Muhasebe Süreci Monografi Sorusu ve Çözümü

Ana Sayfa » Muhasebe 2 Konu Anlatımları » Monografi Soruları ve Çözümleri » Muhasebe Süreci Monografi Sorusu ve Çözümü
Monografi Soruları ve Çözümleri kategorisinde bulunan bu haber 12 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 24.590 kişi bu yazıyı okumuştur.

MONOGRAFİ SORUSU ve ÇÖZÜMÜ – 10 SORU

monografi genel muhasebe soruları ve çözümleriAYDIN Ticaret İşletmesi 01 Aralık 2015 tarihinde aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır:

100 Kasa                            60.000 TL  

153 Ticari Mal                     35.000 TL

110 Hisse Senetleri             30.000 TL

121 Alacak Senetleri            20.000 TL 

102 Bankalar Hesabı           40.000 TL

254 Taşıtlar                        30.000 TL

255 Demirbaşlar                 10.000 TL

300 Banka Kredileri            20.000 TL

320 Satıcılar                        5.000TL

500 Sermaye                             ?

AYDIN Ticaret İşletmesinin 2015 Aralık ayı işlemleri aşağıdaki gibidir.

1- 01.12.2015 tarihinde 34 numaralı fatura ile 6.000 TL mal peşin olarak alınmıştır. %18 KDV hariçtir.

2- 02.12.2015 tarihinde 8.000 TL mal 1 numaralı fatura ile çek karşılığı satılmıştır. %18 KDV hariçtir.

3- 03.12.2015 tarihinde işletmenin satış elemanı Ali Kaya’ya 150 TL iş avansı ödenmiştir.

4- 04.12.2015 tarihinde işletmede kullanılmak üzere 50 TL tutarında kırtasiye malzemesi satın alınmıştır. Fatura no 6  %18 KDV hariçtir. Satın alınan kırtasiye malzemesinin 20 TL.- kısmı yönetim bölümünde kullanılmıştır.

5-  05.12.2015 tarihinde işletme muhasebecisine Aralık ayı muhasebe ücreti olarak 600 TL ödenmiştir. ( Gelir Vergisi Stopaj oranı %20 )

6- 06.12.2015 tarihinde işletme personelimiz Ali Kaya 130 TL tutarında harcama yaptığını gösteren faturayı işletmeye vermiştir. %18 KDV dâhil. ( Yönetim gideri )

7-  07.12.2015 tarihinde Aralık ayı kira ücreti olarak 500 TL ödenmiştir. (GV. Stopajı %20)

8-  08.12.2015 tarihinde 300 TL.-, elektrik faturası ödenmiştir. %18 KDV dâhildir.   

9-  09.12.2015 tarihinde işletme personelimiz Ali Kaya’ya Aralık ayı ücreti olarak brüt 950 TL. Tahakkuk ettirilmiştir. İşçi tam ay çalışmıştır. İşyeri tehlike derecesi 2 olarak belirlenmiştir.

10-30.12.2015 tarihi itibariyle KDV hesaplarının mahsup kaydı gerçekleştirilmiştir.


İstenen: Maliyet gider hesaplarında 7/A seçeneğini tercih eden işletmenin işlemlerini muhasebeleştiriniz.

ENVANTER BİLGİLERİ

– Yapılan sayımda işletmenin dönem sonu mal mevcudu 35.000 TL.-olarak belirlenmiştir.                                

– Taşıtlar ve demirbaşlar için %20 amortisman ayrılmıştır.

– Alacak Senetleri tasarruf değeri ile değerlenecektir.(Reeskont faiz oranı %27 olup vadesine 60 gün vardır. )

– Ticari Mevduata 1.000TL.-, faiz yürütülmüş, %12 Gelir Vergisi stopajı yapıldıktan sonra kalan işletmenin hesabına aktarılmıştır.

– Kredi borcumuza 400 TL tutarında faiz tahakkuk ettirildiği hesap özetinden anlaşılmıştır.

