İşletmelerde Beceri Eğitimi Muhasebe Bölüm Sınav Sorusu ve Cevapları

Ana Sayfa » Yazılı Soruları » İşletmelerde Beceri Eğitimi Yazılısı » İşletmelerde Beceri Eğitimi Muhasebe Bölüm Sınav Sorusu ve Cevapları
İşletmelerde Beceri Eğitimi Yazılısı kategorisinde bulunan bu haber 05 Aralık 2013 tarihinde güncellenmiş ve 29.581 kişi bu yazıyı okumuştur.

işletmelerde beceri eğitimi sınav soruları

İşletmelerde Beceri Eğitimi Muhasebe Bölüm Sınav Sorusu ve Cevapları

Meslek lisesi öğrencilerinden muhasebe bölümü öğrencileri son sınıfa geldiklerinde haftada 24 saat İşletmelerde Beceri Eğitimi müfredatı kapsamında iş yerlerinde staj yapmaktadırlar. 24 saat kapsamında haftada 3 gün uygulama eğitimi, 2 gün ise okulda teorik eğitimi kapsamında diğer dersler için 12.sınıf derslerini vermektedirler. 

İşletmelerde Beceri Eğitimi kapsamında stajyer öğrenci olarak stajını tamamlayan öğrenciler yıl sonunda beceri eğitimi kapsamında Muhasebe Bölüm Sınavı- İşletmelerde Beceri Eğitimi Muhasebe Alan Sınavı- Meslek Lisesi Bölüm Bitirme Sınav Sorusu ve Cevapları öğrencilerin muhasebe bölümünde 10.sınıfta, 11.sınıfta ve 12.sınıfta gördükleri muhasebe derslerini kapsamaktadır. Soruların dağılımın ise aynı şekilde bölüm derslerine eşit şekilde dağıtılması gerekmektedir. Aşağıdaki soruları özenle hazırlayıp öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunmak için sizlerle paylaşmaktayız. Başka bir web sitesinin izinsiz alıp kullanması karşısında HAKKIMIZI HELAL ETMEYECEĞİMİZİ bilmenizi isteriz.


… ÇOK PROGRAMLI LİSESİ….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

12 TİCARET SINIFI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ 

MUHASEBE BÖLÜM SINAVI SORULARI

1)  05.01.2013 tarihinde işe başlayan Mehmet AYDIN, brüt 1.500 TL ücret ile iş yeriyle anlaşmıştır. Mehmet AYDIN isimli çalışan personelin Asgari Geçim İndirimi 800 TL’dir. Çalışan personelin Ocak 2013 tarihli net ücretini hesaplayıp ücret tahakkuk yevmiye kaydını yapınız. ( Damga Vergisi %0 6.6 alınacak)

İstenenler: Ocak 2013 net ücreti hesaplayınız. ( 4 puan )

                  Ocak 2013 ücret tahakkuk yevmiye kaydını yapınız. ( 6 puan )

 

2) İşletme sahibi bir gayrimenkulü 01.09.2013 tarihinde 24.000 TL’ye 1 yıllık kiraya vermiştir ve parası çek karşılığında tahsil edilmiştir.

İstenenler: Kiralama kaydını yapınız. ( 3 puan )

                   Yıl Sonu Aktarma Kayıtlarını yapınız. ( 7 puan )

 

3) – 20.12.2013 tarihinde maliyet değeri 20.000 TL olan ticari mal %18 KDV hariç 25.000 TL’ye satılmıştır. Parası veresiye olarak 3 ay sonra alınacaktır. ( 3 puan )

– 23.12.2013 tarihinde müşteri satılan malın %18 KDV hariç 4.000 TL kısmını iade ediyor. İade bedeli alıcının hesabından düşürülüyor. İade edilen malın maliyeti 3.500 TL’dir. ( 3 puan )

– 03.01.2013 tarihinde müşteriye satılan malın %18 KDV hariç 1.000 TL kısmını iade ediyor. İade bedeli alıcı hesabından düşülüyor. Malın maliyeti 500 TL’dir. ( 4 puan )

İstenenler: Yukarıda verilen üç soruyu sürekli envanter yöntemine göre sadece yevmiye kayıtlarını yapınız.

