Mesleki Gelişim 10.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Test Soruları

Ana Sayfa » Yazılı Soruları » Mesleki Gelişim Yazılıları » Mesleki Gelişim 10.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Test Soruları
Mesleki Gelişim Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 23 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.927 kişi bu yazıyı okumuştur.

……………….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………… TİCARET MESLEK LİSESİ

10. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ

II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI

1. Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ya iki iş günü içinde bildirmelidir. Bunu işveren hangi kanunun, hangi maddesi gereğince yapmaktadır?

A.) 3308 sayılı kanunun 19. maddesi

B.) 4857 sayılı kanunun 77. maddesi

C.) 506 sayılı kanunun 11. maddesi

D.) 2416 sayılı kanunun 8. maddesi

 

2. Yetki devrinden istisna edilen ve kararlardan adını alan yönetim biçimine ne denir?

A) İstisnalara Göre Yönetim

B) Genel Yönetim

C) Yerel Yönetim

D) Merkezi Yönetim

 

3. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan tıp dalına ne denir?

A.) İş güvenliği

B.) İşçi sağlığı

C.) İşçi

D.) İşyeri sağlığı

 

4. İş kazalarının ℅ kaçı önlenebilir kazalardır?

A.) ℅ 98’i

B.) ℅ 50’si

C.) ℅ 2‘si

D.) ℅ 8’i

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ev ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

A.) Bacalar devamlı temizlenmeli

B.) Tavan arası temiz tutulmalı

C.) Yanıcı maddeler iyi saklanmalı

D.) Ev ve iş yerleri havalandırılmalı

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?

A.) Hava

B.) Kuru kimyevi toz

C.) Köpük

D.) Su

 

7. Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasına ne denir?

A) Koordinasyon

B) Yönetim

C) Denetim

D) Organizasyon

 

8. Aşağıdakilerden hangisi gözlerin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu araçtır?

A.) Maskeler

B.) Koruyucu Gözlük

C.) Baret

D.) Eldiven

 

9. Kalite yönetimi sistemi , sosyal ve teknik sistemler için bütünleştirici rolünü aşağıdaki hangi yönetim işlevi aracılığıyla yerine getirir?

A) Planlama

B) Denetim

C) Organizasyon

D) Stratejik Yönetim

 

10. Aşağıda verilen şıklardan hangisi iş kazalarında görülmeyen (dolaylı) zararlardan birisi değildir?

A.) Kaybolan iş günü

B.) Üretim kayıpları

C.) Seri imalat kaybı

D.) Kaybolan iş gücü

 

11. İşçi Ramazan, işyerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve Ramazan iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için Ramazan’ın hangi iş güvenlik önlemini alması gerekmektedir?

A.) Baret kullanmalı

B.) Eldiven takmalı

C.) Koruyucu gözlük kullanmalı

D.) İş önlüğü giymeli

 

12. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?

A.) Ağır metaller

B.) Tozlar

C.) Gazlar

D.) Çözücüler

 

13. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerden birinci sırada yer almaktadır?

A.) Güvensiz hareketler

B.) Tecrübesizlik

C.) Güvensiz şartlar

D.) Nedeni bulunamayan sebepler

 

14. Aşağıdakilerden hangisi denetim çeşidi değildir?

A.) Gözlem

B.) Finansal Denetim

C.) İç Kontrol

D.) Girişim

 

15. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir?

A) Planlama

B) Organizasyon

C) Finansman

D) Denetim

 

16. Aşağıdakilerden hangisi kaynaklardan biri değildir?

A) İnsan gücü

B) Para

C) Veri

D) Zaman

 

17. Öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarının sınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıda verilen şıklardan hangisini saymamalıdır?.

A.) Kimyasal kaynaklı meslek hastalığını

B.) Matematiksel kaynaklı meslek hastalığını

C.) Biyolojik kaynaklı meslek hastalığını

D.) Psikolojik kaynaklı meslek hastalığını

 

18. Aşağıdaki şıklardan hangisi iş güvenliği ile ilgili kuruluşlardan birisi değildir?

A.) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Md

B.) Çalışma Genel Md.

