Kalfalık Mesleki Bilgisayar Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » Kalfalık Mesleki Bilgisayar Soruları ve Cevapları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 5.548 kişi bu yazıyı okumuştur.

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı soruları

Mesleki Eğitim Merkezleri

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ

Kalfalık Sınavı Çalışma Soruları

1. (.D ) Sık kullanılan EXCEL komutlarına, araç çubukları üzerinde düzenlenmiş olan araç çubuğu düğmeleriyle ulaşılabilir.

2. (.D )  Sütun başlıkları alfabetik sıradadır.

3. ( Y ) Sayfa görüntüsünü değiştirmek için Düzen menüsünden Normal veya sayfa Sonu Ön izleme seçeneklerinden biri seçilir.

4. (.D )  Elektronik Tablo lama Programı kullanıcıları isterlerse kendi görünümlerini oluşturabilir.

5. (.D )  Kılavuz çizgilerini değiştirmek için Araçlar-Seçenekler-Görünüm seçenekleri kullanılmalıdır.

6. ( Y ) Çalışma sayfasını bölmek aynı anda iki belge ile çalışmamızı sağlar.

7. ( Y ) Dosya menüsünden Yeni komutuna tıkladığınızda ekranın sol kısmında Görev bölmesi açılmadan yeni dosya açılır.

8. (.D )  Bir dosyayı açıp üzerinde çalıştıktan sonra kapatmak isterseniz her zaman bize değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğimizi soracaktır.

9. (.D )  Farklı Kaydetmenin amaçlarından biri dosyanın bir yedeğini oluşturmaktır.

10. (.D )  Dosya açma parolası verildiğinde doğru parola girilmeden dosya görüntülenemez.

11. (.D ) Dosyayı kaydederken kayıt türü olarak Web Sayfası seçilebilir.

 12. ( Y ) Birden fazla hücre seçiminde ALT tuşu kullanılır.

13. (.D )  Bir hücreyi isimlendirmek formüllerde kolay kullanım sağlar.

14. (.D ) Ctrl+Enter ile seçilen çok sayıda hücreye aynı veri girilir.

15. ( Y )  Veri listeleri hazır olarak gelir ve kullanıcıların yenilerini eklemesi mümkün değildir.

16. ( Y ) Tüm formüller + işareti ile başlamalıdır.

17. (.D ) Sayfa yönü ve boyutu Dosya menüsünden Sayfa Yapısı seçeneğinden değiştirilir.

18. ( Y )  Çalışma sayfalarının sayısı arttırılabilir ama isimleri değiştirilemez.

19. (.D ) Yazıcıya belgenin istenen sayfası yollanabilir.

20. (.D ) Yazdırma seçeneklerinden Harmanla birden çok kopya olduğunda kullanılır.

21. (.D ) Yazdırma alanını belirlemek için Dosya menüsünden Yazdırma Alanının altında Yazdırma Alanı Tanımla ve Temizle seçenekleri ile de yapabiliriz.

22. (.D ) Elektronik çalışma tablosunda yazılar 45 derece açıile yazılabilir.

23. (.D ) Yazıtipi değiştirme sırasında yazının ön izlemesi alınabilir.

24. ( Y ) Sütun genişliği sadece fare ile ayarlanır.

25. ( Y ) Koşullu biçimlendirme sadece sayısal veriler için kullanılır.

26. (.D )  Koşullu biçimlendirmede mantıksal değerler yollayan fonksiyonlar

27. (.D )  Altbilgi eklemek için Dosya menüsünden Sayfa yapısı kullanılır.

28. ( Y )  Üstbilgi olarak saat eklenemez..

29. (.D )  Açıklamalar kullanıcıya bilgi vermek için yazılır.

30. ( Y )  Çalışma sayfasındaki sayısal veriler tüm grafik türleri için uygundur..

31. (.D ) Sayfaya eklenecek küçük resimler Elektronik Tablolama Programında yüklü olarak gelir.

32. ( Y ) Araç çubuklarına sadece o araç çubuğu ile ilgili komutları ekleyebiliriz.

33. (.D )  Görünüm-Araç Çubukları-Özelleştir penceresinden yeni menü eklenebilir.

