Muhasebe 2 Dersi Çözümlü Çalışma Soruları ve Yevmiye Kayıtları

Ana Sayfa » Muhasebe 2 Konu Anlatımları » Monografi Soruları ve Çözümleri » Muhasebe 2 Dersi Çözümlü Çalışma Soruları ve Yevmiye Kayıtları
Monografi Soruları ve Çözümleri kategorisinde bulunan bu haber 15 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 14.909 kişi bu yazıyı okumuştur.

Muhasebe 2 Dersi Çözümlü Çalışma Soruları ve Yevmiye Kayıtları

monografi soruları, monografi çözümlü, muhasebe monografi nedir, monografi nedir, monografi ne demek, monografi özellikleri, monografi sosyoloji, monografi türünün özellikleri,1.  Aşağıdaki cümlelerin başındaki ayraç ( ) içine doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yazınız.

( Y ) Bir hesabın iki yanının toplamları arasında fark olmasına hesabın alacaklandırılması denir.

( D ) İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları, alacakları, borçları ve özkaynaklarını gösteren tabloya bilanço denir.

( Y ) Varlıklardaki azalışlar ilgili varlık hesabına borç yazılır.

( D ) Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemlerin niteliklerine göre hesaplara dağıtıldığı ve tasnif edilmiş olarak bu hesaplarda toplandığı deftere büyük defter denir.

( D ) Çift taraflı kayıt yönteminde her işlemde kullanılan borçlu hesap veya hesapların toplam tutarı ile alacaklı hesap veya hesapların toplam tutarı birbirine eşittir.

( D ) Bir hesabın iki yanının toplamları arasında fark olmasına hesabın kalan vermesi denir.

( D ) Varlıklardaki azalışlar ilgili varlık hesabına alacak yazılır.

( D ) Çift taraflı kayıt usulünde, her işlemde kullanılan hesaplardan en az biri borçlanırken, an az biri alacaklanır.

( D ) Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

( D ) Kasadan para çıkışını gösteren muhasebe fişine tediye fişi denir.

( D ) Yevmiye defterindeki bilgilerin büyük deftere aktarımlarının doğruluğunun kontrolü için düzenlenen çizelgeye mizan adı verilir.

( Y ) Belgelere dayanılarak günlük işlemler ilk önce büyük deftere kaydedilir.


2.  Hesapların işleyişi ile ilgili olarak verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeleri yazınız. 

a) Varlıklardaki (aktifteki) artışlar ilgili varlık hesabına ….BORÇ…………….. yazılır.

b) Kaynaklardaki (pasifteki) artışlar ilgili kaynak hesabına …..ALACAK…………… yazılır.

c) Bir gider doğduğunda ilgili gider hesabına …BORÇ……………… yazılır.

d) Kaynaklardaki azalışlar ilgili kaynak hesabına….BORÇ……………… yazılır.

e) Bir gelir doğduğunda ilgili gelir hesabına …….BORÇ.…………………. yazılır. 

 

3.  Hangisi aktifi düzenleyici pasif hesaplardan biridir?

a) Alınan Çekler

b) Kasa

c) Bankalar

d) Verilen çekler ve ödeme emirleri

 

4.  Hangisi Tekdüzen Hesap Planı hesap sınıfları içinde yer almaz?

a) Yardımcı Hesaplar

b) Ana Hesaplar

c) Nazım Hesaplar

d) Düzenleyici Hesaplar


5. Bir işletmenin bir ay içinde yaptığı işlemleri sonucu aldığı KDV(Hesaplanan KDV) tutarı, ödediği KDV (indirilecek KDV) tutarını aşarsa, bu fark ay sonunda hangi hesabın alacağına yazılır?

Yanıt: 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı

 

6.  Bir işletmenin bir ay içinde yaptığı işlemler sonucu, ödediği KDV (indirilecek KDV) tutarı, aldığı KDV(Hesaplanan KDV) tutarını aşarsa, bu fark ay sonunda hangi hesabın borcuna yazılır?