 

4) a- AYDIN işletmemiz 06.06.2013 tarihinde Özkan Anonim şirketinden tanesi 20 TL’den 1.000 adet hisse senedi alınmıştır. %2 komisyon ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız. (5 puan )

b- YENİ İşletmesi 01.06.2013 tarihinde, toplam 7.500 liraya satın almış olduğu 150 adet tahvilin tamamını 7.200 liraya peşin olarak satmış ve bedelini tahsil etmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.  (5 puan )

 

5)  a- İşletmenin 2013 Ocak ayı sonundaki büyük defter hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin ay sonu KDV tahakkukunu yapınız( 5 puan )

 

BORÇ

191 İNDİRİLECEK KDV

ALACAK

45.000

40.000

 

85.000

 

 
 

BORÇ

391 HESAPLANAN KDV

ALACAK

 

12.000

40.000

22.000

16.000

 

90.000

b- 09.06.2013 tarihinde işletmede kullanılmak üzere 1.000 TL posta pulu, 200 TL’lik damga pulu satın alınmıştır. Gerekli muhasebe kaydını yapınız(5 puan )

 

6) a- Şirketimiz 10.06.2013 tarihinde T.C. İş Bankası'ndan 300.000 TL kredi almış ve karşılığında sahibi olduğu bir arsayı banka lehine 300.000 TL ye ipotek ettirmiştir. Kredi alış kaydını yevmiye kaydını yapınız. (5 puan )

b– 11.07.2013 tarihinde daha önce T.C. İş Bankası’ndan çekmiş olduğumuz kredinin 10.000 TL ana parası, 1.200 TL faizi Ziraat Bankası’ndaki mevduat hesabımızdan ödenmiştir. (5 puan )

7) İşletmemiz 1 Ekim 2012 tarihinde 1 yıllık kira bedeli olarak 72.000 TL ödüyor. (stopaj kesintileri hariç tutulmuştur). Kira ödeme kaydını ve giderlerin yılsonu aktarma kaydını yapınız. ( 10 puan )

 

8) Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak kapalı faturayı düzenleyiniz. ( 10 puan )

AYDIN İmalat Sanayi ticaret Limitet Şirketi, Fatsa Caddesi No:5 Çankaya / ANKARA Düzenleme tarihi 10.06.2012, Fiili sevk tarihi 10.06.2012 İrsaliye Nu: 123456

Alıcı Mehmet AYDIN, Merkez Mah. Nu:52/5 Beşevler / ANKARA

Beşevler Vergi Dairesi, Vergi Nu:123456789 KDV oranını % 8 olarak alınız.

Malın Cinsi                Miktarı           Birim Fiyatı

Çorap                       200 Adet          2,50  TL

Bayan pantolon         30 Adet         50,00  TL

Bayan ceket              20 Adet         60,00  TL

 

………………………….

………………………….

…………………………

…………………………………

………………………………………………………………………

FATURA

   Seri : A

Sıra :

SAYIN :

……….………………

…………..…………. …

………………………….

 

  

İrsaliye Tarihi  :…………

İrsaliye Numarası : …...

 

Tarihi             : ……….

Vergi Dairesi : ……………….. Vergi Nu :……………….

 

 

 

CİNSİ

BİRİM

MİKTAR

BİRİM FİYAT

KDV %

TUTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

Yalnız: ……………….

İSKONTO %

 

NET TUTAR

 

KDV % 8

 

GENEL TOPLAM

 

 

9) Virman, EFT ve IBAN kavramlarını açıklayınız. ( 10 puan )

10)  10.05.2013 tarihinde 30 gün önce satıcıdan aldığımız ticari mal için erken ödeme konusunda anlaşma sağlanmıştır. Satıcı firma borcumuzu erken ödeme yaptığımız için 2.000 TL’lik olan borcumuz için % 20 iskontosu + % 18 KDV hariç borç düşülerek kalan borç nakit olarak ödenmiştir. Gerekli muhasebe kaydını yapınız. ( 10 puan )

 

NOT: Hesap makinesi kullanmak serbesttir. Sınav süresi 90 dakikadır.

        Sorularda sadece istenilen hesaplamalar ve kayıtlar yapılacaktır.


…. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ … EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12 TİCARET SINIFI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ MUHASEBE BÖLÜM SINAVI CEVAP ANAHTARI

1)  

Brüt Ücret = 1.500 TL

SGK İşçi Primi = 1.500 x %14=210 TL

İşsiz Sigorta İşçi Primi = 1.500 x %1= 15 TL

Gelir Vergisi Matrahı = 1.500 – (210+15)= 1.275 TL

Gelir Vergisi = 1.275x%15=191.25 TL

Damga Vergisi = 1.500×0.0066=9.9 TL

 

AGİM=800 TL

AGİ=800x%15=120 TL

Ödenecek Gelir Vergisi=191.25-120

         =71.25 TL

Kesintiler Toplamı=G.V+D.V+SGK İşçi Primi +İşsizlik İşçi

            =71.25+9.9+210+15

            =306.15

Net Ücret=1.193.85

İşveren Kesintileri

SGK İşveren Primi =1.500×118+2/2+1

                             =1.500x%20=300 TL

İşsizlik Sig. İş. Ver. =1.500x%2=30 TL

________________________ 05/01/2013 ______________________________

770-Gen. Yön. Gid.            1.830

    Brüt Ücret 1.500

    SSK İşv.     300

    İşs. İşveren 30

136-Diğ. Çeş. Alacaklar         120

    A.G.İn.        120

         335-Pers. Borç                            1.193.85

         360-öd.Ver.Fonlar                          201.15

         G.V 191.25

         G.V    9.90

         361-Öd.Sos.Güv.Kes.                    555

Ocak 2013 ücret tahakkuk kaydı

___________________________ / _______________________________     

2)  

________________________01/09/2013 __________________________

101- Alınan Çekler Hs.                  24.000

          380- Gelecek Aylara Ait Gelirler              8.000

           2013 Yılı

         480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler             16.000

          2014

_______________________ 31.12.2013______________________________

380-Gelecek Aylara Ait Gelirler                8.000

 2013

           649-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar                     8.000

_________________________31.12.2013____________________________

480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler                      16.000

     2014

                  380-Gelecek Aylara Ait Gelirler                                16.000

                     2014

_________________________31.12.2013_____________________________

380-Gelecek Aylara Ait Gelirler                     16.000

     2014

           649-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar                      16.000

_________________________  / ________________________________

24.000/12.Ay=2.000 = Aylık İşyeri Kirası

2013 Yılı/4ayX2.000=8.000

8.ayX2.000=16.000

 

3)  

1)  ____________________20.12.2013_____________________________

120 ALICILAR                                           29.500

       600 SATIŞLAR                                                         25.000

       391 HESAPLANAN KDV                                              4.500

_______________________/___________________________________

       621 SATILAN TİCARİ MALLLAR MALİYETİ        20.000

              153 TİCARİ MALLAR                                                          20.000

  _______________________/___________________________________

2)  ____________________23.12.2013_____________________________

610 SATIŞTAN İADELER                             4.000

391 HESAPLANAN KDV                                 720

       120 ALICILAR                                                            4.720

_____________________/_____________________________________

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ                        3.500

       153 TİCARİ MALLAR                                                         3.500

_____________________/_____________________________________

3)  _____________________03.01.2013____________________________

610 SATIŞTAN İADELER                              1.000

191 İNDİRİLECEK KDV                                   180

        120 ALICILAR                                                               1.180

_______________________/___________________________________

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ                       500

        153 TİCARİ MALLAR                                                        500

______________________/____________________________________

4)      ___________________06/06/2013________________________

    110 HİSSE SENEDİ                         20.000                                                                  20 x 1.000 = 20.000

    653 KOMİSYON GİDERLERİ                 400

           100 KASA                                                     20.400                                               20.000 x 2% = 400

   _Hisse senedi alışı____________/____________________________   

 __________________01.06.2013__________________________________

   100 KASA HESABI                                             7.200

   655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI               300

          111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE                                   7.500

                     BONOLARI HESABI

 _____________________/________________________________________

1)  A- Ocak ayı sonu KDV tahakkuku, 391 >191 büyük ise aradaki farkı bulup 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına atarız. ( 90.000-85.000=5.000)

No 

………………………………31.01.2013………………………………..

BORÇ

ALACAK

5

 391 HESAPLANAN KDV HESABI

                 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.

…………….Ay sonu KDV tahakkuku…………..

90.000

 

 

 


85.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 

b-

No 

………………………………09.06.2013………………………………..

BORÇ

ALACAK

8

 108 DİĞER HAZIR DEĞELER

   108.01. Posta ve Damga Pulu

                   100. KASA HESABI

……………Posta ve damga pulu alınması……..

1.200

 

 

 

 

1.200

 

 

 

 

 

 

6)

No 

………………………………10.06.2013………………………………..

BORÇ

ALACAK

6-a

 100. KASA HS.
                   300. BANKA KREDİLERİ HESABI

                   Kredi çekilmesi                   

……………Bankadan kredi çekilmesi……..