34. ( Y ) Standart bir menüye yeni alt menü eklenemez.

35. ( Y ) Yeni araç çubuğu oluşturulurken bir ad verilmeyebilir.

36. (.D )  Yeni menü ve yeni araç çubuğu simgesi eklenirken sürükle-bırak işlemi yapılmalıdır.

37. (.D )  Verileri sıralarken azalan veya artan yönde sıralama yapılabilir.

38. (.D ) Filtreleme yapılarak veri girilmemiş boş hücreler de listelenebilir.

39. (.D ) Yazım denetimi ile hatalı yazdığımız veriler düzeltilir.

40. ( Y ) Form oluşturmak için veri girmeye gerek yoktur.

41. (.D ) Metini sütuna dönüştürme işlemi sonucunda yeni sütunlar oluşur.

42. ( Y )  Bir formülde geçen hücre adresinin başına & işareti konursa sabitlenme gerçekleşir..

43. (.D ) #SAYI/0! Hatası bir sayı sıfıra bölünürse oluşur.

44. ( Y ) Bir formülün içinde başka bir formül kullanılamaz.

45. ( Y ) Toplam formülü içinde en fazla 10 bağımsız veri kullanılabilir.

46. (.D ) Metine çevir formülündeki biçim metni Sayı sekmesinden alınmalıdır.

47. (.D )  Hazırladığımız bir belgenin bir sayfasındaki bir sütuna veri girişine karşı koruma koyabilirsiniz.

48. (.D ) Çalışma kitabını paylaşırken hangi kullanıcıların belgeye erişebileceği seçilebilir. .

49. ( Y ) Makrolar da formül kullanılmaz.

50. (.D ) Makrolar bir düğmeye atanabilir.

51. (.D ) Enter tuşuna basıldığında aktif hücrenin değişmemesi sağlanabilir.

 

52. Elektronik Tablolama Programında yazıcıdan 2 sayfa olarak çıkacak bir alanın 1 sayfa olarak çıkmasını hangi komutla sağlayabiliriz?

A)Böyle bir komut yoktur.           

B)Bu uygulama ancak makro ile mümkündür.

C)Dosya-Sayfa yapısı-Sığdır                  

D)Görünüm-Yakınlaştır-% 50

 

53. Elektronik Tablolama Programı dosyasının A1 hücresinde yazılı olan  =TOPLA(A5:B10) alanındaki işlevi C1 hücresine taşıdığınızda işlevin alan adresi aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

A) Hiçbir değişiklik olmaz işlev =TOPLA(A5:B10) olarak kalır.    

B) İşlev =TOPLA(C5:D10) olarak değil 

C) İşlev =TOPLA(C5:C10) olarak değişir.                              

D) İşlev =TOPLA(B5:C10) olarak değişir.

 

54. Elektronik Tablolama Programında ekranın alt kısmında bulunan ve göstergecin bulunduğu yere göre bilgi veren çubuğun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Formül çubuğu(Formula bar)                        

B)Durum çubuğu(Status bar)

C)Araç çubuğu(Tool bars)                     

D)Standart araç çubuğu(Standard tool bars)

 

55. Seçilmiş alandaki bilgilerin aynısını başka bir alana taşımak için hangi komutlar kullanılır?

A)Kes/Yapıştır (Cut/Paste)                               

B)Kopyala/Yapıştır (Copy/Paste)   

C)Düzen/Yapıştır (Edit/Paste)                          

D)Kopyala/Özel yapıştır (Copy/Paste)

 

56. Elektronik Tablolama Programında daha önceden kaydedilmiş bir dosya nasıl      çağırılır?

A)Dosya/Yeni (Fıle/New)   

B)Dosya/Aç (Fıle/Open) 

C)Dosya/Kaydet (Fıle/Save)

D)Dosya/Kapat (Fıle/Close)

 

57. İmlecin bulunduğu yere yeni bir satır eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekle/Satır                       

B)Ekle/Sütun          

C)Ekle/Çalışma sayfası                

D)Ekle/Ad

 

58. İmlecin bulunduğu yere sayfa sonu işareti konulmak istenirse kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekle/Sayfa sonu

