İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Soruları ve Cevapları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 19 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 6.180 kişi bu yazıyı okumuştur.

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı sorularıİnsan Sağlığı ve İş Güvenliği

ÇALIŞMA SORULARI

1)Aşağıdakilerden hangisi İş Güvenlinin amacı değildir?

A) Çalışanlara sağlıklı ortam sunarak, iş kazalarına karşı korumak,

B)İş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak,

C)Üretim güvenliğini sağlamak,

D)İşverenlere katkı sağlamak

 

2)Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında dolaylı kayıptır?

A)İş Gücü Kaybı

B) Kazazedeye ödenen geçici ve sürekli iş göremezlik ödenekleri.

C)Kazazedeye veya ailesine ödenen tazminatlar.

D)Mahkeme giderleri.

 

3)İş kazalarında “Makinelerin durması ya da hasara uğraması nedeniyle oluşan kayıplar” ne tür bir kayıptır?

A. Firmanın şöhret kaybı

B. İş gücü kaybı

C. Üretim kaybı

D. Pazar payının düşmesi kaybı

 

4) İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Çalışan Açısından Maliyeti düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının çalışan açısından en önemli sonucu, çalışanın hayatını kaybetmesidir.

B. Hayatını kaybeden işçinin ailesi maddi ve manevi yıkıma uğramaktadır.

C. Çalışma gücü azalan işçiyi, yeni ve iyi bir iş beklemektedir.

D. İnsan yaşamının değerini ölçmek ve maliyetini değerlendirmek mümkün değildir.

 

5) Boğucu gazlar solunum yoluyla vücuda girerler. Nefes yolları ve akciğerleri tahrip etmek suretiyle solunum sistemini etkilerler.

A) Doğru

B) Yanlış

 

6)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Morfin türü ağrı kesiciler, acıyı dindirir, uyuşukluk ve uyku verirler. Düzenli kullanımı daima korkunç sonucu olan fiziksel bağımlılığa götürür.

B. Alkol, depresan etki yapar. Adli açıdan sorun oluşturmaz, ancak kişinin ne miktar alkol aldığı bazı durumlarda önem kazanır.

C. Eroin, morfinin bazı kimyasal maddelerle tepkimeye sokulmasıyla sentetik olarak elde edilir. Suda kolay çözündüğünden damara kolayca enjekte edilebilir. Ayrıca deri altına verilebilir ve buruna çekilebilir. Yüksek derecede psikolojik ve fizyolojik bağımlılık yapar.

D) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur. İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği

 

7) Havada asılı olarak kalabilen, ağırlığı nedeni ile çökme eğilimi gösteren, katı parçacıklara “toz” denir. Tozların insan sağlığı açısından zararları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Deride ve mukozda* tahriş yapar.

B) Karaciğerde iltihap yapar.

C)Alerjik etki yapar.

D)Akciğer kanserine neden olabilir.

 

8) İki çeşit aydınlatma vardır: 1. Tabii (Doğal) aydınlatma 2. Suni aydınlatma.

A.Doğru

B)Yanlış

 

9) Kişiye, belirli bir meslekle ilgili, bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandıran ve kişinin yeteneklerini çeşitli yönleri ile geliştiren eğitim sürecine ………………………….” denir.

A-Teknik Eğitim

B) Çıraklık Eğitimi

C) Ustalık Eğitimi

D)Mesleki Eğitim

 

10) İleri düzeyde fen ve matematik bilgisi ile uygulamalı teknik yetenekler gerektiren meslek kademeleri için gerekli olan, bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandıran ileri düzeyde ki mesleki eğitime “……………………………” denir.

A)Teknik Eğitim

B)Mesleki ve Teknik Eğitim

C)Kalfalık Eğitimi

D)Ustalık Eğitimi

 

11) Kişinin, bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halinde olmasına ne denir?

A)Sağlık

B)İyilik

C)Ruh Güzelliği

D)Meleklik

 

12) Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş tıp dalına ne denir?

A)Aile Hekimliği

B)Acil Hizmetler

C)İşçi Sağlığı

D) SSK

 

13) İşin yapılması sırasında, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli, planlı ve bilimsel çalışmalara “……………………………” denir.

A)İşçi Sağlığı

B)İŞ Güvenliği

C)Meslek Hastalığı

D)Kaza Koruma

 

14) işçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlere “…………………………………..” denir.

A)İşçi Sağlığı

B)Meslek Hastalığı

C)İŞ Güvenliği

D)Meslek Hastalığı

 

15) Belli bir zarar ve arızalanmaya sebep olan, beklenmeyen, umulmayan ve önceden planlanmamış olaylara “………………………………..” denir.

A)Yaralanma

B)İş Güvenliği

C) Hastalanma

D)Kaza

 

16) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen yada ruhen özre uğratan olaya “…………………………….” denir.

A) Meslek Hastalığı

B) İş Kazası

C) Hastalık

D) Çocuk hakkı

 

17) İş kazaları sonucunda insan vücudunun parçalanması olayına “……………………….” denir.

A) Yaralanma

B)Parçalanma

C)Kalıcı Yaralanma

D) Geçici Yaralanma İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği

 

18) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen yada ruhen özre uğratan olaya “İş Kazası” denir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

19) İLKYARDIM MUTLAKA KAZA YERİNDE BULUNANLAR TARAFINDAN HEMEN YAPILMALIDIR.

