Muhasebe ve Finansman Bölümü 27 Test Sorusu

Ana Sayfa » Test - Deneme » Muhasebe 2 Dersi Test Soruları » Muhasebe ve Finansman Bölümü 27 Test Sorusu
Muhasebe 2 Dersi Test Soruları kategorisinde bulunan bu haber 12 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 3.762 kişi bu yazıyı okumuştur.

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI TEST SORULARI

muhasebe 2 dersi test sınav sorularıGenel Muhasebe dersi ile ilgili aşağıda test soruları ve cevapları yer almaktadır. Muhasebe 2 dersi için 27 test sınavı ve cevapları aşağıda bulunmaktadır. 

Muhasebe Defteri ile muhasebe alanında istediğiniz yazılı test, sınav soruları, muhasebe konu anlatım sayfaları gibi daha bir çok yazılı ve görsel kaynağa ulaşabilirsiniz.

1. Envanterin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayım

B) Uygulama

C) Yazım

D) Muhasebe

 

2. Ticari işletmelerin 6 aydan az 12 aydan fazla olamayacak iş yılına ne ad verilir?

A) Sayım

B) Hesap dönemi

C) Bir yıl

D) Bir ay

 

3. Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin envanter çıkarma nedenlerinden değildir?

A) Varlıkları belirlemek

B) Kâr veya zararı bulmak

C) Ödenecek vergiyi hesaplamak

D) Hiçbiri

 

4. Aşağıdakilerden hangisi envanterde yapılan sayımların yazıldığı listedir?

A) Yevmiye defteri

B) Envanter listeleri

C) Büyük defter

D) Kasa defteri

 

5. Aşağıdakilerden hangisine sayım bilgileri öncelikli olarak yazılarak yetkililerce imzalanır?

A) Raporlar

B) Envanter ve bilanço defteri

C) Sayım listeleri

D) Tutanaklar

 

6. Sayım işlemleri hangi gün yapılır?

A) Dönem biterken

B) Dönem sonunda

C) Yılsonuna bir gün kala

D) Dönemin bittiği son günü

 

7. Envanter işlemleri ne zamana kadar bitirilmelidir?

A) Yeni yılın ilk ayında

B) Yeni yılın ilk 3 ayında

C) Yılsonuna kadar

D) Yeni yılın ilk günü

 

8. Sayım listelerinin yazıldığı deftere ……………….defteri denir.

A) Yevmiye

B) Büyük

C) Envanter

D) Demirbaş

 

9. Muhasebe dışı envanterin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayım

B) Uygulama

C) Değerleme

D) Muhasebe

 

10. Stoklar hangi kritere göre değerlendirilir.

A) Maliyet Bedeli

B) Borsa Değeri

C) Piyasa Değeri

D) Tasarruf Değeri

 

11. Defter değeri 50.000.- TL olan bir binaya % 10 amortisman ayrılacaktır. Bu yıl ayrılacak amortisman tutarı hangisidir?

A) 6.000

B) 7.000

C) 5.000

D) 5.500

 

12. Kayıtlı değeri 8.000.- TL olan alacak senedinin vadesine 31.12.2009 itibariyle 30 gün kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi senedin reeskont tutarını ifade eder? (Merkez bankasının açıkladığı reeskont oranı % 50’dir.)

A) 420

B) 310

C) 325

D) 320

 

13. Kayıtlı Değeri 60.000.- TL olan bir makineye azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılacaktır. Normal amortisman oranı % 20 dir. İlk yılın amortisman tutarı hangisidir?

A) 12.000

B) 25.000

C) 24.000

D) 14.000

 

14. Envanter listeleri Vergi Usul Kanuna ve Türk ticaret kanuna göre kaçar yıl saklanmalıdır?

A) 5 ve 6 yıl

B) 7 ve 8 yıl

C) 3 ve 5 yıl

D) 5 ve 10 yıl

 

15. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanter işlemi değildir?