B)Düzen/Sayfa sonu

C)Görünüm/Sayfa sonu     

D)Tablo/Sayfa

 

59. Yapılan tablonun zemin rengi ayarını yapabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A)Biçim/Hücreler/Desenler       

B)Biçim/Hücreler/Yazıtipi 

C)Biçim/Hücreler/Koruma 

D)Biçim/Hücreler/Kenarlık

 

60. Excel’de bir hücreye; =EĞER(10>8; “büyük”; “küçük”) (veya =IF(10>8; “büyük”; “küçük”)) formülü yazılırsa o hücredeki görüntü aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Küçük                       

B) Büyük                             

C)10                     

D)8

 

61. Makrolar için hangisi yanlıştır?

A) Visual Basic Düzenleyicisi ile düzenlenebilirler. 

B) Kaydedilen bir makro ya açıklama eklenebilir.

C) Makrolar butonlar ile çağrılabilir.                  

D) Mikroların isimleri otomatik olarak verilmek zorundadır.

 

62. Işık ile bilgi transferi yapılmak isteniyorsa aşağıdaki iletim ortamlarından hangisinin kullanılması gerekmektedir?

A) Koaksiyel kablo            

B) Fiber Optik                     

C) Bakır kablo                  

D) CAT-5 kablo

 

63. Telefon kablosu ve bilgisayar ağ kablosu konnektörleri ile ilgili aşağıdaki   verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Telefon ve ağ kablosunun konektör uçları aynıdır.

B) Telefon kablosu konektörü 6 kablo ile ağ kablosu 8 kablo ile birleşir.

C) Ağ kablosunun konektörü telefon kablosundan farklıdır ve bu iki kablo birbirlerinin yuvalarına girmesi olanaksızdır.

D) Ağ kablosu konektörüne RJ12 telefon kablosu konnektörüne RJ45 denilir.

 

64. Aşağıdaki şıklarda internet servis sağlayıcıları için kullanıcı adı ve şifreler verilmiştir. Hangi şıkta kullanıcı adı ve şifresi uygun olarak verilmiştir?

A) kullanıcı adı : win982000   şifre : şeker   

B) kullanıcı adı : megep@tnn.net   şifre : çalış                                                

C) kullanıcı adı : ağbi  şifre : 132456                

D) kullanıcı adı : muhasebedefteri55   şifre : wqxxxaz

                                     

65. Bir öğrenci velisi internet giderini dengelemek için kendisine uygun bir ADSL hizmeti almak istemektedir. Bu velinin aylık internetten bilgi transfer miktarı 2,2 GB ve ortalama veri transfer hızı 150 KB civarında ise aşağıdaki paketlerden hangisi bu veli için uygun olur?

A) Aylık 4 GB sınırlı veri transferi minimum 256 KB, ücreti aylık 29 YTL

B) Aylık Sınırsız veri transferi minimum 256 KB, ücreti aylık 50 TL

C) İsteğe bağlı internet, maksimum transfer hızı 56 KB, ücreti saati 50 YKr

D) Aylık Sınırsız veri transferi minimum 512 KB transfer, ücreti aylık 100 TL

 

66. İSS’ler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İSS’ler kendi internet bağlantıları için ücret ödememektedir.

B) Kurum hizmet bilgisayarları daha önceden internete bağlanmıştır.

C) İnternet hizmeti veren kuruluşlardır.

D) Superonline,  turknet,  ttnet,  tnn Türkiye’ deki İSS kuruluşlarındandır

 

67. İnternete bağlanmak için çevirmeli bağlantı neden yapılmaktadır?

A) İnternet paralı olduğundan dolayı ne kadar ücret ödeyeceğimizi bir merkeze bildirmek için.

B) Virüs gibi zararlı programlardan etkilenmemek için.

C) Daha önceden internete bağlanmış bir bilgisayar sisteminden internet hizmetini alabilmek için.

D) Çevirmeli bağlantının yapılmasına gerek yoktur. Her bilgisayar internete alınır alınmaz bağlanabilir.

68. Normal telefon hattı ile ADSL hat arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Aralarında hiçbir fark yoktur.

