Sigorta Vergi Mevzuatı Ustalık Test Soruları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » Sigorta Vergi Mevzuatı Ustalık Test Soruları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 02 Temmuz 2013 tarihinde güncellenmiş ve 2.514 kişi bu yazıyı okumuştur.

USTALIK SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI SINAVI – TEST SORULARI ve CEVAPLARI

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı sorularıAşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru cevabi işaretleyiniz

Her soru 5 puandır.                         

1- Kamu giderlerini karşılamak üzere devletin kişilerden aldığı ekonomik değerlere ne denir?

a) Vergi hukuku                   

b) Harç                                  

c) Şerefiye    

d) Vergi

 

2- Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişiye ne denir?

a) Mükellef   

a) Vergi sorumlusu                          

c) Vergi matrahı                 

d) Tacir

 

3- Kaçakçılık yapan mükellef veya sorumlular kaçırdıkları verginin kaç katı vergi cezası ile cezalandırılırlar?

a) 2 katı                                 

b) 3 katı                                

c) 4 katı                                

d) % 50 si

 

4- Bir kimsenin belirli bir ücret karşılığında gerek kendisinin gerekse üçüncü şahısların canına ve malına yasal tanımlamalar içindeki tehlikelerden  doğan zarar ve hasarlarını karşılamak üzere yapılan sözleşmelere ne denir?

a) Poliçe                               

b) Sigorta                             

c) Kredi                                

d) Senet

 

5- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın özelliklerindendir?

a) Mevcut durum beyan edilmemelidir                                       

b) Daha önce sigortasız olmalıdır   

c) Olabilecek riskler bildirilmemeli                                    

d) Sigortanın bir bedeli olmalıdır

 

6- Is kazasını işveren nereye ve ne zaman bildirmek zorundadır?

a) Kolluk kuvvetlerine hemen SGK ye 3 gün içinde  

b)Zabıtaya

c) SGK ‘ye hemen      

d) Hastaneye hemen

 

7- Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık yapamaz?

a) Anonim şirket                  

b) Kooperatif şirketi            

c) Gerçek kişiler               

d) Tüzel kişiler

 

8- Sigortalı isten ayrıldığı zaman, işten ayrılış bildirgesi kaç gün içinde kuruma bildirilir?

a) 1                 

b) 3                     

c) 10                           

d) 30

 

9- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın temel ilkelerinden değildir?

a) Yakın sebep ilkesi   

b) Hasarın nakden ödenmesi ilkesi   

c) Reasurans ilkesi    

d) Can sigortasında rucü hakkı

 

10- Bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikeye ne denir?

a) Panik                                 

b) Riziko                               

c) Kaza                                 

d) Felaket

 

11- Aşağıdakilerden hangisi sigortacının yükümlülüklerinden değildir?

a) Sigorta bedelini ödemek    

b) Halefiyet     

c) poliçe vermek    

d) Rizikoyu önlemeye yarayacak tedbirleri almak

 

12- Aşağıdakilerden hangisi sigorta kapsamına girmez?

a) Yangın                              

b) Kaza                                  

d) İntihar       

c) Hastalık                   

         

13- Aşağıdakilerden hangisi sigorta çeşitlerinden değildir?

a) Sosyal sigortalar      

b) Özel sigortalar                       

c) Zorunlu sigortalılar                     

d) Maliyet sigortası

 

14- Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlarından dolayı uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerine genel olarak ne ad verilir?

a) Meslek hastalığı                       

 b) ruhsal bunalım                 

c) İş kazası               

d) Felç

 

15- İş kazası ve meslek hastalıkları dışında kalan hastalıklarda işçinin çalışamaması halinde çalışmadığı süreler için günlük ödeme yapılmasına ne denir?

a) Geçici is göremezlik                

b) Malullük sigortası                        

c) Yaşlılık sigortası                

d) Hayat sigortası

 

16- Ne sebeple olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar ve tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak durumda olanlara ne denir?

a) Emekli                               

b) Malul                                

c) Felçli                                

d) Hasta

 

17-  İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primlerini kimler öder?

a) İşveren                             

b) İşçiler                                

c) Müdürler                                     

d) Ailesi

 

18- Bildirgeler SGK.na hangi yolla yapılmalıdır?

a) Posta ile    

b) Noter         

c) e.Sigorta             

d) Elden

 

19- Devlet ve kişiler arasındaki vergi ilişkilerinden doğan ve bu ilişkileri düzenleyen hukuk kurlarının tamamına ne denir?

a) Vergi tahakkuku                        

b) Vergi cezası                    

c) Advalorem                                 

d) Vergi hukuku

 

20- Verginin kanunlarda gösterilen konuları üzerinden hesaplanan değer veya miktarlarına ne denir?

a) Vergi tarhı                                   

b) Vergi matrahı                 

c) Vergi borcu                    

d) Vergi oranı

Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status