A) Sayım sonuçları ile geçici mizanı karşılaştırarak farklılıkları bulmak,

B) İşletme varlıklarının sayılması

C) Farklılıkların giderilmesi için gerekli kayıtları yapmak,

D) Yansıtma maliyet hesaplarını açmak,

 

16. Sene sonu bilançosuna ait değerler .Kesin Mizan. ‘dan alınır.

 

17. Kasada sayılan nakit miktarını hangi tutar ile denkleştirmeliyiz?

A) Kasa defterinin kalanı ile,

B) Banka hesabı kalanı ile,

C) Ticari mallar hesabının kalanı ile,

D) Alınan çekler hesabının kalanı ile

 

18. Banka hesabının özet sonucunu hangi belge ile öğrenebiliriz?

A) Makbuz

B) Dekont

C) Fiş

D) Mektup

 

19. Depodaki malların sayım sonuçlarının denkleştirildiği tabloya ne ad verilir?

A) Gelir Tablosu

B) Satış Tablosu

C) Maliyet Tablosu

D) Satışların Maliyeti Tablosu

 

20. Envanter defterinde değeri düşen mallar için karşılık ayrılma sınırı % kaçtır?

A) % 8

B) % 9

C) % 10

D) % 15

 

 

 

21. Şüpheli alacaklara hangi durumda karşılık ayrılmalıdır.?

A) Alacak geciktiğinde

B) Yasal takibe başlandığında

C) Ödeme geç yapıldığında

D) Protesto çekildiğinde

 

22. Şirketlerde kıdem tazminatı karşılıkları…………kişiler için dönem sonlarında ayrılır.

A) İşçiler

B) Memurlar

C) Çalışan Personel

D) Müdürler

 

23. Stoklardaki ürünler hangisi ile takip edilir?

A) Takip çizelgesi

B) Stok kartları

C) Listeler

D) Büyük defter

 

24. İşletmede kaydı tutulan varlıkların birikmiş amortismanları ve uygulanan amortisman oranlarını hangi defterden edinebiliriz?

A) Stok Defteri

B) Maliyet Defteri

C) Amortisman Defteri

D) Yevmiye Defteri

 

25. İşletmenin sermaye hareketlerine ilişkin bilgileri hangi defterden edinebiliriz?

A) Amortisman Defteri

B) Ortaklar Pay Defteri

C) Yevmiye Defteri

D) Maliyet Defteri

 

26. Alacak ve borç senetlerine envanter sırasında uygulanan reeskontun nedeni nedir?

A) Senedi satmak için

B) Senetlerin bir sonraki günkü değeri için

C) Senedi almak için

D) Senetlerin o günkü değerini bulmak için

 

27. Envanter defterine neler yazılır?

A) Bilanço ve mizan

B) Sayım sonuçları ve listeler

C) Sayım sonuçları ve bilanço

D) Mizan ve bilanço


<<<<< Muhasebe Defteri *** Genel Muhasebe 2 Dersi Test Soruları ve Cevapları >>>>>

<<<<< Muhasebe Defteri *** Deneme, Tarama, Test Soruları ve Cevapları >>>>>


 

Bir önceki yazımız olan Kısa Vadeli Yabancı Kayaklar Soruları ve Cevapları başlıklı makalemizde kısa vadeli yabancı kaynaklar cevaplı test, kısa vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili sorular ve kısa vadeli yabancı kaynaklar nelerdir hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebe 2 ( Genel Muhasebe ) Dersi Test Soruları ve Cevapları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-2-genel-muhasebe-dersi-test-sorulari-ve-cevaplari.html
12 Mayıs 2014 - 12:06

[…] Muhasebe ve Finansman Bölümü 27 Test Sorusu MEB Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Soruları ve Cevapları Bilgisayar işletmenliği Kurs Soruları ve cevapları 50 Test Muhasebe Dersi Ön Muhasebe 17 Soru ve Cevap Muhasebe Defteri Ön Muhasebe Sınavı Soruları 10 Muhasebe 1 Dersi Ön Muhasebe Modül Değerlendirme Soruları […]

DMCA.com Protection Status