İSTENİLENLER

– AYDIN Ticaret İşletmesinin 01.12.2015 tarihli bilançosunu düzenleyiniz.

– Aralık ayına ait muhasebe kayıtlarını yapınız.

– 31.12.2015 tarihli genel geçici mizanını düzenleyiniz.

– Envanter işlemlerine ait muhasebe kayıtlarını gerçekleştiriniz.

– Gelir Tablosunu düzenleyiniz.

– Gelir Tablosu hesaplarının kapanış kayıtlarını yapınız.

– Kapanış Bilançosunu düzenleyiniz.

– Kapanış kayıtlarını gerçekleştiriniz.


MUHASEBE DEFTERİ.net MONOGRAFİ SÜRECİ ve ÇÖZÜMLERİ

– AYDIN Ticaret İşletmesinin 01.12.2015 tarihli bilançosunu düzenleyelim.

AYDIN İşletmesinin aşağıda yer alan bilançosunu ve sermaye çözümünü bulabilirsiniz.

 

Sermaye = Varlıklar – (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)

Sermaye = 225.000 – (25.000)

SERMAYE =   200.000 TL

AKTİF

AYDIN İŞLETMESİ 01.12.2015 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU

PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR                                  185.000

   100 KASA HESABI           60.000

   102 BANKA HESABI         40.000

   110 HİSSE SENEDİ          30.000

   121 ALACAK SENETLERİ  20.000

   153 TİCARİ MALLAR        35.000

II. DURAN VARLIKLAR                                  40.000

   254 TAŞITLAR                30.000

   255 DEMİRBAŞLAR         10.000

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   25.000

   300 BANKA KREDİLERİ      20.000

   320SATICILAR                   5.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR      —

V. ÖZ KAYNAKLAR                                   200.000

   500 SERMAYE                200.000

 

 

 

AKTİF TOPLAM

    225.000

PASİF TOPLAM

225.000

 

AYDIN İşletmesinin 2015 Aralık ayına ait muhasebe yevmiye kayıtlarını aşağıda sıra sıra yapacağız.

______________________ 01.12.2015 ______________________________________________

100 KASA HESABI                                                     60.000,00           

102 BANKALAR                                                         40.000,00           

110 HİSSE SNT                                                         30.000,00           

121 ALACAK SENETLERİ                                            20.000,00           

153 TİCARİ MALLAR HESABI                                      35.000,00           

254 TAŞITLAR                                                          30.000,00           

255 DEMİRBAŞLAR                                                    10.000,00           

                               300 BANKA KREDİSİ                                                20.000,00

                               320 SATICILAR                                                         5.000,00

                               500 SERMAYE                                                        200.000,00

Açılış yevmiye kaydı      

______________________ 01.12.2015 ______________________________________________

153 TİCARİ MALLAR HESABI                                       6.000,00              

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                                   1.080,00              

                                100 KASA HESABI                                                  7.080,00

34 numaralı fatura ile mal satın alınması              

______________________ 02.12.2015 ______________________________________________

101 ALINAN ÇEKLER HESABI                                       9.440,00              

                               600 YURT İÇİ SATIŞLAR                                          8.000,00

                               391 HESAPLANAN KDV                                            1.440,00

1 numaralı fatura ile mal satılması           

______________________ 03.12.2015 ______________________________________________

195 İŞ AVANSLARI HESABI                                          150,00  

  195. 01 ALİ KAYA                                                                                                         

                                  100 KASA HESABI                                                   150,00                                

İş avansı ödenmesi        

______________________ 04.12.2015 ______________________________________________

150 İLK MADDE VE MALZEME HES.                          50,00    

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                                9,00     

                                  100 KASA HESABI                                                 59,00 

Kırtasiye malzemesi satın alınması

______________________ 04.12.2015 ______________________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI                      20,00    