B) ADSL hatlarda bilgi ve ses aynı anda gönderilebilir fakat normal telefon hattında aynı anda gönderilemez.

C) Normal telefon hattı ADSL hattı olamaz

D) Normal telefon hattını ADSL hatta dönüştürmek için telefon santralinde bir değişiklik yapmaya gerek yoktur.

 

69. ADSL modemle telefonu ayırmak için kullanılan donanıma ne denir?

A) Konnektör           B) Priz                  C) Bölücü (splitter)                            D) Fiş

 

70. Aşağıdaki komutlardan hangisi belirli bir adresteki bilgisayara ulaşılırken geçilen adresleri gösterir?

A) Ping                   B) Copy                  C) İpconfig                                D) Tracert

 

71. Hangisi ip adresi olamaz?

A) 192.168.1.1                  B) 195.125.1.34       C) 1951.156.0.1                        D) 192.111.11.1

 

72. İSS’ler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İSS’ler kendi internet bağlantıları için ücret ödemesi gereklidir.

B) Kurum hizmet bilgisayarları daha önceden internete bağlıdır.

C) Ücretsiz internet hizmeti veren kuruluşlardır.

D) Türkiye’de İSS kuruluşu bulunmamaktadır.

 

73. Çevirmeli bağlantıyı gerçekleştirmiyorsak aşağıdaki arızalardan hangisi bizim kontrolümüz dışında gerçekleşir?

A) Kablo bağlantısının yanlış yapılması                                  

B) Modemlerin sürücülerinin yüklenmemesi

C) Telekom firmasının santralinde arıza kaynaklanması                

D) Yanlış şifre ve kullanıcı adı girilmesi

 

74. Normal telefon hattı ile ADSL hat arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Aralarında hiçbir fark yoktur.

B) ADSL hatlarda bilgi ve ses aynı anda gönderilebilir fakat normal telefon hattında  aynı anda gönderilemez.

C) Normal telefon hattı ADSL hattı olamaz.

D) Normal telefon hattını ADSL hatta dönüştürmek için telefon santralinde bir  değişiklik yapmaya gerek yoktur.

 

75. Hangisi alan adı olamaz?

A) www.orhan-hoca.site       

B) www.gps.egitimi.com    

C) www.şekerci.com        

D) www.a.com.tr

 

76. Yandaki işaret internet tarayıcısında neyi temsil eder?

A) Çok önemli                   B) Geçmiş             C) Yazdır                D) Sık kullanılanlar

 

77. İnternet seçenekleri kısmında bulunan Bağlantı seçeneğinde yapılabilecek işlemler hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Yasaklı sitelerin kaydı yapılır.    

B) İnternet tarayıcısı ilk açıldığında gelen site ekrana gelir.

C) Sertifika yapılandırılması görülür.        

D) Otomatik olarak hangi çevirmeli bağlantının yapılacağı belirlenir.

 

78. Arama motorun kullanarak Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin isimlerini bulmak istiyoruz. Aşağıdaki şıklarda verilen ifadelerden hangisinin arama motoruna girilmesi en uygundur? orhan-hoca.site

A) Avrupa    

B) Avrupa Birliği      

C) Avrupa Birliği’ne üye ülkeler   

D) Avrupa Birliği’ne üye aday ülkeler

 

79. www.tsk.mil.tr alan adı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

A) ODTÜ’den bu alan adı alınmıştır.         

B) Askeri deniz kuvvetlerine aittir.

C) Hükümet kuruluşu değildir.                         

D) Türkiye’de bulunan bir askeri kurumdur.

 

80. İnternet tarayıcısının başlangıç sayfası değiştirilmek isteniyor. İstenilen işlemin yapılması için yapılacak ayarlama, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İnternet tarayıcısında Araçlar/İnternet Seçenekleri/Bağlantılar   

B) İnternet tarayıcısında Düzen/Bul

C) İnternet tarayıcısında Araçlar/Eklentileri Yönet        

D) İnternet tarayıcısında Araçlar/İnternet Seçenekleri/Genel

 

81. Wireless haberleşme neyi ifade eder?

A) Kablolu haberleşme         

B) Yüksek hızda haberleşme        

C) Kablosuz haberleşme 

D) Düşük hızda haberleşme

 

82. İnternet tarayıcısında bir internet sayfasının tam ekran görünmesi isteniyor. Aşağıdaki seçeneklerde verilen kısa yol tuşlarından hangisine basılmalıdır?