A) Doğru orhan-hoca.site

B) Yanlış

 

20) Işığın değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan algılama nedir?

A.Renk

B)Işık

C)Aydınlık

D)Şavk

 

21) İstikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeleyen renk hangisidir?

A)Kırmızı

B) Siyah

C)Beyaz

D)Kahverengi

 

22) Canlılık ve dinamizmi ve mutluluğu temsil eden renk hangisidir?

A)Kırmızı

B) Siyah

C)Beyaz

D)Kahverengi

 

23) Ağırbaşlılık ve ciddiyetle özdeşleşmiştir. Gücü ve tutkuyu temsil etmekle birlikte, hırsın da bir ifadesidir.

A)Kırmızı

B) Siyah

C)Beyaz

D)Kahverengi

 

24) Huzuru ve sakinliği temsil eder. İnsanlar üzerinde yumuşaklık, sevecenlik, tazelik gibi hisler uyandırır.

A)Mavi

B)Gri

C)Turuncu

D) Sarı

 

25) Sonsuzluğu ve otoriteyi temsil eder. İnsanların üzerinde başarılı ve güçlü imajı bırakır.

A)Yeşil

B) Sarı

C) Gri

D)Lacivert

 

26)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü” denir.

B. Gürültü şiddeti birimi desibel’dir ve dB harfleri ile gösterilir.

C. On (10) desibel duyma eşiğidir (sınırıdır). Yani on desibelin altındaki sesleri duyamayız.

D. Gürültünün insan sağlığı için zararlı olduğu eşik değer 85 dB olarak kabul edilmiştir.

 

27) Ses ve Gürültüye Karşı Alınması Gereken Tedbirler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerine yakın yerlerde kurulması,

B. Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi,

C. Kamuya açık olan yerler ile yerleşim alanlarında, müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede yüksek sesle kullanılmasının önlenmesi,

D. İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi,

 

28) Makine ve teçhizat açısından hangisi iş kazalarının oluş sebebi değildir?

A. Malzeme yorgunluğu,

B. Yeterli koruyucu tedbirlerin alınmaması,

C. İşe uygun olmayan araç-gereç seçimi ve yanlış kullanım.

D. Makinaların periyodik bakımlarının yapılması

 

29) Genel anlamda iş kazalarının nedeni; emniyetsiz durumlar veya emniyetsiz hareketlerdir diyebiliriz.

A)Doğru

B)Yanlış

 

30) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında insan faktörü değildir?

A)Eğitim ve bilgi eksikliği,

B)Dalgınlık, dikkatsizlik,

C)Sıcaklık,Nem

D)İlgisizlik, düzensizlik,

 

31) İş Kazalarında en çok yaralanan uzvumuz hangisidir?

A)Ayaklarımız

B)Başımız

C)Gözlerimiz

D) Kollarımız

 

32) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerine “……………………………………………..” denir.

A)Kaza

B)Meslek Hastalığı

C)İş Kazası

D)Meslek Kazası

 

33) Hasta ya da yaralı kişiye, hastalanması veya yaralanmasından hemen sonra, doktor gelinceye veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar, hayatını kurtarmak için veya durumunun kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılan ilk müdahaleye “……………………………………..” denir.

A)İlk Müdahale

B)Acil Müdahale

C)Gerekli Müdahale

D)İlkyardım

 

34) Yaralanmanın en şiddetlisi, kaza sonunda çalışanın hayatını kaybetmesidir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

35) 1919 yılında, temel çalışma hakları, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık, fırsat eşitliği ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda asgari standartlar koymak amacıyla “………………………………………….” kurulmuştur.

A) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

B) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

C) İŞKUR

D) SSK

 

36) 7 Nisan 1948’de “……………………………………………..)” kurulmuştur. 7 Nisan her yıl "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlanmaktadır. orhan-hoca.site

A)Sosyal Sigortalar Kurumu

B)Sağlık Bakanlığı

C)Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

D) Tıp Fakülteleri

 

37) işyeri dışında kendi özel işi için bulunduğu sırada, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen yada ruhen özre uğratan olaya “İş Kazası” denir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

38)Aşağıdaki kayıplardan hangisi bir iş kazasında dolaylı bir kayıptır?

A) Mahkeme giderleri

B) Kazazedeye veya ailesine ödenen tazminatlar

C) İş kazası anında yapılan ilk yardım masrafları

D) İş gücü kaybı,

 

39)Bir iş kazasında siparişlerin zamanında karşılamamasından doğan kayıp aşağıdakilerden hangisidir?

A) Firmanın şöhret kaybı.

B) Yasal işlemler için kaybedilen zaman nedeniyle oluşan kayıplar

C) Makinelerin durması ya da hasara uğraması nedeniyle oluşan kayıplar

D) Yasal işlemler için kaybedilen zaman nedeniyle oluşan kayıplar

 

40) Aşağıdaki kayıplardan hangisi bir iş kazasında doğrudan bir kayıptır?

A) İş gücü kaybı

B) Üretim kaybı

C) Ölümlü iş kazalarında uygulanacak cezai hükümlerin bedelleri

D) Ülke ekonomisinin uğradığı kayıplar


Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status