  770.01 Kırtasiye gideri                                                                                              

                               150 İLK MADDE VE MALZEME HES.                           20,00

                                  150.01 Kırtasiye                                                                              

Kırtasiye gideri yapılmıştır                                                                                                         

______________________ 05.12.2015 ______________________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HS.                           600,00  

   770.01 Muhasebecilik ücreti                                                                                                 

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                             108,00  

                               100 KASA HESABI                                                 588,00

                               360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                          120,00

…nolu serbest meslek makbuzu smmm ödenen                                                                                                                 

______________________ 06.12.2015 ______________________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HS.                          110,17  

   770.01 Yönetim gideri                                                                              

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                              19,83    

100 KASA HESABI                                                20,00    

                               195 İŞ AVANSLARI HESABI                                    150,00

…nolu fatura  İle Ali Kaya tarafından ödenen                                                                                   

_____________________ 07.12.2015 ______________________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HS.                           500,00  

      770.01 Kira gideri                                                                                                    

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                              90,00    

                               100 KASA HESABI                                                 490,00

                               360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                          100,00

…nolu serbest meslek makbuzu smmm ödenen             

_____________________ 08.12.2015 ______________________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HS.                          254,24  

  770.01 elektrik ücreti                                                                                                

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                             45,76    

                                        100 KASA HESABI                                      300,00    

…nolu fatura ile Yedaş'a ödenen                                                                                                                                                      

_____________________ 09.12.2015 ______________________________________________

760 PAZ. SAT. DAĞ. GİD.HS.                            1.159,00              

         01 Esas ücret                     950,00                 

  770.01 SGK İşveren primi          190,00                 

  770.02 İşsizlik Sig. İşveren P.      19,00                   

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI               66,49 

  136.01 AGİ                                66,49                    

                               381 GİDER TAHAKKUKLARI HES.                          746,59

                                   381.01 Ödenecek net ücret         746,59                 

                               360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.                  127,40

                                  380.01 Gelir vergisi                     121,13                 

                                  380.02 Damga vergisi                    6,27                      

                               361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ HS.         351,50

                                  360.01 SGK işveren primi            190,00                 

                                  360.02 SGK işçi primi                  133,00                 

                                  360.03 İşsizlik sig. İşçi payı            9,50                   

                                  360.04 İşsizlik sig. İşveren payı    19,00                    

Aralık ayı üretken işçinin ücret tahakkuk kaydı.                

_____________________ …../…../……. ______________________________________________ 


Aşağıda AYDIN Ticaret işletmesinin 2015 Aralık ayı mizanı yapılmıştır. Mizanda her zaman BORÇ ve ALACAK taraflarının toplamları birbirlerine eşit çıkmaktadır.

AYDIN TİCARET İŞLETMESİNİN 31.12.2015 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI  

HESAPLAR

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

100 KASA HESABI

60.020,00

8.667,00

51.353,00

101 ALINAN ÇEKLER

9.440,00

9.440,00

102 BANKALAR HESABI

40.000,00

40.000,00

110 HİSSE SENETLERİ

30.000,00

30.000,00

121 ALACAK SENETLERİ

20.000,00

20.000,00

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

66,49

66,49

150 İŞK MADDE VE MALZEME GİD.

50,00

20,00

30,00

153 TİCARİ MALLAR

41.000,00

41.000,00

191 İNDİRİLECEK KDV

1.352,59

1.352,59

195 İŞ AVANSLARI

150,00

150,00

254 TAŞITLAR

30.000,00

30.000,00

255 DEMİRBAŞLAR

10.000,00

10.000,00

300 BANKA KERDİLERİ

20.000,00

20.000,00

320 SATICILAR HESABI

5.000,00

5.000,00

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

347,40

347,40

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.

351,50

351,50

381 GİDER TAHAKKUKLARI

746,59

746,59

391 HESAPLANAN KDV

1.440,00

1.440,00

500 SERMAYE

200.000,00

200.000,00

600 YURT İÇİ SATIŞLAR

8.000,00

8.000,00

760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞ GİD.

1.159,00

1.159,00

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ

1.484,41

1.484,41

TOPLAM

244.722,49

244.722,49

235.885,49

235.885,49

                   


ENVANTER İŞLEMLERİ ve YEVMİYE KAYITLARI

– Yapılan sayımda işletmenin dönem sonu mal mevcudu 35.000 TL.-olarak belirlenmiştir.                                

– Taşıtlar ve demirbaşlar için %20 amortisman ayrılmıştır.

– Alacak Senetleri tasarruf değeri ile değerlenecektir.(Reeskont faiz oranı %27 olup vadesine 60 gün vardır. )

– Ticari Mevduata 1.000TL.-, faiz yürütülmüş, %12 Gelir Vergisi stopajı yapıldıktan sonra kalan işletmenin hesabına aktarılmıştır.

– Kredi borcumuza 400 TL tutarında faiz tahakkuk ettirildiği hesap özetinden anlaşılmıştır.

Aşağıda istenenlerin çözümleri envanter işlemi ve dönem sonu işlemleri ile ilgilidir.

– Envanter işlemlerine ait muhasebe kayıtlarını gerçekleştiriniz.

– Gelir Tablosunu düzenleyiniz.

– Gelir Tablosu hesaplarının kapanış kayıtlarını yapınız.

– Kapanış Bilançosunu düzenleyiniz.

– Kapanış kayıtlarını gerçekleştiriniz.

______________________ 31.12.2015 ______________________________________________

391 HESAPLANAN KDV HESABI                                         1.440,00              

                               191 İNDİRİLECEK KDV HESABI                                   1.352,59

                               360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.                            87,41

KDV envanter kaydı                                                                                                    

______________________ 31.12.2015 ______________________________________________

621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HESABI               6.000,00                                              

                               153 TİCARİ MALLAR HESABI                                      6.000,00     

Satılan mamülün maliyetinin sonuç hesabına devri.                                                                                                                     

______________________ 31.12.2015 ______________________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI                            8.000,00              

  770.06 Amortisman gid.                                                                                                          

                               257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES.                         8.000,00

                                  257.01 Taşıt Amortismanı           6.000,00                             

                                  257.02 Demirbaş Amortismanı    2.000,00                             

Amortismanın gider yazılması                                                                                                 

______________________ 31.12.2015 ______________________________________________

657 REESKONT FAİZ GİDERİ HES.                                6.206,90                  

                               122 ALACAK SNT. REESKONT HES.                             6.206,90

Satılan mamülün maliyetinin sonuç hesabına devri.                                                                                                     

______________________ 31.12.2015 ______________________________________________

102 BANKALAR HESABI                                                 880,00  

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR                           120,00  

                               642 FAİZ GELİRLERİ HESABI                                     1.000,00    

Bankadan alına faiz geliri                                                                                                           

______________________ 31.12.2015 ______________________________________________

780 FİNANSMAN GİDERİ HESABI                                  400,00  

                               300 BANKA KREDİLERİ HESABI                                  400,00                                

Bankadan alına faiz geliri                                                     

______________________ 31.12.2015 ______________________________________________

631 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. HES.                                   1.159,00               

632 GENEL YÖN. GİD. HES.                                         9484,41               

660 KISA VADELİ BORÇ. GİD.                                     400,00  

                               761 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. YANSITMA                          1.159,00

                               771 GEN. YÖN. GİD. YANSITMA HES.                          9.484,41

                               781 FİNANSMAN GİD. YANSITMA HS.                            400,00   

______________________ 31.12.2015 ______________________________________________

761 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. YANSITMA                           1.159,00               

771 GEN. YÖN. GİD. YANSITMA HES.                            9.484,41               

781 FİNANSMAN GİD. YANSITMA HS.                            400,00  

                               760 PAZ. SAT. DAĞ. GİD.                                          1.159,00

                               770 GEN. YÖN. GİD. HES.                                          9.484,41

                               780 FİNANSMAN GİD. HS.                                             400,00                                                                         

_____________________ 31.12.2015 ______________________________________________

690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI HES.                            2.3250,31             