A) F5                     B) F11                               C) Ctrl+N               D) Alt+F4

83. E-posta Yönetim programında düğmesine basıldığında ne olması beklenir?

A) Posta arama formu çağrılır.                        

B) Ekran boyutları büyütülür.        

C) Postalara virüs taraması yapılır.         

D) Yeni posta oluşturulur.

 

84. E-posta Yönetim Programı ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi söylenebilir?

A) Gelen kutusunda, gönderdiğimiz e-postalar bulunur   

B) Giden kutusunda, aldığımız e-postaları bulunur

C) E-postamıza herhangi bir dosya eklenebilir.                

D) Her zaman açık olması gereklidir.

 

85. Anti-virüs programları ile ilgili olarak aşağıdaki verilen şıklardan hangisi yanlıştır?

A) İnternetten gelecek olan virüslere karşı önlem alınmasını sağlar. 

B) Bilgisayarlar kapalı olsa bile çalışıp virüsleri temizler.

C) Bütün bilgisayar virüslerini temizleyemeye bilirler.

D) Devamlı olarak güncellenmeleri gerekir.

 

86. İnternet bağlantısı olmayan bir bilgisayarda e-posta yönetim programı (çevrimdışı) ile yapılabilecek işlemlerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) İleti oluşturularak hemen gönderilmek istenen kişiye gönderilebilir.

B) Sonra gönderilmek üzere ileti oluşturulamaz.

C) Önceden gelmiş olan e-postaların kontrolü yapılabilir.  

D) Önceden gelmiş olan önemsiz postalar silinemez

 

87. Yeni bir belge açmak için araç çubuğundaki Yeni düğmesini kullanmak ile Dosya/Yeni menü seçeneğini İşaretlemek arasındaki fark nedir?

A) Araç çubuğundaki Yeni düğmesi ile sadece yeni bir belge açılır, Dosya/Yeni menü seçeneği ile ayrıca hazır Şablonlardan yararlanılır ve istenirse şablon dosya da oluşturulur.

B) Dosya/Yeni menü seçeneği ile sadece yeni bir belge açılır, araç çubuğundaki Yeni düğmesi ile hazır şablonlardan yararlanılır ve istenirse şablon dosya da ek olarak oluşturulur.

C) Açılacak belge ile ilgili özet bilgi girilecekse Dosya/Yeni menü seçeneği kullanılmalıdır. Araç çubuğundaki Yeni düğmesi ile bu yapılamaz.

D) Her ikisi de aynı amaç için kullanılır.

 

88. Kayıtlı bir belgeye parola konulabilmesi için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi uygulanmalıdır?

A) Dosya / Kaydet / Araçlar / Kaydetme Seçenekleri       

B) Dosya / Kaydet / Araçlar / Güvenlik Seçenekleri

C) Araçlar /Seçenekler / Güvenlik                                     

D) Araçlar / Seçenekler / Kaydetme Seçenekleri

 

89. Dosya/Aç menü seçeneği kullanıldıktan sonra aynı anda birden çok dosya açabilmek için ne yapılmalıdır?

A) Açılacak dosyaların üzerine sırasıyla çift tıklanmalıdır.

B) Açılacak dosyalar Ctrl tuşu ile tek tek seçildikten sonra Aç düğmesi tıklanmalıdır.

C) Dosya/Aç değil Dosya/Tümünü Aç menü seçeneği kullanılmalıdır.

D) Açılacak dosyalar önce farenin sağ tuşu ile seçilmeli ardından da Aç düğmesi tıklanmalıdır

DEĞ

90. Kelime işlemci programında metin seçme işlemi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A) Kelime seçmek için kelimenin üzerinde iken farenin sol tuşu ile çift tıklanır.

B) Satırların belli noktalarındaki metinleri seçmek için farenin sol tuşu ile birlikte Alt tuşuna basılır.