300.000

 

 

 

 

300.000

 

 

 

 

 

 

 

No 

………………………………11.07.2013………………………………..

BORÇ

ALACAK

6-b

 300. BANKA KREDİLERİ HESABI

 780-FİNANSMAN GİDERİ

                  102 BANKALAR HESABI

                    102.01 T.C. Ziraat Bankası

Kredi borcunun ödenmesi……..

10.000

1.200

 

 

 

 

 

11.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  12 aylık kira: 72.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 72.000/12 = 6.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2012)

Gelecek Yıl (2013)

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

3 Aylık: 18.000

9 Aylık: 54.000

   

No 

………………………………01.10.2012………………………………..

BORÇ

ALACAK

1

 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.

 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.

100 KASA HESABI

…………….Peşin ödenen kira bedeli…………………

18.000

54.000

 

 

 

72.000

 

 

 

 

 

 

 

No 

………………………………31.12.2012………………………………..

BORÇ

ALACAK

2

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLERİ HS.

…………….Giderlerin aktarılması…………………

18.000

 

 


18.000

 

 

 

 

 

 

No 

………………………………31.12.2012………………………………..

BORÇ

ALACAK

3

 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.

           280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.

…………….Giderlerin aktarılması…………………

54.000

 

 


54.000

 

 

 

 

 

 

 

8)

AYDIN

İmalat Sanayi TİC. LTD. ŞTİ.

…Fatsa Caddesi No : 5 

…Çankaya / ANKARA…………………………………

………………………………………………………………………

FATURA

   Seri : A

Sıra :

SAYIN :

Mehmet AYDIN………………

…Merkez Mah. Nu:52/5…………. ….Beşevler/ANKARA……………….

 

  

İrsaliye Tarihi  :10.06.2012

İrsaliye Numarası : 123456.

 

Tarihi             : 10.06.2012

Vergi Dairesi : Beşevler Vergi Nu :123456789

 

 

 

CİNSİ

BİRİM

MİKTAR

BİRİM FİYAT

KDV %

TUTAR

ÇORAP

ADET

200

2,50

8

500,00

BAYAN PANT.

ADET

30

50,00

8

1.500,00

BAYAN CEKET

ADET

20

60,00

8

1.200,00

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

3.200,00

 

 

 

 

 

Yalnız: Üçbindörtyüzellialtı.Türk Lirası

İSKONTO %

———-

NET TUTAR

3.200

KDV % 8

256,00

GENEL TOPLAM

3.456,00

 

9) 9) Virmanpara aktarma, mevduat sahibinin aynı bankada farklı amaçlarla birden fazla hesabının olması durumunda söz konusu olur. Virman ile mevduat sahibi tek bir işlemle bir hesaptan para çekip diğer hesabına para yatırmış olur.   

EFTmevduat sahibinin hesabının bulunduğu banka dışındaki bir hesaba para aktarması durumunda söz konusu olur. 

IBANAvrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, ülkeler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin hızı ile kalitesini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla International Bank  ccount Number-IBAN adı verilen uluslararası banka hesap numarası standardı geliştirilmiştir. IBAN bugün 33 Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır.   

10)

 

 

8

………………………………10.05.2013……………………………….

 320 SATICILAR HESABI

               100 KASA HESABI

               153 TİCARİ MALLAR HESABI

               391 HESAPLANAN KDV

……..Satıcı firma tarafından yapılan kasa iskontosu…….

 

2.000

 

 

 

 

 

 

1.528

400

72

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmelerde Beceri Eğitimi – Muhasebe Bölüm Dersi Sınavı Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Muhasebe ve Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan İşletmelerde Beceri Eğitimi Sınavı Soruları Muhasebe başlıklı makalemizde beceri eğitim sınavı soruları, bölüm sınavında nasıl soru sorulur muhasebe ve işletme beceri muhasebe soru ve cevapları hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 2 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DOĞANŞAH KARATAŞ - TEKİRDAĞ
18 Şubat 2015 - 12:06

ETA 7 CARİ VE STOK HAREKETLERİNİ ANLATAN BİR SAYFANIN LİNKİNİ ATABİLİTMİSİNİZ.. ?

Muhasebe Defteri - orhan-hoca.site
20 Şubat 2015 - 13:16

ETA ya da bilgisayarlı muhasebe notlarımız yeterinde yoktur şu anda hocam.

DMCA.com Protection Status