

255 Demirbaşlar :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/255-demirbaslar.html
18 Temmuz 2014 - 08:29

[…] Hesap Planı […]

257 Birikmiş Amortismanlar (-) :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/257-birikmis-amortismanlar.html
18 Temmuz 2014 - 08:49

[…] Hesap Planı […]

259 Verilen Avanslar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/259-verilen-avanslar-hesabi.html
18 Temmuz 2014 - 08:58

[…] Hesap Planı […]

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/258-yapilmakta-olan-yatirimlar-hesabi.html
18 Temmuz 2014 - 09:03

[…] Hesap Planı […]

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/26-maddi-olmayan-duran-varliklar-hesabi.html
18 Temmuz 2014 - 09:40

[…] Hesap Planı […]

260 Haklar Hesabı ve Muhasebe Kayıtları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/260-haklar-hesabi-ve-muhasebe-kayitlari.html
18 Temmuz 2014 - 09:49

[…] Hesap Planı […]

261 Şerefiyeler Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/261-serefiyeler-hesabi.html
18 Temmuz 2014 - 09:58

[…] Hesap Planı […]

262 Kuruluş ve Örgütleme Giderleri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/262-kurulus-ve-orgutleme-giderleri.html
18 Temmuz 2014 - 10:07

[…] Hesap Planı […]

263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/263-arastirma-ve-gelistirme-giderleri.html
18 Temmuz 2014 - 10:12

[…] Hesap Planı […]

264 Özel Maliyetler Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/264-ozel-maliyetler-hesabi.html
18 Temmuz 2014 - 10:16

[…] Hesap Planı […]

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/267-diger-maddi-olmayan-duran-varliklar.html
18 Temmuz 2014 - 10:20

[…] Hesap Planı […]

27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/27-ozel-tukenmeye-tabi-varliklar.html
18 Temmuz 2014 - 10:30

[…] Hesap Planı […]

271 Arama Giderleri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/271-arama-giderleri.html
18 Temmuz 2014 - 10:33

[…] Hesap Planı […]

272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/272-hazirlik-ve-gelistirme-giderleri.html
18 Temmuz 2014 - 10:38

[…] Hesap Planı […]

3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/3-kisa-vadeli-yabanci-kaynaklar-hesabi.html
21 Temmuz 2014 - 08:19

[…] Hesap Planı […]

30 Mali Borçlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/30-mali-borclar-hesabi.html
21 Temmuz 2014 - 08:26

[…] Hesap Planı […]

300 Banka Kredileri Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/300-banka-kredileri-hesabi.html
21 Temmuz 2014 - 08:36

[…] Hesap Planı […]

302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/302-ertelenmis-finansal-kiralama-borclanma-maliyetleri.html
21 Temmuz 2014 - 08:48

[…] Hesap Planı […]

301 Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/301-finansal-kiralama-islemlerinde-borclar.html
21 Temmuz 2014 - 08:50

[…] Hesap Planı […]

303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/303-uzun-vadeli-kredilerin-anapara-taksitleri-ve-faizleri.html
21 Temmuz 2014 - 08:57

[…] Hesap Planı […]

304 Tahvil Anapara Borç Taksit Ve Faizleri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/304-tahvil-anapara-borc-taksit-ve-faizleri.html
21 Temmuz 2014 - 09:48

[…] Hesap Planı […]

305 Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/305-cikarilmis-bonolar-ve-senetler-hesabi.html
21 Temmuz 2014 - 10:02

[…] Hesap Planı […]

308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/308-menkul-kiymetler-ihrac-farklari.html
21 Temmuz 2014 - 11:04

[…] Hesap Planı […]

32 Ticari Borçlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/32-ticari-borclar-hesabi.html
21 Temmuz 2014 - 14:58

[…] Hesap Planı […]

309 Diğer Mali Borçlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/309-diger-mali-borclar-hesabi.html
21 Temmuz 2014 - 15:00

[…] Hesap Planı […]

320 Satıcılar Hesabı, İşleyişi, Örnek Sorular ve Çözümler :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/320-saticilar-hesabi-isleyisi-ornek-sorular-ve-cozumler.html
21 Temmuz 2014 - 15:28

[…] Hesap Planı […]

321 Borç Senetleri Hesabı ve İşleyişi :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/321-borc-senetleri-hesabi-ve-isleyisi.html
21 Temmuz 2014 - 16:32

[…] Hesap Planı […]

322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı ve İşleyişi :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/322-borc-senetleri-reeskontu-hesabi-ve-isleyisi.html
21 Temmuz 2014 - 16:40

[…] Hesap Planı […]

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/326-alinan-depozito-ve-teminatlar-hesabi.html
21 Temmuz 2014 - 16:56

[…] Hesap Planı […]

329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/329-diger-ticari-borclar-hesabi.html
21 Temmuz 2014 - 17:02

[…] Hesap Planı […]

33 Diğer Borçlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/33-diger-borclar-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 07:40

[…] Hesap Planı […]

331 Ortaklara Borçlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/331-ortaklara-borclar-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 07:50

[…] Hesap Planı […]

332 İştiraklere Borçlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/332-istiraklere-borclar-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 07:54

[…] Hesap Planı […]

333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/333-bagli-ortakliklara-borclar-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 07:57

[…] Hesap Planı […]

335 Personele Borçlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/335-personele-borclar-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 08:10

[…] Hesap Planı […]

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/336-diger-cesitli-borclar-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 08:14

[…] Hesap Planı […]

34 Alınan Avanslar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/34-alinan-avanslar-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 08:16

[…] Hesap Planı […]

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/340-alinan-siparis-avanslari-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 08:20

[…] Hesap Planı […]

36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/36-odenecek-vergi-ve-diger-yukumlulukler.html
22 Temmuz 2014 - 08:23

[…] Hesap Planı […]

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/360-odenecek-vergi-ve-fonlar-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 08:33

[…] Hesap Planı […]

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/361-odenecek-sosyal-guvenlik-kesintileri.html
22 Temmuz 2014 - 08:41

[…] Hesap Planı […]

37 Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/37-borc-ve-gider-karsiliklari-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 09:19

[…] Hesap Planı […]

370 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/370-donem-kari-vergi-ve-diger-yasal-yukumluluk-karsiliklari.html
22 Temmuz 2014 - 09:25

[…] Hesap Planı […]

371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/371-donem-karinin-pesin-odenen-vergi-ve-diger-yukumlulukleri.html
22 Temmuz 2014 - 09:34

[…] Hesap Planı […]

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/372-kidem-tazminati-karsiligi-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 09:39

[…] Hesap Planı […]

373 Maliyet Giderleri Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/373-maliyet-giderleri-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 09:47

[…] Hesap Planı […]

38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/38-gelecek-aylara-ait-gelirler-ve-gider-tahakkuklari.html
22 Temmuz 2014 - 11:09

[…] Hesap Planı […]

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/380-gelecek-aylara-ait-gelirler-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 11:14

[…] Hesap Planı […]

381 Gider Tahakkukları Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/381-gider-tahakkuklari-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 11:25

[…] Hesap Planı […]

39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/39-diger-kisa-vadeli-yabanci-kaynaklar-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 11:27

[…] Hesap Planı […]

392 Diğer KDV Hesabı :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/392-diger-kdv-hesabi.html
22 Temmuz 2014 - 11:32

[…] Hesap Planı […]

DMCA.com Protection Status