İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi Dersi Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi Dersi Soruları ve Cevapları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 17 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 8.240 kişi bu yazıyı okumuştur.

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı soruları…………………… KALFALIK SINAVLARI TÜM MESLEKLER DALI

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DERSİ

KALFALIK SINAVLARI SORULARI-CEVAPLARIDIR

NOT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOPLAM

BAREMİ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

 

NOT

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

   100

BAREMİ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi devletin çalışma hayatına müdahale etme nedenlerinden değildir?

A) İşçinin sağlıksız ortamlarda çalışmasını önlemek

B) Kadın ve çocukların ağır işlerde çalışmasını önlemek

C) İşverenlerin geleceklerini güvence altına almak

D) İşverenlerin asgari geçim standardı altında ücret ödemesini engellemek

 

2. Aşağıdaki meslek dallarından hangisi İş Kanunu kapsamı dışında değildir?

A) Elektrikçiler

B) Sporcular 

C) Çıraklar

D) Aşçılar

 

3.Aşağıdakilerden hangisi buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkıdır? 

A) Marka hakkı       

B) Patent hakkı   

C) Telif hakkı

D) Mülkiyet hakkı

 

4. Kamu giderlerini karşılamak üzere, devletin tek taraflı olarak kanun gücüne dayanarak gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve mallarından aldığı ekonomik değerler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sigorta  

B) Mülkiyet 

C) Vergi    

D) Faiz

 

5. Aşağıdakilerden hangisi verginin özelliklerinden biri değildir?

A) Gerçek ve tüzel kişilerden alınması

B) Karşılıksız olması orhan-hoca.site

C) İsteğe bağlı bir ödeme olması

D) Para ile ödenir olması

 

6. Aşağıdaki bankalardan hangisi para basma yetkisine sahiptir?

A) İller Bankası

B) Ziraat Bankası

C) Türkiye Kalkınma Bankası

D) Merkez Bankası

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bankaya para yatıran kişidir?

A) Mudi  

B) Ati      

C) Banker   

D) Müşteri

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bankaların yaptıkları işlemlerden biri değildir?

A) Mevduat ve katılım fonu kabul etmek

B) Nakdî, gayri nakdî her tür kredi verme işlemlerini yapmak

C) Yatırım danışmanlığı işlemlerini gerçekleştirmek

D) İş yeri açma izin belgesi işlemlerini tamamlamak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin amaçlarından biri değildir?

A) Dünya ülkeleri arasında gümrük birliğini sağlamak

B) Üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi iş birliği sağlamak

C) Üye ülkeler arasındaki ticareti serbest hâle getirmek

D) Üye ülkeler arasında barışı korumak

 

10. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla araç, gereç, ham madde, mal, para gibi faktörlerin bir araya getirilerek mal veya hizmet üretmek ve satmak üzere kurulan iktisadi birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vakıf  

B) Dernek   

C) İşletme   

D) Sendika

 

11. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçlarından değildir?

A) İşçi haklarını korumak

B) Kâr etmek

C) Faaliyetlerini uzun süre devam ettirmek

D) Topluma hizmet etmek

 

12. İşletmelerde para, mal, bilgi vb. unsurlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A) Sermaye

B) Kişi

C) Sözleşme

D) Ortak amaç

 

13. Aşağıdakilerden hangisi insanların bedensel ve zihinsel çalışmalarına denir?

A) Amortisman

B) Sermaye

C) Vergi

D) Emek

 

14. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişilik özelliklerinden değildir?

A) Çalışkanlık

B) Bağımlı çalışma

C) Hayal gücü

D) Öz güven

 

15.Bir kıymetli evrak üzerindeki alacak hakkının başkasına devredilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Protesto   

B) İhale       

C) Tahsil      

D) Ciro

 

16. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların motivasyonunu artırmada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Takdir ve ödüllendirme

B) Öneri sistemi 

C) Yetkisiz sorumluluk verme 

D) Yetkilendirme

 

17. Aşağıdakilerden hangisi işçinin görevleri arasında değildir?

A) İş yerine zamanında gelmek ve gitmek

B) Çalıştıkları makinenin güvenliğinden sorumlu olmak

C) Siparişleri takip etmek

D) Ekip çalışmasına uyum sağlamak

 

18. Kanunları hazırlama, kabul etme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) TBMM       

B) Bakanlar Kurulu    

C) Anayasa Mahkemesi      

D) Cumhurbaşkanı

 

19. Hâkim uyuşmazlığa çözüm bulmak için aşağıdakilerden hangisini sırasıyla uygular?

A) Kanun-örf ve âdet kuralları-içtihatlar

B) Örf ve âdet kuralları-tüzükler-içtihatlar

C) Kanun-içtihatlar-örf ve âdet kuralları

D) İçtihatlar-örf ve âdet kuralları-kanun

 

20. Ürün belgelendirme çalışmaları yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) TPE

B) TKİ         

C) TSE           

D) ILO

 

NOT: SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR


Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status