Yanıt: 190 Devreden KDV Hesabı

 

7.  Bir işletmede kullanılacak hesapların muhasebe kurallarına göre sistemli ve gruplandırılmış listesine ne ad verilir?

Yanıt: Hesap planı

 

8.  Dönem karı veya zararı hesabının borç toplamı alacak toplamından büyükse aradaki fark neyi ifade eder?
Yanıt: İşletmenin Zararı Vardır.

 

9.  Dönem karı veya zararı hesabının alacak toplamı borç toplamından büyükse aradaki fark neyi ifade eder?

Yanıt: İşletme kar etmiştir.

 

10.  Mal Alımında Kullanılan KDV  hangisidir?
Yanıt: İndirilecek KDV hs

 

11.  Mal Satımında kullanılan KDV hangisidir?

Yanıt: Hesaplanan KDV hs

 

12.  Kredili satılan mal için alıcıya iskonto yapılmıştır. Bu iskonto hangi hesapta izlenir?
Yanıt: 611 Satış İskontoları Hs.

 

13.  Aralıklı Envanter Yöntemini Uygulayan Bir İşletmede, Mal Satış İşlemi İçin Yapılan Bu Yevmiye Kaydında Hangi Hesap Yanlış Kullanılmıştır?

——————–/——————————————–
100 Kasa
101 Alınan Çekler
121 Alacak Senetleri
                        600 Yurtiçi Satışlar
                        191 İndirilecek KDV
——————-/——————————————– 

Yanıt: İndirilecek KDV


Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız. 

1.)  3.000 liralık mal alınmış, karşılığında 2.540 lira nakit, 1.000 lira için de çek, verilmiştir.

(Not: Ayrıca %18 KDV hesaplanacaktır. Aralıklı envanter yöntemine göre kayıt yapılacaktır.) 

——————– /———————————————————————————–

153 Ticari Mallar Hs.                                        3.000

191 İndirilecek KDV Hs.                                     540

                100 Kasa Hs.                                                           2.540

                103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.               1.000

——————————————————————————————————–

 

2.) 2.000 liralık mal alınmış, karşılığında 1. 500 lira senet verilmiştir, kalan kısım ise veresiyedir. 

(Not: Ayrıca %18 KDV hesaplanacaktır. Aralıklı envanter yöntemine göre kayıt yapılacaktır.)

——————– /———————————————————————————–

153 Ticari Mallar Hs.                                        2.000

191 İndirilecek KDV Hs.                                     360

                   321 Borç Senetleri Hs.                                   1.500

                   320 Satıcılar Hs.                                               860

——————————————————————————————————-

3.) Alınan malların nakliyesi ile ilgili olarak 100 lira peşin ödeme yapılmıştır. Ayrıca % 18 KDV ödenmiştir.

——————– /———————————————————————————–

153 Ticari Mallar Hs.                                        100

191 İndirilecek KDV Hs.                                    18

                           100 Kasa Hs.                                     118

Mal alış gideri

——————————————————————————————————–

 

4.) Alınan mallardan 500 liralık kısmı (KDV hariç) arızalı çıktığı için satıcıya iade edilmiştir. Satıcı satış bedelini vadeli hesabımızdan düşmüştür. KDV oranı %18.

500 x 0.18= 90 TL KDV

 ——————– /———————————————————————————–

320 Satıcılar Hs.                                                   590

                   153 Ticari Mallar Hs.                                       500

                   391 Hesaplanan KDV Hs.                                90

——————————————————————————————————–

 

5.) İşletmenin daha önce aldığı 2.000 liralık malla ilgili olarak %10 oranında iskonto (indirim) yapıldığı, satıcıdan gelen dekonttan (hesap belgesinden) anlaşılmıştır.

——————– /———————————————————————————–

320 Satıcılar Hs.                                                  236

                   153 Ticari Mallar Hs.                                       200

                   391 Hesaplanan KDV Hs.                                36

——————————————————————————————————–  

 

6.) 1.000 liralık peşin mal satılmıştır. 

