Mesleki Gelişim Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa » Yazılı Soruları » Mesleki Gelişim Yazılıları » Mesleki Gelişim Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları
Mesleki Gelişim Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 22 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 4.592 kişi bu yazıyı okumuştur.

………………………. TİCARET MESLEK LİSESİ ……………….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI

SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

1.  Planlama hangi temel amaçlardan meydana gelir?

·  Amaçların tespit edilmesi.

·  Kaynaklar.

·  Yöntemler.

·  Denetim.

 

2.  Yönetici kimdir, tanımlayınız?

Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişidir.

 

3.  Başarılı bir yöneticide bulunması gereken özelliklerden 5 tanesini yazınız?

a)  Görevi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme.

b)  İşi ve iş görenleri yakından tanıyabilme.

c)  Zamanında ve doğru karar verebilme.

d)  Tarafsız ve insancıl davranabilme.

e)  İkna yeteneğinin güçlü olması.

 

4.   İletişimin yararlarından 4 tanesini yazınız?

    a)  Yeni fikirlerin yayılması, gelişmeye olanak verir.

    b)  Sorunlar kime ait olursa olsun diğerlerin tarafından gerçek anlamıyla anlaşılır.

    c)  Daha iyi bir anlaşma oluşur.

    d)  Karışıklıklar ve yinelemeler önlenir.

 

5.   Amaçlara göre yönetimin avantaj ve dezavantajlarından birer tanesini yazınız?

    Avantajları: Bireylerin güç ve enerjilerinin israfını engeller.

    Dezavantajları: Yatay koordinasyonu güçleştirebilir.

 

6.  Planlama çeşitleri nelerdir, yazınız?

a) Sürelerine göre planlar.

b) Teknik yapılarına göre planlar.

c) Kullanım biçimine göre planlar.

d) Uygulama biçimine göre planlar.

e) Biçimine göre planlar.

f) Kapsamlarına göre planlar.

 

7.  Örgütlemenin özelliklerinden üç tanesini yazınız?

a) Örgütün yapısı amaçlarını gerçekleştirmeye uygun olmalıdır.

b) Örgütün yapısı çevresine uyum sağlamalıdır.

c) Örgütün yapısı, iş görenlerin niteliğine ve niceliğine uygun olmalıdır.

 

8. Denetimi tanımlayınız?

Denetim: Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasıdır.

 

 9. Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişidir. Cümlenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetici             B) Yönetim              C) Denetim             D) Yöneltme

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir?

A) Planlama            B) Organizasyon               C) Finansman                    D) Denetim

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yöneticide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A) İşi ve iş görenleri yakından tanıyabilme                  

B) Tarafsız ve insancıl davranabilme

C) Kendini geliştirmek ve yeniliklere açık olma             

D) İletişime önem vermeme

 

12. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin yararlarından biri değildir?

A) Yeni fikirlerin yayılması, gelişmeye olanak verir                 

B) Daha iyi bir anlaşma oluşur.

C) Karışıklıklar ve yinelemeler önlenir                         

D) Anlaşmalarda sorunlar yaşanır. .

 

13. Aşağıdakilerden hangisi amaçlara göre yönetimin dezavantajıdır?

A) Motivasyon ve otokontrol sağlar.                                    

B) Bireylerin güç ve enerjilerinin israfını engeller.

C) Sistem, yöneticinin başarısını sadece belli koşullarda ölçebilir.        

D) Yönetici değerlendirmede objektiftir.

 

14. İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya çıkmadan önleme ya da çözümlerini önceden düşünüp, hazırlıklı olma işlemine denir. Cümlenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planlama          B) Yönetim              C) Denetim             D) Yöneltme

 

15. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın temel aşamalarından biri değildir?

A) Amaçların tespit edilmesi          B) Kaynaklar           C) Finansman                    D) Denetim

 

16. Aşağıdakilerden hangisi kaynaklardan biri değildir? http://orhan-hoca.site/

A) İnsan gücü                   B) Para                              C) Veri                       D) Zaman

 

17. Bir örgüt oluşturma veya örgütün etkili olarak çalışabilmesi için seçilen işler, bireyler ve işyerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne örgütlenme denir. Cümlenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir.