C.) Personel Genel Md.

D.) SSK Genel Md.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin özelliklerinden değildir?

A) Amaçların tespit edilmesi

B) Örgütün yapısı, çevresine uyum sağlamalıdır.

C) İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi gerekir.

D) Fiziksel olanakların değerlendirilmesi gerekir.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi emir özelliklerinden değildir?

A) Direktifler yazılı ve sözlü olarak verilmelidir.

B) Üst, yerine getirilmesi olanaksız veya herhangi bir nedenle yerine getirilmeyecek olan emirler verebilir.

C) İnsan, direktifin içeriğini anlamalı, nedenini bilmelidir.

D) Sözlü ve yazılı emirler, kesin ve açık olmak, hatta kararsızlık oluşturmamalıdır.

 

21. Aşağıda sıralanan şıklardan hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?

A.) Vurma aletleri

B.) Markalama aletleri

C.) Kesici aletler

D.) İlkyardım aletleri

 

22. Aşağıdakilerden hangisi denetimin çeşitlerinden değildir?

A) Gözlem

B) Finansal Denetim

C) İç Kontrol

D) Dış Denetim  http://orhan-hoca.site/

 

23. Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişiye ne denir?

A) Planlama uzmanı

B) Yönetici

C) Organizatör

D) Stratejik Yönetim

 

24. Karar verme, uygulama ya da herhangi bir konuda danışma, görev, yetki ve sorumluluğun iki veya daha fazla kişiden oluşan guruplara verilmesinden doğan örgütsel birime ne denir?

A) Komite

B) Yönetim

C) Denetim

D) Yönetim Kurulu

 

25. Binalarda havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık olursa aşağıda verilen şıklardan hangisi gerçekleşmez?

A.) Nabız yükselir

B.) Terleme artar

C.) Dikkat azalır

D.) Verimlilik artar

Her doğru cevap 4 Puan, Süre 40 dakikadır.

******************** BAŞARILAR******************


CEVAP ANAHTARI

……………………………. EĞİTİM ÖĞRETİM ……………………………………. TİCARET MESLEK LİSESİ

10. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI

1. Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ya iki iş günü içinde bildirmelidir. Bunu işveren hangi kanunun, hangi maddesi gereğince yapmaktadır?

A.) 3308 sayılı kanunun 19. maddesi

B.) 4857 sayılı kanunun 77. maddesi

C.) 506 sayılı kanunun 11. maddesi

D.) 2416 sayılı kanunun 8. maddesi

 

2. Yetki devrinden istisna edilen ve kararlardan adını alan yönetim biçimine ne denir?

A) İstisnalara Göre Yönetim

B) Genel Yönetim

C) Yerel Yönetim

D) Merkezi Yönetim

 

3. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan tıp dalına ne denir?

A.) İş güvenliği

B.) İşçi sağlığı

C.) İşçi

D.) İşyeri sağlığı

 

4. İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?

A.) % 98’i

B.) % 50’si

C.) % 2‘si

D.) % 8’i

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ev ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

A.) Bacalar devamlı temizlenmeli

B.) Tavan arası temiz tutulmalı

C.) Yanıcı maddeler iyi saklanmalı

D.) Ev ve iş yerleri havalandırılmalı

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?

A.) Hava

B.) Kuru kimyevi toz

C.) Köpük

D.) Su

 

7. Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasına ne denir?

A) Koordinasyon

B) Yönetim

C) Denetim

D) Organizasyon

 

8. Aşağıdakilerden hangisi gözlerin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu araçtır?

A.) Maskeler

B.) Koruyucu Gözlük

C.) Baret

D.) Eldiven

 

9. Kalite yönetimi sistemi , sosyal ve teknik sistemler için bütünleştirici rolünü aşağıdaki hangi yönetim işlevi aracılığıyla yerine getirir?