(Not: Ayrıca %18 KDV hesaplanacaktır. Aralıklı envanter yöntemine göre kayıt yapılacaktır.)

1.000 x %18= 180 TL KDV

——————– /———————————————————————————–

100 Kasa Hs.                                                    1.180

 

                  600 Yurt İçi Satışlar                                              1.000

                   391 Hesaplanan KDV                                             180

——————————————————————————————————–

 

7.) Müşteri Ahsen Yıldız’a 4.000 liralık vadeli olarak mal satılmıştır. (Not: Ayrıca %18 KDV hesaplanacaktır. Aralıklı envanter yöntemine göre kayıt yapılacaktır.)

4.000 x 0.18= 720 TL KDV

——————– /———————————————————————————–

 120 Alıcılar Hs.                                              4.720

                            600 Yurt İçi Satışlar Hs.                               4.000

                            391 Hesaplanan KDV Hs.                               720  

——————————————————————————————————–

  

8.)  İşletme Ahsen Yıldız’a sattığı malların taşınması için 50 lira nakliye ücreti ve 9 lira KDV’ni nakit olarak ödemiştir.

——————– /———————————————————————————–

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs.          50

191 İndirilecek KDV Hs.                                             9

                          100 Kasa Hs.                                                          59 

——————————————————————————————————–

 

9.) Müşteri Ahsen Yıldız, sattığımız mallardan 100 liralık kısmını arızalı çıktığı için iade etmiştir. İade bedeli nakit olarak ödenmiştir. Ayrıca %18 KDV hesaplanacaktır.

——————– /———————————————————————————–

610 Satış İadeleri Hs.                                      100

191 İndirilecek KDV Hs.                                     18

                          100 Kasa Hs.                                     118

——————————————————————————————————–


Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız. 

Mal hareketleri Aralıklı Envanter yöntemine göre muhasebeleştirilen işletmenin dönem içerisinde gerçekleştirilen işlemleri aşağıdaki gibidir. KDV oranı %18 dir.

1.  12.000 mal alınmış, yarısı ve KDV si peşin ödenmiş yarısı da (vadelidir) kredilidir. 

12.000 x 0.18 = 2.160 TL KDV

12.000 / 2= 6.000 TL Kredili                     6.000 + 2.160 = 8.160 TL Peşin

——————– /———————————————————————————–

153 Ticari Mallar Hs.                                        12.000

191 İndirilecek KDV Hs.                                     2.160

                          100 Kasa Hs.                                                  8.160

                          320 Satıcılar                                                    6.000                         

Yarısı peşin yarısı kredili mal alışı

——————————————————————————————————–

 

2.  İşletme, satın alınan malla ilgili olarak yaptığı 1.000 liralık gider ve KDV’si için çek vermiştir. KDV oranı %18’dir. 

1.000 x 0.18= 180 TL KDV

——————– /———————————————————————————–

153 Ticari Mallar Hs.                                        1000

191 İndirilecek KDV Hs.                                    180

                          103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.             1180

Mal alış gideri

——————————————————————————————————–

 

3.  İşletmenin vadeli (kredili) aldığı 12.000 TL lik malla ilgili olarak satıcı 1.400 TL iskonto yapmıştır. KDV oranı %18 dir.

1.400 x 0.18= 252 TL KDV

——————– /———————————————————————————–

320 Satıcılar Hs.                                            1.652

                            153 Ticari Mallar                                            1.400

                            391 Hesaplanan KDV                                       252

Mal Alış İskontosu

——————————————————————————————————– 

 

4.  İşletme 24.000 TL lik mal satmıştır. Karşılığında mal bedelinin yarısı ve KDV si peşin alınmış, diğer yarısı için ise çek alınmıştır. KDV oranı %18 dir.