A) Planlama            B) Yönetim              C) Denetim    D) Örgütlenme

 

18. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin özelliklerinden değildir?

A) Amaçların tespit edilmesi                                  

B) Örgütün yapısı, çevresine uyum sağlamalıdır.

C) İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi gerekir.          

D) Fiziksel olanakların değerlendirilmesi gerekir.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi örgütlenme türlerinden değildir?

A) Fonksiyonel (Görevsel) Esasa Göre Örgütlenme          

B) Planlama Esasına Göre Örgütlenme

C) Üretim Esasına Göre Örgütlenme                 

D) Hizmet Edilen Kurumlar (gruplar ya da müşteri) Esas Alınarak Oluşturulan Örgütlenme

 

20. Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmenin faydalarından değildir?

A) Denetim kolaydır.                                     

B) Örgütün yapısı, çevresine uyum sağlamalıdır.     

C) Belli konularda inceleme yapmak kolaydır.              

D) Uzmanlaşma sağlanır.

 

21. Bir örgütte farklı kademelerdeki dikey ve dolaysız ilişkileri gösteren yapı türüdür. Cümlenin tanımı hangisidir?

A) Komuta              B) Emir                  C) Yöneltme            D) Örgütlenme

 

22. Aşağıdakilerden hangisi emirlerin verilmesinde uyulması gereken ilkelerden değildir?

A) Emir tam olmalıdır.

B) Emir çok açık olmalıdır 

C) Emrin nedeni açıklanmalıdır 

D) Emirde ikna havası olmak zorunda değildir

 

23  Aşağıdakilerden hangisi emir özelliklerinden değildir?

A) Direktifler yazılı ve sözlü olarak verilmelidir.

B) Üst, yerine getirilmesi olanaksız veya herhangi bir nedenle yerine getirilmeyecek olan emirler verebilir.

C) İnsan, direktifin içeriğini anlamalı, nedenini bilmelidir.

D) Sözlü ve yazılı emirler, kesin ve açık olmak, hatta kararsızlık oluşturmamalıdır.

 

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Yöneltme, yönetim fonksiyonlarından biridir.                  

B) Emirleri ast makamlar verir.

C) Emirler açık ve net bir şekilde söylenmek zorunda değildir.

D) Yöneltme organizasyonda yer alan görevlerin eleman seçimlerinde kullanılmaz.

 

25. Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasıdır. Cümlenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denetim            B) Komuta                       C) Emir                            D) Yöneltme

 

26. Aşağıdakilerden hangisi denetimin çeşitlerinden değildir?

A) Gözlem              B) Finansal Denetim           C) İç Kontrol           D) Dış Denetim

 

     27. Aşağıdakilerden hangisi kalite denetiminin özelliğidir?

A) Ölçütlerin oluşturulmasını sağlar.             

B) Teorik performansları belirler.

C) Performans standartlarını belirtmez.             

D) Kalite, iyileştirme ile ilgili özel projeler tanımlanmaz.

 

28. Aşağıdakilerden hangisi denetim özelliklerinden değildir?

A) Yanlış veya hatalı yapılan bir işin düzeltilmesini sağlar.         

B) Yöntemlere uyulup uyulmadığı öğrenilir.

C) Akılcı bir çalışma yapılıp yapılmadığı belirlenir.          

D) Zaman, para ve emek savurganlığı önlenemez.

 

Not: İlk sekiz soru 5’er puan çoktan seçmeli sorular 3’er puandır. Süre bir ders saati.

http://orhan-hoca.site/


Mesleki Gelişim Dersi Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Muhasebe ve Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ


              

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 1 Dersi 10.Sınıf Sorumluluk Yazılı Soru ve Vevapları başlıklı makalemizde 10 muhasebe soru ve cavp, 10.sınıf muhasebe sorumluluk soruları ve ders muhasebe soru ve cevapları hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status