                               621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HESABI            6.000,00

                               631 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. HES.                                  1.159,00

                               632 GENEL YÖN. GİD. HES.                                        9.484,41

                               657 REESKONT FAİZ GİDERİ HES.                              6.206,90

                               660 KISA VADELİ BORÇ. GİD.                                     400,00

_____________________ 31.12.2015 ______________________________________________

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI                                 8.000,00               

642 FAİZ GELİRLERİ HESABI                                       1.000,00               

                               690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI HES.                         9.000,00                                                        

_____________________ 31.12.2015 ______________________________________________

692 DÖNEM NET KAR/ZARAR HES.                               14.250,31             

                               690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI HES.                       14.250,31

_____________________ 31.12.2015 ______________________________________________

591 DÖNEM NET ZARARI HES.                                     14.250,31             

                               692 DÖNEM NET KAR/ZARAR HES.                          14.250,31

_____________________ …./../……./….. ______________________________________________


                                                                                                                                                             

AYDIN TİC. İŞLETMESİNİN 31.12.2012 TARİHLİ GELİR TABLOSU

600 YURT İÇİ SATIŞLAR                                  8.000,00       

     61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)                               0,00

            NET SATIŞLAR                                                         8.000,00

62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)                         -6.000,00

     621 SAT. TİC. MALIN MALİYETİ (-)            -6.000,00      

            BRÜT SATIŞ KARI                                                    2.000,00

63 FAALİYET GİDERLERİ (-)                           -10.643,41

          631 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. (-)                 1.159,00       

          632 GENEL YÖN. GİDERİ (-)                  9.484,41       

            FAALİYET KARI                                                      -8.643,41

64 DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR       1.000,00

          642 FAİZ GELİRLERİ                            1.000,00       

65 DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR.(-)     -6.206,90

          657 REESKONT FAİZ GİDERİ (-)         -6.206,90      

66 FİNANSMAN GİDERİ (-)                              -400,00

          660 KISA VADELİ BORÇ. GİDERİ (-)     -400,00        

            DÖNEM NET ZARARI (-)                                       -14.250,31


AYDIN İşletmemizin açılış bilançosunu, açılış yevmiye kaydını, gerekli yevmiye kayıtlarını, mizanını, dönem sonu envanet işlemlerini ve hesapların kapatılmasını gerçekleştirdik. Son olarak işletmemizin dönem net karı ya da zararı olup olmadığını bulduk ve Gelir tablosunun sonucunda Zararımız 14.250,31 TL olarak çıkmıştır.

Muhasebe sürecini uygulama dediğimiz olay yukarıdakilerin tamamını kapsamaktadır. Biz bu sorumuzda büyük defterleri çok gerekli görmediğimiz için yapmadık ama unutulmamalıdır ki mizan her zaman büyük deftere göre düzenlenmektedir. Ben karalama kağıdımda büyük defterleri çizdim sadece buraya yapmadım.

Muhasebe Defteri.net monografi örneklerini daha da artırıp sitemize yüklemeye devam edeceğiz.


<<<<< Muhasebe Defteri *** Monografi Soruları ve Çözümleri >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebe Dersi Monografi Soruları ve Çözümleri :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-dersi-monografi-sorulari-ve-cozumleri.html
12 Mayıs 2014 - 21:31

[…] Muhasebe Süreci Monografi Sorusu ve Çözümü Muhasebe ve Finansman Bölümü 27 Test Sorusu MEB Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Soruları ve Cevapları Bilgisayar işletmenliği Kurs Soruları ve cevapları 50 Test Muhasebe Dersi Ön Muhasebe 17 Soru ve Cevap Muhasebe Defteri Ön Muhasebe Sınavı Soruları 10 […]

DMCA.com Protection Status