24.000 x 0.18= 4.320 TL KDV

24.000 / 2= 12.000 TL Çek                        12.000+ 4.320= 16.320 TL peşin

——————– /———————————————————————————–

100 Kasa Hs.                                                  16.320

101 Alınan Çekler Hs.                                     12.000

                             600 Yurt İçi Satışlar                                         24.000

                             391 Hesaplanan KDV                                        4.320

Mal Satışı

——————————————————————————————————-

 

5.  İşletme yapmış olduğu satışla ilgili olarak 2.000 TL ambalaj gideri yapılmış, bu gider KDV si ile birlikte peşin ödenmiştir. KDV oranı %18 dir.

2.000 x 0.18= 360 TL KDV

——————– /———————————————————————————–

760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri             2.000

191 İndirilecek KDV                                            360

                                      100 Kasa                                          2.360

   Satışla ilgili ambalaj gideri ödemesi

——————————————————————————————————–

 

6.  İşletme, sattığı 24.000 TL’lik malla ilgili olarak %10 oranında iskonto yaptığını bir dekontla alıcı işletmeye bildirmiş ve iskonto tutarını alıcıya ödemiştir.

24.000 x 0.10= 2.400 TL iskonto tutarı

2.400 x 0.18=  432 TL KDV

——————– /———————————————————————————–

611 Satış İskontoları Hs.                                           2.400

191 İndirilecek KDV                                                      432

                          100 Kasa Hs.                                                           2.832

Satış İskontosu

——————————————————————————————————–

 

7.  Alıcı, almış olduğu maldan 800 liralık kısmı, malın kalite koşullarına uygun olmaması nedeniyle işletmeye iade etmiştir. İade edilen mal bedeli ve KDV işletme tarafından alıcıya nakit olarak ödenmiştir.

800 x 0.18= 144 TL KDV

——————– /———————————————————————————–

610 Satış İadeleri Hs.                                             800

191 İndirilecek KDV Hs.                                          144                                         

                   100 Kasa Hs.                                                         944             

Satış iadesi

———————– /—————————————————-

 

8.  İşletme daha önce satın almış olduğu malın 1.400 liralık kısmını iade etmiş ve iade edilen tutarı satıcı tarafından işletmeye nakit olarak ödenmiştir.

    1.400 x 0.18= 252 TL KDV

——————– /———————————————————————————–

100 Kasa Hs.                                                 1.652  

                   153 Ticari Mallar Hs.                                       1.400              

                   191 İndirilecek KDV Hs.                                    252                             

Mal alış iadesi

——————————————————————————————————– 

 

9.  Dönem sonunda yapılan sayımda 26.000 liralık mal mevcudunun olduğu saptanmıştır.

İşletmenin dönem başı mal mevcudu        30.000 TL dir.

Dönem İçi Alışları                                       13.000 TL

Mal Alış İadesi                                             1.400 TL

Mal Alış İskontosu                                      1.400 TL

Bu verilere göre Satılan Malın Maliyetini bulunuz ve yevmiye kaydını yapınız.

 

Ticari mallar Hesabının Borç kalanı = ( Dönem başı mal mevcudu + Dönem içi alışlar ) – ( Mal alış İadesi + Mal alış iskonto )

                                                           = ( 30.000 + 13.000 ) – ( 1.400 + 1.400 )

                                                           = 43.000 – 2.800 = 40.200 TL

Satılan Ticari Malın Maliyeti = Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı – Dönem sonu mal Mevcudu

                                               = 40.200 – 26.000

                                               = 14.200 TL

——————– /———————————————————————————–

621 Satılan Ticari Malın Maliyeti Hs.                          14.200

                                   153 Ticari Mallar Hs.                                                 14.200

——————————————————————————————————–  


Devamlı Envanter Yöntemine Göre Mal Alış – Satış Kaydı Örnekleri

Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız. KDV Oranı % 18’dir.

1. İşletmede dönem başı mal stokunun değeri 34.000 TL dir.

2. İşletme 24.000 TL lik mal almış. Karşılığında mal bedelinin yarısı ve KDV peşin, kalan yarısı için de borç senedi verilmiştir.