C) Harf seçmek için klavyeden Ctrl tuşu ile yön tuşları kullanılır.

D) Cümle seçmek için Ctrl tuşu ile cümlenin herhangi bir yerine tek tıkanır.

 

91. Bilgisayar kelimesini kopyalamak istiyorsak yapmamız gereken işlemler nelerdir?

A) Seçme işlemi yapılmadan Kopyala – Yapıştır komutları verilir.

B) Seçme işlemi yapılarak Kopyala – Yapıştır komutları verilir.

C) Seçme işlemi yapılmadan Kes – Yapıştır komutları verilir.

D) Seçme işlemi yapılmadan Kopyala – Kes komutları verilir.

 

92. Kelime işlemci programında bir metnin yerini değiştirmek için yapılan işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru sırasıyla verilmiştir? orhan-hoca.site

1-    Düzen menüsünden Kes seçeneği işaretlenir.   

2-    İşaretçi, metni taşımak istediğiniz yere getirilir.

            3- Taşınmak istenen metin seçilir.                         

            4- Düzen menüsünden Yapıştır seçeneği işaretlenir.

A) 2-1-3-4              B) 3-1-2-4             C) 4-2-3-1              D) 3-2-1-4

 

93. Belge içinde bulunan bir metni yenisi ile değiştirmek için hangi yol izlenmez?

A) Düzen /Bul                   B) Düzen / Git                   C) Düzen / Değiştir            D) Düzen / Temizle

 

94. Hazırlanan belgeye klavyede bulunmayan bir karakterin eklenmesi istenirse hangi menü seçeneği kullanılmalıdır?

A) Ekle/Simge                          B) Ekle/Alan            C) Düzen/Bul                    D) Düzen/Yapıştır

 

95. Belge içinde bulunan sayfaları dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Düzen / Sayfa yapısı / Yönlendirme / Yatay             

B) Görünüm / Sayfa Yapısı / Kâğıt / Yatay

C) Dosya / Sayfa Yapısı / Yönlendirme /Yatay                    

D) Dosya / Sayfa Yapısı / Kâğıt / Yatay

 

96. Belgenin yazılacağı kağıt A5 ebatlarında ise kağıt boyutunun değiştirilmesi işlemi hangi menü seçenekleri ile yapılabilir?

A) Dosya / Yazdır / Seçenekler                                 

B) Dosya / Sayfa Yapısı / Kağıt Boyutu

C) Dosya / Sayfa Yapısı / Kağıt Kaynağı            

D) Araçlar / Seçenekler

 

97. 40 sayfalık bir dokümanın 1’den 9’a kadar olan sayfaları ile 35 ve 40 no’lu sayfalarını yazıcıdan çıkartmak istenirse dosya / Yazdır menü seçeneğinde sayfa bölümünün karşısına yazılacak uygun ifade, hangisidir?

A) 1 , 9 ; 35 – 40              B) 1 ; 9 ; 35 ; 40              C) 1 – 9 , 35 ; 40              D) 1 – 9 , 35 , 40

 

98. Kelime işlemci programı ile hazırlanan belge yazdırılırken aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Sadece seçilen alan yazdırılabilir.                               

B) Sadece imlecin bulunduğu sayfa yazdırılabilir.

C) Sadece belli kelimelerin geçtiği sayfalar yazdırılabilir. 

D) Sayfalar birden fazla kopya olarak yazdırılabilir.

 

99. Hazırladığı belgenin sadece tek numaralı sayfalarının çıktısı alınmak istenirse hangi işlem yapılabilir?

A) Dosya / Yazdır / Sayfa                                        

B) Dosya / Yazdır / Aralıktaki tüm sayfalar

C) Standart araç çubuğundaki Yazdır düğmesi kullanılır            

D) Dosya / Yazdır / Tek numaralı sayfalar

 

100. Kullanıcı tek ve çift numaralı sayfalarda farklı üst bilgiler kullanmak istiyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile yapabilir?