A) Planlama

B) Denetim

C) Organizasyon

D) Stratejik Yönetim

 

10. Aşağıda verilen şıklardan hangisi iş kazalarında görülmeyen (dolaylı) zararlardan birisi değildir?

A.) Kaybolan iş günü

B.) Üretim kayıpları

C.) Seri imalat kaybı

D.) Kaybolan iş gücü

 

11. İşçi Ramazan, işyerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve Ramazan iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için Ramazan’ın hangi iş güvenlik önlemini alması gerekmektedir?

A.) Baret kullanmalı

B.) Eldiven takmalı

C.) Koruyucu gözlük kullanmalı

D.) İş önlüğü giymeli

 

12. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?

A.) Ağır metaller

B.) Tozlar

C.) Gazlar

D.) Çözücüler

 

13. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerden birinci sırada yer almaktadır?

A.) Güvensiz hareketler

B.) Tecrübesizlik

C.) Güvensiz şartlar

D.) Nedeni bulunamayan sebepler

 

14. Aşağıdakilerden hangisi denetim çeşidi değildir?

A.) Gözlem

B.) Finansal Denetim

C.) İç Kontrol

D.) Girişim

 

15. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir?

A) Planlama

B) Organizasyon

C) Finansman

D) Denetim

 

16. Aşağıdakilerden hangisi kaynaklardan biri değildir?

A) İnsan gücü

B) Para

C) Veri

D) Zaman

 

17. Öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarının sınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıda verilen şıklardan hangisini saymamalıdır?

A.) Kimyasal kaynaklı meslek hastalığını

B.) Matematiksel kaynaklı meslek hastalığını

C.) Biyolojik kaynaklı meslek hastalığını

D.) Psikolojik kaynaklı meslek hastalığını

 

18. Aşağıdaki şıklardan hangisi iş güvenliği ile ilgili kuruluşlardan birisi değildir?

A.) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Md

B.) Çalışma Genel Md.

C.) Personel Genel Md.

D.) SSK Genel Md.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin özelliklerinden değildir?

A) Amaçların tespit edilmesi

B) Örgütün yapısı, çevresine uyum sağlamalıdır.

C) İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi gerekir.

D) Fiziksel olanakların değerlendirilmesi gerekir.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi emir özelliklerinden değildir?

A) Direktifler yazılı ve sözlü olarak verilmelidir.

B) Üst, yerine getirilmesi olanaksız veya herhangi bir nedenle yerine getirilmeyecek olan emirler verebilir.

C) İnsan, direktifin içeriğini anlamalı, nedenini bilmelidir.

D) Sözlü ve yazılı emirler, kesin ve açık olmak, hatta kararsızlık oluşturmamalıdır.

 

21. Aşağıda sıralanan şıklardan hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?

A.) Vurma aletleri

B.) Markalama aletleri

C.) Kesici aletler

D.) İlkyardım aletleri

 

22. Aşağıdakilerden hangisi denetimin çeşitlerinden değildir?

A) Gözlem

B) Finansal Denetim

C) İç Kontrol

D) Dış Denetim

 

23. Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişiye ne denir?

A) Planlama uzmanı

B) Yönetici

C) Organizatör

D) Stratejik Yönetim

 

24. Karar verme, uygulama ya da herhangi bir konuda danışma, görev, yetki ve sorumluluğun iki veya daha fazla kişiden oluşan guruplara verilmesinden doğan örgütsel birime ne denir?

A) Komite

B) Yönetim

C) Denetim

D) Yönetim Kurulu

 

25. Binalarda havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık olursa aşağıda verilen şıklardan hangisi gerçekleşmez?

A.) Nabız yükselir

B.) Terleme artar

C.) Dikkat azalır

D.) Verimlilik artar

Her doğru cevap 4 Puan, Süre 40 dakikadır.  http://orhan-hoca.site/

******************** BAŞARILAR******************


Mesleki Gelişim Dersi Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Muhasebe ve Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ


 

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 1 Dersi 10.Sınıf Sorumluluk Yazılı Soru ve Vevapları başlıklı makalemizde 10 muhasebe soru ve cavp, 10.sınıf muhasebe sorumluluk soruları ve ders muhasebe soru ve cevapları hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status