24.000 x 0.18= 4.320 TL KDV

24.000 / 2= 12.000 TL borç senedi           

12.000 + 4.320= 16.320 TL Peşin

——————– /———————————————————————————-

153 Ticari Mallar Hs.                                       24.000

191 İndirilecek KDV Hs.                                   4.320

                                      100 Kasa                                              16.320

                                      320 Borç Senetleri Hs.                          12.000

Yarısı peşin yarısı senetli mal alışı

——————————————————————————————————–

 

3. İşletme, aldığı malla ilgili olarak 2.000 TL taşıma gideri ödenmiştir.

2.000 x 0.18= 360 TL KDV

——————– /———————————————————————————-

153 Ticari Mallar Hs.                                       2.000

191 İndirilecek KDV Hs.                                    360

                                      100 Kasa Hs.                                    2.360

Mal alış gideri

——————————————————————————————————–

 

4. İşletme, 36.000 TL’lik malı peşin olarak satmıştır. Satılan malın maliyeti ise 26.000 TL dir.

36.000 x 0.18= 6.480 TL KDV

1————————————— /—————————————————————-

100 Kasa Hs.                                                    42.480

                          600 Yurt İçi Satışlar                                          36.000

                          391 Hesaplanan KDV                                         6.480

Peşin Mal Satışı

2———————————— -/ —————————————————————

621 Satılan Malın Maliyeti Hs.                      26.000

                        153 Ticari Mallar Hs.                                     26.000

——————————————————————————————————–

 

5. Vadeli olarak 50.000 TL lik mal satılmıştır. Satılan Malın Maliyeti 40.000 TL dir.

————————————— /—————————————————————-

120 Alıcılar                                                       59.000

                          600 Yurt İçi Satışlar                                          50.000

                          391 Hesaplanan KDV                                         9.000

Vadeli Mal Satışı

———————————– -/ —————————————————————

621 Satılan Malın Maliyeti Hs.                      40.000

                        153 Ticari Mallar Hs.                                     40.000

——————————————————————————————————–

 

6. İşletme sattığı malla ilgili olarak taşıma ve ambalaj gideri olarak 1.000 TL ve KDV ödemiştir.

1.000 x 0.18= 180 TL

————————————— /—————————————————————-

760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hs.     1.000

191 İndirilecek KDV Hs.                                    180

                          100 Kasa Hs.                                                 1.180

Mal Satış Kaydı

———————————— -/ —————————————————————


KDV Mahsubu İle İlgili Örnek Soru

İşletmenin Kasım Ayı Sonunda KDV Hesap Sonuçları Aşağıdaki gibidir. Mahsup Kayıtlarını yapınız.

190 Devreden KDV        30.00 TL

191 İndirilecek KDV       60.00 TL

391 Hesaplanan KDV  100.00 TL

Çözüm:

Ödenecek Vergi = Hesaplanan KDV – (Devreden KDV +İndirilecek KDV )

                          = 100- (30 + 60)

                          = 100–90 = 10 TL

————————————— /—————————————————————-

391 Hesaplanan KDV                                               100. 00

                                    190 Devreden KDV                                       30.00

                                   191 İndirilecek KDV                                       60.00

                                   360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.                10.00

Kasım Ayına ait KDV hesaplarının mahsubu

———————————— -/ —————————————————————


<<<<< Muhasebe Defteri *** Monografi Soruları ve Çözümleri >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebe Dersi Monografi Soruları ve Çözümleri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-dersi-monografi-sorulari-ve-cozumleri.html
15 Mayıs 2014 - 09:44

[…] Muhasebe 2 Dersi Çözümlü Çalışma Soruları ve Yevmiye Kayıtları Muhasebe 2 Dersi Hesaplar 28 Test Sorusu ve Cevapları Muhasebe Soru 41 Test Genel Muhasebe 2 Dersi 50 Test Sorusu ve Cevapları Muhasebe 2 Dersi Aktif ve Pasifler 30 Cevaplı Test Sorusu Muhasebe 2 Dersi Bilanço ve Gelir Tablosu 20 Test Sorusu […]

DMCA.com Protection Status