A) Ekle / Üstbilgi ve Altbilgi – düğmesi ile           

B) Görünüm / Üstbilgi ve Altbilgi- düğmesi ile

C) Dosya / Sayfa Yapısı / Düzen / Üstbilgi ve Altbilgi       

D) Ekle / Sayfa Numaraları / Üstbilgi ve Altbilgi

 

7. Belge içine eklenecek sayfa numaralarının 13’ten başlaması için hangi menü seçeneği kullanılmalıdır?

A) Ekle / Sayfa Numaraları / Biçim – Başlangıç                         

B) Araçlar / Seçenekler

C) Ekle / Sayfa Numaraları / Özelleştir                                

D) Düzen / Sayfa Numaraları / Biçimlendir

 

101. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazıcıdan çıktı alınırken kağıt üzerinde görünmez?

A) Dipnot                B) Resim yazısı                 C) Açıklama           D) Üst bilgi/Alt bilgi

 

102. Belgelere eklenen tarih ve saatin, normal tarih ve saat değiştiğinde otomatikman değişmesi istenirse ne yapılmalıdır?

A) Ekle / Tarih ve Saat iletişim kutusunda yer alan Otomatik Olarak Güncelleştir kutucuğu seçilmelidir.

B) Araçlar / Seçenekler den Tarihleri Güncelleştir kutucuğu boşaltılmalıdır.

C) Ekle / Tarih ve Saat iletişim kutusunda yer alan Otomatik Olarak Güncelleştir kutucuğu boşaltılmalıdır.

D) Araçlar / Seçenekler den Tarihleri Güncelleştir kutucuğu seçilmelidir.

 

103. Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğu kullanılarak aşağıdakilerden hangisi otomatik olarak eklenemez?

A) Sayfa no            B) Tarih                  C) Simge               D) Saat

 

104. Yazılmış olan bir metnin satır aralarını ayarlamak için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi kullanılmalıdır?

A) Ekle/Kesme                  B) Ekle/Alan            C) Biçim/Paragraf           D) Biçim/Sekmeler

 

105. Kelime işlemci programında “UYGULAMA” metninin alt çizgi rengini kırmızı olarak değiştirme işlemi için hangi seçenek uygulanır?

A) Biçim – Yazı Tipi – Alt çizgi rengi                  

B) Standart araç çubuğu A düğmesi ile

C) Sağ tuş – Alt çizgi rengi                    

D) Biçim – Otomatik biçim

 

106. Kullanıcı bir listeye numarayla başladığında alt satıra geçince başka bir işlem yapmaksızın numaranın algılanıp otomatik olarak devam ettirilmesini istiyor. Bu   işlemin otomatik olarak yapılabilmesi için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Ekle / Madde İşaretleri ve Numaralandırma             

B) Araçlar / Seçenekler / Otomatik Biçim

C) Biçim / Madde İşaretleri ve Numaralandırma                  

D) Biçim / Otomatik Biçim

 

107. Paragrafın son satırının arka sayfaya taşınmasını engellemek için aşağıdakilerden hangi yapılmalıdır?

A) Biçim / Paragraf / Satır ve Sayfa Sonu – Satırları birlikte tut

B) Biçim / Paragraf / Girintiler ve Aralıklar – Önce Sayfa Sonu

C) Biçim / Paragraf / Satır ve Sayfa Sonu – Önce Sayfa Sonu

D) Biçim / Paragraf / Girintiler ve Aralıklar – Satırları birlikte tut

 

108. Seçilen metindeki özelliklerin aynını başka metinlere veren araç çubuğu öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baskı Ön izleme             B) Kopyala              C) Yazım ve Dilbilgisi          D) Biçim Boyacısı

 

109. (c) ifadesinin © şekline dönüşmesini sağlamak için hangi menü seçeneği kullanılmalıdır?

A) Ekle-Simge                  

B) Araçlar-Otomatik Düzelt      

C) Biçim-Sitil 

D) Araçlar-Yazarken biçimlendir

 

110. Aşağıda gösterilmiş olan biçimlendirmeyi gerçekleştirmek için hangi işlem yapılmıştır?

          o r l d

          i d e

          e b

A) W harfi seçilerek yazı yüksekliği artırılmıştır. 

B) Biçim / Büyük/Küçük Harf Değiştir – Yalnızca ilk harfi büyük

C) Farenin sağ tuşu tıklanarak Yazı tipi / Küçük büyük seçeneği işaretlenmiştir.      

D) Biçim / Başlangıcı büyüt

 

111. Bir belgedeki tüm kelimelerin ilk karakterlerini büyük harf olarak ayarlamak için hangisi uygulanmalıdır?

A) Düzen / Tümünü Seç ile tüm belge seçilip, Biçim / Büyük/Küçük Harf Değiştir ile Yalnızca İlk Harf Büyük seçeneği işaretlenmelidir.

B) Biçim / Büyük Küçük Harf Değiştir ile Yalnızca İlk Harf Büyük seçeneği işaretlenmelidir.

C) Düzen / Değiştir ile belgedeki tüm kelimelerin ilk harfleri büyük harfe çevrilmelidir.

D) Araçlar / Yazım ve Dilbilgisi ile belgedeki tüm kelimelerin ilk harfleri büyük harfe çevrilmelidir.

 

112. Sütunlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sayfa, en fazla 11 sütuna bölünebilir.        

B) Sütunlar arasına çizgi konulabilir.

C) Sütun genişlikleri ayarlanabilir.           

D) Sütunlandırma işlemi tüm belgeye uygulanabilir.

 

113. Başlangıcı büyütme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Büyütülecek harfin metinden olan uzaklığı ayarlanabilir.       

B) Büyütülecek harfin yazı tipi değiştirilebilir.

C) Bloklanan birden fazla kelime büyütülebilir.                                

D) İlk harfi istenilen satır sayısı boyutuna büyütür.

 

114. Aşağıdaki tabloda yapılan sıralamada ölçüt ve sıralama türü aşağıdakilerden hangisidir?

KİTABIN ADI SAYFA SAYISI BASIM TARİHİ

EXCEL 600 10.10.1998

WORD 450 10.10.2002

POWER POINT 275 10.11.2000

A) Kitabın Adı / Artan Sıralama               

B) Sayfa Sayısı / Azalan Sıralama

C) Basım Tarihi / Artan Sıralama            

D) Basım Tarihi / Azalan Sıralama

 

115. Tablo içinde bulunan metinlerin yönünü değiştirmek için hangi işlem yapılmalıdır?

A) Tablonun tamamı seçilerek Tablo / Otomatik Tablo Biçimi seçeneği kullanılır.

B) Tablonun tamamı seçilerek Biçim / Yazıtipi menü seçeneği kullanılır.

C) Hücredeki yazı seçilerek farenin sağ tuşu yardımıyla metin yönü seçilir.

D) Tablonun tamamı seçilerek Araçlar / Otomatik Düzelt menü seçeneği kullanılır.

116. Belge içinde oluşturulan 4 sütunlu 5 satırlı tabloyu metne dönüştürmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Tablo / Otomatik tablo biçemi            

B) Tablo / Dönüştür / Tabloyu Metne

C) Tablo / Hücreleri Birleştir                   

D) Tablo / Dönüştür / Metni tabloya

ÖLÇME

117. Belge içinde bulunan hesap kelimesine tıklanıldığında hesap makinesi programının çalışması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Hesap kelimesi seçildikten sonra Ekle / Köprü menüsünden hesap makinesi bulunarak tamam düğmesine tıklanır.

B) Ekle / Nesne menüsünden hesap makinesi bulunarak Tamam düğmesine tıklanır.

C) Hesap kelimesi seçildikten sonra Görünüm / Köprü menüsünden hesap makinesi bulunarak tamam düğmesine tıklanır.

D) Görünüm / Nesne menüsünden hesap makinesi bulunarak Tamam düğmesine tıklanır.

 

118. Kullanıcının belgesine eklediği dipnotu silmesi için aşağıdakilerden hangi işlemi uygulaması gerekir?

A) Düzen / Temizle – Dipnot

B) Belge içinde bulunan dipnotu silmesi          

C) Sağ tuş / Dipnot sil

D) Biçim / Temizle

 

119. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıyı sayfa içinde bilgilendirmek için eklenir?

A) Açıklama           B) Üstbilgi / Altbilgi   C) Dipnot      D) Son not


Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status